Pracovní nabídky

Informace o možnosti zadání inzerátu a podmínky zveřejnění

V této sekci budou studenti a absolventi Katedry psychologie UP v Olomouci nacházet aktuální zveřejňované pracovní příležitosti zaměstnavatelů a to nejen Olomouckého kraje. Katedra psychologie UP v Olomouci si klade za cíl poskytovat aktuální inzeráty pro ještě lepší uplatnění studentů a absolventů jednooborové psychologie. Informace o pracovních příležitostech mohou zasílat zaměstnavatelé, kolegové z praxe, studenti, pedagogové na e-mailovou adresu jan.smahaj@upol.cz.

Zveřejnění pracovních příležitostí není nijak zpoplatněno a rozsah znění inzerátu není omezen. Zveřejnění inzerátu na webu bude vždy v nejkratším možném termínu. Inzerát bude automaticky smazán po uplynutí termínu pro zaslání životopisů či výběrového řízení. Katedra si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty, které nebudou směřovat ke studentům či absolventům jednooborové psychologie nebo jiné komerční nabídky.  Podklady můžete zasílat jako text e-mailu nebo ve formátech doc, docx, pdf, bmp, jpg. V případě externího linku prosíme o jeho uvedení.


ODBORNÝ ASISTENT/KA V OBORU PSYCHOLOGIE

Katedra psychologie FF UP vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný asistent/ka v oboru Psychologie. Jedná se o úvazek 0,2 v délce trvání 5 semestrů (od 1.1.2023 do 1.6.2025). Více informací naleznete v letáku níže.


Nabídka práce – školní psycholog

ZŠ a MŠ Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, přijme od 1. 1. 2023 školního psychologa na celý úvazek. Pozice psychologa je ve škole zavedena, pedagogický sbor, žáci i rodiče žáků jsou zvyklí se na psychologa obracet. Je zde možnost jak individuální práce s žáky, tak práce s třídními kolektivy. Škola se nadstandardně věnuje také práci s nadanými žáky a spolupracuje s HC Vítkovicemi. Jde o fakultní školu Ostravské Univerzity. Ve škole je také skvěle fungující školní poradenské pracoviště. V případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu milos.kosik@zsdvorskeho.eu


Lektor primární prevence /metodik prevence PPP/ – PPP Ústí nad Orlicí

Výběrové řízení na pracovní místo -  Lektor primární prevence /metodik prevence PPP/

 

Požadavky:

 • ukončené magisterské studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku nebo psychologii, popřípadě sociální pedagogiku
 • trestní a morální bezúhonnost,
 • dobrá znalost práce s PC,
 • praxe a orientace v problematice školství a primární prevence vítána,
 • absolvování kurzu či výcviku se sebezkušeností je výhodou.
 • řidičský průkaz typu B.

 

Dovednosti:

 • pečlivost a smysl pro zodpovědnost,
 • práce se skupinou, respektive školní třídou
 • iniciativa a samostatnost,
 • výborné komunikační schopnosti,
 • administrativní dovednosti v rámci zpracovávání písemných výstupů.

 

Charakteristika povolání:

Pracovník zajišťuje za PPP specifickou primární prevenci rizikového chování a realizaci preventivních programů školní primární prevence ve školách a školských zařízeních Pardubického kraje.

Na žádost školy a školského zařízení pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování.

Udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a subjekty, které se v Pardubickém kraji angažují v oblasti prevence.

 

Předpokládaný nástup: 1.3.2023

Smlouva na dobu určitou (1 rok, se zkušební dobou 3 měsíce) s možností dalšího prodloužení

Stanovená pracovní doba:  40 hodin týdně, plný pracovní úvazek.

Platové zařazení: 12. platová třída.

 

Podmínky pro zařazení zájemce do výběrového řízení:

V případě zájmu o tuto pozici zašlete strukturovaný životopis, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a aktuální výpis z rejstříku trestů na adresu: PPP Královéhradecká 513,

562 01 Ústí nad Orlicí, obálku označte nápisem „Výběrové řízení – Lektor primární prevence “

Termín pro ukončení příjmu přihlášek:   do 25.11.2022 do12.00 hod.

Forma výběrového řízení:

První kolo výběrového řízení: vyhodnocení došlých žádostí.

Druhé kolo výběrového řízení: vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se bude konat 5.12.2022

 

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Klementová, vedoucí KCPP, tel.: 777 914 456

 

                                                                                                          PhDr. Petra Novotná

                                                                                                          ředitelka PPP


Psycholog ve zdravotnictví – ambulance klinické psychologie v Ostravě Porubě

Ambulance klinické psychologie v Ostravě Porubě přijme novou kolegyni či kolegu na pozici:

Psycholog ve zdravotnictví

Požadujeme

 • ukončené magisterské vzdělání v jednooborové psychologii
 • zájem o obor
 • kurz psycholog ve zdravotnictví (lze zahájit i po nástupu do pracovního poměru)
 • započatý psychoterapeutický výcvik výhodou

Nabízíme

 • odborné vedení a supervize
 • pestrou pracovní náplň: psychologická diagnostika, systematická psychoterapie, krizová intervence
 • příjemnou pracovní atmosféru 
 • finanční a další benefity
 • Hrubý měsíční plat: od 42 000 Kč
 • Časově možno velmi flexibilně i v malém rozsahu.

Informace

poruba.psychologie@seznam.cz
tel. č. 703 125 191


Školní psycholog/žka – SPŠei Ostrava – úvazek 0,3

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, příspěvková organizace, přijme na částečný úvazek 0,3 ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA – z projektu OPJAK Šablony III. pro SŠ

Nástup možný od 1.12.2022 na 22 měsíců (v období 1.12. 2022 – 30.9.2024)

POŽADAVKY:

-      splnění kvalifikačních předpokladů pro danou pozici v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb

-     čistý výpis z rejstříku trestů, morální bezúhonnost

-     kladný vztah k dětem a loajalita ke škole

-     práce s jednotlivci, ale i s třídními kolektivy, rodiči

-     aktivní přístup k práci, kreativita

-     ochota učit se a realizovat nové věci apod.

-     částečný úvazek 0,3 – tj. 12 hod týdně

Nabídky s profesním životopisem zasílejte na e-mail: l.hinzeova@spseiostrava.cz nebo volejte 596 118 465, p. Lenka Hinzeová.


Školní psycholog*žka – ZŠ Veltrusy

ZŠ VELTRUSY, příspěvková organizace, PŘIJME NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

Nástup možný ihned

POŽADAVKY:
-    kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb. o pg. pracovnících v platném znění
-    čistý výpis z rejstříku trestů, morální bezúhonnost
-    kladný vztah k dětem a loajalita ke škole
-    ochota podílet se na dalších školních i mimoškolních aktivitách
-    aktivní přístup k práci, kreativita
-    ochota učit se a realizovat nové věci apod.
-    práce nejen s jednotlivci, ale i s třídními kolektivy
-    poloviční úvazek s brzkou možností úvazku 1,00, perspektiva trvalého pracovního poměru

Nabídky s profesním životopisem zasílejte na e-mail: svetlana.rackova@skolaveltrusy.cz nebo volejte: 731 617 991.


Školní psycholog – ZŠ sv. Voršily v Olomouci

Přijmeme studenta či studentku psychologie na pozici školního psychologa.
Nástup je možný od února 2023, úvazek 0,5.

Kontakt: Základní škola sv. Voršily v Olomouci, Aksamitova 6, 779 00 Olomouc, tel./fax: 585 222 689,
e-mail: info@zcsol.cz, www.zcsol.cz


Pozice školního školního psychologa ZŠ Solidarita v Praze ve Strašnicích

Základní škola Solidarita v Praze ve Strašnicích hledá od ledna/února 2023 školního psychologa/psycholožku na plný úvazek. Vedení je vstřícné, nechává spoustu flexibility v obsahu a formě práce. Komunikace s ŠPP je podporující a na velmi dobré odborné úrovni. Pozice byla zavedena v minulém školním roce, učitelé i děti si vybudovali důvěru a chodí v hojném počtu. Škola je pro vás skvělá, pokud chcete nasávat hodně znalostí a dovedností od zkušených a inovativních učitelů. Proto není pozice tolik zaměřená na práci se třídou, kterou učitelé v naprosté většině zvládají sami, jako spíš na individuální setkání s dětmi, rodiči a učiteli. Je zajištěná poradenská místnost, která bude jen pro vás. V případě zájmu se ozvěte ředitelce Karin Marques (marques@zssolidarita.cz) nebo mi napište s dotazy na psycholozka@zssolidarita.cz. Tereza Kavková


Akademický pracovník*ce pro výuku předmětů zaměřených na psychologii pro Ústav sociálních studií PdF UHK

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka / pracovnice pro výuku předmětů zaměřených na psychologii pro Ústav sociálních studií PdF UHK

lektor/lektorka nebo odborný asistent/asistentka nebo docent/docentka nebo profesor/profesorka pro výuku předmětů zaměřených na psychologii pro Ústav sociálních studií PdF UHK

Požadavky

 • odborné alespoň magisterské vzdělání v oboru psychologie
 • titul docenta/Ph.D. event. se záměrem jeho získání
 • praxe v oblasti vzdělávání
 • zájem o týmovou spolupráci
 • úroveň anglického jazyka umožňující vyučovat též v anglickém jazyce

Výše úvazku: 1,0.

Nástup 1. 1. 2023 (zástup za MD).

K žádosti je třeba přiložit

 • profesní životopis
 • kopie dokladů o ukončeném vzdělání
 • přehled dosavadní pedagogické, vědecké a publikační činnosti

Pracovní náplň

 • náplň akademického pracovníka/pracovnice dle příslušné pozice
 • výuka studentů
 • odborné konzultace pro studenty
 • vedení závěrečných prací
 • vědecká a tvůrčí činnost

U všech uchazečů se předpokládá morální bezúhonnost, samostatnost, časová flexibilita a zapojení se do chodu katedry.

Děkan si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Požadované doklady zasílejte do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení (nejdéle do 31. října 2022) e-mailem na eva.janouchova@uhk.cz.

O termínu výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni e-mailem.


Školní psycholog*žka - speciální pedagog*žka; Základní škola, Břeclav

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 PŘIJME:

 • ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA NA ZKRÁCENÝ NEBO PLNÝ ÚVAZEK. NÁSTUP DLE DOHODY.

 • SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA NA ZKRÁCENÝ NEBO PLNÝ ÚVAZEK. NÁSTUP DLE DOHODY.

Požadujeme odpovídající vysokoškolské vzdělání, praxe je výhodou.

Nabízíme práci v příjemném prostředí renomované školy v centru města s dobrou dostupností k vlakovému a autobusovému nádraží (5-10 minut chůze), přátelský kolektiv a možnost se podílet na rozvoji a koncepci školy.

Životopisy zasílejte na e-mail: mjanosek@slovacka.cz, tel.: 515 518 101.


Policista*ka - vrchní komisař*ka - psycholog*žka; Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Jihlava

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina nabízí volné pracovní místo na pozici Policista/policistka - vrchní komisař/vyrchní komisařka - psycholog/psycholožka. Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu. Služební poměr na dobu neurčitou s ohodnocením 38 540 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je VŠ magisterské. Místem pracoviště je Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, okres Jihlava. Pozice je vhodná i pro absolventy. Nástup možný od 1.11.2022. Další informace Vám poskytne Nprap. Bc. Lenka Kvášová, , tel.: 974 261 407, 725 661 028, e-mail: lenka.kvasova@pcr.cz.

Zaměstnavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Místo výkonu práce: Jihlava
Platové ohodnocení: 38 540 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Služební poměr
Minimální počet hodin týdně: 37.5
Pracovní poměr: Od 1.11.2022 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Podmínky pro přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky

 • podání písemné žádosti
 • státní občanství České republiky
 • věk nad 18 let
 • bezúhonnost
 • plná svéprávnost
 • vysokoškolské vzdělání: jednooborová magisterská psychologie
 • fyzická způsobilost k výkonu služby
 • osobnostní způsobilost k výkonu služby
 • zdravotní způsobilost k výkonu služby
 • nebýt členem politické strany nebo politického hnutí
 • nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost

Výhodou: praxe v oblasti psychologické diagnostiky, lektorování, krizové intervence

Popis služební činnosti

 • psychologická diagnostika - podílení se na činnostech souvisejících s personálním výběrem (výběr uchazečů/uchazeček do služebního poměru, posuzování vhodnosti uchazeče/uchazeček pro obsazení funkce, služebního či civilního místa apod.)
 • poskytování psychologické pomoci osobám z řad veřejnosti, které se staly obětí trestné činnosti, mimořádné události většího rozsahu, dopravní nehody, apod.
 • poskytování konzultací a poradenské služby pracovníkům/pracovnicím policie
 • poskytování krizové intervence
 • spolupráce s policejními psychology/psycholožkami v rámci ostatních útvarů PČR

Nabízíme

 • náborový příspěvek po 6 měsících 75.000,00 Kč
 • odchodné po 6 letech v případě skončení služebního poměru
 • oděvné v kalendářním roce 9.125,00 Kč
 • ozdravný pobyt po 15 letech služby
 • výsluhové nároky po 15 letech služby v případě skončení služebního poměru
 • služební volno při studiu na vysoké škole


První kontakt osobně nebo e-mailem nebo telefonicky.

První kontakt

Kontaktní osoba: Nprap. Bc. Lenka Kvášová
Telefon: 974 261 407, 725 661 028
E-mail: lenka.kvasova@pcr.cz


Psycholog*žka; Věznice, Stráž pod Ralskem

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu se zaměřením na jednooborovou psychologii,
 • bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů),
 • praxe v oboru vítána,
 • vhodné též pro absolventy.

Nabízíme:

 • perspektivní a stabilní zaměstnání,
 • zařazení do 12. platové třídy,
 • nástupní plat od 33 650 Kč do 46 520 Kč v závislosti na délce započitatelné praxe,
 • 25 dnů dovolené, 5 dnů dodatkové dovolené + 5 dnů indispozičního volna,
 • ubytování na ubytovně Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem, nebo možnost získání městského nájemního bytu v Mimoni a okolí,
 • podnikové stravování včetně příspěvku, odměny při životním a pracovním jubileu,
 • příspěvek na rodinnou a dětskou rekreaci, rekreaci na zotavovnách VS ČR,
 • permanentky do rekreačních a sportovních zařízení,
 • čerpání bezúročných zápůjček z FKSP až do výše 200 000 Kč,
 • lékařskou péči,
 • bezplatné využití posilovny a sauny,
 • zvýhodněný zaměstnanecký tarif u mobilního operátora,
 • možnost bezplatného parkování v objektu zaměstnavatele,
 • zvýhodněné nákupy v rámci VIP programu Datart.

 

V případě zájmu doručte na personální oddělení věznice profesní životopis a souhlas se zpracováním osobních údajů (naleznete níže). 

https://www.vscr.cz/media/organizacni-jednotky/straz-pod-ralskem/ostatni/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju.pdf

 

Podrobné informace sdělí v pracovních dnech od 6,30 hod. do 15,00 hod.:

Bc. Hana Černá
tel.: 487 878 212, 602 709 323
e-mail: Hcerna@vez.spr.justice.cz

 

Kontaktní adresa:

Vězeňská služba ČR, Věznice Stráž pod Ralskem, poštovní přihrádka 10, Máchova 260,
471 27 Stráž pod Ralskem


Psycholog*žka, Dětské centrum, Zlín

Dětské centrum hledá psychologa na 0,5 úvazek do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP, krizové pobytové zařízení), s nástupem od 1.12. 2022 nebo dohodou. Pracovní náplň je následující, psycholog:

 • zajišťuje (sám provádí, případně zprostředkuje) poradenství, psychoterapii a psychologické vedení dětí, rodičů, rodin nebo osob odpovědných za výchovu.
 • poskytuje krizovou intervenci.
 • vytváří metodické a koncepční odborné materiály.
 • ve spolupráci s ostatními pracovníky ZDVOP koordinuje výchovnou péči dětí, sleduje a navrhuje změny.
 • vyjadřuje se k problematice péče o dítě, NRP a dalším odborným oblastem.
 • účastní se schůzek s pracovníky ZDVOP, kde se podílí na týmovém řešení problémů konkrétních dětí.

Pro více informací neváhejte kontaktovat ředitele Dětského centra Marka Mikláše (marek.miklas@dczlin.cz731 168 559)


Psycholog*žka; Dětské centrum, Zlín

Dětské centrum ve Zlíně, které v současné chvíli zajišťuje ZDVOP (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), krizovou pomoc a sociálně aktivizační služby, bude od 1.3. 2023 zřizovat novou terénní službu, pro kterou hledá psychologa na plný úvazek.
Náplní práce bude poskytování psychologického vedení a podpory lidem s psychiatrickým onemocněním a jejich rodinám, to vše v pro ně přirozeném prostředí.

Do nově vznikajícího projektu je zapojena PN v Kroměříži a spolupracuje na něm řada odborníků z oblasti duševního zdraví, aby co nejvíce vycházel z potřeb praxe. Panuje shoda, že je potřeba pracovat s pacientem samotným, ale také s jeho blízkými a podpořit fungování člověka v „jeho“ prostředí.

Je to inovativní a důležitý projekt, který má velkou podporu Zlínského kraje, Kapky naděje a výhledově by se mohl rozšířit i do jiných částí republiky.

Pro více informací ohledně projektu, náplně práce či pracovních podmínek, neváhejte kontaktovat ředitele Dětského centra Marka Mikláše (marek.miklas@dczlin.cz731 168 559)


Psychoterapeut*ka; Zařízení sociální intervence, Kladno

Výběrové řízení:

Pozice: psychoterapeut/terapeut

Náplň práce

 • samostatná individuální/skupinová terapeutická a poradenská práce obětmi domácího násilí
 • administrativní zpracování konzultací
 • podílení se na dalším rozvoji služby
 • komunikace se spolupracujícími organizacemi
 • prezentace činnosti na odborných setkáních a konferencích
 • týmová spolupráce

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání humanitního směru
 • akreditovaný psychoterapeutický výcvik (minimálně započatý)
 • zkušenosti v přímé práci s klienty nutností
 • dobré komunikační schopnosti, otevřenost v komunikaci
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu, spolehlivost, odpovědnost
 • ochotu dále se vzdělávat a rozvíjet

Nabízíme: 

 • smysluplnou, tvořivou a pestrou práci v problematice domácího násilí
 • možnost podílet se aktivně na prevenci domácího násilí (publikační činnost, spolupodíl na kampaních,…)
 • práci v dobrém, stabilním týmu, který vítá a podporuje kreativitu a rozvoj
 • zajištění supervize a vzdělávání.  
 • flexibilní pracovní dobu
 • sick day, stravenky, služební notebook
 • zázemí finančně stabilní a zavedené organizace

Úvazek: 0,4 úvazku
Nástup možný: dohodou, nejpozději od 1.1.2023
Místo pracoviště: Kladno

Své nabídky spolu s životopisem a motivačním dopisem přijímáme průběžně až do 30.11.2022  na: cinkova@zsi-kladno.cz , jako předmět prosím uveďte: výběrové řízení – psycholog.
Uchazeči, kteří splňují kritéria budou k výběrovým pohovorům zváni průběžně.


