PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633502, 585633523

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Děkanát - vedení FF UP

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.06

  • odborný asistent (Katedra psychologie)
  • ref. vědy a výzkumu (Děkanát - vedení FF UP)

https://persona.upol.cz/ Dr. Dolejš deals with psycho-diagnostic tools and their standardization, creating of questionnaires and psychodiagnostic tools. He is also dedicated to educational and school psychology, addictology and risk behavior in adolescents.

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 09:30–11:00 3.06
Wednesday 11:30–13:00 3.06
Irregular
3.07 Jiný termín po osobní, e-mailové nebo telefonické domluvě.
Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
3.07 Jiný termín po osobní, e-mailové nebo telefonické domluvě.

Functions & membership in academic & non academic bodies:

  • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 9. 2019 – )
  • Člen AS fakulty (1. 5. 2020 – )
Selected publications
Procházka R., Suchá J., Dostál D., Dominik T., Dolejš M., Šmahaj J., Kolařík M., Glaser O., Viktorová L., Friedlová M. Internet addiction among Czech adolescents. PsyCh Journal. 2021. (ČLÁNEK)
Kňažek G., Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Prevalence of Computer-gaming in the General Population of Adolescents: Results from a Czech Population-based Survey. BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY. 2021. (ČLÁNEK)
Šmahaj J., Palová K. ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ A SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍ UČENÍ. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2020. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Maierová E., Cakirpaloglu P. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2018. (KNIHA - CELEK)
Dolejš M., Zemanová V., Vavrysová L. KDO A CO ŘÍDÍ ČESKÉ ADOLESCENTY? 2018. (KNIHA - CELEK)
Dolejš M., Dostál D., Obereignerů R., Orel M., Kňažek G. Dotazník sebepojetí (DOS) - příručka pro praxi. 2021. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Čerešník M., Tomšík R., Dolejš M., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - príručka pre prax. 2021. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Charvát M. Dotazník hraní digitálních her (DHDH) - Příručka pro praxi. 2019. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - příručka pro praxi. 2018. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Čerešník M., Dolejš M., Čerešníková M., Tomšík R. Psychometric Analysis of Rosenberg’s Self-Esteem Scale. A Specific Application of the Scale on Adolescents Aged 11-19. TEM Journal-Technology Education Management Informatics. 2022.
Podávková T., Dolejš M. Surf Therapy—Qualitative Analysis: Organization and Structure of Surf Programs and Requirements, Demands and Expectations of Personal Staff. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022.
Považanová B., Dolejš M., Petr K., Suchá J., Pipová H. Test of Impulsivity in Adolescence. Adiktologie. 2022.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Hraní digitálních her u českých adolescentů. In Chomynová P. (Eds.) Zaostřeno. 2019.
Suchá J., Dolejš M. Charakteristika symbolů digitálních her. Prevence. 2019.
Pipová H., Suchá J., Dolejš M. Jak pomoci závislému na hraní digitálních her? Školní poradenství v praxi. 2019.
Dolejš M., Kolařík M., Štefek F., Piňos M., Motlová K., Kozáková L. Porovnání výkonu dětí s odkladem školní docházky a stejně starých dětí, které do školy nastupují. Diskuze v psychologii. 2019.
Pipová H., Suchá J., Dolejš M. Studie na téma digitálních her u českých adolescentů. Školní poradenství v praxi. 2019.
Dolejš M., Zemanová V., Vavrysová L. Vztah místa kontroly a rizikových aktivit u českých adolescentů. Diskuze v psychologii. 2019.
Zemanová V., Dolejš M. At-risk Adolescents in the Czech Republic. Adiktologie. 2018.
Friedlová M., Lečbych M., Dostál D., Dolejš M., Suchá J., Aschieri F. Česká verze škály zvídavosti vůči sobě (SCAI-CZ) a její využití u adolescentů: pilotní aplikace, základní psychometrické vlastnosti a normy. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018.
Tomšík R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O., Čerešníková M. IMPULSIVITY AND AGGRESSION IN THE SYSTEM LOWER SECONDARY EDUCATION IN SLOVAK AND CZECH REPUBLIC. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2018.
Čerešník M., Tomšik R., Dolejš M., Suchá J. Impulzivita ako prediktor rizikového správania adolescentov. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018.
