Mgr. Martin KUPKA, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633515, 584411829, 733571582

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.20

odborný asistent

Selected publications
Ocisková M., Praško Pavlov J., Kupka M. Positive Self-Relation Scale – development and psychometric properties. Psychology Research and Behavior Management. 2019. (ČLÁNEK)
Ocisková M., Praško Pavlov J., Kupka M., Maráčková M., Látalová K., Cinculová A., Grambal A., Kasalová P., Krnáčová B., Kubínek R., Sigmundová Z., Ticháčková A., Vrbová K. Psychometric evaluation of the Czech Beck Depression Inventory-II in a sample of depressed patients and healthy controls. Neuroendocrinology Letters. 2017. (ČLÁNEK)
Malůš M., Kupka M., Dostál D. Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation. Psychologie a její kontexty (online). 2016. (ČLÁNEK)
Malůš M., Kavková V., Dostál D., Kupka M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability. Ad Alta : journal of interdisciplinar research. 2015. (ČLÁNEK)
Ďurašková G., Hampl R., Štěpán J., Kupka M. Vliv psychické odolnosti ženy na úspěšnost prvního IVF/ICSI. Česká gynekologie. 2014. (ČLÁNEK)
Kupka M., Malůš M., Řehan V., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace. Československá psychologie. 2012. (ČLÁNEK)
Kupka M., Řehan V. Salutoprotektivní činitelé u zaměstnankyň hospiců a léčeben dlouhodobě nemocných. Československá psychologie. 2008. (ČLÁNEK)
Kupka M., Charvát M., Malůš M. Terapie tmou: Katemnestická studie. In Čermák I., Smékal V., Paulík K. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Pechová O., Dostál D. Narcismus jako rys osobnosti. In Kupka M., Millová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
Kupka M. Psychosociální aspekty paliativní péče. In Řehan V., Bendová M. (Eds.) 2014. (KNIHA - CELEK)
Charvát M., Kupka M., Malůš M. Kroky ve tmě – proces sebepoznávání při terapii tmou. 2020. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Bártek M., Kupka M. Míra deprese a úzkosti u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Psychologie a její kontexty. 2022.
Kavková V., Malůš M. Possible Applications of Flotation-REST and its Effects on Human Psychophysiology Regarding Stress, Anxiety and Depression. In Válková H., Kupka M. (Eds.) Psychologie a její kontexty. 2021.
Vostrý M., Fischer S., Žukov I., Lanková B., Kupka M. Výsledky šetření účinnosti specifické terapie u osob s demencí u Alzheimerovy nemoci s pozdním nástupem. Ceska a Slovenska Psychiatrie. 2021.
Šťastná M., Kupka M. Potřeby pacientů v adolescenci a mladé dospělosti se spondylolistézou. Psychologie a její kontexty. 2019.
Kupka M. Epidemie obezity. Rodina a škola. 2011.
Kupka M. Jak si představujete dobrou smrt? Psychologie dnes. 2008.
Kupka M. Odraz myšlenek postmoderní doby v současné psychoterapii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kupka M. Paliativní péče jakožto zátěžová situace. In Řehan V. (Eds.) 2005.
Kupka M. Paliativní péče jakožto zátěžová situace. Paliativní péče jakožto zátěžová situace. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Dostál D., Kupka M. CHAMBER RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION AND HEART RATE VARIABILITY. In McGreevy M. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Malůš M., Kupka M., Kavková V. MY FIRST WEEK IN DARKNESS - CHAMBER REST EXPERIENCE. In McGreevy M., Rita R. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Kupka M., Malůš M. Metoda omezené zevní stimulace: osobní zkušenost jakožto inspirace výzkumné aktivity. In Sobotková I., Heller D., Kotrlová J. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Malůš M., Kupka M., Dostál D., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace - pilotní studie, první kvalitativní data. In Slezáčková A., Humpolíček P. (Eds.) 1. Konference pozitivní psychologie v České republice. 2013.
Malůš M., Kupka M., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení. In Sobotková I., Heller D., Kotrlová J. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Malůš M., Kupka M., Kavková V. TECHNIKA OMEZENÉ ZEVNÍ STIMULACE (REST): VÝPOVĚDI ZE TMY. In Neusar A. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality. 2013.
Kupka M., Malůš M. TECHNIKA OMEZENÉ ZEVNÍ STIMULACE: ZÁKLADNÍ ATRIBUTY OSOBNÍ ZKUŠENOSTI. In Neusar A. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII: Hranice normality. 2013.
Kupka M., Malůš M. Konfrontace s existenciální osamělostí: terapeutické a růstové možnosti sociální izolace. In Bratská M. (Eds.) Cesty k múdrosti. 2012.
KUPKA M. ZÁMĚRNÉ SEBEPOŠKOZOVÁNÍ – TYPOLOGIE, DIAGNOSTIKA A LÉČBA V KONTEXTU VZDĚLÁVÁNÍ. In Kozák A. (Eds.) Sapere Aude: Vzdělávání a dnešní společnost. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M. RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION TECHNIQUE/THERAPY (REST) – ZA HRANICEMI KAŽDODENNÍ ZKUŠENOSTI. In Redný S. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2011.
MALŮŠ M., KUPKA M., KAVKOVÁ V., ŘEHAN V. RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION THERAPY - MOC TMY. In . (Eds.) PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2011.
KUPKA M., MALŮŠ M. Terapeutické a růstové možnosti metody Restricted environmental stimulation technique. In Redný S. (Eds.) Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2011.
Kupka M. The development of emotional and social skills of students on the primary school. In Schimmer D., Súrová E. (Eds.) Sapere Aude 2011, Evropské a české vzdělávání. 2011.