Školní psycholog*žka; SOŠ, Nové Město na Moravě

Střední odborná škola Nové Město na Moravě hledá od září 2023

školní psycholožku/ psychologa na 0,5 úvazku.

Pracovní doba dle dohody. 

Škola nabízí maximální podporu vedení, možnost podílet se na rozvoji školního poradenského pracoviště a prostor pro vlastní iniciativu a nápady.
Financování ze šablon. Řadu věcí bude možné dohodnout, psycholog na této škole zatím není a škola o něj velmi stojí.
Pracovní pozice je na dohodu od 09/ 2023 do 01/ 2026, další spolupráce možná a vítaná, více při ústním jednání.

Benefity: přátelský pracovní kolektiv, výhoda menší školy, možnost využít nabídky školních dílen – výroba nábytku, oprava auta, tesařské a instalatérské práce.

Pan ředitel je natolik vstřícný, že nabízí nové/mu psychologovi/psycholožce možnost využití pracovny pro soukromou praxi a vlastní konzultace (v odpoledních hodinách po skončení vyučování).

Pokud Vás nabídka oslovila, kontaktujte prosím pana ředitele Ivo Teplého.
Email: teply@sos-nmor.cz
Telefon: 605 756 843
Pokud budete mít zájem, tak se prosím ozvěte, co nejdříve, popř. do konce října.


Psycholog*žka; PPP ÚK a ZpDVPP, Chomutov

PPP ÚK a ZpDVPP, p.o., Teplice, pracoviště Chomutov přijme

psychologa/psycholožku nejlépe na plný úvazek.

Nástup možný ihned případně dle dohody.

Požadujeme

 • VŠ, magisterský stupeň, jednooborová psychologie v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., § 19
 • případně student posledního ročníku před vykonáním zkoušky - praxe výhodou, nikoli podmínkou

Nabízíme

 • pružnou pracovní dobu
 • možnost osobního příplatku
 • finanční příspěvek na stravování, dovolenou, kulturní a sportovní akce
 • 8 týdnů dovolené, dny studijního volna navíc
 • další odborný růst - kazuistické semináře, pravidelné sekce, akreditované semináře

Náplň práce: psychologická diagnostika, intervenční péče a poradenství poskytovaná zejména dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi, psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy;

V případě zájmu nebo pro více informací kontaktujte vedoucí pracoviště, Mgr. Kateřinu Kaneovou, kontakt: katerina.kaneova@pppuk.cz, tel: 602 285 725, 474 699 222


Psycholog*žka– manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu; Jeseník

Místo výkonu práce: Poradna pro rodinu Jeseník, Dukelská 436/15, 790 01 Jeseník
 
Úvazek: 1,0
 
Požadavky:

 • jednooborová psychologie – magisterský studijní program
 • psychologická praxe (přímá práce s klienty včetně psychologické diagnostiky) výhodou
 • orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • znalost problematiky náhradní rodinné péče
 • alespoň započatý psychoterapeutický výcvik výhodou
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • schopnost komunikovat a pracovat s dětmi, dospívajícími a dospělými
 • schopnost konstruktivní komunikace
 • schopnost držet hranice
 • empatie, flexibilita, samostatnost, profesionální přístup
 • ochota dále se vzdělávat
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

Popis pracovní pozice: Odborné psychologické poradenství v rámci činností: sociální služba odborné sociální poradenství – manželské a rodinné poradenství, zařízení odborného poradenství pro péči o děti (rodinné terapie nařízené soudem či OSPOD, psychologické posuzování žadatelů o nezprostředkovanou pěstounskou péči, Cochemská praxe) a doprovázení pěstounských rodin (dohody o výkonu pěstounské péče).
 
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, poukázky pro volný čas Fokus Pass, zaměstnanecký tarif na mobilní telefon, příjemné pracovní prostředí, podporu vzdělávání zaměstnanců, pravidelné supervize, pololetní odměny, pružná pracovní doba
 
Hrubý měsíční plat: 12. platová třída, dle délky praxe od 24.770,- až 36.470,- Kč
 
Nástup: ihned nebo dle dohody
 
Kontaktní osoba: PhDr. Monika Stejskalová, tel.: 731 447 457
 
Profesní životopisy s uvedením telefonního čísla a e – mailu, a motivační dopis zasílejte na e-mail personalisty E. Dadáka dadak@ssp-ol.cz


Psycholog*žka – manželský a rodinný poradce v poradně pro rodinu; Šumperk

Místo výkonu práce: Poradna pro rodinu Šumperk, Palackého 2, Šumperk

Úvazek: 1,0

Požadavky:

 • jednooborová psychologie – magisterský studijní program
 • psychologická praxe (přímá práce s klienty včetně psychologické diagnostiky) výhodou
 • orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • znalost problematiky náhradní rodinné péče
 • alespoň započatý psychoterapeutický výcvik výhodou
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • schopnost komunikovat a pracovat s dětmi, dospívajícími a dospělými
 • schopnost konstruktivní komunikace
 • schopnost držet hranice
 • empatie, flexibilita, samostatnost, profesionální přístup
 • ochota dále se vzdělávat
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

Popis pracovní pozice: Odborné psychologické poradenství v rámci činností: sociální služba odborné sociální poradenství – manželské a rodinné poradenství, zařízení odborného poradenství pro péči o děti (rodinné terapie nařízené soudem či OSPOD, psychologické posuzování žadatelů o nezprostředkovanou pěstounskou péči, Cochemská praxe) a doprovázení pěstounských rodin (dohody o výkonu pěstounské péče).

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, poukázky pro volný čas Fokus Pass, zaměstnanecký tarif na mobilní telefon, příjemné pracovní prostředí, podporu vzdělávání zaměstnanců, pravidelné supervize, pololetní odměny, pružná pracovní doba

Hrubý měsíční plat: 12. platová třída, dle délky praxe od 24.770,- až 36.470,- Kč

Nástup: ihned nebo dle dohody

Kontaktní osoba: PhDr. Monika Stejskalová, tel.: 731 447 457

Profesní životopisy s uvedením telefonního čísla a e – mailu, a motivační dopis zasílejte na e-mail personalisty E. Dadáka dadak@ssp-ol.cz.


Psycholog*žka; Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Olomouc

Název povolání: psycholog/psycholožka

Zaměstnavatel: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
odbor personální
oddělení psychologických služeb

Místo výkonu práce: Tř. Kosmonautů 189/10, Olomouc

Požadujeme

 • dokončené vysokoškolské vzdělání jednooborového studia psychologie
 • praxe v oboru,
 • trestní bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • samostatnost, pečlivost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B.

Popis práce

 • psychodiagnostika (včetně zájemců o přijetí do služebního poměru),
 • krizová intervence,
 • psychologická podpora policejních činností,
 • psychologické poradenství a konzultace,
 • lektorská činnost.

Nabízíme

 • pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou, zkušební doba 3 měsíce,
 • plný pracovní úvazek – 40 hodin/týden,
 • zázemí významné státní instituce,
 • 25 dnů dovolené, 5 dnů placeného zdravotního volna

Odměňování: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpokládaný nástup: únor 2023 (do této doby je možné s předstihem a po vzájemné domluvě realizovat stáž zájemce na psychologickém pracovišti)

Požadované doklady: motivační dopis a strukturovaný životopis doručte nejpozději do 19. prosince 2022

Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Kováčiková, tel. 974 762 400, email: ivana.kovacikova@pcr.cz


Samostatný*á účetní; Podané ruce o.p.s., Olomouc

Společnost Podané ruce o. p. s.
Pomáháme lidem v obtížných situacích jejich života tvorbou preventivních, podpůrných a intervenčních služeb. Formou kvalitně poskytovaných služeb hledáme a vytváříme cesty
k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů, s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

Společnost Podané ruce o.p.s., pracoviště v Olomouci, Dolní náměstí 201/1, vypisuje výběrové řízení na místo:

Samostatný/á účetní – úvazek 0,6

Náplň práce:

 • vedení pokladny, zpracování a zaúčtování pokladních dokladů
 • zpracování a zaúčtování cestovních příkazů
 • účtování mezd
 • zajištění účetní práce na určitých centrech společnosti
 • vyúčtování projektových dotací
 • projektová administrativa

Požadujeme

 • vzdělání SŠ ekonomického zaměření, případně rekvalifikační kurz účetnictví
 • logické a analytické myšlení
 • znalost práce na PC, důraz klademe na pokročilou znalost Excelu
 • vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu
 • kladný vztah k práci v sociální oblasti
 • flexibilitu, zodpovědnost
 • týmovou spolupráci a komunikační schopnosti
 • schopnost se samostatně rozhodnout a převzít zodpovědnost za svá rozhodnutí
 • trestní bezúhonnost
 • Výhody
 • vzdělání a zkušenosti v oblasti účetnictví a financování nevýdělečných organizací
 • znalost ekonomického softwaru VEMA

Nabízíme:

 • místo výkonu práce v centru Olomouce
 • smlouvu na dobu určitou s perspektivou doby neurčité
 • flexibilní začátek a konec pracovní doby
 • zodpovědnou a samostatnou práci
 • zázemí zavedené organizace
 • zaškolení
 • finanční ohodnocení v rámci mzdových tabulek (dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017) dle vzdělání a praxe od 12 000 Kč do 17 000 Kč při 0,6 úvazku
 • týden dovolené navíc

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, Váš strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mail: rumanova@podaneruce.cz , a to do 12.10.2022.
Pokud Vás do 15.10.2022 neoslovíme, bohužel jste nepostoupil(a) do užšího výběrového kola.
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Rumanová
Telefon: +420 774 701 570

S osobními údaji uchazeče, poskytnutými společnosti na základě tohoto inzerátu, bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tímto poskytnutím uchazeč zároveň dává svůj souhlas k tomu, aby společnost tyto osobní údaje zpracovávala výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a po dobu nezbytnou k dosažení tohoto účelu.


SOCIÁLNÍ A PORADENSKÝ PRACOVNÍK*CE; Podané ruce o.p.s., Olomouc

Společnost Podané ruce o.p.s., pracoviště Kontaktní centrum v Olomouci, Sokolská 551/48, vypisuje výběrové řízení na místo:

SOCIÁLNÍ A PORADENSKÝ PRACOVNÍK/PRACOVNICE
(zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Úvazek 1,0, vhodné i pro absolventy

Náplň práce:

 • sociální a poradenská práce s uživateli nealkoholových návykových látek v rámci přístupu Harm Reduction a Public Health včetně příslušné administrativní práce,
 • individuální práce, zprostředkování testování na infekční nemoci
 • zajištění běžného provozu kontaktního centra,
 • poskytování informačního servisu,
 • další služby zaměřené na ochranu veřejnosti a snižování rizik užívání drog,
 • účast na poradách a supervizích.

Požadujeme:

 • věk minimálně 21 let,
 • VOŠ, VŠ vzdělání (dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. - obory sociální pracovník, sociální pedagog, pracovník v sociálních službách, odborný pracovník –
 • psycholog, adiktolog, případně zdravotnické vzdělání, možné i započaté vzdělání), vhodné i pro absolventy,
 • základní orientaci v problematice sociálních, psychologických, zdravotních služeb,
 • nehodnotící a nestigmatizující postoj k uživatelům nealkoholových drog a schopnost udržet hranice s klienty,
 • samostatnost, zodpovědnost, organizační a komunikační dovednosti, aktivní přístup, humor, zvládání stresových situací, schopnost pracovat v týmu.

Nabízíme:

 • zázemí velké a stabilní neziskové organizace,
 • možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, supervize,
 • smlouvu na dobu určitou (do 30.4.2023) s možností prodloužení,
 • možnost podílet se na smysluplné práci,
 • 6 týdnů dovolené,
 • nástupní plat dle vzdělání a praxe (22 000 – 30 000 Kč hrubé mzdy), příplatek 1 200 Kč.

Plánovaný nástup: ihned nebo dle dohody

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis a krátký motivační dopis (maximálně 1 strana) na e-mail: rumanova@podaneruce.cz 12.10.2022. Výběrové řízení bude probíhat na základě předchozí telefonické domluvy. Vybraní uchazeči budou zváni na tyto pohovory průběžně až do doby obsazení dané pozice, kdy bude toto výběrové řízení ukončeno.
Pokud Vás nebudeme kontaktovat do 15.10.2022, znamená to, že nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení.
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Rumanová
Telefon: +420 774 701 570

S osobními údaji uchazeče, poskytnutými společnosti na základě tohoto inzerátu, bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tímto poskytnutím uchazeč zároveň dává svůj souhlas k tomu, aby společnost tyto osobní údaje zpracovávala výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a po dobu nezbytnou k dosažení tohoto účelu.


Psycholog*žka; Krajská PPP a a ZDVPP Zlín

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín hledá 

psycholožky/psychology 

pro pracoviště ve Zlíně a v Kroměříži.

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského typu, obor psychologie
 • praxe a zkušenosti v oblasti diagnostiky a poradenství předností
 • znalost Windows a MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Nabízíme:

 • 1,0 pracovního úvazku
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • nástup říjen 2022

Zájemci zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis na adresu monika.nemeckova@poradnazl.cz, případně na adresy vedoucích pracovišť Zlín a Kroměříž.

Bližší informace:

Mgr. Monika Němečková, tel.: 730 574 138; 575 570 491, ředitelka KPPP a ZDVPP Zlín, J. A. Bati 5520, Zlín 760 01


Krizový intervent*ka; Linda důvěry, Olomouc

Olomoucká linka důvery hledá 

krizového interventa/interventku telefonické krizové pomoci

(§ 55 zákona o soc. službách č. 108/1006 Sb.)

Náplň práce: 

 • poskytování anonymních telefonických hovorů (klienti bez omezení věku; zaměření linky - podpora klientů v obtížných životních situacích, krizových stavech)
 • odpovědi na e-mailové dotazy
 • chatová poradna pro klienty
 • záznamy hovorů do interního softwaru linky
 • spolupráce s kolegy v týmu, intervize
 • účast na provozních a supervizních poradách

Co nabízíme

 • smysluplnou práci v pomáhající profesi
 • příjemné a bezpečné pracovní prostředí, podpůrná atmosféra v týmu konzultantů
 • práce na DPP (300 hod./rok) nebo DPČ (max. 72 hod./měsíc)
 • individuální obsazování služeb krizovým interventem
 • místo výkonu: Olomouc, parkování před pracovištěm
 • intervize, supervize

Co požadujeme

 • trestní bezúhonnost
 • ukončené VOŠ, VŠ v oboru sociálního/psychologického/pedadogického zaměření (dosažená kvalifikace pro vákon činnosti v socální oblasti podle zákona č. 1008/2006 Sb. o soc. službách, § 115-117)
 • výcvik v krizové intervenci (150 hodin)

Výhodou uchazeče je

 • praxe v oboru krizové intervence, přímá či distanční práce s klienty
 • absolvované výcviky internetového a chatového poradenství v kontextu krizové intervence 

Uchazeče o zaměstnání prosíme zaslat strukturovaný životopis a motivační dopis do 30.9.2022 na adresu: dana.kroutilova@iporadna.cz. Vybrané uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru v 9-10/2022. 

Olomoucká linka důvery si vyhrazuje možnost nepřijmout, na danou pracovní pozici, žádného z uchazečů. Zasláním svých osobních údajů uchazeči souhlasí s jejich uchováním těchto po dobu výběrového řízení. Následně budou materiály skartovány/smazány. Psycholog*žka - Úsek klinické psychologie Masarykova onkologického ústavu (MOÚ)

Masarykův onkologický ústav přijme

psychologa/psycholožku

na plný nebo zkrácený úvazek na Úsek klinické psychologie.

Náplň práce

 • psychologické intervence u ambulantních i hospitalizovaných pacientů MOÚ,
 • primárně psychologická konsilia u pacientů na odděleních u lůžka (krizové intervence a psychoterapie),
 • event. konzultace s rodinnými příslušníky,
 • psychodiagnostika,
 • přednášková činnost.

Požadavky

 • akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví – podmínkou,
 • min. 2 roky praxe v přímé práci s klienty (nejlépe v klinické oblasti),
 • atestace z klinické psychologie, min. však započatá předatestační příprava,
 • min. započatý akreditovaný psychoterapeutický výcvik, výcvik v krizové intervenci,
 • schopnost samostatné práce s pacienty a vedení zdravotnické dokumentace, zájem o problematiku psychoonkologie, zodpovědnost, schopnost týmové práce,
 • výhodou je zájem o vědecké a vzdělávací aktivity, o téma paliatvní péče apod.

Další informace

 • nabízíme práci ve špičkovém akreditovaném zdravotnickém zařízení, 
 • odměňování dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění,
 • onkologický příplatek od nástupu, dále možnost osobního příplatku a odměn,
 • možnost stáží, účasti na konferencích a kurzech,
 • příležitost zapojení do výzkumu,
 • účast na pravidelných týmových intervizích 1x týdně,
 • plný nebo zkrácený úvazek (dle dohody),
 • místo výkonu práce: Žlutý kopec 7, Brno,
 • možnost nástupu dle dohody.

Zaměstnanecké benefity

Novým i stávajícím zaměstnancům nabízíme příjemné zázemí a široké spektrum zaměstnaneckých benefitů z různých oblastí, které se snažíme neustále rozšiřovat.
Nejvíce využívané jsou příspěvky z Individuálního účtu FKSP, který činí až 15.000 Kč/rok (příspěvky na rekreaci, sport, wellness, kulturu, stravování atd.), zdravotní volno (sick day), zvýhodněné telefonní tarify a slevy u sítě našich smluvních partnerů.

V případě zájmu o danou pozici zašlete Váš profesní životopis na adresu opem@mou.cz nebo využijte možnost odpovědního formuláře „Dotazník uchazeče“.

Těšíme se na Vaši reakci.


