PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633522

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.23

Odborný asistent

Selected publications
Sobotková I., Indráková M., Očenášková V. Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Sobotková I., Indráková M., Očenášková V. Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli vychováni v pěstounské rodině. 2012. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., OČENÁŠKOVÁ V. Virtuální šikana a její psychosociální konsekvence u vysokoškolských studentů. MŠMT ČR/ UP. 2011. (PROJEKT)
ČLÁNEK
Očenášková V., Sobotková I. Když se dva světy potkávají: role partnera v životě ženy s akademickým povoláním. Psychologie a její kontexty. 2014.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen pracujících v akademických povoláních. E-psychologie. 2014.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Cahel T., Šmahajová V. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) Změna - sborník odborných příspěvků. 2022.
Očenášková V. Slaďování životních oblastí a copingové strategie u žen pracujících v akademických povoláních. In Friedlová M., Lečbych M. (Eds.) Sympozium rodinné resilience.Sborník příspěvků z konference. 2015.
Sobotková I., Očenášková V. Pěstounská péče: o čem se mluví a o čem se nemluví. In Kolařík M. (Eds.) Současné podoby partnerského a rodinného soužití. XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství. Sborník příspěvků. 2014.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psihosocijalne dimenzije elektronskog zlostavljanja kod studenata visokih škola u Češkoj. Naše stvaranje. 2013.
Očenášková V. Aspekty ovlivňující životní spokojenost singles. In . (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. 2011.
Očenášková V. Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách. In . (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 2013.
ABSTRAKT
Cahel T., Šmahajová V. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. In Georgi H., Kotrlová J., Dolejš M. (Eds.) Sborník abstraktů. 2022.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. PhD existence 2014 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Bulletin abstraktů. 2014.
Očenášková V., Sobotková I. Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních. 31. medzinárodná konferencia Psychologické dni Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život. Program konferencie a kniha abstraktov. 2013.
ŠMAHAJ J., Očenášková V., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou. Bulletin abstraktů. 2012.
Očenášková V. Aspekty ovlivňující životní spokojenost singles. In Charvát M., Šucha M. (Eds.) X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní výzkum a vzdělávání, Sborník abstrakt (Eds. M. Charvát, M. Šucha). 2011.
Očenášková V. Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Očenášková V. Aspekty životní spokojenosti singles a jejich ověření na škálách. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Konferenční DVD. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. Annual, Ed. Simonović, M. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. 2012.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. 2011.
ŠMAHAJ J., Dobešová Cakirpaloglu S., CAKIRPALOGLU P., OČENÁŠKOVÁ V. The psychosocial consequences of cyber-bullying among college students in the Czech Republic. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Dolejš M., Maierová E., Charvát M., Neusar A., Bendová K., Očenášková V. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
PROJEKT
Kňažek G., Jochmannová L., Šmahajová V., Gergely O., Komrska Š., Lenghart D., Schmidtová N., Murínová M. Gendrová dysfória u detí a adolescentov. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Studentská grantová soutěž IGA. 2024.
Šmahajová V., Dolejš M., Suchá J., Komrska Š., Babilonová T., Hudecová B. Aktuální online rizikové chování u adolescentů a vztah s vybranými psychologickými fenomény. 13. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). 2022.
Šmahajová V., Dolejš M., Suchá J., Komrska Š., Babilonová T., Hudecová B. Aktuální online rizikové chování u adolescentů a vztah s vybranými psychologickými fenomény. 13. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). 2022.
Cahel T., Šmahajová V., Paulík K., Groulíková L., Kryštofová B. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
SOBOTKOVÁ I., Očenášková V., INDRÁKOVÁ M., Daňková Š., Kadlecová E., Simonová H., Šišková K. Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu. FF UP v Olomouci. 2012.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Pathopsychology of Children PCH/BPPTD ZS Se 1
Pathopsychology of Children PCH/BPPTD ZS 2
Family Psychology PCH/NPSR ZS 4
Developmental psychology 1 PCH/BVPS1 LS 2
Developmental psychology 1 PCH/BVPS1 LS Se 1
Developmental psychology 3 PCH/BVPS3 LS Se 1
Developmental psychology 3 PCH/BVPS3 LS 1
Pathopsychology of Children PCH/DPPTD ZS 4
Developmental psychology 1 PCH/DVPS1 LS 4
Developmental psychology 1 PCH/DVPS1 LS Se 4
Developmental psychology 3 PCH/DVPS3 LS 8
Family Psychology PCH/MPSR ZS Se 1
Family Psychology PCH/MPSR ZS 1
Pathopsychology of Children PCH/PPTDB ZS Cv 1
Pathopsychology of Children PCH/PPTDB ZS 2
Pathopsychology of Children PCH/PPTDD ZS 4
Developmental psychology 3 PCH/VPS3D LS 4

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)