Tomšik R., Dolejš M., Čerešník M., Suchá J., Skopal O. Rizikové správanie študentov gymnázií Českej republiky (Reprezentatívny výskum metódou VRCHA). Adiktologie. 2017.
Čerešník M., Dolejš M. SCHOOL SELF-CONCEPT OF ADOLESCENTS AGED 10-15 IN SLOVAKIA AND IN CZECH REPUBLIC. COMPARATIVE STUDY. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2015.
Kolařík M., Dolejš M., Motlová K., Piňos M., Štefek F., Licková B. Spolupráce asistenta pedagoga při integraci dítěte s poruchou chování v běžné třídě. Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Čablová L., Štastná L., Charvát M., Maierová E., Endrödiová L., Dolejš M. Preventure - metoda krátké cílené intervence. Adiktologie. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dostál D., Čubrdová T. Algoritmus Beiera a Neelyho k „morfování“ fotografií: ukázka využití ve výzkumu fyzické atraktivity. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) 1.2.2022. 2022.
Cahel T., Šmahajová V. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) Změna - sborník odborných příspěvků. 2022.
Cahel T., Šmahajová V. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. In Dolejš M. (Eds.) Psychologické dny 2022 Sborník abstraktů. 2022.
Machů K., Vondrášková M. Vnitřní řeč, sebeuvědomění a úzkost. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) Změna. 2022.
Šlesingrová E., Vitásková K. Přístup předškolních pedagogů k identifikaci a ovlivňování preference nazální respirace předškolních dětí s ohledem na její význam pro další psychický vývoj. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD Existence 11: 1: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2021.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J. BMI AND ITS CONNECTION TO EATING DISORDERS AND FAMILY-RELATED FACTORS: RESULTS FROM THE CZECH NATIONALLY REPRESENTATIVE STUDY IN ADOLESCENTS AGED 15 TO 18. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 10 Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech „Člověk a čas“. 2020.
Kňažek G. RAST LET’S PLAYERA V ČASE: INTERPRETATÍVNA FENOMENOLOGICKÁ ANALÝZA. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 „Člověk a čas“. 2020.
Viktorová L., Stanke L. Human-light interaction in the car traffic context – research proposal. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PhD existence 9: Česko-slovenská konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, "Tělo a mysl", Sborník příspěvků. 2019.
Suchá J., Dolejš M. Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů. In Maierová E., Viktorová L., Suchá J., Dolejš M., Řehan VŘ., Lečbych M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2017 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník odborných příspěvků. 2017.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Vávra O., Kozáková L., Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Migrační vlna v Evropě z pohledu české veřejnosti. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Reichová L., Dolejš M. Pohled dětí na školu před a po nástupu do školy. In . (Eds.) Medzinárodné študentské psychologické dni 2016. 2016.
Varga J., Dolejš M. POSUZOVÁNÍ VĚROHODNOSTI V KONTEXTU ZNALECKÉ ČINNOSTI. In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Štefková I., Dolejš M. PSYCHICKÁ ODOLNOST U DOSPÍVAJÍCÍCH KLIENTŮ NÍZKOPRAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. In . (Eds.) PhD existence 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Švecová V., Langer J. Psychosociální aspekty terciárního vzdělávání osob se sluchovým postižením. In Dolejš M., Maierová E., Viktorová L. (Eds.) Ph.D. existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2016.
Čerešník M., Dolejš M. Spoločný projekt dvoch národov alebo podobnosti a rozdiely v procese a výsledkoch výskumu zameraného na rizikové správanie a osobnostné rysy dospievajúcich na Slovensku a v Českej republike. PHD EXISTENCE 2015 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2015.
Skopal O., Dolejš M., Suchá J. Základní psychometrické vlastnosti dotazníku agresivity Busse a Perryho u žáků ve věku 11 až 15 let. PhD existence 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - Sborník odborných příspěvků. 2015.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změna sebehodnocení u žáků druhého stupně posuzovaná na základě Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS ). ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH; Sborník odborných příspěvků. 2015.
