Dopravní psycholog

Vzdělávací program Dopravní psychologie

Nový běh kurzu začíná v září 2024. 

 

Informace o kurzu

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR realizují specializační vzdělávání Dopravní psychologie.

Vzdělávací program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání v oblasti dopravní psychologie podle § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách. Kurz splňuje požadavky zákona 361/2000 Sb., §87a, odst. 5 o udělení akreditace k provádění dopravněpsychologického vyšetření. Cílovou skupinou jsou psychologové, kteří absolvovali magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci v oblasti dopravní psychologie. Teoretická část programu splňuje podmínky vzdělávacího kurzu pro dopravní psychology na Slovensku. Praktickou část musí slovenští účastníci absolvovat podle nároků předepsaných slovenským programem.

Vzdělávání je realizováno kombinací přímé výuky, praxe a individuálních konzultací  s celkovým rozsahem 200 hodin.
Hodinová dotace má tuto  skladbu:

a) přímá výuka – teoretická příprava(84 hodin)

b) přímá výuka – kazuistické semináře (36 hodin)

c) praxe (40hodin) (účastníci si zajišťují individuálně)

d) individuální konzultace a příprava závěrečné práce (40 hodin)

Vzdělávání probíhá na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Dvakrát se setkání budou konat v Praze. Kurz se koná v termínech sobota/neděle, výjimečně v pátek/sobota. Kurz probíhá v souladu s akademickým rocem, začíná v září a končí v červnu následujícího roku.

Výuka probíhá od 09.00 hodin do 17.00 (včetně všech přestávek).

Termíny v roce 2024:

6. září - 7. září (pátek - sobota)

5. října - 6. října (sobota - neděle)

9. listopadu - 10. listopadu (sobota - neděle)

7. prosince - 8. prosince (sobota - neděle)

 

Úspěšné absolvování kurzu je podmíněno účastí na výuce, absolvování praxe, zvládnutím písemného testu a ústní zkoušky (na závěr vzdělávání, se zaměřením na znalosti týkající se posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel) a úspěšnou obhajobou závěrečné práce (kazuistická nebo výzkumná).

Praxi je možné vykonat na pracovišti psychologa, který je držitelem akreditace pro provádění dopravněpsychologického vyšetření udělené ministerstvem dopravy. Praxi si zajišťují účastníci individuálně.

Výše poplatku za vzdělávání je 33 000,- Kč včetně DPH. Poplatek je možné uhradit ve 2 splátkách. V kurzu se předpokládá 15 – 25 účastníků.

Zájemce o vzdělávací program Dopravní psychologie pro další běh (2024/5) prosíme o registraci prostřednictvím emailu u PhDr. Dany Černochové, Ph.D., dana.cernochova@email.cz, tel.: 241 440 413, a to v období květen - červenec 2024.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)