Školní psycholog*žka; OA a SZŠ, Blansko

OA a SZŠ Blansko přijme pracovnici/pracovníka na pozici

školního psychologa.

Úvazek částečný 0,5 (cca 11 h přímé činnosti) na dobu 24 měsíců.
Předpokládaný nástup od 1. 11. 2022.

Požadavky:

 • kvalifikační předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb.
 • ukončený/zahájený psychoterapeutický výcvik výhodou

Náplň práce: výkon činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči

Kontaktní osoba: Ing. Petr Bouda, tel. 773625746, bouda@skolablansko.czwww.skolablansko.cz


Psycholog*žka; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hledáme kolegyni nebo kolegu s Ph.D. nebo s magisterským titulem v oboru psychologie

Preferujeme zaměření na oblast psychodiagnostiky, nebo na oblast vývojové psychologie nebo neuropsychologie

Nabízíme zajímavou a tvůrčí práci, zaměstnanecké benefity (stravenky, bezplatné služby, sick days atd.)

Uzávěrka přihlášek (viz informace na webu) – do 26. srpna 2022


Psycholog*žka; Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, Kroměříž

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, 
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

psycholog/psycholožka (Kroměříž)

Druh práce: psycholog*žka v Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., pracoviště Kroměříž

Náplň práce

 • poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb
 • poskytování psychologického poradenství v oblasti rodinných a mezilidských vztahů
 • poskytování krizové intervence
 • nabízíme získání praxe v široké oblasti témat psychologického poradenství 
 • nabízíme práci v dynamickém kolektivu, intervizní a supervizní podporu
 • benefity: příspěvek na stravné, FKSP

Pracovní poměr: na dobu určitou - 1 rok s možností prodloužení, nástup dle dohody

Platová třída: 11

Místo výkonu práce: Kroměříž

Požadavky pro vznik pracovního poměru

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu - jednooborová psychologie
 • výcvik krizové intervence výhodou 
 • předchozí pracovní zkušenosti v oboru výhodou
 • řidičský průkaz skupiny "B" - aktivní řidič
 • flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost, schopnost týmové i samostatné práce, empatie
 • práce vhodná i pro absolventy

Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 12.8.2022 na níže uvedenou adresu nebo e-mail.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, U Náhonu 5208, 760 01 Zlín, e-mail: info@centrum-poradenstvi

Kontaktní osoba: Mgr. Alice Kovářová

 


Vedoucí směny / intervizor*ka; Linka bezpečí

Linka bezpečí hledá

Vedoucí(ho) směny/ intervizora

Náplň práce

 • organizace směny a vedení konzultantů Linky bezpečí pracujících na telefonu a chatu (odborná a psychická podpora, poskytování zpětné vazby, vedení hovorů a kontakt s dalšími institucemi)
 • realizace růstových (vzdělávacích) a kontrolních aktivit pro konzultanty
 • účast na poradách, supervizích, spolupráce na tvorbě metodiky práce s klienty

Nabízíme

 • částečný úvazek 0,5 (cca 8 - 12 směn měsíčně + další aktivity)
 • práci ve třísměnném provozu s možností flexibilního plánování směn
 • silnou podporu osobního a profesního rozvoje (široká nabídka supervizí a vzdělávacích programů)
 • platové odhodnocení v rozmezí 34.500-37.500 tisíc při plném úvazku
 • náborový příspěvek
 • zázemí profesionální a stabilní neziskové organizace
 • benefitní program

Požadujeme

 • ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání sociálního/psychologického zaměření (dosažená kvalifikace pro výkon činnosti v sociální oblasti podle zákona č. 108/2006 Sb. § 115 - 116)
 • trestní bezúhonnost
 • předchozí přímá práce s klienty
 • akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci (případná nutnost absolvování po přijetí)
 • zkušenost s vedoucí pozicí výhodou
 • praxe v krizové intervenci výhodou

Uchazeče o zaměstnání prosíme o zaslání strukturovaného životopisu a motivačního dopisu do 31.7.2022 do, e-mailem na adresu: k.vitkova@linkabezpeci.cz

Výběrové řízení je tříkolové. První kolo spočívá ve výběru vhodných uchazečů na základě zaslaného strukturovaného životopisu a motivačního dopisu. V druhém kole vybraní uchazeči prochází psychologickým pohovorem. Třetí kolo je ústní pohovor Nástup možný ihned.


Psycholog*žka v DDŠ Býchory

DDŠ, SVP a ZŠ Býchory hledá psychologa/psycholožku

Nástup : od září 2022

Úvazek : 1,00

Požadujeme

 • Psychická odolnost (před nástupem je nutné absolvovat psychologické vyšetření u akreditovaného psychologa)
 • Bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • Kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb. – absolvovaný dlouhodobý sebezkušenostní výcvik. 
 • Odolnost vůči stresu, osobní zralost a kreativitu při realizaci pedagogických aktivit, schopnost individuálně i skupinově vést a osobnostně rozvíjet děti se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami, poskytovat jim dle potřeby krizovou intervenci.
 • Schopnost komunikovat a společně pracovat s rodinami dětí, OSPOD, PPP a dalšími institucemi, vedení veškeré potřebné dokumentace.
 • ŘP skupiny B - výhodou

Nabízíme

 • Podnětný prostor pro realizaci vlastních nápadů.
 • Plat a dovolenou dle tabulek pedagogických pracovníků, nadstandardní osobní ohodnocení + zvláštní příplatek.
 • Možnost sebevzdělávání.
 • Příspěvek z FKSP na stravování, penzijní připojištění a dovolenou.
 • Supervizi.
 • Přátelský kolektiv a 40 dní dovolené.

Psycholog*žka; SPC Brno

Pro pobočku speciálně pedagogického centra v Brně hledáme pracovníka/pracovnici na pozici

psycholog/psycholožka.

Požadujeme:

 • odpovídající kvalifikační předpoklady – magisterské vzdělání v programu Psychologie
 • řidičský průkaz skupiny B
 • praxe v oboru výhodou.

Nabízíme:

 • kreativní a pestrou práci s cílovou skupinou dětí a žáků s narušenou komunikační schopností;
 • příjemné prostředí pobočky;
 • možnost dalšího vzdělávání;
 • získání nových zkušeností;
 • plný pracovní úvazek;
 • 13. platovou třídu.

Inzerát naleznete ZDE


Školní psycholog*žka; Základní škola, Němčice nad Hanou

Základní škola Němčice nad Hanou, p.o., Tyršova 360, 798 27, Němčice nad Hanou 
přijme na pozici

školní psycholog / psycholožka

Nástup: 1. září 2022 nebo dle domluvy

Kontakt: Mgr. Hana Matušková, ředitelka školy
e-mail: skola@sznemcicenh,cz
tel.: 582 386 579; 606 605 214


Školní psycholog*žka; Gymnázium Hejčín, Olomouc

Gymnázium Hejčín hledá 

školního psychologa / psycholožku na plný úvazek

Nástup: od 1. 9. 2022 , na 2 roky se zkušební dobou na 3 měsíce
Úvazek:
1,0
Plat:
maximálně 45 000,- Kč
Náplň práce:
klima ve třídách, chování žáků, diagnostika, konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče.

Kancelář ředitele: PhDr. Karel Goš - 585 711 110, gos@gytool.cz


Školní psycholog*žka; Základní škola Mládí, Praha

Základní škola Mládí, Praha 13, hledá

Školního psychologa / psycholožku

Nástup ideálně od září 2022 
Možnost až plného úvazku
Pracovní doba
na dohodě (preference dopoledních hodin)

Pozice je ve škole zavedená - možnost zaučení a pomoci na začátku
Podpora a dobrá komunikace s vedením školy
Fungující spolupráce školního poradenského pracoviště
Vybavená pracovna
K dispozici diagnostické metody, projektivní karty, hry, ipad pro psaní poznámek, notebook

Pro více informací kontaktujte Radku Černou na cerna@zsmladi.cz


Školní psycholog*žka; Základní škola Bruntál

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

ředitelka Základní školy Bruntál, Školní 2 vyhlašuje výběrové řízení na místo

psycholog na 0,8 úvazku (lze navýšit na 1,00)

s místem výkonu práce Školní 2, Bruntál.

Předpoklady a benefity:

Kvalifikační předpoklady:

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších
předpisů. Psycholog získává dle § 19 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie.

Nabízíme:

 • zázemí silné a stabilní organizace s dobrým klimatem a kulturou
 • pronájem městského bytu
 • život v malebném horském prostředí
 • možnost stálého profesního růstu
 • odpovídající platové ohodnocení + odměny
 • závodní stravování
 • příspěvek na sport/ kulturu

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete (doručte) na adresu:
Základní škola Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál, kontaktní pracovník – Barbora Holbová,
telefon: 553 821 167, kancelar@zspetrin.cz.
Termín pohovoru: po ukončení přijímaní žádostí
Platové podmínky: 12. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příl. č. 1 a Vnitřního platového předpisu
Termín nástupu:  1. 1. 2023

K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Psycholog*žka; Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Vyškov

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy ve Vyškově

přijme od 1. října 2022 psychologa/psycholožku.

Zájemci se mohou hlásit u vedoucí poradny Mgr. Kočárové na elektronickou adresu - kocarova@psychologie.vys.cz nebo  poradna@psychologie.vys.cz

Poradna je umístěna na adrese Smetanovo nábřeží 27, 68201 Vyškov.
Více informací lze získat na tel. čísle 517 333 909 nebo 733 525 998 nebo na stránkách poradny

Školní psycholog*žka; ZŠ Olomouc

Poptávka po školním psychologovi/psycholožce na kvalitní ZŠ v Olomouci. 

Výše úvazku a nástup k jednání, optimálně 0,8 úvazku a nástup 1.8.2022.

Zajímavé pracovní podmínky. 

Kontakt: 728 836 049.


Střední průmyslová škola stavební Brno - školní psycholog/psycholožka

Střední průmyslová škola stavební Brno hledá školního psychologa/psycholožku na částečný úvazek (rozsah podle domluvy). Bližší informace na e-mailu: nikelova@spsstavbrno.cz. Přihlášky prosím posílejte do 31. 7. 2022


Vládní rada; Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v Úřadu vlády ČR, Praha

Státní tajemník v Úřadu vlády České republiky jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo 

vládní rada v Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti v Úřadu vlády ČR.

Označení služebního místa: vládní rada

Obor služby: 21. Zdravotnictví a ochrana zdraví

Vzdělání: vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním programu

Další požadavky: znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti jazyka[1]

Platová třída: 12.

Služební poměr na dobu: neurčitou

Místo výkonu služby: Praha

Předpokládaný den nástupu: 15. srpen 2022

Termín podání žádosti do: 7. července 2022

Způsoby podání žádosti:

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb: státní tajemník v Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1,
 • podané osobně na podatelnu Úřadu vlády České republiky,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty Úřadu vlády České republiky (posta@vlada.cz), nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: trfaa33).

Benefity:

 • pružná pracovní doba
 • příspěvky z FKSP na penzijní či životní pojištění, vzdělávání nebo sportovní aktivity
 • příspěvek na stravování
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů osobního volna
 • 6 dnů studijního volna

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Koordinace, stanovování zásad a postupů hodnocení celorepublikových programů ochrany zdraví a politiky v oblasti závislostí, monitorování zdravotního stavu skupiny obyvatel ohrožených závislostmi,
 • hodnocení epidemiologické situace a zdravotních a sociálních rizik uživatelů návykových látek a navrhování opatření k ochraně zdraví obyvatelstva a skupin ohrožených závislostmi,
 • spolupráce na realizaci a koordinaci Informačního systému o závislostech ČR, jehož cílem je poskytnout kompletní a validní informace o užívání návykových látek a jeho následcích v ČR,
 • v rámci činnosti Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) koordinace sběru a analýza dat z oblasti léčby uživatelů návykových látek a výskytu infekčních onemocnění mezi uživateli drog na národní úrovni,
 • monitorování a analýza dat o dostupnosti služeb snižování zdravotních rizik na národní úrovni,
 • koordinace vývoje nástrojů sloužících pro sběr a analýzu dat o klientech a výkonech provedených ve službách pro uživatele drog v ČR,
 • koordinace a metodické usměrňování systému služeb pro uživatele drog na území ČR,
 • koncepční, koordinační a metodická činnost ve spolupráci s příslušnými subjekty orgánů veřejné správy, poskytovatelů služeb a zahraničních partnerů v oblasti léčby uživatelů drog a snižování rizik,
 • koordinace a vedení pracovních skupin zaměřených na monitorování sledovaných ukazatelů včetně rizikových faktorů na celostátní úrovni,
 • statistická analýza dat studií realizovaných NMS, statistická analýza dat z dostupných registrů,
 • publikace a prezentace sebraných dat, výsledků a analýz,
 • na mezinárodní úrovni zastupování ČR v pracovních skupinách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) a dalších odborných fórech,
 • zpracování relevantních kapitol zpráv o situaci v oblasti užívání návykových látek v České republice a výstupů požadovaných EMCDDA,
 • podíl na metodické přípravě a koordinaci epidemiologických studií realizovaných NMS,
 • zpracování podkladů pro odborné publikace NMS, aktualizace webové stránky NMS
 • koncepční a organizační činnost při vzdělávání odborníků včetně vzdělávací a školící činnosti,
 • příprava podkladů pro Radu vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP),
 • zpracování podkladů pro tiskové zprávy sekretariátu RVKPP,
 • zpracování odborných stanovisek ve vztahu k prevenci a léčbě závislostí,
 • příprava zpráv o situaci v oblasti užívání návykových látek a dalších forem závislostí a realizaci opatření v oblasti politiky v oblasti závislostí pro vládu ČR, odbornou a laickou veřejnost, pro média,
 • plnění dalších úkolů vyplývajících z činnosti NMS a ze zadání nadřízených.

Další informace o služebním místě:

zastupování ČR v pracovních skupinách evropských institucí v anglickém jazyce, možné využití znalostí analytických metod pro zpracování datových souborů, pokročilá znalost práce s MS Office (Word, Excel, PowerPoint), znalost práce se softwarem pro statistickou analýzu dat (např. IBM SPSS, Stata, R) výhodou.

Výběrového řízení se může zúčastnit žadatel, který:

1. splňuje tyto základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá průkazem totožnosti nebo dokladem z něhož je zřejmé státní občanství žadatele. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]. Průkaz totožnosti nebo jiný doklad musí být předložen před konáním pohovoru;
  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí doložit znalost českého jazyka[3] nebo absolvování alespoň 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na které byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.
 2. dosáhl věku 18 let;
 3. je plně svéprávný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[4];
 4. je bezúhonný;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[5], obstará si jej služební orgán sám.
  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[6];
 5. dosáhl vysokoškolského vzdělání získaného studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin. Jde-li o žadatele, který dokončil vysokoškolské vzdělání v zahraničí, musí doložit nejpozději před konáním pohovoru též doklad o uznání zahraničního vzdělání, pokud není zaručeno vzájemné uznávání dokladů o vzdělání na základě mezinárodní smlouvy.[7] Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[8] a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání doloží žadatel nejpozději před konáním pohovoru; 
 6. má potřebnou zdravotní způsobilost;
  Splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením[9].

2. splňuje požadavek stanovený služebním předpisem státního tajemníka v Úřadu vlády ČR: 

 1. znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy[10];
  Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího jazyka[11]; při podání žádosti lze doložit prostou kopii, originál nebo úředně ověřenou kopii žadatel doloží nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel podá žádost služebnímu orgánu na přiloženém formuláři[12]. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 7. července 2022. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy Neotvírat Výběrové řízení na služební místo vládní rada v Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, čj. 27150/2022-UVCR.

Součástí žádosti jsou výše v textu uvedené dokumenty (listiny).

K žádosti dále žadatel přiloží strukturovaný profesní životopis a motivační dopis v českém jazyce.

Přílohy:

 1. Žádost
 2. Oznámení

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

DETAILNÍ INFORMACE NAJDETE ZDE


Psycholog*žka; Centrum psychologické pomoci, Bruntál

Centrum psychologické pomoci, p. o vypisuje výběrové řízení na volnou pracovní pozici

PSYCHOLOGA/PSYCHOLOŽKY pro pobočku v Bruntále.

Místo výkonu práce: Rodinná a manželská poradna, Jesenická 1757/5, Bruntál.

Nástup: od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 s možností prodloužení.

Náplň práce

 • pracovní činnost obsahuje mj. psychologické posuzování žadatelů o adopci a pěstounskou péči
 • odborné sociální poradenství
 • psychologické poradenství pro náhradní rodiny
 • vedení přípravných kurzů  i dalších vzdělávacích aktivit pro žadatele o náhradní rodinnou péči a náhradní rodiče.

Požadujeme: VŠ vzdělání v magisterském studiu obor psychologie, ukončený nebo alespoň probíhající psychoterapeutický výcvik je výhodou. Odborná praxe vítána. Pozice je vhodná i pro absolventy.

Dále požadujeme: trestní bezúhonnost, osobnostní zralost, odpovědnost, komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilitu, předpoklady pro týmovou práci, ochotu vzdělávat se, znalost práce s PC.

Nabízíme: Práci na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně) v příjemném kolektivu, pružnou pracovní dobu, Sick days, příspěvek na stravování. Po zapracování osobní příplatek a mimořádné odměny.

Plat: Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příl. č. 1 a Vnitřního platového předpisu, platová třída 12., přesná výše platu dle započitatelné praxe.

Nabízená pracovní pozice je vhodná i pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo invalidní pro 1. a 2. stupeň.

Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 3. 7. 2022 na e-mail: miksankova@cepp.cz.
S případnými dotazy se obracejte na uvedený e-mail nebo na tel. číslo: 777 499 643.


Akademický pracovník*nice; Ústav managementu a marketingu, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, Ústav managementu a marketingu
vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

Akademický pracovník/ akademická pracovnice
- Odborný asistent/ odborná asistentka pro výuku v oblasti manažerské psychologie.

Co od Vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru, vědecká hodnost CSc. či Ph.D. nebo zahájené studium v doktorském studijním programu s předpokladem jeho ukončení do jednoho roku od vzniku pracovního poměru
 • doložená publikační činnost v příslušném oboru
 • předpoklady pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci
 • zájem o vzdělávání a profesní růst
 • komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost týmové práce
 • znalost anglického jazyka podle Evropského referenčního rámce na úrovni minimálně B2
 • výuka v anglickém jazyce;
 • morální a občanská bezúhonnost.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • 40 dnů dovolené;
 • možnost stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele
 • možnost školení a dalšího vzdělávání
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – např. zvýhodněný mobilní tarif i pro rodinné příslušníky, možnost zvýhodněného využití našeho rekreačního zařízení, univerzitní školka, slevy u partnerů.