Zemanová V., Dolejš M. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež aneb jak se liší od „normálních“ adolescentů? In . (Eds.) PHD EXISTENCE 2015 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2015.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., Šmahaj J. Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Skopal O., Dolejš M. Prevalence užívání alkoholu a tabákových výrobků u českých adolescentů - rešerše dosavadních výzkumů. In . (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Neusar A., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Ph.D. Existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku: (de)motivační faktory a kariérní plány studentů. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
MAIEROVÁ E., CHARVÁT M., Šťastná L., Endrödiová L., MIOVSKÝ M., DOLEJŠ M. Preventure-současné zkušenosti a ověření efektivity v praxi. In DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Neusar A., BENDOVÁ K. (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Koníčková Š., Bendová K., Kubátová J. Využití virtuálního prostředí pro výuku. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K. (Eds.) PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech - sborník příspěvků. 2011.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Stanovení výběrového souboru sloužícího k tvorbě nových populačních norem k Osobnostnímu dotazníku pro mládež (HSPQ). In . (Eds.) Premeny psychologie v európskom priestore: 27. Psychologické dni, Zborník príspevkov (Ed. I. Sarmány-Schuller, M. Bratská). 2009.
Dolejš M. Vliv mobilních telefonů na postavení žáků ve vrstevnické skupině. In Heller D., Václav M., SOBOTKOVÁ I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
KNIHA - CELEK
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G., Banárová K. Hodnoty českých a slovenských adolescentov pod vplyvom kyberpriestoru. 2022.
Kňažek G., Dolejš M., Považanová B., Banárová K., Čerešník M. Let‘s Play Edukačné videá a vzdelávanie počas pandémie Covid-19 v ČR a SR. In Dan J., Ďurka R. (Eds.) 2022.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J., Kostková M., Urešová A. STRAVOVÁNÍ A VZTAH K JÍDLU U ČESKÝCH ADOLESCENTŮ VE 21. STOLETÍ. In Hutyrová M., Dudek R. (Eds.) 2021.
Seitl M., Dolejš M., Smékalová E., Vtípil Z., Procházka R., Charvát M., Kolařík M., Seitlová K., Medalová K., Červenková B., Velková I., Franc L. Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. 2014.
Dolejš M., Skopal O., Suchá J. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. In Lepík F., Vacek J. (Eds.) 2014.
BENDOVÁ K., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., KOLAŘÍK M., PECHOVÁ O., SOBOTKOVÁ I., ŠUCHA M., VTÍPIL Z. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Dolejš M. Agresivita u studentek a studentů českých gymnázií. Agresivita u českých adolescentů. 2016.
Dolejš M. BDI-II – Beck’s Depression Inventory. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. HSPQ - Osobnostní dotazník pro mládež. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Vavrysová L. NEO-FFI – Pětifaktorový osobnostní inventář NEO-FFI. In Dolejš M., Skopal O., Suchá J. (Eds.) Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Popis populace a výzkumného souboru. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Vavrysová L. POSIT – Skríningový dotazník pro dospívající zaměřený na problémové oblasti. In Dolejš M., Skopal O., Suchá J. (Eds.) Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Rizikové chování v období adolescence. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. SURPS - Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M., Suchá J. ŠAD – Škála na měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí STAI – State-Trait Anxiety Inventory. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. ŠHaN - Škály na meranie hnevlivosti a nahnevanosti. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Škála osobnostních rysů u adolescentů (ŠORA). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
Dolejš M. ŠORA - Škála osobnostních rysů u adolescentů. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. 2014.
Dolejš M. Výskyt rizikového chování u adolescentů (VRCHA). Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. 2014.
CHARVÁT M., Neusar A., Dolejš M. Cíle a popis výzkumných studií o PhD existenci. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
CHARVÁT M., Dolejš M., Špajdel M. O doktorátu. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Dolejš M. Očekávání od doktorského studia. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
ABSTRAKT
Manková D., Švancarová S., Štenclová E. Myslím, že moje miminko bude spát ukázkově… nebo ne? In Georgi H., Kotrlová J., Dolejš M. (Eds.) Psychologické dny 2022: Sborník abstraktů. 2022.
Cahel T., Šmahajová V. Potřeby a zdroje opory dětí zařazených do paliativní péče a jejich rodičů a sourozenců. In Georgi H., Kotrlová J., Dolejš M. (Eds.) Sborník abstraktů. 2022.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G. Ethical values in adolescence and their connection with cyberspace. 2023.
Charvát M., Procházka R., Seitlová K., Dolejš M. Kosmický výzkum v zatopeném lomu. 2023.
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G. ADOLESCENTI, HODNOTY A NÁSTRAHY INTERNETU. 2022.
Kňažek G., Považanová B., Dolejš M. Adolescenti, internet a hodnoty – sú skutočne prepojené? 2022.
