doc. PhDr.Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633500

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.09

Docent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 07:05–09:45 3.09
Selected publications
Procházka R., Suchá J., Dostál D., Dominik T., Dolejš M., Šmahaj J., Kolařík M., Glaser O., Viktorová L., Friedlová M. Internet addiction among Czech adolescents. PsyCh Journal. 2021. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. EEG data and introspective reports from the Libet's experiment replication. Data in Brief. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Martin Z., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet’s experiment: A complex replication. Consciousness and Cognition. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet's experiment: Questioning the validity of measuring the urge to move. Consciousness and Cognition. 2017. (ČLÁNEK)
Šmahaj J., Procházka R. Virtuální realita jako možnost léčby úzkostných poruch. Československá psychologie. 2014. (ČLÁNEK)
Procházka R., Orel M., Obereignerů R., Glaser O., Jeníčková L. Vývojová neuropsychologie. 2021. (KNIHA - CELEK)
Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí. 2019. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Procházka R., Koranda P., Sedláčková Z., Tučková L. Vyšetření a výzkum mozku pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory. 2017. (KNIHA - CELEK)
Procházka R., Sedláčková Z. Vybrané kapitoly z psychofyziologie. 2015. (KNIHA - CELEK)
Dominik T., Procházka R. Libetův experiment v klinickém kontextu. 2017. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Staňková K., Hricová A., Procházka R. Psychologické aspekty dysmenorey – přehledová studie. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2022.
Procházka R., Dvořáková K. Souvislost mezi typem závislosti a osobní psychopatologií na základě strukturální diagnózy. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi. 2020.
Jeníčková L., Hájková R., Procházka R., Dominik T. Využití NCR v rámci intervence problémového chování u dítěte s poruchou autistického spektra. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky. 2020.
Procházka R., Nešpor K. Emotional Life of People with Addictive Disease. Cognitive Remediation Journal. 2019.
Procházka R., Lečbych M. PROBLEMS IN SPECIFYING ALEXITHYMIA: A REVIEW OF THE EMPIRICAL LITERATURE. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2018.
Šrámková L., Cakirpaloglu P., Procházka R. VNÍMÁNÍ ATRAKTIVITY A VLASTNÍ BODY IMAGE. Psychologie pro praxi. 2016.
Veldová K., Procházka R. Vědomé strategie zvládání tinnitu. Československá psychologie. 2015.
Šmahaj J., Procházka R. Virtuální realita v léčbě úzkostných poruch. Psychologie dnes. 2015.
Procházka R., Mahrová G., Laštovica M. Alexithymie a její vztah k osobnostním stylům u lidí závislých na psychoaktivních látkách. Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Petrůjová T., Procházka R. Komplexní přístup lékařů k pacientům. PsychoSom. 2014.
Procházka R., Řehan V., Donevska S. Problematika alexithymie a disociace u závislosti na alkoholu. Československá psychologie. 2014.
Procházka R., Růžička M. Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na pervitinu. Cognitive Remediation Journal. 2013.
Procházka R., RŮŽIČKA M. Kognitivně behaviorální terapie a dramaterapie. Možnosti a meze. Arteterapie. 2011.
Procházka R., ŘEHAN V. Metodika krátkého intervenčního programu k léčbě závislosti na pervitinu. Československá psychologie. 2011.
Procházka R. Pochopíš a dokážeš to. e-Pedagogium (online). 2010.
Růžička M., Procházka R. Prvky dramatu v nácvikových technikách kognitivně behaviorální terapie. e-Pedagogium (print). 2010.
Procházka R., Růžička M. Prvky dramatu v nácvikových technikách Kognitivně Behaviorální Terapie. e-Pedagogium (online). 2010.
Procházka R. Soudobé koncepce alexithymie. E-psychologie. 2009.
Šmahaj J., Procházka R. Upozorňujeme diváky, že následující záběry budou drastické. Psychologie dnes. 2008.
Procházka R., Ježorská Š. Jak (ne)komunikovat. Osobní lékař. 2005.
Procházka R. Komunikace: učitel a žák. Osobní lékař. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hniličková K., Procházka R. PSYCHOFYZIOLOGICKÉ ASPEKTY PROJEKTIVNÍCH METOD. In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2018 „Nekonečno v psychologii“ ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH Sborník odborných příspěvků. 2018.