Informace o pracovním místě:

Místo práce: Zlín
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2022
Pracovní úvazek: 0,5

Přihlášky do výběrového řízení spolu se strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději do 6. 7. 2022 elektronicky vyplněním formuláře níže nebo na kariera@utb.cz, případně na adresu:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Oddělení rozvoje lidských zdrojů
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

K přihlášce je třeba doložit profesní životopis s údaji o dosavadní praxi a zkušenostech, přehled publikační/tvůrčí činnosti, kopii/sken dokladů o vzdělání, doklad o dosažené vědecké hodnosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz www.utb.cz), případně doklad potvrzující jazykovou úroveň.
FAME si vyhrazuje právo na neobsazení pozice.


Školní psycholog*žka; ZŠ a MŠ Hranice

ZŠ a MŠ Hranice, p. o., Hranice IV – Drahotuše hledá

školního psychologa nebo školní psycholožku

s nástupem od 1. 9. 2022 na částečný úvazek.

Kontakt k zaslání životopisu: balodyova@zsdrahotuse.cz

 


Školní psycholog*žka; Základní škola J. Noháče, Břeclav

Pracoviště a kontakty

Zaměstnavatel: Základní škola J. Noháče - příspěvková organizace, IČO: 60680539
Komu se hlásit: Mgr. Marcela Minaříková
minarikova@zsjnohace.cz
777 104 959

Vlastnosti volného místa

Pracovní poměr: plný úvazek
Počet PPČ týdně: 24 hod.
Nástup od: 01.09.2022
Plat: 32.820–42.780 Kč/měsíc

Upřesňující informace

Místo výkonu práce: Břeclav


Školní psycholog*žka; ZŠ Čáslav náměstí

ZŠ Čáslav náměstí hledá od 1.9.2022

školního psychologa/psycholožku

Výše úvazku je na vzájemné dohodě, podoba spolupráce také.
Pan ředitel je přístupný jednání.

Pro více informací pište na hasik@zscaslav.cz nebo rovnou volejte řediteli na 604 825 332. www.zscaslav.cz


Psycholog*žka - Terapeut*ka, vedoucí služby; Podané ruce, Olomouc

Společnost Podané ruce o. p. s.

Pomáháme lidem v obtížných situacích jejich života tvorbou preventivních, podpůrných a intervenčních služeb. Formou kvalitně poskytovaných služeb hledáme a vytváříme cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů, s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. 

Společnost Podané ruce o.p.s., Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, Dolní náměstí 2, Olomouc vypisuje výběrové řízení na místo:

Psycholog/psycholožka - Terapeut/terapeutka, vedoucí služby – úvazek 1,0

Náplň práce:

 • Dlouhodobá (individuální i skupinová) terapeutická a poradenská práce v oblasti závislostí zaměřená především na nelátkové závislosti – gambling.
 • Zprostředkování kontaktu s dalšími odbornými zařízeními, case management.
 • Propagace a rozvoj služby.
 • Vedení služby (psaní projektů, závěrečných zpráv, vedení týmu).
 • Administrativa sociální služby.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání psychologického, adiktologického nebo sociálního zaměření s terapeutickým výcvikem.
 • Frekventant nebo absolvent psychoterapeutického výcviku.
 • Trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
 • Zkušenost s vedením malého týmu výhodou.
 • Praxe v oboru alespoň 3 roky (práce s lidmi se závislostí).
 • Respekt vůči hodnotám, ve kterých je ukotvena práce Společnosti Podané ruce o.p.s.
 • Orientaci v oblasti závislostního chování, motivaci pro práci s cílovou skupinou.
 • Komunikativnost, aktivní přístup, zodpovědnost, flexibilita, samostatnost i schopnost týmové práce, ochotu dále se vzdělávat.
 • Ochotu dojíždět i na detašovaná pracoviště v rámci kraje (v rámci pracovní doby, cestovní náhrady hrazeny).

Výhody:

 • Další vzdělání v oboru.
 • Řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:

 • Smlouvu na HPP na dobu určitou do 30.5.2023, s perspektivou doby neurčité.
 • Místo výkonu práce v Olomouci, případně detašovaná pracoviště.
 • Zázemí zavedené organizace.
 • Zaškolení, možnost dělit se o zkušenosti s ostatními kolegy.
 • Práci pod týmovou i individuální supervizí.
 • Zodpovědnou, zajímavou a samostatnou práci.
 • Možnost seberealizace, profesního a osobního růstu.
 • Finanční ohodnocení 34 000 Kč – 38 000 Kč dle dosažené praxe (spodní hranice odpovídá třem letům praxe), po zkušební době osobní ohodnocení dle kvality práce 4000 – 5000 Kč.
 • Možnost finanční a časové podpory na další vzdělání v oboru, školení, stáží a profesního růstu.
 • 6 týdnů dovolené.
 • Podpora při lektorské činnosti v rámci našeho vzdělávacího centra.

Podrobné informace o našem centru získáte zde 

Plánovaný termín pohovorů: průběžně dle přihlášených uchazečů

Plánovaný nástup: 1.7.2022 nebo dle dohody

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, Váš strukturovaný životopis a motivační dopis (rozsah cca 1 strana – motivace k práci s cílovou skupinou, jak si představujete vedení týmu) na e-mail: rumanova@podaneruce.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte „Terapeut/terapeutka – vedoucí služby“.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Rumanová
Telefon: +420 774 701 570

S osobními údaji uchazeče, poskytnutými společnosti na základě tohoto inzerátu, bude nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tímto poskytnutím uchazeč zároveň dává svůj souhlas k tomu, aby společnost tyto osobní údaje zpracovávala výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a pod dobu nezbytnou k dosažení tohoto účelu.

 


Školní psycholog*žka; ZŠ Františka kardinála Tomáška, Studénka

Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace

přijme od 1. 9. 2022 školního psychologa.

Životopisy zasílejte řediteli školy:
Mgr. Milan Stiller, e-mail: stiller@zsstudenka.cz ,
kde získáte i bližší informace.
Tel. 731 465 091.


Psycholog*žka; OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice

Pro pracoviště Boskovice hledáme
psychologa/psycholožku
na úvazek 1,0, s nástupem od 1.9.2022. 

Požadujeme:

 • Ukončené magisterské studium v oboru jednooborová psychologie nebo psychologie- speciální pedagogika, případně student posledního ročníku před vykonáním zkoušky
 • praxe v oblasti psychologie vítána,
 • trestní a morální bezúhonnost. 

V případě zájmu posílejte životopis na uvedenou adresu:

PhDr. Ilona  Pešová
OPPP Vyškov, pracoviště Boskovice
Email: pesova@opppvyskov.cz


Klinický psycholog*žka; Psychiatrická nemocnice, Kroměříž

Psychiatrická nemocnice Kroměříž

přijme klinického psychologa
do CDZ

Požadavky

 • atestace z klinické psychologie

Výhodou:

 • atestace z psychoterapie

Nabízíme:

 • práci na akreditovaném zdravotnickém zařízení s téměř komplexní šíří psychiatrických diagnóz a komplexními terapeutickými programy
 • akreditace v oboru klinická psychologie, dětská klinická psychologie, psychoterapie
 • práci ve zkušeném a podpůrném kolektivu
 • předatestační vzdělávání v oboru psychoterapie, dětská klinická psychologie
 • další vzdělávání formou odborných a kazuistických seminářů na pracovišti
 • platové podmínky dle platných tabulek + osobní ohodnocení, příplatek za práci v psychiatrickém zařízení, mimořádné odměny
 • podporu formou individuálních i skupinových supervizí
 • možnost osobního růstu
 • spolupráci na řízení a rozvoji nemocnice

Další benefity:

 • šest týdnů dovolené
 • příspěvek zaměstnavatele na stravování
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši až 2 000 Kč měsíčně
 • mimořádné odměny u příležitosti pracovních a životních výročí

Životopis a motivační dopis zasílejte na sucharo@pnkm.cz .
K případným bližším informacím kontaktujte PhDr. Romanu Suchou, vedoucí klinickou psycholožku na tel: 573 314 440.


Poradce*kyně; Sociální rehabilitace MIKASA

Hledáme někoho, kdo má dostatek odvahy pro práci s klienty s Aspergerovým syndromem a vysokofunkčním autismem ve věku od 7 let do dospělosti.

Jsi typ člověka, který nedokáže stát s rukama založenýma v kapsách? Jsi srdečná/ý a komunikativní? Máš zájem prozkoumávat a analyzovat věci do hloubky? Zvládáš si vše naplánovat od A do Z?
Pak hledáme právě Tebe!!!

Co u nás budeš dělat?

 • Budeš odbornou podporou/terapeutem pro klienty sociální rehabilitace
 • Budeš spolupracovat se šikovným vedoucím sociální rehabilitace
 • Zajišťovat administrativu spojenou s vedením sociální služby
 • Prezentovat službu na konferencích a PR akcích

Jak si Tě představujeme?

 • Máš vysokoškolské vzdělávání v oblasti psychologie, sociální práce nebo speciální pedagogiky
 • Začal/a jsi terapeutický výcvik, máš ho za sebou anebo se na něj chystáš
 • Jsi kreativní, samostatná/ý a zvládáš plnit zadané úkoly
 • Máš chuť rozvíjet sebe i ostatní
 • Hledáš a vytváříš dosud neobjevené cesty
 • Rád/a se věcmi zabýváš do hloubky
 • Dokážeš zkrotit svůj čas – umíš si určovat priority a na nich intenzivně pracovat
 • Máš rád/a výzvy a raději hledáš způsoby řešení než důvody, proč něco nejde

Máš něco, čím si nás získáš?

 • Máš zkušenosti s lidmi s autismem?
 • Dokážeš se domluvit anglicky?
 • Jezdíš pravidelně autem (osobní automobil – skupina B)?

A co tě u nás čeká?

 • Budeš dělat práci, která má smysl
 • Práce se zajímavými lidmi, na kterou neexistuje manuál
 • Každý den pro Tebe bude jiný – stereotyp u nás nečekej!
 • Různorodou práci s terapeutickým přesahem
 • Zaměstnání v progresivní organizaci, která ví, co, jak a proč dělá
 • Možnost podílet se na tvorbě obsahu služby a celkovém vystupování organizace směrem k široké veřejnosti
 • Práce v přátelském kolektivu s vedením zapáleným pro dobrou věc
 • Podporu a zájem ze strany vedení
 • Když se budeš chtít profesně posunout, podáme ti pomocnou ruku a zajistíme potřebné kurzy a školení
 • Odborně Ti při nástupu pomůžeme
 • Plný pracovní úvazek
 • Výplatu ve výši 26 000,- Kč/měsíc a odměnový systém
 • 25 dní dovolené
 • A když budeš dostatečně naslouchat, získáš i nový pohled na život

Pošli nám životopis a motivační dopis, kde popíšeš, proč bys měl u nás v sociální rehabilitaci pracovat právě Ty! Děkujeme.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: dle domluvy
Přihlášky posílejte nejpozději do 15. 6. 2022!


Psycholog*žka; Nemocnice Havlíčkův Brod, Psychologická ambulance

Nemocnice Havlíčkův Brod, Dětské oddělení
a Psychologická ambulance PhDr. Sojka s.r.o.

hledají psychologa/psycholožku

prim. MUDr. Magdalena Chvílová – 730 191 026
PhDr. Vlastimil Sojka – 602 129 517


Psycholog*žka; Věznice Plzeň

Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, přijme do pracovního poměru

pracovníka odborného zacházení ve vězeňství –
PSYCHOLOG/PSYCHOLOŽKA

Jedná se

 • o speciálního pracovníka oddělení výkonu vazby a trestu
 • provádění preventivních, psychodiagnostických, psychoterapeutických a poradenských úkonů

Nabízíme

 • platové ohodnocení = 12. platová třída (31.170,- Kč hrubého bez praxe)
 • 200 hodin řádné dovolené / kal. rok + 40 hodin dodatkové
 • lékařskou péči
 • částečné benefity z Fondu kulturních a sociálních potřeb
 • závodní stravování
 • 5 dnů indispozičního volna
 • využívání vlastních rekreačních středisek (Pracov, Přední Labská, Valdice, Květnice - Praha)
 • možnost využití posilovny

Požadujeme

 • bezúhonnost
 • ukončené jednooborové magisterské studium psychologie – po celou dobu studia (5 let)
 • nástup možný (po úspěšném absolvování přijímacího řízení)

Věznice Plzeň
PERSONÁLNÍ ODD.
Klatovská 202, 301 00 Plzeň
Tel: 377 660 380, e-mail: 11personalnioddeleni@vez.plz.justice.cz (Foldová Linda)


Klinický psycholog*žka; Vojenská nemocnice, Olomouc

Odd.psychologie VN Olomouc
přijme psychologa/psycholožku
s předpokládaným nástupem od 1.9.2022.

Nabízíme 

 • dobré platové ohodnocení
 • příjemné pracovní prostředí,
 • zaměstnanecké benefity.

Podmínkou

 • ukončené magisterské studium jednooborové psychologie
 • kurz psycholog ve zdravotnictví.

Výhodou je praxe a ukončená, nebo i probíhající specializace v klinické psychologii.

Zájemce prosím o kontaktování mailem na adresy primářky oddělení (lichnovskai@vnol.cz) a náměstka ředitele (ordeltl@vnol.cz).
Na uvedených mailech lze získat i bližší informace.


Školní psycholog*žka; Základní škola Jedovnice

Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice přijme od školního roku 2022/20223:

školního psychologa/psycholožku.

Možno celý i částečný pracovní úvazek.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 732 653 927 či emailu: reditelka@zsjedovnice.cz.


Psycholog*žka pro náhradní rodinnou péči; Oddělení sociálně právní ochrany, Olomouc

Hledá se psycholog/psycholožka pro náhradní rodinnou péči

Zaměstnavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc, IČ 60609460
Odbor: sociálních věcí
Oddělení: sociálně-právní ochrany

Pracovní místo: psycholog/psycholožka pro náhradní rodinnou péči

Přímo nadřízené pracovní místo: vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany
Platová třída: 12
Znalosti oboru psychologické vyšetření podle standardních metod a pokynů a dále viz níže.

Kontaktní pracovník: Mgr. Pavel Podivínský, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany,
Odbor sociální věcí KÚOK, tel. 724 191 894, email: p.podivinsky@olkraj.cz

Nástup možný ihned, aktuálně na dobu určitou, bližší informace podá kontaktní pracovník.

Výpis hlavních činností, které zajišťuje psycholog pro náhradní rodinnou péči na oddělení sociálně-právní ochrany:

 • samostatné provádění individuálních psychologických vyšetření dětí a žadatelů za účelem zprostředkování náhradní rodinné péče,
 • samostatné zajišťování práce v psychodiagnostice, poskytování psychologického poradenství,
 • samostatné psychosociální vyšetřování a diagnostika v manželské a rodinné sféře,
 • zprostředkování osvojení a pěstounské péče v ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolupráce na přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytování těmto osobám poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením do pěstounské péče,
 • spolupráce při odborném posuzování dětí a žadatelů před zařazením do evidence pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • spolupráce při rozhodování o zařazení do evidence žadatelů dle zákona o sociálně – právní ochraně dětí,
 • poskytování krizové intervence v oblasti sociálně-právní ochrany dětí,
 • navštěvování pobytových zařízení v regionu v souvislosti s přípravou podkladů pro odborné posouzení dětí a zpracováním vyjádření k vhodnosti určité formy náhradní rodinné péče pro jednotlivé dítě,
 • participace na vedení skupinových nebo psychodiagnostických a poradenských setkání žadatelů o náhradní rodinnou péči,
 • sledování složitých případů náhradní rodinné péče, poskytování rodinného poradenství a psychoterapie,
 • realizování preventivní a poradenské činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Psycholog*žka; A-Shine, Psychiatrická ambulance s rozšířenou péčí, Plzeň

A-Shine, Psychiatrická ambulance s rozšířenou péčí
Šumavská 2, Plzeň
Přijmeme

psychologa/psycholožku

na částečný či celý úvazek,
dokončený kurz „Psycholog ve zdravotnictví" výhodou.

Nástup možný od září 2022

Typ práce: Psychoterapie a psychodiagnostika

Nabízíme:

 • Dobré platové podmínky
 • Flexibilní přístup (nastavení pracovní doby)
 • Skvělý tým psychologů a psychiatrů
 • Supervize
 • Předatestační vzdělávání
 • Možnost seznámení s pracovištěm před nástupem

Kontakt: PhDr. Barbora Nová, klinická psycholožka,
telefon: 739 327 503,
Email: psycholog.sumavska@gmail.com


Psycholog*žka; Věznice Ostrov

Vězeňská služba ČR přijme do Věznice Ostrov 

psychologa*žku

Náplň a druh práce

 • Činnost je zaměřená na oblast psychologických aspektů ve výkonu trestu

Co od tebe očekáváme?

 • Trestní bezúhonnost
 • VŠ jednooborová psychologie
 • Vhodné i pro absolventy

Jak tě odměníme?

 • Odpovídající ohodnocení
 • 25 dní dovolené + 1 týden dodatkové dovolené + 5 dní indispozičního volna
 • Možnost ubytování, závodního stravování, využívání posilovny
 • Další vzdělávání a možnost kariérního růstu 
 • Příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Možnost čerpání bezúročných půjček

Kontakty:

Bc. Lenka Skořepová 
Vedoucí personálního oddělení
e-mail: LSkorepova@vez.ost.justice.cz
Tel: 353 240 620-3


Školní psycholog*žka; Dětský domov se školou a ZŠ, Bystřice pod Hostýnem

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem přijme

psychologa*žku na úvazek 0,5

Požadujeme:

 • ukončené magisterské studium jednooborové psychologie
 • samostatnost
 • kreativitu
 • morální bezúhonnost.

Nástup do pracovního poměru dle dohody.

Zájemci, zasílejte svůj životopis s motivačním dopisem na níže uvedenou adresu:

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Havlíčkova 547,
Bystřice pod Hostýnem, 768 61 nebo elektronicky: etoped@ddsbph.cz


Psycholog*žka / etoped*ka; Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka, Jeseník/Šumperk

Přijmeme psychology a etopedy

Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka přijme do nově otevírané ambulance střediska v Jeseníku dva nové kolegy na pozice psycholog/žka, nebo etoped/ka. Jedná se o práci s dětmi s problematickým chováním a jejich rodinami, ale také o práci s třídními kolektivy na klimatu školních tříd (preventivní a intervenční programy), adaptační a kohezivní programy.
Pracovní doba 40h týdně, tabulkový plat (12. platová třída pedagogických pracovníků) plus osobní ohodnocení. Jelikož se jedná o školské zařízení, pracovníci mají nárok na 40 dní dovolené.