Dolejš M., Považanová B., Vavrysová L., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Čeští a slovenští adolescenti v kyberprostoru – závěrečná zpráva. 2022.
Dolejš M., Považanová B., Vavrysová L., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Čeští a slovenští adolescenti v kyberprostoru (průběžná zpráva). 2022.
Kňažek G., Považanová B., Dolejš M., Čerešník M. Edukačné videá v školskom prostredí počas pandémie Covid-19 v rámci ČR a SR. 2022.
Krasniqi E., Suchá J., Komrska Š., Dolejš M., Pipová H. Influence of Covid-19 pandemic on youth online behavior, depression and aggression. 2022.
Kňažek G., Dolejš M., Čerešník M., Považanová B. Let´s Play - Efektivita edukačných videí (pilotná štúdia). 2022.
Aigelová E., Skopal O., Suchá J., Charvát M., Pipová H., Dolejš M. Nové trendy a metodické postupy pro práci s dospívajícími ohroženými návykovým chováním. 2022.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H. Questionnaire of Digital Game Playing (QDGP). 2022.
Procházka R., Seitlová K., Charvát M., Dolejš M., Schmirler M., Kutílek P., Schneider J., Jan H., Jiří P., Jan H., Jakub D., Jakub D., Aleš S. Vliv extrémního prostředí a sociální izolace na kognitivní procesy. 2022.
Kňažek G., Dolejš M. Agresivita na gymnáziách v ČR. 2021.
Dolejš M., Suchá J., Procházka R., Pipová H., Komrska Š. Hraní digitálních her českými adolescenty a jeho vztah k užívání internetu. 2021.
Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Pipová H. Miera impulzivity českých adolescentov vo veku od 15 do 19 rokov. 2021.
Považanová B., Dolejš M., Suchá J. Používanie internetu českými a slovenskými adolescentami. 2021.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H. Dotazník hraní digitálních her (DHDH). 2020.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J., Hoňková B., Kostková M. Závislost na jídle - fenomén 21. století? 2020.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Komrska Š. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2019.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Hraní digitálních her českými adolescenty. 2019.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. Internet a závislost na internetu u adolescentů. 2019.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. (Ne)závislost českých adolescentů na internetu. 2019.
Pipová H., Dolejš M., Suchá J. Vztah k jídlu u dětí a dospívajících. 2019.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Exzessives Computerspielverhalten bei Adoleszenten. 2018.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H., Komrska Š. Hraní počítačových her u adolescentů v ČR. 2018.
Dolejš M., Suchá J., Pipová H., Komrska Š. (Ne)závislost českých adolescentů na internetu. 2018.
Suchá J., Dolejš M., Pipová H. Rizika hraní počítačových her u dospívajících. 2017.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Analýzy struktury Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2016.
Dolejš M., Suchá J., Skopal O., Vavrysová L. Fenomén dnešní doby: agresivita. 2016.
Pollaková B., Dolejš M. Psychologická práce s hudebníky. 2016.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Změny v rizikových projevech u žáků a žákyň českých gymnázií. 2016.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. 2015.
Skopal O., Dolejš M., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace české verze Dotazníku agresivity Busse a Perryho. 2015.
Dolejš M., Skopal O., Suchá J., Vavrysová L. Standardizace Škály impulzivity (SIDS) a Škály úzkostnosti (SUDS). 2015.
Suchá J., Dolejš M., Skopal O., Vavrysová L. Test-retest Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS). 2015.
Kolařík M., Dolejš M., Štefek F., Motlová K., Piňos M., Licková B. Vliv spolupráce asistenta pedagoga u dítěte integrovaného pro poruchy chování v běžné třídě. 2014.
Charvát M., Skopal O., Dolejš M., Komárková M., Vavrysová L., Toman S. Comparison of methods used to assess risk factors of adolescents and their potential for research and practice. 2013.
Maierová E., Charvát M., Šťastná L., Endrödiová L., Miovský M., Dolejš M. Preventure – současné zkušenosti a ověření efektivity metodiky v praxi. 2011.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Rozdíly v osobnostních charakteristikách dívek a chlapců na základě výsledků z Osobnostního dotazníku pro mládež (HSPQ). Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Závěrečná hodnotící zpráva - převod a standardizace psychodiagnostických nástrojů: Osobnostní inventář pro mládež (HSPQ) a Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (SURPS). XVI. ročník celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 49. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2010.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Závěrečná zpráva z výzkumného projektu zaměřeného na psychodiagnostické metody - Substance Use Risk Profile Scale a High School Personality Questionnaire. 5. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. 2010.
