Psycholog ve zdravotnictví

Program a harmonogram kurzu v akademickém roce 2023/2024

Katedra psychologie FF UP bude kurz realizovat podle nové akreditace. E-přihláška bude otevřena 2. března 2024 v 9:00 hod. na https://czv.upol.cz/cs/registration/3400/detail/terms

Cena kurzu: 11 500,- Kč.

Kapacita kurzu v LS 2023/24 je 40 osob (počet přihlášek je 60). Přijetí do kurzu proběhne po kontrole podkladů (diplom nebo potvrzení o studiu zašlete na e-mail branka.cackovicova@upol.cz) v týdnu 4.–8. března 2024.

Termíny výuky:

Výuka bude probíhat v posluchárně č. 215 (214), I. patro, budova FF UP Vodární č. 6 

Standardní výuka: 9.00–10.00, 10.15–11.45, 12.15–13.45, 14.00–15.30

Bloky První pomoc I a II ještě 15.45–17.00

Každý vyučující je oprávněn činit v časovém rozvrhu dílčí změny.

První blok výuky – 14. 3. 2024 bude začínat již v 8.30 – je třeba projednat organizační otázky – Lenka Molnárová.

Garant kurzu za Katedru psychologie FF UP Olomouc je doc. PhDr. Roman Procházka Ph.D. (oblast zdravotnických praxí).

Harmonogram LS 2024

Čtvrtek 14.3.2024 – 9:00–16:00 Zdravotnická legislativa – JUDr. Jana Konečná, Ph.D.

Pátek 22. 3. 2022 – 9:00–16:00 Podpora a ochrana veřejného zdraví – Doc. et doc. PhDr. Dr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

Pátek 28.3.2024 – 9:00–14:00 Etika ve zdravotnictví – MUDr. Michal Kryl

Čtvrtek 28.3.2024 – 14:00–17:00 Zdravotnická dokumentace – Mgr. Ondřej Zuščich

Čtvrtek 11.4.2024 – 9:00–17:00 První pomoc I – MUDr. Martin Kaláb, Ph.D.

Pátek 12.4.2024 – 9:00-17:00 První pomoc II – MUDr. Martin Kaláb, Ph.D.

Pátek 19.4.2024 – 9:00–14:00 Organizace a řízení zdravotní péče – doc.et doc. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.  uč. 214

Čtvrtek 25. 4. 2024 – 8:30–16:00 Základy farmakologie – Prof. MUDr. Rostislav Večeřa, Ph.D.

 

Předběžně stanovený termín závěrečné zloušky je 24. nebo 25. června 2024 (podle počtu účastníků).

Informace o kurzu

Přihlašování na kurz pro akademický rok 2023/2024

Katedra psychologie FF UP bude kurz realizovat podle nové akreditace. E-přihláška bude otevřena 2. března 2024 na portálu CŽV v 9:00 hod.

Cíl kurzu:

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví.

Cílová skupina:

Podmínkou pro zařazení do akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je absolvování:
a) akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie,
b) akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování dvouoborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie, pokud bylo jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie zahájeno nejpozději v akademickém roce 2020/2021, nebo
c) akreditovaného pětiletého jednooborového magisterského studijního oboru psychologie, pokud bylo studium v tomto oboru zahájeno nejpozději v akademickém roce 2008/2009.

Do akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je možné zařadit také studenty posledního semestru magisterského studia uvedeného v bodě a) a b).

Rozsah kurzu:

Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví je rozložen do dvou semestrů, celkový rozsah kurzu je tak jeden rok. Výuka bude probíhat formou blokové výuky jednotlivých modulů. Kurz je určen pro max. 40 účastníků.

Obsah kurzu a povinná praxe:

Účastníci kurzu budou seznámeni s následujícími tématy – První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, Zdravotnická legislativa, Organizace a řízení zdravotní péče, Zdravotnická dokumentace, Etika ve zdravotnictví, Podpora a ochrana veřejného zdraví, Základy farmakologie.

Součástí náplně kurzu je i povinná praxe v rozsahu 40 hodin ve zdravotnickém zařízení (smluvních partnerů), ve kterém je zajištěna supervize a odborný dohled klinického psychologa, který má způsobilost k výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu (registrovaný klinický psycholog). Tuto praxi si účastník kurzu Psycholog ve zdravotnictví zajišťuje v plném rozsahu samostatně a na vlastní náklady. Smluvními partnery pro kurz psychologa ve zdravotnictví jsou:

Fakultní nemocnice Olomouc

Vojenská nemocnice Olomouc

Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Psychiatrická nemocnice Šternberk

Způsob zakončení:

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví bude ukončen po absolvování všech stanovených modulů teoretické části závěrečným kolokviem před zkušební komisí. Otázky položené studujícím budou ověřovat získané znalosti ze všech modulů teoretické části. Opakování neúspěšně vykonaného kolokvia je možné nejdříve za 2 měsíce ode dne termínu, na který byl uchazeč pozván.

Cena kurzu a způsob úhrady:

Celková cena kurzu Psycholog ve zdravotnictví činí 11 500,- Kč.

Každému zájemci budou po přihlášení do portálu CŽV zaslány údaje k platbě, kde bude vygenerován variabilní symbol. Následně bude možno provést platbu.

Doklad o zaplacení sebou vezměte na první setkání, o kterém budete včas informováni.

Způsob přihlášení do kurzu:

Přihlášení do kurzu Psycholog ve zdravotnictví je možno pouze elektronickou formou prostřednictvím vyplnění žádosti v E-přihlášce.

E-přihláška bude otevřena 2. března 2024 na portálu CŽV v 9:00 hod.

 

Odborný garant kurzu:

doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

roman.prochazka@upol.cz

585 633 500

 

Kontakt:

Lenka Molnárová, katedra psychologie FF UP

lenka.molnarova@upol.cz

tel.: 585 633 501

 

Branka Čačkovićová, Institut celoživotního vzdělávání FF UP

branka.cackovicova@upol.cz

tel.: 585 633 654Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)