Fryštacká K., Procházka R. PERCEPČNĚ-KOGNITIVNÍ UCHOPENÍ RORSCHACHOVA TESTU V SOUVISLOSTI S PSYCHOFYZIOLOGIÍ. In . (Eds.) PhD Existence 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2017.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Procházka R. Alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu. In Sobotková I. (Eds.) PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012, Prostor v nás a mezi námi ? respekt,. 2013.
Procházka R. Alexithymie a strategie zvládání stresu u lidí závislých na alkoholu. In . (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
Procházka R. Alexithymie a závislost na alkoholu. In . (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
Procházka R. Sociální vyloučení. IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca Zborník z konferencie. 2009.
KNIHA - CELEK
Jendrulková E., Cakirpaloglu P. Fenomenologie v psychologii a psychopatologii. In Paulík K., Procházka R. (Eds.) 2022.
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
Obereignerů R., Čáp D., Krausová V., Cakirpaloglu P., Balaban Cakirpaloglu I., Procházka R., Lečbych M., Vlačušková K., Reiterová E., Pavlů Š., Göthová K., Daňková K., Nováková M. Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických metodách. 2016.
Procházka R., Sedláčková Z. Experimentální cvičení z psychofyziologie. 2015.
Seitl M., Dolejš M., Smékalová E., Vtípil Z., Procházka R., Charvát M., Kolařík M., Seitlová K., Medalová K., Červenková B., Velková I., Franc L. Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. 2014.
Procházka R., Šmahaj J., Kolařík M., Lečbych M. Teorie a praxe poradenské psychologie. 2014.
Růžička M., Procházka R., Wittmannová J., Brenza J., Havránková K., Jakubcová R., Prachařová P., Řeřichová L., Šteflová Z. "Dokážu to?" Pervitin - koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Procházka R., ŠMAHAJ J., Kolařík M. vybrané kapitoly poradenské psychologie. 2012.
Smékalová E., Procházka R. Vybrané otázky pedagogické psychologie pro psychology. Vybrané otázky pedagogické psychologie pro psychology. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Procházka R. Kognitivně behaviorální terapie aneb netlač řeku teče sama. In Lečbych M., Friedlová M. (Eds.) Psychoterapeutické směry. Sborník ze seminářů. 2015.
Wittmann E., RŮŽIČKA M., Procházka R., Řeřichová L., Havránková K., Gray A. Informační listy pro klienty. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Wittmann E., Procházka R., Růžička M., Gray A. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinule pervitinu. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Wittmann E., RŮŽIČKA M., Procházka R., Jakubcová R., Prachařová P., Řeřichová L., Havránková K., Gray A. Moduly terapeuticko-intervenčního programu pro uživatele pervitinu. In Růžička M. (Eds.) Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Procházka R. Neurobiologické aspekty v kontextu užívání. Dokážu to? Pervitin -koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Procházka R., RŮŽIČKA M. Než začneme s metodikou. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. 2012.
Procházka R. Pervitin. Dokážu to? Pervitin -koncepce školení pro terapeuty. 2012.
Procházka R. Psychologie oběti nenávistných pochodů. In . (Eds.) Nezvaní hosté. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Charvát M., Procházka R., Seitlová K., Dolejš M. Kosmický výzkum v zatopeném lomu. 2023.
Procházka R., Seitlová K., Charvát M., Dolejš M., Schmirler M., Kutílek P., Schneider J., Jan H., Jiří P., Jan H., Jakub D., Jakub D., Aleš S. Vliv extrémního prostředí a sociální izolace na kognitivní procesy. 2022.
Dolejš M., Suchá J., Procházka R., Pipová H., Komrska Š. Hraní digitálních her českými adolescenty a jeho vztah k užívání internetu. 2021.
Jeníčková L., Hájková R., Glaser O., Procházka R. Praktické využití behaviorálních metod při zaškolování zaměstnanců. 2021.
Jeníčková L., Hájková R., Procházka R. Syndrom vyhoření u behaviorálních analytiků. 2021.