Dále hledáme jednoho kolegu téhož zařazení do Šumperka, kde máme kromě ambulance také pobytovou část. Ostatní podmínky jsou stejné.

Osobní pohovory budou probíhat v Šumperku. Neosobní pohovory telefonického, audiovizuálního, či písemného charakteru mohou proběhnout kdykoli a kdekoli – s dotazy se na mě obracejte na mail svp.vedouci@dds-spk.cz (kam můžete posílat také životopisy), nebo na telefon 778 445 825.

Místo je vhodné pro absolventy, máme s nimi z dlouhodobého hlediska výbornou zkušenost, a zároveň velmi intenzivní a slušně placenou pracovní zkušenost nabízíme. Nové kolegy zaškolíme a podpoříme, zároveň však vyžadujeme velkou míru samostatnosti, s níž je však spojená velká míra svobody a seberealizace.
Jestli máte odvahu a chuť změnit místo působení, máte rádi hory a přírodu, či levné nákupy v Polsku, pomozte nám na Jesenicko (případně Šumpersko) přivést nové odborníky a neokoukané tváře.

Mrkněte i na naše stránky a nebojte se nezávazně ozvat na výše uvedené kontakty, budu se těšit.
Jitka Křečková, vedoucí střediska


Terapeut/ka; SPONDEA, Brno

SPONDEA, z.ú. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Terapeut*ka - práce s klienty v oblasti zvládání agresivity (0,5 úvazek)


Ovládnout svůj vztek není hračka. Ale co s tím?

Ve SPONDEA víme, že s nahromaděnou agresí lze pracovat. Poskytujeme odborné poradenství lidem, kteří chtějí mít svůj vztek pod kontrolou, ale zatím neví, jak toho docílit. Přidejte se do našeho týmu a staňte se součástí jedinečného programu, kterému se v České republice věnuje jen hrstka pracovišť. SPONDEA, z.ú. je zavedená nezisková organizace s více než dvacetiletou tradicí působící na území Jihomoravského kraje v oblasti krizových služeb, které poskytuje lidem v krizových situacích. Specializuje se na pomoc dětem, mladým lidem a také lidem ohroženým násilím v blízkých vztazích i celým rodinám zasaženým násilím.


Obsah práce:

 • individuální a skupinová práce s klienty a klientkami
 • práce s rodinným systémem
 • komunikace s odborníky spolupracujících institucí (OSPOD, PMS, PČR)
 • spolupráce s lidmi z dalších služeb ve SPONDEA
 • administrativa (monitorovací listy, zápisy do databáze, tvorba metodických materiálů)

Předpoklady pro pozici:

 • vystudovaná VŠ
 • ukončený psychoterapeutický výcvik nebo alespoň ukončená sebezkušenostní část a terapeutická praxe
 • kurz krizové intervence - výhodou
 • zkušenost s prací s dospělými klienty
 • schopnost odolávat stresu a otevřeně komunikovat o náročných tématech
 • trestní bezúhonnost

Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič*ka výhodou.

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete do 19.5. 2022 následující dokumenty:

 • profesní CV vč. odkazů na reference
 • motivační dopis

Nabízíme:

 • prostor pro budování vlastního terapeutického stylu
 • vzdělání v oblasti partnerského násilí a práce s původcem násilí
 • 5 týdnů dovolené
 • sick days
 • zázemí organizace s 25 letou tradicí v Brně
 • podpůrné a přátelské prostředí, mimopracovní aktivity
 • pravidelná supervize, intervize psychologů
 • možnost dalšího vzdělávání a účasti na konferencích
 • možnost podílet se na rozvoji organizace
 • zaučení a mentoring ve zkušební době

Typ pracovního poměru:

• práce na částečný úvazek nebo IČO, 16 000 Kč za 0,5 úvazek s možností navýšení po zapracování

Forma smluvního vztahu:

• pracovní smlouva, smlouva o spolupráci


Nástup dle dohody. Mzda smluvní

Sýpka 25, 613 00 Brno, www.spondea.cz


Psycholog/psycholožka; Klinika dětské onkologie, FN Brno

Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie, pracoviště Černopolní 9, 613 00 Brno přijme:

Psychologa (m/ž) ve zdravotnictví na úvazek 1,0 na Kliniku dětské onkologie

Požadavky

 • ukončené vysokoškolské vzdělání - odborná způsobilost k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví; specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění výhodou
 • zájem o klinicko-psychologickou péči v rámci dětské onkologie
 • výhodou:
  • klinická praxe
  • zkušenosti s dětskou diagnostikou
  • zkušenost s poskytování krizové intervence
  • započatý/ukončený psychoterapeutický výcvik
 • morální a občanská bezúhonnost

Pracovní náplň

 • psychologická péče o dětské pacienty a jejich rodiny
 • krizová intervence
 • týmová spolupráce lékař - sociální pracovník - rodič – psycholog, pro zajištění optimální péče
 • psychologické poradenství a diagnostika
 • podpůrná psychoterapeutická péče
 • péče o zdravotnický personál

Kontakt: profesní životopisy zasílejte na adresu primáře Kliniky dětské onkologie, MUDr. Peter Múdry, Ph.D., e-mail: Mudry.Peter@fnbrno.cz


Psycholog/psycholožka speciálních sil

Láka tě práce s elitními vojáky v unikátním prostředí?
Zajímá tě zátěžová psychologie a práce v terénu? 
Chceš se podílet na výběru příslušníků speciálních jednotek? 

Uzávěrka podání přihlášek 6. 5. 2022

www.specialnisily.army.cz


Klinický psycholog/žka / psycholog/žka ve zdravotnictví; Fakultní nemocnice Plzeń

Fakultní nemocnice Plzeň, Oddělení klinické psychologie, přijme novou kolegyni či kolegu na pozici

klinický psycholog / psycholog ve zdravotnictví

Požadujeme

 • ukončené magisterské vzdělání v jednooborové psychologii
 • zájem o obor
 • kurz psycholog ve zdravotnictví (lze zahájit i po nástupu do pracovního poměru)
 • ochotu zapojit se do předatestačního vzdělávání
 • započatý psychoterapeutický výcvik výhodou

Nabízíme

 • nadstandardní podmínky v rámci předatestačního vzdělávání na akreditovaném zdravotnickém pracovišti
 • odborné vedení a supervize
 • pestrou pracovní náplň v rámci oddělení i celé fakultní nemocnice (psychologická diagnostika, systematická psychoterapie, krizová intervence, konziliární činnost)
 • příjemnou pracovní atmosféru a kolegiální přístup
 • finanční a další benefity

Informace

Mgr. Dana Chmelařová, Ph. D.
vedoucí klinický psycholog FN Plzeň
chmelarova@fnplzen.cz
tel. č. 377 103 153, 722 464 702


Psycholog/psycholožka – manželský a rodinný poradce v poradně pro rodinu; Šumperk

Místo výkonu práce: Poradna pro rodinu Šumperk, Palackého 2, Šumperk

Úvazek: 1,0

Požadavky:

 • jednooborová psychologie – magisterský studijní program
 • psychologická praxe (přímá práce s klienty včetně psychologické diagnostiky) výhodou
 • orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • znalost problematiky náhradní rodinné péče
 • alespoň započatý psychoterapeutický výcvik výhodou
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • schopnost komunikovat a pracovat s dětmi, dospívajícími a dospělými
 • schopnost konstruktivní komunikace
 • schopnost držet hranice
 • empatie, flexibilita, samostatnost, profesionální přístup
 • ochota dále se vzdělávat
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

Popis pracovní pozice: Odborné psychologické poradenství v rámci činností: sociální služba odborné sociální poradenství – manželské a rodinné poradenství, zařízení odborného poradenství pro péči o děti (rodinné terapie nařízené soudem či OSPOD, psychologické posuzování žadatelů o nezprostředkovanou pěstounskou péči, Cochemská praxe) a doprovázení pěstounských rodin (dohody o výkonu pěstounské péče).

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, poukázky pro volný čas Fokus Pass, zaměstnanecký tarif na mobilní telefon, příjemné pracovní prostředí, podporu vzdělávání zaměstnanců, pravidelné supervize, pololetní odměny, pružná pracovní doba

Hrubý měsíční plat: 12. platová třída, dle délky praxe od 24.770,- až 36.470,- Kč

Nástup: ihned nebo dle dohody

Kontaktní osoba: PhDr. Monika Stejskalová, tel.: 731 447 457

Profesní životopisy s uvedením telefonního čísla a e – mailu, a motivační dopis zasílejte na e-mail personalisty E. Dadáka dadak@ssp-ol.cz.


Psycholog/psycholožka – manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu; Jeseník

Místo výkonu práce: Poradna pro rodinu Jeseník, Dukelská 436/15, 790 01 Jeseník
 
Úvazek: 1,0
 
Požadavky:

 • jednooborová psychologie – magisterský studijní program
 • psychologická praxe (přímá práce s klienty včetně psychologické diagnostiky) výhodou
 • orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • znalost problematiky náhradní rodinné péče
 • alespoň započatý psychoterapeutický výcvik výhodou
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • schopnost komunikovat a pracovat s dětmi, dospívajícími a dospělými
 • schopnost konstruktivní komunikace
 • schopnost držet hranice
 • empatie, flexibilita, samostatnost, profesionální přístup
 • ochota dále se vzdělávat
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

Popis pracovní pozice: Odborné psychologické poradenství v rámci činností: sociální služba odborné sociální poradenství – manželské a rodinné poradenství, zařízení odborného poradenství pro péči o děti (rodinné terapie nařízené soudem či OSPOD, psychologické posuzování žadatelů o nezprostředkovanou pěstounskou péči, Cochemská praxe) a doprovázení pěstounských rodin (dohody o výkonu pěstounské péče).
 
Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, poukázky pro volný čas Fokus Pass, zaměstnanecký tarif na mobilní telefon, příjemné pracovní prostředí, podporu vzdělávání zaměstnanců, pravidelné supervize, pololetní odměny, pružná pracovní doba
 
Hrubý měsíční plat: 12. platová třída, dle délky praxe od 24.770,- až 36.470,- Kč
 
Nástup: ihned nebo dle dohody
 
Kontaktní osoba: PhDr. Monika Stejskalová, tel.: 731 447 457
 
Profesní životopisy s uvedením telefonního čísla a e – mailu, a motivační dopis zasílejte na e-mail personalisty E. Dadáka dadak@ssp-ol.cz


Psycholog/psycholožka – manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu Prostějov (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

Místo výkonu práce: Poradna pro rodinu Prostějov, Bezručovo nám. 9, Prostějov 796 01
 
Úvazek: 1,0 – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
 
Požadavky:

 • jednooborová psychologie – magisterský studijní program
 • psychologická praxe (přímá práce s klienty včetně psychologické diagnostiky) výhodou
 • orientace v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
 • znalost problematiky náhradní rodinné péče
 • alespoň započatý psychoterapeutický výcvik výhodou
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • schopnost komunikovat a pracovat s dětmi, dospívajícími a dospělými
 • schopnost konstruktivní komunikace
 • schopnost držet hranice
 • empatie, flexibilita, samostatnost, profesionální přístup
 • ochota dále se vzdělávat
 • znalost práce na PC (MS Office)
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

Popis pracovní pozice: Odborné psychologické poradenství v rámci činností: sociální služba odborné sociální poradenství – manželské a rodinné poradenství, zařízení odborného poradenství pro péči o děti (rodinné terapie nařízené soudem či OSPOD, psychologické posuzování žadatelů o nezprostředkovanou pěstounskou péči, Cochemská praxe) a doprovázení pěstounských rodin (dohody o výkonu pěstounské péče).

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, stravenky, poukázky pro volný čas Fokus Pass, zaměstnanecký tarif na mobilní telefon, příjemné pracovní prostředí, podporu vzdělávání zaměstnanců, pravidelné supervize, pololetní odměny, pružná pracovní doba

Hrubý měsíční plat: 12. platová třída, dle délky praxe od 24.770,- až 36.470,- Kč

Nástup: 1. 6. 2022 nebo dle dohody

Kontaktní osoba: PhDr. Monika Stejskalová, tel.: 731 447 457
Profesní životopisy s uvedením telefonního čísla a e – mailu, a motivační dopis zasílejte na e-mail personalisty E. Dadáka dadak@ssp-ol.cz


Klinický psycholog/žka / psycholog/žka ve zdravotnictví; Oblastní nemocnice Kolín

Požadujeme

 • dokončené vzdělání v oboru psychologie
 • zájem o získání specializace v oboru
 • praxe a specializace v oboru vítána


Nabízíme

 • práci na plný úvazek
 • zázemí perspektivní nemocnice akreditované v oboru
 • moderní prostředí
 • možnost získání specializace v oboru
 • zaměstnanecké benefity (cafeteria systém)
 • podporu rozvoje a seberealizace
 • seriózní jednání
 • příjemný vstřícný kolektiv
 • nástup možný ihned
 • vhodné i pro absolventy


Bližší informace včetně mzdového ohodnocení při osobním pohovoru.
Kontakt: PhDr. Adéla Holmanová - adela.holmanova@nemocnicekolin.cz


Psycholog/psycholožka; Speciálněpedagogické centrum, Liberec

JSTE PSYCHOLOG / SPECIÁLNÍ PEDAGOG?

Hledáme právě vás do našeho týmu Speciálněpedagogického centra (SPC) pro děti a žáky s tělesným postižením a pro děti a žáky s autismem v Liberci, které je součástí ZŠ a MŠ pro tělesně postižené v Liberci.

Vaše práce bude pestrá a zajímavá. Získáte a uplatníte zkušenosti s diagnostikou, s prací s rodinami i školami (od mateřských po vyšší odborné), budete moci využívat širokou škálu diagnostických materiálů i pomůcek, jimiž je naše centrum výborně vybaveno. Budete mít možnost supervizí své práce s odborníkem. V týmu se potkáte s psychologem, logopedem, psychopedy, etopedy, somatopedem, tyflopedem, KBT terapeutem...

Pracovat budete v našich kancelářích v budově Jedličkova ústavu v Liberci, s výjezdy dle potřeb klientů do školských zařízení v celém Libereckém kraji.

Jsme tým, pro který jsou noví klienti výzvou při hledání možností podpory ve vzdělávání i ve výchově. I vy budete mít možnost realizovat své zkušenosti a vize, které pomohou našim klientům.

Podmínky

 • nástup je možný ihned, u studentů v posledním ročníku studia nepožadujeme v době nástupu ukončené vzdělání;
 • stanete se pedagogickým pracovníkem se 40 dny dovolené + 12 dny studijního volna;
 • nabízíme pozitivní a pracovité okolí, možnost zkráceného úvazku, přizpůsobení pracovní doby;
 • nástupní plat 30 000 Kč na plný úvazek s možností dalšího růstu;
 • zaměstnavatel hradí další vzdělávání pedagogických pracovníků, dle potřeb samotných zaměstnanců do výše 20 000 Kč za rok.

Kontakt:
Mgr. Vít Šťastný Mgr.
ředitel ZŠ a SPC vedoucí SPC
stastny.zsms@seznam.cz 601 568 357

Alena Malinová
malinova@spc-liberec.cz 778 474 84


STUDENTI OBORU PSYCHOLOGIE, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

Nabízíme možnost realizace praxe – dlouhodobé i krátkodobé v našem speciálně pedagogickém centru pro klienty s tělesným postižením a klienty s autismem v Liberci.

Jsme tým speciálních pedagogů a psychologa, zabývající se diagnostikou a podporou dětí s tělesným handicapem a autismem jak v běžných, tak i ve školách zřizovaných dle §16 odst. 9 Šk. zákona (dle platné legislativy).

Krom základních aktivit centra se můžete seznámit s přímou psychologa a speciálních pedagogů (rozvoj komunikace, rozvojem předškolních dovedností – MAXÍK, intervencemi u dětí s SPU, intervencemi KBT terapeuta z týmu SPC, logopedickou nápravou, přímou podporou dětí ve školách – náhledy u našich klientů, s výukou dětí ve škole při které je naše SPC zřízeno, spoluprací s rodinami dětí s PAS ...).

Pokud se Vám u nás bude líbit

 • Možnost ZAMĚSTNÁNÍ v pozici PSYCHOLOG (lze na částečný úvazek i pro studenty jednooborové psychologie v posledním ročníku studia).
 • Možnost ZAMĚSTNÁNÍ na pozici SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA.

Naše působnost: Liberecký kraj, sídlo SPC v Liberci.
Výhodou práce je možnost příspěvků na další vzdělávání a podpora odborného růstu, částečného pracovního úvazku, dovolené pro pedagogické pracovníky – tj. 40 dnů, spolupracující tým a další...

Více informací o našem SPC

V případě zájmu nás kontaktujte.
Mgr. Vít Šťastný – ředitel SPC
601 568 357 stastny.zsms@seznam.cz

Mgr. Alena Malinová, vedoucí SPC
778 474 847 malinova@spc-liberec.cz


Psycholog/psycholožka pro náhradní rodinnou péči; Olomouc

Ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje vyhlašuje

výběrové řízení 
dle zákona č 312/2002 Sb., o pčedních úžemních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
na místo:

psycholog pro náhradní rodinnou péči oddělení sociálně-právní
ochrany na odboru sociálních věcí (pracovní poměr na dobu neurčitou)

Charakteristika vykonávané práce: samostatné provádění individuálních a skupinových psychologických vyšetření dětí, žáků a studentů, zajištování odborného posuzování dětí a žadatelů před zařazením do evidence pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče, psychodiagnostika, poskytování psychologického poradenství, poradenská pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením do pěstounské péče

Místo výkonu práce: Krajský úřad Olomouckého kraje

Požadavky

 • dosažené vzdělání VŠ
 • obor vzdělání psychologie
 • znalosti oboru psychologické vyšetření podle standardních metod a pokynů, zákon o sociálně-právní
 • ochraně dětí, správní řád, zákon o krajích,
 • zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností při sociálně- právní ochraně dětí výhodou
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou
 • jazykové znalosti cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou

Další požadované dovednosti

 • uživatelská znalost PC (MS Office)
 • ŘP sk. B
 • samostatnost
 • komunikativnost
 • smysl pro týmovou práci
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet

Přihlášky v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na místo:
psycholog pro náhradní rodinnou péči oddělení sociálně-právní ochrany na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje“ doručte na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Personální útvar
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 29. 4. 2022 do 12:00 hodin
kontaktní pracovník - vedoucí oddělení: Mgr. Pavel Podivínský
telefon: 585 508 228, email: p.podivinsky@olkraj.cz

Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 12.

Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve

Předpoklady:

 • Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
 • Bezúhonnost

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od ... do ... u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt).

K přihlášce připojte:

 • Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem).
 • Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením.
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete ZDE

O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Ing. Lubomír Baláš, v. r.
ředitel KÚOK


Psycholog/psycholožka; Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín

Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín přijme psychologa/psycholožku.

Jedná se o práci na plný pracovní úvazek.

Požadované vzdělání: ukončené studium v akreditovaném magisterském studijním programu jednooborové psychologie.

Nástup možný v květnu nebo v září 2022 - dle dohody.

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis do 30. 04. 2022 na e-adresu: reditel@pppnj.cz. V případě dotazů volejte na tel. číslo 731 664 766.


Klinický psycholog/psycholožka; Psychiatrická nemocnice, Kroměříž

Psychiatrická nemocnice Kroměříž

přijme psychologa/psycholožku na plný úvazek

Požadavky

 • VŠ – jednooborová psychologie
 • kurz psycholog ve zdravotnictví

Výhodou

 • atestace z klinické psychologie
 • absolvovaný či započatý psychoterapeutický výcvik

Nabízíme

 • práci na akreditovaném pracovišti
 • předatestační přípravu - vzdělávání a odborné vedení
 • zaměstnanecké výhody
 • dobrý pracovní kolektiv

Životopis a motivační dopis zasílejte na: sucharo@pnkm.cz


Školní psycholog/žka; Střední škola gastronomie a obchodu, Zlín

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín hledá

školního psychologa na 0,5 úvazku.

Součástí práce bude diagnostika, konzultace se žáky napříč různými vzdělávacími obory. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nástup možný od 1. 3. 2022.
 
Kontakt
SŠ gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015, 760 01 Zlín 
www.gaozl.cz, 723 472 501, urednicek@gaozl.cz


Školní psycholog/žka; SŠ PTA, Jihlava

SŠ PTA Jihlava hledá na částečný, případně plný úvazek

školní psycholožku / školního psychologa

Kvalifikační požadavky: ukončené magisterské studium jednooborové psychologie

Předpokládaný nástup: září 2022 (případně po dohodě)

Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mail: petrackova@ssptaji.cz


Vedoucí zařízení / kontaktní/terénní pracovník/ce; Kontaktní a poradenské centrum Spektrum, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod

Kolpingovo dílo České republiky z.s. vypisuje výběrové řízení
pro Kontaktní a poradenské centrum Spektrum na dvě pozice:

• vedoucí zařízení (úvazek 1,0)
• kontaktní/terénní pracovník (úvazek 0,7 - 1,0)

Do Kontaktního a poradenského centra v oblasti drogové problematiky Spektrum, působící v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod, hledáme vedoucího zařízení a
kontaktního/terénního pracovníka. Vedoucí povede tým pěti pracovníků.

Co potřebujete?

 • Minimálně SŠ vzdělání
 • Trestní bezúhonnost, věk minimálně 21 let
 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič/ka)
 • Dobré komunikační schopnosti, empatii, kritické myšlení, schopnost samostatné práce i týmového ducha, zodpovědný přístup k práci, schopnost rozhodovat se
 • Co je výhodou?
 • Praxe v oboru
 • Orientaci v drogové problematice, ochotu se vzdělávat
 • Probíhající či ukončený psychoterapeutický výcvik
 • Zkušenost s vedením týmu (u pozice vedoucí)

Co nabízíme?

 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Možnost práce ve Žďáře nad Sázavou a v Havlíčkově Brodě
 • Smysluplnou práci, prostor pro seberealizaci
 • Přátelský kolektiv a příjemné pracovní prostředí v týmu a v organizaci
 • Podporu dalšího vzdělávání, týmové i individuální supervize, týden dodatkové dovolené

ZAUJALA VÁS TATO NABÍDKA? Nedivíme se. Pošlete nám profesní životopis a pár slov o tom, proč se k nám hlásíte a na jakou pozici.
A to na josef.soukal@kolping.cz , nejlépe obratem nebo do 23.3.2022.

Nástup je možný od 1.4.2022, po domluvě však dřív nebo později.

Kontaktní osoba pro bližší informace: Josef Soukal, 608 816 721


Psycholog/žka / Psychoterapeut/ka; Sociální služby, Šebetov

Kdo jsme

Sociální služby jsou příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a poskytuje tři pobytové služby:

 1. Domov pro osoby se zdravotním postižením
 2. Domov se zvláštním režimem
 3. Chráněné bydlení

Zařízení poskytuje pobytové služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, chronického duševního onemocnění, nebo osobám, které trpí některou z forem demence. Jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

O co usilujeme

Sociální služby poskytují bezpečnou, odbornou a individuální péči, podporují zachování soběstačnosti a samostatnosti klientů dle individuálních schopností a osobních cílů, motivují k aktivizačním činnostem a  podporují kontakt se společenským prostředím.

Požadavky

 • poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb
 • psychologické poradenství
 • krizové intervence
 • Pravidelné návštěvy: dle domluvy
 • Možnost mimořádné konzultace (mimořádná návštěva v zařízení…)
 • Možnost v případě potřeby konzultace online

Nabízíme

 • Smysluplnou, kreativní a samostatnou práci s klienty a jejich blízkými
 • Vzájemnou podporu v rámci multidisciplinárního týmu
 • Pracovní poměr: dle domluvy
 • Platební podmínky: na fakturu

Kontaktní údaje

Mgr. Eva Kalová, ředitelka
e-mail: eva.kalova@socialnisluzbysebetov.cz ,
mobil: 605 593 884


Klinický psycholog/psycholožka; Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc
přijme klinického psychologa
Oddělení klinické psychologie,
dedikováno pro:

Onkologickou a Hemato-onkologickou ambulanci a Neurologickou kliniku

Požadavky

 • VŠ vzdělání v oboru Psychologie dle zákona 96/2004 Sb., v platném znění,
 • akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví podmínkou,
 • specializace v oboru Klinická psychologie dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění výhodou,
 • zájem a předpoklady pro práci v oboru,
 • znalost práce s PC,
 • zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost související s výkonem povolání.

Hlavní pracovní činnost

 • specializovaná léčebně preventivní péče - zajištění psychologických služeb na dedikovaných pracovištích dle indikace lékaře:
  1. s převahou onkologické a hemato - onkologické problematiky,
  2. s převahou neurologické problematiky,
 • provádění psychodiagnostiky a psychoterapie,
 • provádění konziliárního vyšetření.

Nabízíme

 • konkurenceschopné finanční ohodnocení,
 • 5 týdnů dovolené,
 • perspektivní zaměstnání v příjemném prostředí,
 • nekuřácká politika organizace,
 • možnost odborného růstu, podpora dalšího vzdělávání,
 • další významné pracovní benefity (3 dny nenárokového zdravotního placeného volna,
 • příspěvek na penzijní připojištění, cafeteria systém, příspěvek na stravování).

Výše úvazku 1,0.

Nástup do pracovního poměru možný ihned nebo dle dohody.

K písemné žádosti je třeba doložit:

 • fotokopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis.

FNOL, IČO 00098892, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc tímto informuje uchazeče, že poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s uděleným souhlasem se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí stanovené lhůty budou shromážděné osobní údaje skartovány. Uchazeč má právo na opravu, výmaz a omezení zpracování osobních údajů.

Přihlášky je možné zaslat prostřednictvím tlačítka ODPOVĚDĚT, které naleznete v detailu inzerátu na našich stránkách v sekci Kariéra a vzdělávání v záložce Volné pozice .Online psychologický/á poradce; VOS

Pracuj v chatové poradně

V aplikaci pro duševní zdraví VOS rychle přibývají uživatelé a roste zájem o prémiovou funkci online chatu s poradci. Lákala by tě spolupráce na part time?

Co by to obnášelo

 • Jsi student psychologie nebo psycholog a máš dokončený kurz krizové intervence
 • Čas ti dovolí odpovídat na dotazy každý všední den – min. 5 hodin týdně – s největším vytížením v pondělí
 • Budeš pracovat i v angličtině
 • Předchozí praxe v online poradně je plus.

Výhody pro tebe

 • Pravidelné intervize a rozvoj
 • Flexibilní doba a práce odkudkoli, klidně z Bali 
 • Mladý tým, moderní nástroje a inovativní projekt

Spojíme se?

Pošli mi svoje CV a časové možnosti a řekneme si víc. Budu se těšit!
Bc. Barbora Kutá
barbora@vos.health


Školní psycholog/školní psycholožka; ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1 přijme psychologa/psycholožku na 1,0 úvazku.

Nástup možný ihned nebo dohodou.

Pozice na škole již zakotvena, práce v týmu školního poradenského pracoviště.

Kontakt: Mgr. Helena Ondrejková,
tel. 730 513 559,
e-mail: ondrejkova@kupkova.cz


Psycholog/psycholožka; Dětská psychologická poradna Theraplay.cz, Brno / Ostrava

Hledáme posilu do dětské psychologické poradny Theraplay.cz v Brně / Ostravě.

Jedná se zejména o dětskou diagnostiku (CARS, BRIEF, WISC apod.).

Časově flexibilní práce na DPP / živnost, nástup od 1.3.2022, příjemný kolektiv, supervize, nadstandardní hodinová mzda, vhodné i pro šikovné absolventy.

Víc informací na https://www.theraplay.cz/kariera


Školní speciální pedagog/žka, školní psycholog/žka; Základní škola, Uničov

Základní škola Uničov
Pionýrů 685
783 91 Uničov

 • nabízí pracovní pozice od 1.3. 2022 - 30.6. 2022:
 • školní speciální pedagog poloviční úvazek  v rámci Šablon III
 • školní psycholog na poloviční  úvazek v rámci Šablon III

Kontaktní údaje:
Ing. Andrea Mrázová
e-mail: andrea.mrazova@zspionyru.cz
tel.: 730 595 854, 739 285 192


PSycholog/psycholožka; Dětský diagnostický ústav, Hradec Králové

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV Hradec Králové

přijme psychologa/psycholožku

Nabízíme

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Nástup možný od 1. 4. 2022, po domluvě pozdější nástup u absolventů čekajících na červnový termín SZZ
 • Nástupní plat 33500,- Kč
 • 40 dní dovolené, 12 dní studijního volna, částečně flexibilní pracovní dobu, stravování v rámci zařízení, po zaučení osobní ohodnocení, příspěvek na vzdělávání, FKSP
 • Náplň práce: terapeutická/diagnostická práce s dětmi a adolescenty v rámci našeho zařízení; komunikace/práce s rodiči a v rámci jednotlivých případů i kontakt s ostatními institucemi zainteresovanými v péči o dané dítě

Požadujeme

 • Ukončené studium magisterské jednooborové psychologie

Kontaktní osoba:

Mgr. Karel Marek
marek@ddu-hk.cz
734 542 832


Psycholog/psycholožka; Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň

Vězeňská služba ČR, Věznice Plzeň, přijme do pracovního poměru jako

pracovník odborného zacházení ve vězeňství -
PSYCHOLOG/PSYCHOLOŽKA

Nabízíme

 • platové ohodnocení = 12. platová třída (31.170,- Kč hrubého bez praxe)
 • 200 hodin řádné dovolené / kal. rok + 40 hodin dodatkové
 • lékařskou péči
 • částečné benefity z Fondu kulturních a sociálních potřeb
 • závodní stravování
 • 5 dnů indispozičního volna
 • využívání vlastních rekreačních středisek (Pracov, Přední Labská, Valdice, Květnice - Praha)
 • možnost využití posilovny

Požadujeme

 • bezúhonnost
 • ukončené jednooborové magisterské studium psychologie – po celou dobu studia (5 let)
 • provádění preventivních, psychodiagnostických, psychoterapeutických a poradenských úkonů
 • nástup možný (po úspěšném absolvování přijímacího řízení) od 1.4.2022

Věznice Plzeň
PERSONÁLNÍ ODD.
Klatovská 202, 301 00 Plzeň
Tel: 377 660 380, e-mail: 11personalnioddeleni@vez.plz.justice.cz (Foldová Linda)Psycholog/psycholožka; PPP, Jičín

Chcete doplnit náš tým v PPP Jičín?! Nebo víte o někom, kdo by mezi nás zapadl?!

Tak vězte tomu, že přijmeme kolegy/ně na pozici: psycholog/psycholožka.

Požadujeme 

 • magisterské VŠ – jednooborová psychologie
 • kladný vztah k dětem
 • schopnost komunikace a jednání s lidmi
 • pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, tvořivost.

Nabízíme

 • práci na úvazek 1,0
 • nástup možný od února 2022
 • odměna podle platových tabulek
 • kvalitní a spolupracující tým
 • možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu.

Kontaktovat nás můžete na emailové adrese: a.chudobova@pppjicin.cz


Psycholog/psycholožka; VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ, Děčín

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, 
Základní škola, střední škola a školní jídelna, 
Děčín XXXII, Vítězství 70, státní příspěvková organizace

PŘIJÍMÁ NOVÉ PRACOVNÍKY

Pracovní pozice: PSYCHOLOG/PSYCHOLOŽKA
(pracoviště Děčín)

POŽADUJEME:

 • Odpovídající vzdělání (Magisterské, obor psychologie)
 • Psychologický posudek
 • Zdravotní způsobilost
 • Trestní bezúhonnost

NABÍZÍME:

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou 
 • Mimořádné odměny
 • Další vzdělávání formou seminářů a kurzů
 • Celodenní závodní stravování, stravenky
 • Příspěvek z FKSP na rekreace atd. 
 • Odměny při pracovním a životním výročí

PLATOVÉ PODMÍNKY - DLE PLATOVÉ TABULKY : 12. PLATOVÁ TŘÍDA

PLATOVÉ ROZPĚTÍ:

 • 32.820 Kč – 42.780 Kč + 2.000 Kč zvláštní příplatek
 • platové rozpětí dle započitatelné praxe
 • po zapracování přiznání osobního příplatku

ÚVAZEK: 1,0 40h TÝDNĚ

NÁSTUP OD 14.1. 2022 (PŘÍPADNĚ DLE DOHODY)

KONTAKT: personální oddělení Eliška Turpišová
e-mail: personalni.oddeleni@vuboletice.cz


Vládní rada; Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Praha

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti hledá kolegyni/kolegu na služební místo na dobu neurčitou.

Náplní práce je sběr a analýza dat z adiktologických služeb.

Termín přihlášek je do 19. ledna;
předpokládaný nástup 15. února 2022.

Celé znění vyhlášení s podrobnějším popisem náplně činnosti, požadavky na uchazeče a způsobem podání žádosti o přijetí do služebního poměru na dobu neurčitou najdete na stránkách Národního monitorovacího střediska a stránkách Úřadu vlády


Psycholog/psycholožka; SPC při ZŠ a MŠ Schola Viva, Šumperk

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ s MŠ Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, Šumperk přijme

PSYCHOLOGA/PSYCHOLOŽKU na pracovní úvazek 1,0. 

Podmínkou je odborná kvalifikace získaná VŠ vzděláním magisterské jednooborové psychologie.

Práce v menším, podporujícím, kreativním týmu, pozice je vhodná i pro absolventy.

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Zájemci mohou poslat svůj životopis na adresu: hradilova@schola-viva.cz.
Pro více informací: 739 025 609.

 


Školní psycholog/psycholožka; ZŠ náměstí Svobody, Šternberk

Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, p.o. hledá

školního psychologa na 0,5 úvazku.

Nástup možný od 1. dubna 2022.

V případě zájmu zasílejte životopis k rukám ředitele školy: Pavel.Konecny@zsns-stbk.cz a zástupce ředitele: Josef.Cerveny@zsns-stbk.cz.


Školní psycholog/psycholožka; ZŠ Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem

ZŠ Schulzovy sady Dvůr Králové nad Labem hledá do svého týmu vhodného pracovníka.

 • Popis pozice: školní psycholog
 • Pracovní poměr: plný úvazek, doba určitá s možností prodloužení, dlouhodobý zástup, platová třída 11/12
 • Nástup: 02/2022, případně dle dohody
 • Předpoklady: VŠ, magisterské studium v oboru psychologie, zodpovědný a aktivní přístup, samostatnost, spolehlivost a flexibilitu, komunikativnost, partnerské vystupování, bezúhonnost (zkušenosti s prací s třídními kolektivy a se žáky se SVP výhodou)
 • Platové ohodnocení: 11./12. platová třída dle kvalifikace a praxe, osobní ohodnocení, odměny
 • Dovolená: 40 dnů dovolené a 12 dnů studijního volna za rok
 • Benefity: příspěvek na stravování, příspěvek na dovolenou a další z fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Pracovní podmínky: základní škola v centru města, fungující tým školního poradenského pracoviště, spolupráci s učiteli a třídami a podpora současné psycholožky v začátcích, možnosti dalšího vzdělávání, vlastní pracovna a třída pro práci s kolektivy, dobré materiální zázemí velké školy včetně IT

V případě zájmu uchazeči zašlou škole profesní životopis a vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů (dokument najdete ZDE). 

Kontakt: Mgr. Ivan Jugl, ředitel školy


Školní psycholog/psycholožka; Střední škola společného stravování, Ostrava

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095/33, hledá do svého týmu

školního psychologa/psycholožku 

Nový kolega či kolegyně by měl/a mít ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie, rádi přivítáme i absolventa či absolventku.
Očekáváme, že se zapojí do týmu školního poradenského pracoviště při tvorbě adaptačních, diagnostických a intervenčních programů se třídami a zároveň bude realizovat individuální pohovory se žáky, rodiči i pedagogy.

Uvítáme člověka kreativního a samostatného, který nás podpoří v hledání způsobů eliminace rizikových projevů chování u středoškoláků. Jsme školou pro všechny a záleží nám na rozvoji každého žáka.

Nabízíme:

 • pracovní úvazek 0,3 – 0,5
 • 12. platovou třídu
 • samostatnou kancelář s veškerým materiálně technickým vybavením
 • podporu pro profesní i osobnostní rozvoj
 • účast na odborných zahraničních stážích Erasmus+

Nástup:

možný ihned nebo po dohodě

Neotálejte, přijďte mezi nás, těšíme se!
www.ssss.cz

Kontaktujte nás, prosím, na emailové adrese: ivana.matulova@ssss.cz (ředitelka školy).


