Konference

Nadcházející konference zimní semestr 2014

29. – 30. ledna 2015
Vzdělání a uplatnitelnost. Co (ne)můžeme dát našim studentům
Web:  http://contexo.cz/cs/mba/obsah/registrace-16

2. – 3. února 2015
Kvalita
tivní přístup a metody ve vědách o člověku
Web: http://www.contexo.cz/cs/qakonference2015/obsah/uvod-8

4. – 5. února .2015
PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech)
Pátý ročník konference tentokráte zaměřený na téma psychologické diagnostiky, jež nese název „Cogito ergo experior (Myslím, tedy testuji)“.
Web: http://contexo.cz/cs/phdexistence5

Proběhlé konference zimní semestr 2014

11. – 13. září 2014
Psychologické dny 2014
32. Psychologické dny na téma: „Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie“
Web: http://www.psychologickedny.info/

25. – 27. září 2014
Konference (nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích
Web: http://drug-horizon-prague.cz

9. – 10. října 2014
„Restart“ – Teorie a praxe léčby závislostí
Web: http://www.contexo.cz/restart

Proběhlé konference letní semestr 2014

20. – 22. března 2014
Společný prostor
2. mezinárodní konference arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, tanečně pohybové terapie a psychoterapie zaměřené na tělo a psychosomatického přístupu
Web: www.spolecnyprostor.cz

24. – 25. dubna 2014
Sympózium rodinné terapie
Téma sympózia: Teorie citové vazby a rodinná terapie
Web: http://psych.upol.cz/verejnosti/konference/sympozium-rodinne-terapie/

19. – 20. květen 2014
PhD Existence
Téma konference: Mašinky v psychologii
Web: http://contexo.cz/cs/phdexistence4/

Světové psychologické konference 2015-2021*

2015

February 2 – 6, 2015
41st National Annual Confernce of Indian Association of Clinical Psychology
Gujarat, India
Web: http://www.rakshashaktiuniversity.edu.in/images/news/41st-national-annual-conference-final-25-june.pdf

February 5 – 8, 2015
5th International Congress on Coaching Psychology
San Diego, California, USA
Web: http://www.apadivisions.org/division-13/news-events/midwinter-conference/proposals-2015.pdf

March 12 – 14, 2015
International Convention on Psychological Science
Amsterdam, The Netherlands
Web: http://www.psychologicalscience.org/index.php/convention/icps

March 19 – 21, 2015
Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development (SRCD)

Philadelphia, Pennsylvania, USA
Web: www.srcd.org

March 25 – 27, 2015
5th ASEAN Regional Union of Psychological Societies Congress (ARUPS)
Singapore
Web: http://www.arups2015.org 

April 1 – 3, 2015
2015 International Symposium on Education and Psychology (ISEP 2015)

Kuala Lumpur, Malaysia
Web:http://www-tw-knowledge.org/sep2015

May 20 – 22, 2015
17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP)
Oslo, Norway
Web: www.eawop2015.org 

May 31 – June 2, 2015
4th World Congress on Research Inregrity
Rio de Janiero, Brazil
Web: http://www.wcri2015.org/

March 26 – 29, 2015
Fifth Asian Conference on Psychology and the Behavioral Sciences 2015
Osaka, Japan
Web: 
http://iafor.org/iafor/conferences/acp2015/ (sponsored by the International Academic Forum-IAFOR)

June 4 – 6, 2015
76th Annual Convention of the Canadian Psychological Association
Ottawa, Ontario, Canada
Web: http://www.cpa.ca/convention/

June 10 – 13, 2015
Conference of the European Society for Traumatic Stress Studies

Vilnius, Lithuania
Web:  http://estss2015.eu/

June 28 – July 2, 2015
9th Biennial International Congress of the International Academy for Intercultural Research
Bergen, Norway
Web: www.iair2015.com

July 7 – 10, 2015
14th European Congress of Psychology (ECP 2015)
Milan, Italy
Web: www.ecp2015.eu

July 12 – 16, 2015
InterAmerican Congress of Psychology (SIP)
Lima, Peru
Web: http://sip2015.org/

July 14 – 19, 2015
14th European Congress of Sport Psychology
Bern, Switzerland
Web: www.fepsac2015.ch

July 28 – 31, 2015
Regional Conference of the International Association for Cross Cultural Psychology

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexico
Web: www.iaccp.org

August 6 – 9, 2015
123nd Annual Convention of the American Psychological Association
Toronto, Ontario, Canada
Web: www.apa.org/convention

August 17 – 23, 2015
9th Triennial Conference of the European Society for the Cognitie Sciences of Music (ESCOM)
Manchester, England
Web: http://www.escom.org/conferences.html

August 19-22, 2015
11th Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology
Cebu City, Philippines
Web: http://papconvention.org/

August 24 – 26, 2015
7th International Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology (AAICP) Conference
Bandung, Indonesia
Web: http://aaicp7.psikologi.unpad.ac.id 

August 26 – 29, 2015
20th International Society of Hypnosis Congress 
Paris, France
Web: www.ishhypnosis.org/index.php/triennial-congress/invitation-to-congress 

August 30 – September 2, 2015
9th World Psychotherapy Conference Asia
Sarawak, Malaysia
Web: http://counselingmalaysia.com/

September 2 – 5, 2015
Regional Conference of Psychology 2015 (IUPsyS-sponsored)
Armenia, Colombia
Web: http://congresocolombianodepsicologia.com/en/introduction/welcome.html 

2016

June 9 – 11, 2016
77th Annual Convention of the Canadian Psychological Association
Victoria, British Columbia, Canada
Web: http://www.cpa.ca/convention/

July 24 – 29, 2016
31st International Congress of Psychology

Yokohama, Japan
Web: www.icp2016.jp

August 4 – 7, 2016
124th Annual Convention of the American Psychological Association
Denver, Colorado, USA
Web: www.apa.org/convention

2017

August 3 – 6, 2017
125th Annual Convention of the American Psychological Association
Washington, DC, USA
Web: www.apa.org/convention

2018

August 9 – 12, 2018
126th Annual Convention of the American Psychological Association
San Francisco, CA, USA
Web: www.apa.org/convention

2019

August 8 – 11, 2019
127th Annual Convention of the American Psychological Association
Chicago, Illinois, USA
Web: www.apa.org/convention

2020

Summer, 2020
32nd International Congress of Psychology
Prague, Czech Republic
Web: www.icp2020.com

August 6 – 9, 2020
128th Annual Convention of the American Psychological Association
Washington, DC, USA
Web: www.apa.org/convention

2021

August 12 – 15, 2021
129th Annual Convention of the American Psychological Association
San Diego, California, USA
Web: www.apa.org/convention

* Psychology resources around the world (2015). Calendar of Upcoming Conferences – Psychology and Related Disciplines. Získáno 27. 11. 2014 z http://resources.iupsys.net/iupsys/index.php/conferences–congresses/calendar-of-psychology-conferences-around-the-world

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/verejnosti/konference/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »