Konference

Proběhlé konference

2016/2017

Dopravní seminář VI

11. listopadu 2016
Téma: Bezpečnost a mobilita starších řidičů v dopravě
Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333155269

34. Psychologické dny

7. – 9. září 2016
Téma: Možnosti a hranice psychologie
Web: http://www.psychologickedny.info/

Proběhlé konference akademického roku 2016/2017

11. listopadu 2016
Dopravní seminář VI

Téma: Bezpečnost a mobilita starších řidičů v dopravě
Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333155269

7. – 9. září 2016
34. Psychologické dny

Téma: Možnosti a hranice psychologie
Web: http://www.psychologickedny.info/

Proběhlé konference akademického roku 2015/2016

11. – 13. května 2016
XIII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství

Téma: Partnerství a rodičovství – synergie a konkurence
Web: www.amrp.cz/medlov-2016.html

8. – 9. února 2015
PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech)

Šestý ročník konference nesoucí téma: Výzkum +/vs./- praxe
Web: www.contexo.cz/cs/phdexistence6/

13. listopadu 2015
V. Dopravněpsychologický seminář Psychická způsobilost k řízení

Náplň: Představení nové certifikované metodiky pro posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.
Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333148065

Proběhlé konference akademického roku 2014/2015

12. – 14. února 2015
Mezinárodní konference ,,SPOLEČNÝ PROSTOR – COMMON SPACE 2015″

Web: http://www.spolecnyprostor.cz/

4. – 5. února 2015
PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech)

Pátý ročník konference tentokráte zaměřený na téma psychologické diagnostiky, jež nese název „Cogito ergo experior (Myslím, tedy testuji)“.
Web: http://contexo.cz/cs/phdexistence5

2. – 3. února 2015
Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Téma: Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků.
Web: http://www.contexo.cz/cs/qakonference2015/obsah/uvod-8

29. – 30. ledna 2015
Vzdělání a uplatnitelnost. Co (ne)můžeme dát našim studentům

Web:  http://contexo.cz/cs/mba/obsah/registrace-16

14. listopadu 2014
IV. dopravněpsychologický seminář

Téma: Psychická způsobilost k řízení – Možnosti (a meze) psychologické diagnostiky způsobilosti k řízení
Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333140451

5. – 6. listopadu 2014
Sympozium rodinné resilience

Web: http://resilience.spolecnyprostor.cz/?lng=cz

9. – 10. října 2014
„Restart“ – Teorie a praxe léčby závislostí

Web: http://www.contexo.cz/restart

25. – 27. září 2014
Konference (nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích

Web: http://drug-horizon-prague.cz

11. – 13. září 2014
Psychologické dny 2014

32. Psychologické dny na téma: „Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie“
Web: http://www.psychologickedny.info/

Proběhlé konference akademického roku 2013/2014

20. května 2014
2. konference Partnerská síť

Náplň: Na konferenci byly představeny výsledky spolupráce partnerů, studentů a členů Katedry psychologie ve čtyřech tematických oblastech: Klinická psychologie, Pedagogická a poradenská psychologie, Psychologie práce a organizace, Psychologie v sociálních službách.
Web: http://papsav.upol.cz/partnerskasit

19. – 20. května 2014
PhD Existence

Téma: Mašinky v psychologii
Web: http://contexo.cz/cs/phdexistence4/

5. května 2014
XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství

Téma: Současné podoby partnerského a rodinného soužití
Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333138639

24. – 25. dubna 2014
Sympózium rodinné terapie

Téma sympózia: Teorie citové vazby a rodinná terapie
Web: http://psych.upol.cz/verejnosti/konference/sympozium-rodinne-terapie/

20. – 22. března 2014
Společný prostor

2. mezinárodní konference arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, tanečně pohybové terapie a psychoterapie zaměřené na tělo a psychosomatického přístupu
Web: www.spolecnyprostor.cz

11. – 12. března 2014
II. olomoucké speciálněpedagogické dny

Web: www.contexo.cz/cs/specialni-pedagogika2

5. listopadu 2013
Výzvy a problémy transformace vysokých škol 2

Náplň: Konference byla zaměřena na budování vazeb se studenty a absolventy VŠ a trendy, které lze v praxi identifikovat. Současně zde byly představeny alternativní možnosti dotací pro vysoké školy a možnosti získávání financí prostřednictvím fundraisingu.
Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333138024

10. září 2013
Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2013

Téma: (Ne)vzdělanost v praxi
Web: http://www.aeduca.upol.cz/

Proběhlé konference akademického roku 2012/2013

7. března 2013
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice

Souběžný program:

  • Konference I. Olomoucké speciálněpedagogické dny
  • 14. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami
  • 2. Tyflopedická konference, konference k projektu Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky
  • I. Konference mladých vědeckých pracovníků

Web: http://www.contexo.cz/cs/specialni-pedagogika2/

Světové psychologické konference 2015-2021*

* Psychology resources around the world (2015). Calendar of Upcoming Conferences – Psychology and Related Disciplines. Získáno 27. 11. 2014 z http://resources.iupsys.net/iupsys/index.php/conferences-congresses/calendar-of-psychology-conferences-around-the-world

2015

February 2 – 6, 2015
41st National Annual Confernce of Indian Association of Clinical Psychology
Gujarat, India
Web: http://www.rakshashaktiuniversity.edu.in/images/news/41st-national-annual-conference-final-25-june.pdf

February 5 – 8, 2015
5th International Congress on Coaching Psychology
San Diego, California, USA
Web: http://www.apadivisions.org/division-13/news-events/midwinter-conference/proposals-2015.pdf

March 12 – 14, 2015
International Convention on Psychological Science
Amsterdam, The Netherlands
Web: http://www.psychologicalscience.org/index.php/convention/icps

March 19 – 21, 2015
Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development (SRCD)
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Web: www.srcd.org

March 25 – 27, 2015
5th ASEAN Regional Union of Psychological Societies Congress (ARUPS)
Singapore
Web: http://www.arups2015.org

April 1 – 3, 2015
2015 International Symposium on Education and Psychology (ISEP 2015)
Kuala Lumpur, Malaysia
Web: http://www-tw-knowledge.org/sep2015

May 20 – 22, 2015
17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP)
Oslo, Norway
Web: www.eawop2015.org

May 31 – June 2, 2015
4th World Congress on Research Inregrity
Rio de Janiero, Brazil
Web: http://www.wcri2015.org/

March 26 – 29, 2015
Fifth Asian Conference on Psychology and the Behavioral Sciences 2015
Osaka, Japan
Web: http://iafor.org/iafor/conferences/acp2015/ (sponsored by the International Academic Forum-IAFOR)

June 4 – 6, 2015
76th Annual Convention of the Canadian Psychological Association
Ottawa, Ontario, Canada
Web: http://www.cpa.ca/convention/

June 10 – 13, 2015
Conference of the European Society for Traumatic Stress Studies
Vilnius, Lithuania
Web: http://estss2015.eu/

June 28 – July 2, 2015
9th Biennial International Congress of the International Academy for Intercultural Research
Bergen, Norway
Web: www.iair2015.com

July 7 – 10, 2015
14th European Congress of Psychology (ECP 2015)
Milan, Italy
Web: www.ecp2015.eu

July 12 – 16, 2015
InterAmerican Congress of Psychology (SIP)
Lima, Peru
Web: http://sip2015.org/

July 14 – 19, 2015
14th European Congress of Sport Psychology
Bern, Switzerland
Web: www.fepsac2015.ch

July 28 – 31, 2015
Regional Conference of the International Association for Cross Cultural Psychology
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexico
Web: www.iaccp.org

August 6 – 9, 2015
123nd Annual Convention of the American Psychological Association
Toronto, Ontario, Canada
Web: www.apa.org/convention

August 17 – 23, 2015
9th Triennial Conference of the European Society for the Cognitie Sciences of Music (ESCOM)
Manchester, England
Web: http://www.escom.org/conferences.html

August 19-22, 2015
11th Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology
Cebu City, Philippines
Web: http://papconvention.org/

August 24 – 26, 2015
7th International Asian Association of Indigenous and Cultural Psychology (AAICP) Conference
Bandung, Indonesia
Web: http://aaicp7.psikologi.unpad.ac.id

August 26 – 29, 2015
20th International Society of Hypnosis Congress 
Paris, France
Web: www.ishhypnosis.org/index.php/triennial-congress/invitation-to-congress

August 30 – September 2, 2015
9th World Psychotherapy Conference Asia
Sarawak, Malaysia
Web: http://counselingmalaysia.com/

September 2 – 5, 2015
Regional Conference of Psychology 2015 (IUPsyS-sponsored)
Armenia, Colombia
Web: http://congresocolombianodepsicologia.com/en/introduction/welcome.html

2016

June 9 – 11, 2016
77th Annual Convention of the Canadian Psychological Association

Victoria, British Columbia, Canada
Web: http://www.cpa.ca/convention/

July 24 – 29, 2016
31st International Congress of Psychology

Yokohama, Japan
Web: www.icp2016.jp

August 4 – 7, 2016
124th Annual Convention of the American Psychological Association

Denver, Colorado, USA
Web: www.apa.org/convention

2017

August 3 – 6, 2017
125th Annual Convention of the American Psychological Association

Washington, DC, USA
Web: www.apa.org/convention

2018

August 9 – 12, 2018
126th Annual Convention of the American Psychological Association

San Francisco, CA, USA
Web: www.apa.org/convention

2019

August 8 – 11, 2019
127th Annual Convention of the American Psychological Association

Chicago, Illinois, USA
Web: www.apa.org/convention

2020

Summer, 2020
32nd International Congress of Psychology

Prague, Czech Republic
Web: www.icp2020.com

August 6 – 9, 2020
128th Annual Convention of the American Psychological Association

Washington, DC, USA
Web: www.apa.org/convention

2021

August 12 – 15, 2021
129th Annual Convention of the American Psychological Association

San Diego, California, USA
Web: www.apa.org/convention

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)