Školní psycholog/psycholožka; Gymnázium Šternberk

Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5, Šternberk hledá školního psychologa na 0,25-0,5 úvazku.

Nástup možný od ledna 2022.

V případě zájmu zasílejte životopis do pátku 17.12. k rukám ředitelky školy:  kanakova@gymst.czŠkolní psycholog/žka / Speciální pedagog/žka; ZŠ Břeclav

Základní škola Břeclav, Slovácká 40 přijme:

Školního psychologa nebo Speciálního pedagoga na úvazek 0,5 - 1,0.

Nástup ihned.

Životopisy zasílejte na e-mail: mjanosek@slovacka.cz nebo volejte tel.: 777 252 675 pro bližší informace.

Možné i pro studenty posledních ročníků.


Psycholog/žka / psychoterapeut/ka; Jak Dál? z.s., Olomouc

Jak Dál? z.s. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Psycholog/psychoterapeut pro práci s rodinami a dětmi

Výše úvazku: 0,25 HPP

Nástup: od 1. 1. 2022, na dobu určitou s možností prodloužení

Nástupní mzda: 14 000 Kč

Pracoviště: Krapkova 4, Olomouc

Popis pozice:

Přímá práce se dvěma cílovými skupinami (v rámci dvou typů projektů)

1) Děti ohrožené duševním onemocněním nebo děti s duševní dg. F40-F48 a jejich rodiče

 • poskytování poradenství
 • práce v multidisciplinárním týmu společně se sociálním pracovníkem a peer konzultantem v oblasti duševního zdraví
 • intervizní podpora peer konzultantů

2) Rodiny v krizi (prožívající rozvod či rozpad rodiny, vztahové problémy partnerů/rodičů)

 • individuální práce s klientem, u dětského klienta s využitím metody Archipelago a Sandplay/Sandtray (u metody Archipelago případně zajistíme proškolení)
 • vztahové a výchovné poradenství individuální či multidisciplinární formou
 • intervize v týmu

Na všechny aktivity počítáme s přípravou, přímou prací a tvorbou zápisů. U obou projektů počítáme s dílčím zapojením do osvětově-edukačních kampaní (tvorba odborného obsahu) a tvorbu/aktualizaci interní metodiky pro práci s klienty.

Požadujeme:

 • ukončené magisterské studium v oboru jednooborová psychologie nebo psychologie-speciální pedagogika, sociální práci a ukončený min. tříletý terapeutický výcvik.
 • schopnost pracovat týmově, sdílet své zkušenosti, zapojovat se do intervizí, mít v multidisciplinárním týmu za člena peera
 • zkušenosti s poskytováním psychologického či psychoterapeutického poradenství rodinám a dětem nebo v oblasti sociálně právní ochrany dětí (konkrétně pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, při výchově a vzdělávání dítěte apod.) a případně podpora rodin s dětmi s duševním onemocněním
 • organizační, komunikační a prezentační schopnosti
 • zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, koncepčnost, práce v týmu, flexibilita
 • uživatelskou znalost práce na PC
 • motivaci pro práci v neziskové organizaci
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • odolnost vůči stresu

Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou a smysluplnou práci s cílovou skupinou v rozvíjející se organizaci
 • možnost profesního i osobnostního růstu
 • zapojení se do tvorby koncepce programu pro rodiny a děti a její rozvoj
 • pravidelnou supervizi
 • průběžné vzdělávání (individuální i skupinové)
 • osobní ohodnocení

Benefity:

 • flexibilní začátek/konec pracovní doby (kumulace úvazku do části pracovního týdne)
 • vzdělávací kurzy, školení dle individuálních potřeb

Formální požadavky pro zařazení do výběrového řízení:

 • strukturovaný životopis a motivační dopis
 • kopie dokladu o dosaženém vzdělání

Své životopisy, motivační dopisy a kopie dokladů o dosaženém vzdělání zašlete nejpozději do 10. 12. 2021 e-mailem na adresu personal@jakdal.eu předmět označte názvem Výběrové řízení – psycholog/psychoterapeut nebo poštou na adresu Jak Dál? z.s., Krapkova 4, Olomouc, 779 00 (obálku označte viz výše).
O zařazení do 2. kola výběrového řízení budou uchazeči informováni telefonicky nebo e-mailem do max 10 dní od přijetí životopisu. Pohovory s vybranými uchazeči budou probíhat
průběžně.
Jak Dál? z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.


Psycholog/Psycholožka, Krizové centrum Chrudim spadají pod Centrum J.J.Pestalozziho, o.p.s.

Co vás čeká

Práce psychologa v Krizovém centru Chrudim spočívá zejména v poskytování krizové intervence, psychologického poradenství a zadávání a vyhodnocování psychodiagnostiky.
Psycholog pracuje s velmi rozmanitou klientelou (děti, dospělí, senioři) na rozličných tématech (obtíže rodinné a partnerské, komunikační, výchovné a vzdělávací, psychosomatické atd.).
Práce je realizována formou individuálních sezení psychologa s klientem.
Nezbytnou součástí jsou administrativní úkony (zápis ze sezení, popř. vyhotovení odborné zprávy).

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít

 • VŠ vzdělání zakončené titulem Mgr. (jednooborová psychologie)
 • ochota pracovat s rozmanitou klientelou
 • samostatnost, zodpovědnost, schopnost týmové spolupráce
 • morální a občanská bezúhonnost. 
 •  

Co vám můžeme nabídnout

 • Zázemí jedné z největších neziskových organizací v Pardubickém kraji
 • hlavní pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou)
 • možnost dalšího vzdělávání dle potřebnosti a vlastní preference
 • zaměstnanecké bonusy (5 týdnů dovolené, pravidelné intervize, individuální i skupinové supervize)
 • přátelský kolektiv stejně smýšlejících lidí
 • práci, která je prospěšná a má smysl.

Více informací naleznete na webových stránkách: www.pestalozzi.cz Zájemce prosíme, aby nám zaslali svůj profesní životopis na: kc@pestalozzi.cz
V případě dotazů volejte na tel.: 602 405 484


Školní psycholog/psycholožka; ZŠ Vsetín, Luh

ZŠ Vsetín, Luh hledá školního psychologa na dlouhodobý zástup za MD.

0,5 úvazku, 12. platová třída

Požadavky: dokončené VŠ magisterské vzdělání v oboru psychologie, bezúhonnost

Pozice školního psychologa je ve škole zaběhnutá, učitelé spolupráci vítají, k dispozici je vybavená pracovna (pomůcky, základní psychodiagnostické testy, PC, posezení pro konzultace). 

Nástup dle dohody, možnost zaškolení.

Pro bližší informace je možné kontaktovat stávající školní psycholožku na e-mailu: anezka.petrosova@skolaluh.cz
Životopisy je možné zasílat na e-mail: skolaluh@skolaluh.cz
tel. kontakt na pana ředitele: 734 522 280


Školní psycholog/psycholožka; Základní škola a praktické škola, Hustopeče

Nabízíme pozici školního psychologa v Základní škole a praktické škole Hustopeče, příspěvková organizace
Adresa: Šafaříkova 999/24, 693 01 Hustopeče

Psycholog na 0,5 úvazku, nástup možný ihned

Požadavky:

 • vzdělání splňující podmínky zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících v platném znění
 • kladný vztah k práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodinami
 • spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup, loajalita

Strukturovaný životopis zasílejte na info@skolahustopece.cz nebo volejte na telefon ředitelky: Mgr. Blanka Vetýšková, tel.: 601 363 266


Školní psycholog/psycholožka; ZŠ a ZUŠ Petřvald (u Karviné)

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,p.o. hledá školního psychologa/psycholožku na celý úvazek. 

Nástup ihned nebo dohodou.

Požadujeme ukončené magisterské vzdělání - jednooborová psychologie

Pozice na škole již zakotvena, učitelé, žáci i rodiče jsou zvyklí se na psychologa obracet. Úplné ŠPP, samostatná kancelář, dobré materiální zázemí, k dispozici testy, notebook, telefon. 

Platové podmínky dle pedagogických tabulek, zařazení do 12. platové třídy, osobní příplatek a po zaučení možnost odměn. Dovolená jako pedagogičtí pracovníci 8 týdnů.

V případě zájmu se o bližší informace obracejte na psycholog@zsazuspetrvald.cz nebo na č. 702119819

Těšíme se na vás. 


Psycholog/psycholožka pro zajištěné cizince v ČR; ZZC Balková (Tis u Blatna)

Zařízení pro zajištění cizinců ministerstva vnitra přijme na DPP nebo IČO kolegu, který bude klientům poskytovat psychologické poradenství, které probíhá jednou týdně za přítomnosti tlumočníka.

Požadujeme magisterské vzdělání jednooborové psychologie a multikulturní toleranci.
Nabízíme zajímavou pracovní zkušenost a zajímavé finanční ohodnocení.
Pracovní místo je vhodné i pro absolventy.

Termín ukončení přijímání přihlášek je 29. 10. 2021
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Mohamed Dis. (lmohamed@suz.cz) Telefon: 778 425 650


Psycholog/psycholožka pro žadatele o mezinárodní ochranu (azyl), Havířov

Pobytové středisko správy uprchlických zařízení ministerstva vnitra přijme na DPP nebo IČO kolegu, který bude klientům poskytovat psychologické poradenství, které probíhá nárazově dle potřeby za přítomnosti tlumočníka.

Požadujeme magisterské vzdělání jednooborové psychologie a multikulturní toleranci.
Nabízíme zajímavou pracovní zkušenost a zajímavé finanční ohodnocení.
Pracovní místo je vhodné i pro absolventy.

Termín ukončení přijímání přihlášek je 29. 10. 2021

Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Mohamed Dis. (lmohamed@suz.cz) Telefon: 778 425 650


Psycholog/psycholožka; Vězeňská služba ČR, Věznice Mírov

Vězeňská služba ČR Věznice Mírov přijme do pracovního poměru nového kolegu/kolegyni na pracovní místo:

Pracovník odborného zacházení ve vězeňství -
PSYCHOLOG/PSYCHOLOŽKA

Nabízíme:

 • jistotu u stabilního zaměstnavatele
 • pravidelnou pracovní dobu
 • platové zařazení ve 12. platové třídě (plat od 31.170,- Kč)
 • 6 týdnů dovolené + 1 týden sick days
 • další zaměstnanecké benefity (CŽV, příspěvky na sportovní a kulturní vyžití, příspěvky na stravu ve vlastní jídelně, ubytování, posilovna...)

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu – jednooborová psychologie
 • trestní bezúhonnost
 • základní znalost práce na PC
 • pečlivost a organizační schopnosti
 • dobré komunikační schopnosti
 • praxe v oboru vítána (není ovšem podmínkou)

Přihláška musí obsahovat:

 • motivační dopis (důležité je uvést emailový i tel. kontakt)
 • strukturovaný profesní životopis s charakteristikou dosavadní praxe

Termín ukončení přijímání přihlášek: 15. 10. 2021

Pracovní místo je volné, nástup dle dohody.

Doklady zasílejte na adresu:
Vězeňská služba České republiky, personální oddělení,
Mírov 27, 789 53 Mírov
NEBO e-mail: : nabor@vez.mir.justice.cz

Kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Plháková
Telefon: 583 488 235


Klinický psycholog/žka / psycholog/žka ve zdravotnictví; Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé, Olomouc

Hezký den,
do ambulance klinické psychologie pro děti i dospělé hledáme na jedno dopoledne nebo/a jedno až dvě odpoledne v týdnu klinického psychologa(psycholožku)/psychologa ve zdravotnictví (nejlépe v předatestační přípravě) pro práci s dětmi i dospělými.

Vhodný alespoň započatý psychoterapeutický výcvik.

Nabízíme výhodné pracovní podmínky, možnost praxe v oboru, otevřenost k nápadům.

V případě zájmu kontaktujte Dr. Krylovou – 770683964, krylov.hana@gmail.com
Budeme se těšit na spolupráci.


Psycholog/psycholožka; Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ, Olomouc

Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc, Lužická 7, 779 00 Olomouc
Vyhlašuje výběrové řízení

PSYCHOLOG/PSYCHOLOŽKA

Nástup od 1. 10. 2021 nebo dle dohody. Nástupní mzda 9 000,- Kč (úvazek 0,3)

Vhodné i pro absolventy

Požadavky:

 • odborná způsobilost – VŠ obor psychologie ukončený titulem Mgr.;
 • výhodou praxe v sociálních službách
 • osobní zájem o problematiku osob se ZP,
 • empatie, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, kreativita,
 • schopnost sebevzdělávání, rozvíjení znalostí a dovedností pro práci v oboru sociálních služeb,
 • trestní bezúhonnost
 • odolnost vůči stresu;
 • schopnost naslouchání;
 • pozitivní vztah k lidem, kteří jsou v nepříznivé situaci;
 • uživatelská úroveň práce s PC

Pracovní náplň:

 • přímý kontakt s uživateli služby – poskytování psychologického poradenství;
 • vedení skupinových aktivit
 • spolupráce na realizaci projektů poradenství
 • vedení dokumentace a administrativy, která souvisí se službou

Nabízíme zaměstnanecké výhody:

 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • stravenky.

Profesní životopis a motivační dopis doručte poštou nebo elektronicky nejpozději do 24. 9. 2021 na uvedený kontakt. Tyto materiály jsou nezbytnou podmínkou
pro zařazení do výběrového řízení. (Nevyžádané materiály nevracíme.)
Úspěšní zájemci budou pozváni do 2. kola k osobnímu pohovoru.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Měrková, Lužická 7, 779 00 Olomouc, tel.: 734 643 745,
e-mail: merkova@trendvozickaru.cz; www: www.trendvozickaru.cz


Školní psycholog/psycholožka; ZŠ Šumperk

 

1. ZŠ v Šumperku hledá od října/listopadu 2021

školního psychologa/psycholožku

na poloviční úvazek do 6/2023, 12. platová třída.

Pohodové vedení, flexibilní pracovní doba, dosti volné ruce pro práci, rozjetá spolupráce s učiteli i třídami, kancelář s novým nábytkem sdílenou jen se speciálním pedagogem, k dispozici notebook a služební sim.

Možnost pomoci se zorientováním v průběhu října odcházející školní psycholožkou.

V případě zájmu, prosím, co nejdříve volejte přímo řediteli: Milan Tichý - 583 213 012, 776 189 659, případně pište na mail: tichy@1zsspk.cz.


(Klinický)Psycholog/žka / Sociální pracovník/ce; SPC Fénix, Kyjov

Sociálně-psychiatrické centrum Fénix v současnosti nabízí volná pracovní místa na pozice: 

 • Klinický psycholog/psycholožka v centru duševního zdraví

 • Psycholog/psycholožka v centru duševního zdraví

 • Sociální pracovník/pracovnice v sociální rehabilitaci 

Informace k jednotlivým pracovním místům najdete na stránkách SPC Fénix.


Psycholog/psycholožka; Základní škola, Bruntál

Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace
SPC pro mentální postižení a vady řeči

nabízí ihned volnou pracovní pozici

PSYCHOLOG/PSYCHOLOŽKA

Pracovní náplň zahrnuje zejména diagnostiku dětí a žáků.

Požadavky:  

 • ukončené magisterské studium

 • obor psychopedie nebo logopedie je výhodou,

 • zájem o práci s postiženými dětmi, ochota učit se nové věci.

Nabízíme

 • pracovní úvazek na 0,5 a 1,0
 • platové zařazení do 12. třídy
 • zaškolení odbornými pracovnicemi

Bližší informace/motivační dopis a životopis na spc.bruntal@zsbr.cz  


Psycholog/psycholožka; Psychiatrická nemocnice, Kroměříž

Psychiatrická nemocnice Kroměříž

přijme psychologa
na plný úvazek

Požadavky:

 • VŠ – jednooborová psychologie
 • kurz psycholog ve zdravotnictví

Výhodou:

 • atestace z klinické psychologie
 • absolvovaný či započatý psychoterapeutický výcvik

Nabízíme:

 • práci na akreditovaném pracovišti
 • předatestační přípravu - vzdělávání a odborné vedení
 • zaměstnanecké výhody
 • dobrý pracovní kolektiv

Životopis a motivační dopis zasílejte na: sucharo@pnkm.cz


Školní psycholog/psycholožka; ZŠ a ZUŠ Petřvald

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,p.o. hledá školního psychologa/psycholožku na celý úvazek,
nástup ihned nebo dohodou,
požadujeme ukončené magisterské vzdělání v oboru psychologie.

Pozice na škole již zakotvena, učitelé, žáci i rodiče jsou zvyklí se na psychologa obracet.

Platové podmínky dle pedagogických tabulek, zařazení do 12. platové třídy, osobní příplatek a po zaučení možnost odměn, dovolená jako pedagogičtí pracovníci 8 týdnů.

V případě zájmu se o bližší informace obracejte na zsazuspetrvald@seznam.cz nebo 596542936.


Psycholog/psycholožka; Poliklinika Kolbenova, Praha 9

Nabízím volné pracovní místo v psychologické ambulanci na Praze 9 (Poliklinika Kolbenova, Kolbenova , 190 00, Praha 9) a to ve výši 0.1-0.3 úvazku (dle dohody).

Požaduji:

 • absolvovanou jednooborovou psychologii
 • alespoň započatý kurz psychologa ve zdravotnictví.

Pracovní podmínky a další podrobnosti ráda sdělím telefonicky na čísle 608 13 17 31 či emailem na veralho@seznam.cz.

Doba nástupu září/říjen 2021.


Psycholog/psycholožka; Ambulance klinické psychologie, Břeclav

Ambulance klinické psychologie v Břeclavi, akreditované pracoviště pro specializační vzdělávání, přijme do svého týmu psychologa/psycholožku.

Jen 30 minut vlakem, nástup dohodou.

Životopisy, prosím, posílejte na info@klin-psych.cz.


Psycholog/psycholožka; Pedagogicko-psychologická poradna, Přerov

PPP Přerov přijme od 1.9. 2021 na celý úvazek psychologa/psycholožku.

Podmínkou je odborná kvalifikace získaná vysokoškolským vzděláním v příslušném magisterském studijním programu.

Zájemci mohou poslat svůj životopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání na emailovou adresu: houstavova@ppp-prerov.cz 


Klinický psycholog/psycholožka; Centrum duševního zdraví, Praha 6

Centrum duševního zdraví pro Prahu 6 hledá klinického psychologa do multidisciplinárního týmu. 