Dolejš M., Šucha M., Miovský M. Evaluace preventivního programu Domluvme se (první a druhá etapa). VIII. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní přístup pro praxi. 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Stanovení výběrového souboru sloužícího k tvorbě nových populačních norem k Osobnostnímu dotazníku pro mládež (HSPQ). 27. Psychologické dni - Premeny psychológie v európskom prostore. 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek. XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 48. Celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2009.
Dolejš M., Řehan V., Miovský M. Škála osobnostních rysů představujících riziko z hlediska užívání návykových látek (Substance Use Risk Personality Scale). XV. Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP a 48. Celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Aigelová E., Dolejš M., Viktorová L., Skopal O., Kňažek G., Považanová B., Banárová K., Komrska Š., Poprocká R. PhD existence 13 „(Ne)šťastná čísla“ Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2023.
Hutyrová M., Langer J., Polínek MD., Dolejš M., Růžičková V. IX. Olomoucké speciálně pedagogické dny. 2022.
Bažant J., Horáková T., Dolejš M. Psychologická první pomoc. 2022.
Cakirpaloglu P., Dolejš M., Gergely O. Psychology and Artificial intelligence (AI). 2022.
Smolík F., Georgi H., Kotrlová J., Dolejš M. 39. Psychologické dny. 2022.
Seitl M., Viktorová L., Dolejš M., Hypšová P., Toman M., Kafetsios K., Kňažek G., Považanová B., Rumlerová T., Seitlová K., Sulejmanov F., Šucha M. Psychologie práce a organizace 2021. 2021.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Psychological aspects of employee attachment. 2018.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Retention management along the employee life cycle. 2018.
Seitl M., Šucha M., Seitlová K., Řehan V., Vtípil Z., Lemrová S., Dolejš M., Vavrysová L., Franc L., Skopal O., Janečková D., Medalová K., Suchá J. Konference Psychologie práce a organizace 2013. 2013.
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
MAIEROVÁ E., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., BENDOVÁ K. Moderní Rorschachovské systémy. 2011.
Dolejš M., Maierová E., Charvát M., Neusar A., Bendová K., Očenášková V. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Bendová K., Fisher E., Dolejš M., Maierová E. Psychology in Project Environments. 2011.
Bendová K., Dolejš M., Maierová E., Šucha M. Základy projektového řízení I. 2011.
Šucha M., Dolejš M., Maierová E., Bendová K. Základy projektového řízení II. 2011.
Bendová K., Dolejš M., Šucha M., Maierová E. Základy projektového řízení I. 2010.
SOFTWARE
Seitl M., Ketner D., Dostál D., Tesařík J., Charvát M., Babůrek T., Dolejš M., Skoupil D. MindMap Diagnostic Methods. Software for development, administration, and evaluation of psychological tests. 2021.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Dolejš M., Charvát M., Komrska Š., Suchá J., Skopal O. Škála agresivity Dolejš, Suchá, Skopal - příručka pro praxi. 2022.
Kasalová V., Dolejš M., Charvát M., Suchá J. Škála místa kontroly Zemanová a Dolejš (SMKZD) - Příručka pro praxi. 2020.
Čerešník M., Dolejš M., Skopal O. Škála impulzvity Dolejš a Skopal - priručka pre prax. 2016.
Dolejš M., Skopal O. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS) - Příručka pro praxi. Škála úzkostnosti Dolejš a Skopal (SUDS). 2016.
PROJEKT
Šmahajová V., Dolejš M., Suchá J., Komrska Š., Babilonová T., Hudecová B. Aktuální online rizikové chování u adolescentů a vztah s vybranými psychologickými fenomény. 13. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). 2022.
Šmahajová V., Dolejš M., Suchá J., Komrska Š., Babilonová T., Hudecová B. Aktuální online rizikové chování u adolescentů a vztah s vybranými psychologickými fenomény. 13. ročník studentské grantové soutěže na UP (IGA). 2022.