Kupka M. Odraz myšlenek postmoderní doby v současné psychoterapii. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2003.
KNIHA - CELEK
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
Kupka M. Pedagogická komunita ? alternativní pojetí třídnických hodin. Pedagogická komunita ? alternativní pojetí třídnických hodin. 2008.
Kupka M. Diagnostika a řešení šikany. Diagnostika a řešení šikany. 2007.
Kupka M. Vybrané kapitoly z kulturní antropologie. Vybrané kapitoly z kulturní antropologie. 2007.
KAPITOLA V KNIZE
Kupka M. Mezi vůlí a spontaneitou: Je v pořádku jaký jsem? Logoterapie v životním cyklu. 2021.
Kupka M. Výkon a sociální prostředí. Logoterapie v životním cyklu. 2021.
ABSTRAKT
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Dostál D., Kupka M. CHAMBER RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION AND HEART RATE VARIABILITY. In McGreevy M. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Malůš M., Kavková V., Kupka M. SAMOTA A JEJÍ MÍSTO V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI. Sborník abstraktů. 2014.
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Kupka M. Vliv metod omezené zevní stimulace na variabilitu srdeční frekvence. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2014.
Malůš M., Kupka M. Můj první týden ve tmě. Bulletin abstraktů. 2013.
Malůš M., Kupka M. Technika omezené zevní stimulace (REST): kvalitativní data. Bulletin abstraktů. 2013.
Malůš M., Kupka M. Výzkum terapie tmou - aktuální stav výzkumu. Bulletin abstraktů. 2013.
Urbiš A., MALŮŠ M., KUPKA M. Dva roky terapie tmou na pracovišti v BRC Čeladná. Bulletin abstraktů. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M. REST - průběžná zpráva z výzkumu tzv. Bulletin abstraktů. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: osobní růstové a terapeutické možnosti. Sborník Abstraktů: 1. Konferenci pozitivní psychologie v ČR. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: pilotní studie, první kvalitativní data. Sborník Abstraktů: 1. Konferenci pozitivní psychologie v ČR. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M. Konfrontace s existenciální osamělostí: Terapeutické a růstové možnosti sociální izolace. Kniha abstraktov: 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. 2011.
KUPKA M., MALŮŠ M. Netradiční možnosti psychohygieny. sborník. 2011.
MALŮŠ M., KUPKA M. Tma a ticho jako mediátor procesu úzdravy, osobního růstu a sebepoznání: Restricted Environmental Stimulation Technique. Kniha abstraktov: 29. Psychologické dni: Cesty k múdrosti. 2011.
Dostál D., MALŮŠ M., KUPKA M. Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50. Kniha abstraktov. 2009.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D. Sociální opora a spiritualita - souvislosti s individuální odolností. Kniha abstraktov. 2009.
KUPKA M. Syndrom vyhoření. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 2009.
KUPKA M. Historické souvislosti současného postoje k umírajícím a jejich potřebám. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 2008.
KUPKA M. Způsob zvládání životních těžkostí - salutoprotektivní činitelé na straně osobnosti a prostředí. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 2. mezinárodního semináře. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Malůš M., Kupka M., Kavková V. MY FIRST WEEK IN DARKNESS - CHAMBER REST EXPERIENCE. 2014.
Malůš M., Kavková V., Kupka M. SAMOTA A JEJÍ MÍSTO V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI. 2014.
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Kupka M. Vliv metod omezené zevní stimulace na variabilitu srdeční frekvence. 2014.
Malůš M., Kupka M. Můj první týden ve tmě. 2013.
Urbiš A., MALŮŠ M., KUPKA M. Dva roky terapie tmou na pracovišti v BRC Čeladná. 2012.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: osobní růstové a terapeutické možnosti. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: pilotní studie, první kvalitativní data. 2012.
Malůš M., Kupka M., Kavková V., Řehan V. Restricted Environmental Stimulation Therapy - Moc tmy. 2011.
Malůš M., Dostál D., Kupka M. Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. Mezinárodní odborná konference. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
KUPKA M., MALŮŠ M. Netradiční možnosti psychohygieny, osobního růstu a sebepoznání. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 5. mezinárodního seminář: Současnost a perspektiva sociální péče v 21. století. 2011.
KUPKA M. Syndrom vyhoření: Možnosti prevence a terapie. Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 4. mezinárodního seminář: Současnost a perspektiva sociální péče v 21. století. 2009.
PROJEKT
Kupka M. Smrt a umírání v bio-psycho-sociálně spirituálním kontextu. Univerzita Palackého v Olomouci. 2023.
Malůš M., Kupka M., Kavková V., Válková H. Současné aplikace metod omezené zevní stimulace (REST). FF UP. 2014.
Malůš M., Kavková V., Kupka M. Současné aplikace metod omezené zevní stimulace (REST). FF UP. 2014.
MALŮŠ M., KUPKA M., KAVKOVÁ V., Dostál D., PRAŠKO PAVLOV J. Terapeutické možnosti metody Restricted Environmental Stimulation Technique. FF - UP Olomouc. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., KAVKOVÁ V., Dostál D., PRAŠKO PAVLOV J. Terapeutické možnosti metody Restricted Environmental Stimulation Technique. FF - UP Olomouc. 2012.
KUPKA M. Diagnostika a řešení šikany. MŠMT a Olomoucký kraj. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)