CDZ Praha 6 je společným projektem Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha a Fokusu Praha v rámci reformy psychiatrické péče v ČR.

Požadujeme

 • psychoterapeutický výcvik
 • zájem o týmovou spolupráci a práci v ordinaci i v terénu
 • praxe v oboru a řidičský průkaz výhodou.

Nabízíme

 • plný nebo částečný úvazek
 • možnost dalšího vzdělání
 • dobré platové podmínky i zázemí
 • možnost ubytování pro mimopražské.

Více informací na webu kariera.uvn.cz.
Kontakt: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. tomas.petr@uvn.cz, 725 768 425.


Školní psycholog/psycholožka; Základní škola Velké Hamry

Základní škola Velké Hamry hledá do svého týmu školního psychologa

Tým učitelů a pracovníků školního poradenského pracoviště hledá mezi sebe novou kolegyni nebo kolegu s kvalifikací psycholog dle zákona o pedagogických pracovnicích. Jsme připraveni podpořit i mladého kolegu nebo kolegyni bez praxe, který se rozhodl pro práci ve školství.

Věříme, že dobrou školu tvoří dobrý pedagogický tým. Očekáváme kolegyni nebo kolegu, kteří jsou kreativní, hledají způsoby, jak podpořit každého žáka v jeho osobním rozvoji a záleží jim na dobrém klimatu školy, kde se důraz klade na duševní zdraví žáků a pedagogů.

Nabízíme příjemné pracovní prostředí v týmu podpůrných pracovníků. Naše škola je otevřenou školou a inkluzi vnímáme jako cestu ke kvalitní škole.

Nabízíme podporu formou dalšího vzdělávání, supervizí a mentoringem. Vítáme příležitosti ke studijním stážím v tuzemsku i zahraničí.

Hledáme kolegyni nebo kolegu pro dlouhodobou spolupráci, a proto nabízíme možnost získání obecního bytu. Obec se nachází v blízkosti Jizerských hor s velkým množstvím sportovního a rekreačního vyžití.

Pracovní pozice

školní psycholog

Úvazek

1,0 popřípadě 0,5

Nástup

možný od 1.9.2021

https://www.zsvhamry.cz/ 

Kontaktujte nás prosím na emailové adrese: zdenka.juklova@zsvelkehamry.cz (ředitelka školy)


Vedoucí Centra primární prevence; Olomouc

Vaším hlavním úkolem bude vedení provozu Centra primární prevence, koordinace projektů a také vedení programů všeobecné a selektivní prevence, komunikace se
školami a administrativa spojená s chodem centra. Po zapracování také možnost vedení programů indikované prevence. 

Pracovní poměr

práce na 0,85 úvazku (možnost budoucího navýšení úvazku)

Zařazení

Vedoucí Centra primární prevence

Nástup

co nejdříve, optimálně od září 2021

Požadavky

 • dokončené vysokoškolské magisterské studium, které je blízké primární prevenci
 • rizikového chování (pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, adiktologie, sociální práce atd.),
 • praxe v primárně preventivních aktivitách,
 • schopnost komunikovat a pracovat s dětmi a dospívajícími,
 • komunikační a organizační dovednosti,
 • schopnost práce v týmu
 • flexibilita, samostatnost, empatie trpělivost, profesionální přístup,
 • ochota dále se vzdělávat,
 • zdravotní způsobilost,
 • trestní bezúhonnost,
 • znalost práce na PC (MS Office),

Stručná náplň práce

 • Vedení Centra primární prevence Olomouc
 • zodpovídání za realizaci projektů střediska a jejich dokumentace,
 • koordinace jednotlivých projektů,
 • sestavování odborné části projektu,
 • řízení provozu Centra primární prevence,
 • zajišťování personálního obsazení střediska a navrhování pracovní pozice a náplně práce,
 • zodpovědnost za vedení dokumentace programů,
 • příprava podkladů a článků pro výroční zprávu,
 • vedení týmových porad, intervizí a koordinace případových a týmových supervizí,
 • komunikace s pracovníky, reflektování jejich práce, vedení jejich každodenního fungování,
 • kontrola administrativní a praktické stránky provozu (plnění specifických náplní práce),
 • garantování zaškolování nových pracovníků,
 • lektorování primárně preventivních programů všeobecné a selektivní primární prevence a jejich evaluace,
 • konzultace s pedagogy a školními metodiky prevence,
 • komunikace (písemná, e-mailová, telefonická) se školami, 

Co nabízíme:

 • průměrná mzda při plném úvazku je cca 23 000,- Kč /měsíc
 • pružná pracovní doba,
 • příjemný kolektiv kolegů,
 • dovolená 5 týdnů,
 • příspěvek na vzdělání,
 • zdravotní volno/sick day,
 • příjemné, neformální a otevřené pracovní prostředí v centru  Olomouce,
 • pravidelná odborná supervize,
 • možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu

 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám email označený názvem: Výběrové řízení CPP, který bude obsahovat strukturovaný životopis s fotkou  motivační dopis na adresu
na Veronika.horakova@p-centrum.cz (vedoucí CPP) nejpozději do 16.7.2021
Vybraní uchazeči budou následně pozvání na osobní výběrové řízení.

Zasláním Vašeho životopisu vyjadřujete P-centru, spolek souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Tyto údaje poskytujete organizaci P-centrum, spolek výhradně za účelem tohoto výběrového řízení a po dobu konání tohoto výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok. Kdykoli
můžete požádat organizaci P-centrum, spolek o smazání nebo o opravu osobních údajů.


Online terapeut/ka; AdiCare

Zdravotnické zařízení AdiCare, které se zabývá ambulantní terapií závislostních onemocnění, úzkostných, afektivních a stresových poruch,

hledá kolegy a kolegyně na pozici ONLINE terapeuta/terapeutky.

Požadavky

 • VŠ vzdělání v humanitním oboru či oboru pomáhající profese
 • psychoterapeutický výcvik nebo účast v psychoterapeutickém výcviku (min. 2 roky)
 • ochota se učit
 • chuť a nadšení pro online psychoterapii

Nabízíme

 • úvazek ve výši 10 terapeutických hodin týdně (individuální online terapie)
 • spolupráci, která probíhá formou fakturací terapeutických služeb
 • práci, kterou je možné flexibilně přizpůsobit svým časovým možnostem
 • plné zaškolení v KBT programu, včetně poskytnutí všech materiálů
 • zajištění veškeré administrativní péče o klienty
 • terapeutům poskytujeme plnou podporu, intervize individuální i skupinové
 • nabízíme práci ve velmi pohodovém týmu s přátelskou atmosférou

Více informací o našem centru je na webových stánkách www.adicare.cz

Zájemce prosíme, aby nám zaslali svůj profesní životopis na: info@adicare.cz


Terapeut/ka; AdiCare, Praha

Zdravotnické zařízení AdiCare, které se zabývá ambulantní terapií závislostních onemocnění, úzkostných, afektivních a stresových poruch,

hledá kolegy a kolegyně na pozici Terapeuta/terapeutky, kteří by rozšířili náše týmy v Praze.

Požadavky

 • VŠ vzdělání v humanitním oboru či oboru pomáhající profese
 • psychoterapeutický výcvik nebo účast v psychoterapeutickém výcviku (min. 2 roky)
 • vztah k práci s lidmi
 • ochota se učit

Nabízíme

 • úvazek ve výši 15 terapeutických hodin týdně (individuální terapie)
 • spolupráci, která probíhá formou fakturací terapeutických služeb
 • práci, kterou je možné flexibilně přizpůsobit svým časovým možnostem
 • plné zaškolení v KBT programu, včetně poskytnutí všech materiálů
 • užívání nadstandardních terapeutických prostor v Praze ve Vršovicích nebo Strašnicích
 • veškerou administrativní péči o klienty
 • plnou podporu - intervize individuální i skupinové
 • nabízíme práci ve velmi pohodovém týmu s přátelskou atmosférou

Více informací o našem centru je na webových stánkách www.adicare.cz

Zájemce prosíme, aby nám zaslali svůj profesní životopis na: info@adicare.cz


Psycholog/psycholožka; Speciálně pedagogické centrum, Šumperk

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ s MŠ Schola Viva, o.p.s., Erbenova 16, Šumperk přijme

PSYCHOLOGA/PSYCHOLOŽKU na pracovní úvazek 1,0. 

Podmínkou je odborná kvalifikace získaná VŠ vzděláním magisterské jednooborové psychologie.

Práce v menším, podporujícím, kreativním týmu, pozice je vhodná i pro absolventy.

Nástup možný dle dohody, nejlépe od ledna 2022.

Zájemci mohou poslat svůj životopis na adresu: hradilova@schola-viva.cz.
Pro více informací: 739 025 609.

 


Psycholog/psycholožka; Psychiatrická nemocnice, Opava

V Psychiatrické nemocnici v Opavě hledáme kolegu na pozici

Psycholog/psycholožka ve zdravotnictví

Nabízíme plný úvazek, naše pracoviště je akreditované a má dostatek školitelů pro všechny typy akreditace.

Plat dle tabulek + příplatek za práci v PL+ osobní ohodnocení. Je možné dohodnout financování vzdělávání. A samozřejmě 30 dní dovolené.

Požadujeme ukončenou jednooborovou magisterskou psychologii a kurz psychologa ve zdravotnictví.

Emaily se životopisy zasílejte na kolackova@pnopava.cz


Psycholog/psycholožka; Rodinná poradna, Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec jako územní samosprávný celek v souladu s § 7 až § 9 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění vyhlašuje

výběrové řízení na pracovní místo – zaměstnance města zařazeného do Městského úřadu Jindřichův Hradec, jako

psycholog/psycholožka do Rodinné poradny

Požadavky

 • Občan České republiky starší 18 let
 • Odborná způsobilost dle §116 a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia
 • jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví)
 • Bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů)
 • Zdravotní způsobilost
 • Schopnost a ochota dále se vzdělávat
 • Informace o pracovní náplni
 • Zabezpečení psychoterapeutických služeb rodinného, předmanželského a manželského poradenství
 • Poskytování rozvodového a porozvodového poradenství, mediace dohod o porozvodovém uspořádání
 • Poskytování edukativního, psychologického, sociálně právního i speciálního poradenství a psychoterapie
 • Poskytování krizové intervence v náročných životních situacích
 • Práce s rodinami ohroženými alkoholismem a jinými závislostmi, s rodinami ohroženými nezaměstnaností, domácím násilím, s rodinami pečujícími o těžce nemocného člena rodiny

Předpoklady k podání přihlášky do výběrového řízení:

Přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, je svéprávný, bezúhonný a zdravotně způsobilý, ovládá úřední jazyk a splňuje výše uvedené předpoklady pro dané pracovní místo.

Obsah, přílohy, způsob a termín podání přihlášky

Přihláška musí obsahovat, na jaké pracovní místo zájemce přihlášku podává, jméno, příjmení, příp. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo dokladu totožnosti, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí

 • Strukturovaný životopis obsahující dosavadní praxi a odborné znalosti a dovednosti týkající se požadovaných správních činností
 • Motivační dopis
 • Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání
 • Informace k pracovnímu poměru
 • Pracovní poměr je na dobu určitou.
 • Platová třída 13.

Způsob podání přihlášky

Doručením na podatelnu MěÚ, zasláním na adresu nebo přímo u Mgr. Romany Přibylové.

Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
Jindřichův Hradec
PSČ 377 01

Mgr. Romana Přibylová, vedoucí DMD Políkno
e-mail: dmd.polikno@seznam.cz
Tel.: +420 384 326 320

Zájem uplatněte u vedoucí Mgr. Přibylové nejpozději do 26.7.2021

Mgr. Bc. Karel Holý
tajemník Městského úřadu
Jindřichův Hradec


Psycholog/psycholožka; Pedagogicko-psychologická poradna, Vyškov

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov, hledá od září 2021 na pracoviště Vyškov psychologa nebo psycholožku nejlépe na celý úvazek.

Bližší informace na reditel@opppvyskov.cz  nebo tel. 604948456.


Školní psycholog/psycholožka; Mateřská škola a základní škola, Břeclav

Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace hledá pracovníka/pracovnici

na pozici školní psycholog/psycholožka.

Nástup

23.8.2021

Úvazek

0,5 (20 h týdně) – HPP

Plat

max. 19 650 Kč (pl. zař. 13/5)

Náplň práce

činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, práce se žáky se zdravotním postižením, pedagogy i rodiči.

Požadujeme

VŠ magisterské - psychologie

Nabízíme

stravování, příspěvky z FKSP, příjemné prostředí a kolektiv

Kontakt

Mgr. Alice Magdonová, tel. č.: 702 187 061, e-mail: magdonova@zsherbenova.cz


Psycholog/psycholožka pro náhradní rodinnou péči; Krajský úřad Olomouckého kraje, Olomouc

Ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje vyhlašuje

výběrové řízení 

dle zákona č. 312/2002 SB., o úřednících uzemních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů na pozici: 

psycholog pro náhradní rodinnou péči oddělení sociálně-právní ochrany na odboru sociálních věcí
(pracovní poměr na dobu neurčitou)

Charakteristika vykonávané práce:

zajištování odborného posuzování dětí a žadatelů před zařazením do evidence pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče, psychodiagnostika, poskytování psychologického poradenství, podíl na přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, poradenská pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením do pěstounské péče

Místo výkonu práce:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Požadavky:

dosažené vzdělání
obor vzdělání  jednooborová psychologie
znalosti oboru  psychologické vyšetření podle standardních metod a pokynů, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, správní řád, zákon o krajích,
zvláštní odborná způsobilost  pro výkon správních činností při sociálně- právní ochraně dětí výhodou
praxe ve veřejné správě výhodou
praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou
jazykové znalosti cizí jazyk (angličtina, francouzština, němčina) výhodou
další požadované dovednosti  
 • uživatelská znalost PC (MS Office)
 • ŘP sk. B
 • samostatnost
 • komunikativnost
 • smysl pro týmovou práci
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet
 

 

Přihlášky v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na pozici psycholog pro náhradní rodinnou péči oddělení sociálně-právní ochrany na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje“ doručte na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kancelář ředitele
Oddělení personální
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 2. 7. 2021 do 12:00 hodin

kontaktní pracovník - vedoucí oddělení: Mgr. Pavel Podivínský
telefon: 585 508 228, email: p.podivinsky@olkraj.cz

Platové podmínky

se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 12.

Termín nástupu

dle dohody, co nejdříve

Předpoklady

 • Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk
 • Bezúhonnost

Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od ... do ... u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt).

K přihlášce připojte:

 • Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem).
 • Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením.
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.olkraj.cz – volná pracovní místa na KÚOK – přihláška do výběrového řízení – formulář. Dokument lze otevřít a stahovat pouze přes internet.

O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.

Ing. Lubomír Baláš, v. r.
ředitel KÚOK


Psycholog/psycholožka; Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, Vsetín

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace,
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Psycholog / psycholožka (Vsetín)

Druh práce

Psycholog / psycholožka v Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o., pracoviště Vsetín

Náplň práce:

 • Poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb
 • Poskytování psychologického poradenství v oblasti rodinných a mezilidských vztahů
 • Poskytování krizové intervence
 • Nabízíme získání praxe v široké oblasti témat psychologického poradenství
 • Nabízíme práci v dynamickém kolektivu, intervizní a supervizní podporu
 • Benefity: příspěvek na stravné, FKSP

Pracovní poměr

Na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou

Platová třída

11

Místo výkonu práce

Vsetín

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu - jednooborová psychologie
 • Výcvik krizové intervence výhodou
 • Předchozí pracovní zkušenosti v oboru výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny „B“ - aktivní řidič
 • Flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost, schopnost týmové i samostatné práce, empatie
 • Práce vhodná i pro absolventy

Písemné přihlášky doplněné

profesním životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 30. 6. 2021 na níže uvedenou
adresu nebo na e-mail.

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, U Náhonu
5208, 760 01 Zlín, e-mail: info@centrum-poradenstvi.
cz
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Kovářová


Psycholog/psycholožka; PPP a SPC Vysočina, pracoviště Jihlava

Hledáme kolegyni/kolegu na pracovní pozici psycholog.

Termín nástupu dle dohody.

V případě zájmu o bližší informace volejte:  Trávníková Věra, tel.: 774 106 932; e-mail:travnikova@pppaspcvysocina.cz

Požadované vzdělání:

ukončené studium v akreditovaném magisterském studijním programu psychologie  -  v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., § 19.

www.pppaspcvysocina.cz


Školní psycholog/psycholožka; Krnov

Město Krnov - zřizovatel základních škol
Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov

hledá zájemce

na obsazení 2 pracovních míst na pozici školní psycholog, zařazených do organizační struktury základních škol zřizovaných městem Krnov. Místem výkonu práce je Krnov. Pracovní poměr na plný úvazek bude sjednán na dobu neurčitou s termínem nástupu dle dohody.

Nejedná se o výběrové řízení s vyhlášeným termínem. Zájemci bude předán kontakt na příslušné školy k dalšímu jednání.

Charakteristika vykonávané práce:

Spoluúčast na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence, komunikace s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci, dále v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. v aktuálním znění.

Kvalifikační požadavky:

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru psychologie, místo je vhodné i pro absolventy.

Osobnostní předpoklady

 • schopnost samostatného rozhodování
 • zodpovědnost, pečlivost
 • schopnost týmové práce
 • schopnost práce pod tlakem
 • loajalita k zaměstnavateli
 • příjemné a klidné vystupování
 • vstřícnost ke klientům
 • flexibilita
 • výborné komunikační schopnosti
 • schopnost absolutní mlčenlivosti o údajích a informacích, se kterými přijde do styku při výkonu své funkce.

Nabízíme:

 • podporu profesního rozvoje (možnost vzdělávání na odborných kurzech, seminářích, konferencích, apod.)
 • možnost pronájmu městského bytu.

Platové zařazení a podmínky:

Platové zařazení: 12. platová třída (30 930 – 40 320 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 314/2017 Sb. v aktuálním znění (č. 300/2019), možnost postupného přiznání osobního příplatku, odměn.

Bližší informace podá Mgr. Irena Šindlerová, referentka prevence kriminality a manažerka projektů,
tel. 554 697 400, isindlerova@mukrnov.cz.


STÁŽ V NÁRODNÍM ÚSTAVU DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Chcete získat pracovní zkušenosti ve špičkové výzkumné instituci? Chcete se podílet na výzkumu, projektech a fungování vědeckého týmu? Přihlaste se na stáž do Národního ústavu duševního zdraví.  Více informací ZDE.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)