Kabinet psychodiagnostických metod

SEZNAM TESTOVÝCH METOD

Standardní výpůjční doba pro ZS 2019/2020 je

  • od března do května ve středu od 15:45 do 16:30.

Pro vypůjčení/vrácení metody mohou studenti přicházet přímo v těchto hodinách. Případné změny ve výpůjční době jsou vždy uváděny předem v aktuálních oznámeních studentům na intranetu (studenti)  katedry.

Vracení a půjčování metod v době zápočtového týdne a zkouškového období bude možné individuálně na základě předchozí e-mailové domluvy. Pokud by někdo metodu potřeboval zapůjčit/vrátit v tuto dobu, kontaktuje, prosím, Lenku Kristlovou: lenka.kristlova@seznam.cz.

V případě dotazu ohledně možnosti vypůjčení zvolené metody (viz. seznam dostupných metod výše) či jejího vrácení pište na uvedené emailové adresy. V případě potřeby konzultace volby vhodné testové metody kontaktujte Doc. Obereignerů.