Jeníčková L., Hájková R., Procházka R. Jak dlouho je dobré čekat? Rychlost pracovního tempa u dětí s PAS. 2020.
Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie hypnózy a hypnotických sugescí. 2019.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z. Libetova svobodná vůle po 33 letech. 2016.
Sedláčková Z., Procházka R. Elektrodiagnostické metody v psychofyziologii. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Sedláčková Z., Procházka R. Psychofyziologie. 2014.
Procházka R. Cykly užívání. 2012.
Procházka R., RŮŽIČKA M. KBT v léčbě závislosti na pervitinu. 2012.
Procházka R. Alexithymie a závislost na alkoholu. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Procházka R. Dokážu to? Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu. VI. konference o prevenci a léčbě závislostí na téma: příběhy závislostí. 2010.
Procházka R. Pochopíš a dokážeš to. XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference. 2010.
Procházka R., Růžička M. Prvky dramatu v nácvikových technikách kognitivně-behaviorální terapie. XI. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VI. Mezinárodní dramaterapeutická konference. 2010.
RECENZE
Procházka R. Alexithymie a psychosomatická onemocnění. Československá psychologie. 2010.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Procházka R. Sociální vyloučení. 2009.
PROJEKT
Procházka R., Dolejš M., Charvát M., Seitlová K. Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment. Technologická agentura České Republiky. 2021.
Kaláb M., Lečbych M., Marcián P., Hájek R., Lonský V., Procházka R., Kolařík M. Vliv dlouhodobé psychogenní stresové zátěže na rozsah aterosklerotického postižení koronárních tepen. Veřejná soutěž v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. 2014.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Clinical Practice 1 PCH/KPR1B ZS Cv 0
Clinical Practice 1 PCH/KPR1D ZS Se 0
Clinical Practic PCH/KPR1M ZS Cv 0
Clinical Practic PCH/KPR1N ZS Cv 0
Clinical Practice 2 PCH/KPR2 LS Cv 0
Clinical Practice 2 PCH/KPR2B LS Cv 0
Special Psychotherapy PCH/NSPT LS 8
Clinical Practice 2 PCH/KPR2D LS Se 0
Clinical Practic PCH/KPR2M LS Cv 0
Clinical Counselling Exercises PCH/DKKCV ZS Se 0
Clinical practice PCH/DKPR ZS Se 0
Clinical practice PCH/DKPR LS Se 0
Special Psychotherapy PCH/SPTCN LS 4
Special Psychotherapy PCH/SPTM LS Cv 2
Special Psychotherapy PCH/SPTM LS 2
Clinical psychology PCH/SZ2 ZS 0
Clinical psychology PCH/SZ2 LS 0
Clinical Practice PCH/MKPR ZS Se 0
Clinical Practice PCH/MKPR LS Se 0
Clinical Psychology Compendium 1 PCH/MKP1 LS Se 1
Clinical Psychology Compendium 1 PCH/MKP1 LS 1
Clinical Psychology Compendium 2 PCH/MKP2 ZS Se 1
Clinical Psychology Compendium 2 PCH/MKP2 ZS 1
General Psychotherapy PCH/MOPT ZS 2
General Psychotherapy PCH/MOPT ZS Se 2
Special Psychotherapy PCH/MSPT LS 2
Special Psychotherapy PCH/MSPT LS Se 2
Clinical psychology PCH/MS1 ZS 0
Clinical psychology PCH/MS1 LS 0
Clinical Practice 1 PCH/BKPR ZS Se 0
Clinical Practice 1 PCH/BKPR LS Se 0
Clinical Practice PCH/NKPR ZS Se 0
Clinical Practice PCH/NKPR LS Se 0
Clinical Psychology Compendium 1 PCH/NKP1 LS 4
Clinical Psychology Compendium 2 PCH/NKP2 ZS 4
General Psychotherapy PCH/NOPT ZS 9
Clinical psychology PCH/91AKP LS Se 0
Selected questions from psychotherapy PCH/92AD2 ZS 0
Selected questions from psychotherapy PCH/92AD2 LS 0
Clinical psychology PCH/92AP1 LS 0

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
DOMINIK FIF Psychologie 2019
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)