Komrska Š., Cakirpaloglu P., Dolejš M., Suchá J., Cahel T., Hoňková B. Bio-psycho-sociálně-spirituální determinanty a jejich souvislost s online závislostním chováním u adolescentů v době pandemie Covid-1. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Komrska Š., Suchá J., Cakirpaloglu P., Dolejš M., Cahel T., Hoňková B. Bio-psycho-sociálně-spirituální determinanty a jejich souvislost s online závislostním chováním u adolescentů v době pandemie Covid-19. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Považanová B., Kňažek G., Dolejš M., Cakirpaloglu P. Hodnotový systém generácií Baby boomers, X, Y, Z pod vplyvom internetu. Unniverzita Palackého v Olomouci. 2022.
Považanová B., Kňažek G., Dolejš M., Cakirpaloglu P. Hodnotový systém generácií Baby Boomers, X, Y, Z pod vplyvom internetu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Dolejš M., Dostál D., Cakirpaloglu P., Aigelová E., Šucha M., Obereignerů R., Risser R., Považanová B., Kňažek G., Jahodová Z., Kormaníková L., Hudecová B., Dukátová P., Jendrulková E., Lištiaková K. Psychologický výzkum ve vybraných oblastech pedagogické a klinické psychologie VII. 2022.
Suchá J., Krasniqi E., Pipová H., Dolejš M., Cakirpaloglu P., Komrska Š. Gaming disorder and related psychological aspects among adolescents influenced by family, peers, culture and COVID-19 pandemic. In Suchá J. (Eds.) Grantová agentura ČR. 2021.
Procházka R., Dolejš M., Charvát M., Seitlová K. Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment. Technologická agentura České Republiky. 2021.
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Považanová B., Dolejš M., Kňažek G., Banárová K., Suchá J. Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Kňažek G., Banárová K., Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Čerešník M. LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Kňažek G., Banárová K., Považanová B., Dolejš M., Suchá J., Čerešník M. LET’S PLAY – OVERENIE POTENCIÁLU EDUKAČNÉHO PROGRAMU S VIDEAMI. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Banárová K., Čerešník M., Dolejš M., Suchá J., Považanová B., Kňažek G. PILIERE ŽIVOTA. PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
Banárová K., Kňažek G., Považanová B., Suchá J., Dolejš M., Čerešník M. PILIERE ŽIVOTA. PROSOCIÁLNOSŤ A SEBAREGULÁCIA V KONTEXTE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ. IGA_Filozofická fakulta 2020. 2020.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Bártek M., Sulejmanov F., Dolejš M. Diskuze v psychologii, 2020 (roč. 2), číslo 2. Diskuze v psychologii. 2021.
Bártek M., Sulejmanov F., Dolejš M. Diskuze v psychologii, 2021 (roč. 3), číslo 1. Diskuze v psychologii. 2021.
Dolejš M., Viktorová L. Diskuze v psychologii, 2019 (roč. 1), číslo 1. Diskuze v psychologii. 2019.
ZPRÁVA
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Hičárová T., Kiššová L., Očenášová Z., Miklíková S., Škařupová K., Vavrinčíková L., Krošláková M., Koropková K., Rojčeková J., Staroňová K., Dolejš M. Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR. Súhrnná záverečná správa Projektu evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestného zákona SR. 2010.
