EuroPsy

EuroPsy neboli Evropský certifikát z psychologie (též Europsy psycholog) je soubor standardů pro vzdělání a praktický výcvik psychologů platný na celoevropské úrovni. Definuje úroveň kvality psychologické přípravy a byl schválen členskými asociacemi Evropské federace psychologických asociací (EFPA).

EuroPsycholog předpokládá šestileté vzdělání a výcvik v psychologii, včetně jednoho roku praxe pod odborným dohledem. Standardy pro EuroPsy vycházejí z dokumentu EuroPsyT – „Rámec pro vzdělání a výcvik psychologů v Evropě“ (A Framework for Education and Training for Psychologists´ in Europe), který byl schválen EFPA v roce 2001. EuroPsy je plně v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.

Psychologové splňující podmínky EuroPsy jsou zapsáni v jednotné databázi certifikovaných psychologů a též obdrží certifikát psychologa registrovaného v EuroPsy.

Evropský certifikát z psychologie předně slouží ke srovnatelnému hodnocení kvality vzdělání a odborné praxe v psychologii. Díky tomu je pak možné lépe ochránit zájmy klientů využívajících psychologické služby a zlepšit mobilitu psychologů mezi jednotlivými evropskými státy.

Co certifikát nabízí a co přinese?

Studentovi postgraduálního studia nabízí mezinárodní uznání kvalifikace v psychologii, možnosti volného pohybu v Evropě za účelem studia či později za účelem výkonu psychologické praxe.
Kvalifikovanému psychologovi poskytuje prokazatelný doklad o splnění psychologických standardů usnadňující profesní mobilitu.
Zaměstnavatelům slouží EuroPsy jako certifikovaným doklad o profesní způsobilosti psychologa v určité psychologické specializaci a také mu umožňuje porovnávat kvalifikaci v psychologii získanou v různých zemích.
Klientovi a široké veřejnosti nabízí ochranu před nekvalitními psychologickými službami. K tomu napomáhá Registr europsychologů, v němž jsou držitelé certifikátu vedeni.
Psychologickým asociacím certifikát poskytuje základní kritéria pro posuzování profesní kvalifikovanosti.

Jak Evropský certifikát z psychologie získat?

Pokud jste student/ka postgraduálního studia, pak bude Vaše současná kvalifikace porovnána s evropskými standardy. Buď těmto standardům vyhovíte a získáte Evropský certifikát, anebo nevyhovíte. Pak budete požádán/a, abyste si doplnil/a chybějící znalosti, dovednosti či praxi a tím splnil/a evropské standardy. Pokud jste již kvalifikovaný psycholog, který úspěšně vykonává svoji praxi více než 2 roky, tak pro vás platí jen po určitou omezenou dobu přechodná ustanovení. Můžete zažádat o uznání Vaší kompetentnosti v určitém specializačním oboru a tím i o Evropský certifikát z psychologie, aniž byste si musel/a dalším studiem něco doplňovat.

Zde uvedené informace byly získány z webových stránek www.europsy.cz, na kterých naleznete podrobnější informace.

EuroPsy na Katedře psychologie FF UP

Katedra psychologie FF UP v Olomouci je jedním z několika mála akademických pracovišť, na kterém v současné době působí mentoři jmenovaní Českou národní komisí (National Award Committee – NAC).

Mentor je kvalifikovaný psycholog, který během posledních 3 let pracoval nejméně 2 roky v práci na plný úvazek (či jeho ekvivalent) jako samostatně pracující psycholog či získal tuto kvalifikaci rozhodnutím příslušené národní komise v dané profesní oborové specializaci. Mentor je zodpovědný za nácvik a ověření profesních kompetencí uchazeče v daném specializačním oboru a garantuje odbornost pro danou oblasti specializace, kterými jsou: Psychologie zdraví a klinická psychologie; Psychologie práce a organizace; Školní psychologie; Jiné (např. dopravní psychologie). Mentor provádí formativní a sumativní hodnocení (v celkové délce minimálně 150 hodin) uchazeče podle pravidel, která jsou specifická pro danou profesní specializaci či danou zemi. Toto hodnocení se použije při výstupním posouzení primárních kompetencí uchazeče. (více informací www.europsy.cz/dokumenty/informace_pro_uchazece.pdf)

Mentory EuroPsy na Katedře psychologie byli jmenováni:

PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
pro oblasti Pedagogická a školní psychologie/Poradenská psychologie

Doc. Matúš Šucha, Ph.D.
pro oblast Dopravní psychologie

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)