PhDr. Olga PECHOVÁ, Ph.D.

Avatar
Contact

585633515

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.20

odborný asistent

Selected publications
Pechová O., Dostál D. Narcismus jako rys osobnosti. In Kupka M., Millová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Vávra O., Pechová O., Vávrová S. Spiritualita u studentů sociální pedagogiky a dalších oborů pomáhajících profesí. Sociální pedagogika. 2017.
Pechová O. Muž, nebo žena? Pohlaví nejasné. Psychologie dnes. 2010.
Plháková A., Pechová O. Základní rysy filosofie Vladimíra Tardyho. Filosofický časopis. 2010.
Pechová O. Diskriminace na základě sexuální orientace. E-psychologie. 2009.
Pechová O. John Money (1921-2006). Konfrontace : Časopis pro psychoterapii. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Pechová O. Diskriminace na základě sexuální orientace. Diskriminace na základě sexuální orientace. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pechová O., Dostál D. Dvě dotazníkové metody k měření narcismu. In Blatný M., Jelínek M., Květoň P., Nielsen V., Vobořil D. (Eds.) SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2013. 2014.
Lišková M., Pechová O. Vztah suicidálního chování a sociální opory. In Neusar A. (Eds.) PhD existence III Sborník odborných výsledků. 2013.
Machů K., PECHOVÁ O., Dostál D. Pět dimenzí postojů ke smrti. In . (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Machů K., Pechová O. Profil postojů ke smrti. In Bratská M. (Eds.) Cesty k múdrosti. 2011.
Lörincová L., PECHOVÁ O. Stereotypy lesbických žien v Českej republike a v Holandsku. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
Pechová O. Biologické aspekty sexuální orientace. In . (Eds.) Sborník příspěvků z VI. mezinárodní konference ČASP, o.s. - Sex - o nás, vás i vás. Konference o lidské sexualitě (Ed. Janečková, D., Vonostránský, L.). 2010.
Pechová O. Sexuální orientace a viktimizace ve školách. In . (Eds.) Diskriminace sexuálních menšin (sborník z konference). 2010.
Pechová O., Plháková A. Vladimír Tardy jako grafolog. In Sarmány-Schuller I., Bratská M. (Eds.) Premeny psychológie v európskom priestore: 27. Psychologické dni, Zborník príspevkov. 2009.
Plháková A., Pechová O. Vladimír Tardy o inteligenci a matematickém nadání. Psychologické dny 2008. Já & my a oni. (Eds. D. Heller, M. Charvát, I.Sobotková). 2009.
Pechová O., Plháková A. Vladimír Tardy o vzájemném vztahu mysli a těla. Kognice 2008 (editoři Josef Zelenka a Karel Mls). 2008.
KNIHA - CELEK
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
PLHÁKOVÁ A., PECHOVÁ O. Život a dílo Vladimíra Tardyho. 2012.
BENDOVÁ K., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., KOLAŘÍK M., PECHOVÁ O., SOBOTKOVÁ I., ŠUCHA M., VTÍPIL Z. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Pechová O. Násilí z nenávisti na základě sexuální orientace. In . (Eds.) Zapomenuté oběti: Násilí z nenávisti a poradenství pro jeho oběti v ČR. 2010.
Pechová O., Rajchlová V., Procházka I. Transsexualita a právo. Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. 2008.
Pechová O. Diskriminace a její příčiny z pohledu psychologie. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. Diskriminace sexuálních minorit v České republice. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. Homofobie, heterosexismus, diskriminace sexuálních minorit? Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. LGBT mládež a diskriminace. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
Pechová O. Transsexuální lidé v kontaktu s veřejnou správou. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. 2007.
ABSTRAKT
Plháková A., Pechová O. Vladimír Tardy´ s contributions to the theory of personality. 15th European Conference on Personality. Program and Abstracts (Eds. M. Blatný, M. Hřebíčková, S. Kouřilová, A. Slezáčková, P. Květoň, D. Vobořil). 2010.
Kiliánová H., Brus J., Pechová O. Mentální mapa: výklad, pojetí, možnosti využití. Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci: sborník abstraktů. (Eds. Tomáš, M., Vysoudil, M.). 2009.
Pechová O. Lesbické rodiny - třicet let psychologického výzkumu. L. Zikmund (ed.).: Muž, žena a dítě (sborník abstraktů). 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Pechová O. LGBT victims of hate crimes in the Czech Republic. mezinárodní konference Forgotten Victims, 22. 4. - 23. 4. 2010. 2010.
Pechová O. Otevřenost v otázce sexuální orientace. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Pechová O., Plháková A. Vladimír Tardy jako grafolog. 2009.
PROJEKT

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
MACHŮ FIF Psychologie 2016
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)