Společný prostor

Pod záštitou Katedry psychologie FF UP v Olomouci proběhla 3. mezinárodní konferenci integrativní psychoterapie a expresivních terapií SPOLEČNÝ PROSTOR 2015.
Kdy a kde: 12.–14. 2. 2015, Umělecké centrum Konvikt Univerzity Palackého v Olomouci
Na konferenci vystoupili např. Ken Evans (GB), Raphaela Heaslip (IRL), Wolfgang Mastnak (DE), Norrie Louise Ross (IRL), Vlastislav Matoušek (CZ) a dalších 40 přednášejících.
Sborník příspěvků ke stažení (PDF)
Konferenci pořádá Projekt TERA – rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty, pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci a institucemi veřejné správy a aplikační sféry v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybové terapie.Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0005.
www.spolecnyprostor.cz, info@spolecnyprostor.cz

SPOLEČNÝ PROSTOR 2014

2. mezinárodní konference arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, tanečně pohybové terapie a psychoterapie zaměřené na tělo a psychosomatický přístup
Téma: Výzkum * Edukace * Praxe
Kdy a kde: 20.–22. 3. 2014, Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci
Cílem konference je vytvořit prostor pro diskusi a výměnu zkušeností v oblasti expresivních terapií a psychoterapie zaměřené na tělo a psychosomatický přístup. Pozvání na konferenci přijali MUDr. et PhDr. Jan Poněšický, Ph.D., MUDr. Radkin Honzák, doc. PaedDr. Jan Slavík, dr. Merith Streicher, dr. Maria Hodermarska, Koert Dekker, Natalja Sakovič, Norrie Ross a další.
Konferenci pořádá Projekt TERA – rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty, pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci a institucemi veřejné správy a aplikační sféry v oblasti psychoterapie, arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a tanečně pohybové terapie. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační číslo CZ.1.07/2.4.00/31.0005.
Pozvánka na Společný prostor 2014
www.spolecnyprostor.cz, info@spolecnyprostor.cz