CHARVÁT M., Maierová E., DOLEJŠ M., ANDRLOVÁ K., BOXAN M., GREPL M., HRUBÝ LC., LÍVANSKÝ J., NAVRÁTILOVÁ V., SEDLÁČKOVÁ I. ZHODNOCENÍ STAVU RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ A SLUŽEB PRO UŽIVATELE DROG A MLÁDEŽ OHROŽENOU SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝMI JEVY NA ÚZEMÍ MĚSTA KRNOVA. 2008.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Chapter in monograph (first author) 2 PCH/91JJ5 ZS 0
Chapter in monograph (first author) 2 PCH/91JJ5 LS 0
Jimp publication (first author) 2 PCH/91JJ1 ZS 0
Jimp publication (first author) 2 PCH/91JJ1 LS 0
Publications by Jsc (first author)2 PCH/91JJ2 ZS 0
Publications by Jsc (first author)2 PCH/91JJ2 LS 0
Construction of tests and questionnaires PCH/KTDD ZS 4
Questionnaire Design and Testing PCH/DKTD ZS 4
Diploma Thesis PCH/DPM ZS Se 0
Diploma Thesis PCH/DPM LS Se 0
Diploma Thesis PCH/DPN ZS 0
Diploma Thesis PCH/DPN LS 0
Individual Diploma Practice 1 PCH/DPXB ZS Se 0
Individual Diploma Practice 1 PCH/DPXB LS Se 0
Individual Diploma Practice 1 PCH/DPXD ZS Se 0
Individual Diploma Practice 1 PCH/DPXD LS Se 0
Qualitative Methodology PCH/DQME ZS Se 4
Qualitative Methodology PCH/DQME ZS 4
Methodology - Research Practice PCH/MMVP ZS Se 2
Individual Diploma Practice PCH/IDPCN ZS Cv 0
Individual Diploma Practice PCH/IDPCN LS Cv 0
Individual Diploma Practice PCH/IDPM ZS Cv 0
Individual Diploma Practice PCH/IDPM LS Cv 0
Qestionnaire Design and Testing PCH/BKTD ZS 1
Qestionnaire Design and Testing PCH/BKTD ZS Se 1
Psychology of Health and Illness PCH/NMVP ZS Se 7
Qualitative Methodology PCH/BQME ZS Se 1
Qualitative Methodology PCH/BQME ZS 1
Consultation Mgr. Diploma Thesis 1 PCH/KMDN ZS Cv 0
Consultation Mgr. Diploma Thesis 1 PCH/KMDN LS Cv 0
Consultation Mgr. Diploma Thesis 1 PCH/KMD1M ZS Cv 0
Consultation Mgr. Diploma Thesis 1 PCH/KMD1M LS Cv 0
Active participation at the conference in the Czech Republic/SR 1 PCH/91BA1 ZS 0
Active participation at the conference in the Czech Republic/SR 1 PCH/91BA1 LS 0
Paper in Journal RIV 1 PCH/91BC1 ZS Se 0
Paper in Journal RIV 1 PCH/91BC1 LS Se 0
Paper in Journal RIV 2 PCH/91BC2 ZS Se 0
Paper in Journal RIV 2 PCH/91BC2 LS Se 0
Paper in Journal RIV 3 PCH/91BC3 LS Se 0
Publication Jimp (first author) 2 PCH/91BJ1 ZS 0
Publication Jimp (first author) 2 PCH/91BJ1 LS 0
Publications by Jsc (first author)1 PCH/91BJ2 ZS 0
Publications by Jsc (first author)1 PCH/91BJ2 LS 0
Publication Jost foreign language (first author) PCH/91BJ3 ZS 0
Publication Jost foreign language (first author) PCH/91BJ3 LS 0
Jost publication in Czech or Slovak (first author) PCH/91BJ4 ZS 0
Jost publication in Czech or Slovak (first author) PCH/91BJ4 LS 0
Chapter in monograph (first author) 1 PCH/91BJ5 ZS 0
Chapter in monograph (first author) 1 PCH/91BJ5 LS 0
Chapter in textbook / scripts (first author) PCH/91BJ6 ZS 0
Chapter in textbook / scripts (first author) PCH/91BJ6 LS 0
Active conference participation 1 PCH/91BK1 LS Se 0
Active conference participation 2 PCH/91BK2 LS Se 0
Active conference participation 1 PCH/91BP1 LS Se 0
Active conference participation 2 PCH/91BP2 LS Se 0
Paper in Journal RIV 1 PCH/91BR1 ZS Se 0
Paper in Journal RIV 1 PCH/91BR1 LS Se 0
Paper in Journal RIV 2 PCH/91BR2 ZS Se 0
Paper in Journal RIV 2 PCH/91BR2 LS Se 0
Paper in Journal RIV 3 PCH/91BR3 LS Se 0
Paper in Journal RIV 4 PCH/91BR4 LS Se 0
Paper in Journal RIV 5 PCH/91BR5 LS Se 0
Questionnaire construction PCH/92BTD ZS Se 0
Personal Bibliografic Database OBD FIF/91MO1 ZS Se 3
Active participation at the conference in the Czech Republic/SR 2 PCH/91A2 ZS 0
Active participation at the conference in the Czech Republic/SR 2 PCH/91A2 LS 0
Active participation in conferences abroad 1 PCH/91Z1 ZS 0
Active participation in conferences abroad 1 PCH/91Z1 LS 0
Active participation in conferences abroad 2 PCH/91Z2 ZS 0
Active participation in conferences abroad 2 PCH/91Z2 LS 0

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)