MUDr.PhDr. Miroslav OREL, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633511, 585633600

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.19

odborný asistent

The main topis is focused on self-concept. Professional interests in the field of psychopathology and intertwining of medicine and psychology.

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
3.19 od 1.5.2023: KONZULTACE PŘÍMO NEBO ON-LINE POUZE DLE INDIVIDUÁLNÍ DOHODY (E-MAILEM/OSOBNĚ/TELEFONICKY). Z DŮVODU REALIZACE ZKOUŠEK DÍLČÍCH, STÁTNÍCH A PŘIJÍMACÍCH, KONÁNÍ OBHAJOB JSOU ZRUŠENY PRAVIDELNÉ KONZULTAČNÍ HODINY PLATNÉ DO 30. 4. 2023. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ – ČAS NELZE NATÁHNOUT…
Selected publications
Orel M. To nejlepší a nejhorší v nás... Psychologie dnes. 2020. (ČLÁNEK)
Procházka R., Orel M., Obereignerů R., Glaser O., Jeníčková L. Vývojová neuropsychologie. 2021. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Heřman M., Koranda P., Facová V., Šimonek J., Volková Palátová L. Psychopatologie. Nauka o nemocech duše. In Praško Pavlov J. (Eds.) 2020. (KNIHA - CELEK)
Orel M. Anatomie a fyziologie lidského těla pro humanitní obory. In Holibka V., Nečas J. (Eds.) 2019. (KNIHA - CELEK)
Orel M. A co řeknete teď, doktore? In Tavel P. (Eds.) 2017. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Procházka R., Koranda P., Sedláčková Z., Tučková L. Vyšetření a výzkum mozku pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory. 2017. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Facová V., Heřman M., Koranda P., Šimonek J., Palátová Volková L. Psychopatologie. Nauka o nemoci duše. 2016. (KNIHA - CELEK)
Orel M. Na Freuda já nemám čas, doktore. 2015. (KNIHA - CELEK)
Orel M. Nervové buňky a jejich svět. 2015. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Kaláb M., Facová V. Somatopatologie - nauka o nemoci těla. 2014. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Heřman M., Kaláb M., Koranda P., Facová V., Šimonek J. Psychopatologie. 2012. (KNIHA - CELEK)
Orel M., Facová V., Řehan V. Člověk, jeho mozek a svět. Člověk, jeho mozek a svět. 2009. (KNIHA - CELEK)
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů I. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů I. 2009. (KNIHA - CELEK)
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů II. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů II. 2009. (KNIHA - CELEK)
Kaláb M., Orel M. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů III. Základy anatomie a fyziologie pro studenty humanitních oborů III. 2009. (KNIHA - CELEK)
Dolejš M., Dostál D., Obereignerů R., Orel M., Kňažek G. Dotazník sebepojetí (DOS) - příručka pro praxi. 2021. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Malůš M., Fac O. Rozdíly sebepojetí u dětí a adolescentů České republiky podle věku a pohlaví. Psychologie a její kontexty. 2015.
Orel M. Schizoidní a histrionská porucha osobnosti. Psychologie dnes. 2015.
Orel M. Delirium. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Demence. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Disociativní fuga: cestuji a nevím kam. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Narcisové mezi námi. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Obsese - Melvin, Sheldon a ti druzí. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Paranoidní osobnost. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Schizofrenie. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Trichotillomanie. Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Zoofilie. Láska za hranicí... Psychologie dnes. 2014.
Orel M. Jak funguje lidský mozek. Psychologie dnes. 2013.
Orel M., Facová V. Láska vyhořelá? Proč už to není jako dřív? Psychologie dnes. 2010.
Mihál V., Hajdúch M., Nosková V., Janošťáková A., Šafářová M., Orel M., Kouzmina G., Starý .., Blažek .., Pospíšilová D. The analysis of correlations between drug resistance and clinical/laboratory measures found in a group of children with all treated by ALL-BFM 90 protocol. Bulletin du Cancer. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hasoňová V. Migréna a její souvislost se stresem, depresí, úzkostí. In Bratská ., Orel M. (Eds.) Zborník príspevkov. 2018.
Orel M., Reiterová E. Depresivita, anxieta a životní spokojenost pedagogů. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Orel M., Hřebíček J., Merkunová A., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Zlámalová N., Klementa I., Surzynová L. Tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) and leptin in subcutaneous and intra-abdominal adipose tissue. 79. Fyziologické dny. 2003.
KAPITOLA V KNIZE
Heřman M. Příklady zobrazování vybraných smyslových orgánů a poruch smyslů. In Orel M., . (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření čichu v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření sluchu v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Obereignerů R. Vyšetření zraku v psychologii. In Orel M., Facová V. (Eds.) Člověk, jeho smysly a svět. 2010.
Orel M., Facová V. Agrese v nás a mezi námi - medicínsko-psychologický pohled. In Šucha M. (Eds.) Agresivita na cestách. 2009.
Orel M., Facová V., Veselý J. Člověk, jeho mozek a svět, Nervové koreláty vědomí. Člověk, jeho mozek a svět, Nervové koreláty vědomí. 2009.
Heřman M., OBEREIGNERŮ R., OREL M., FACOVÁ V. Jak můžeme mozek sledovat a zkoumat. Člověk, jeho mozek a svět. 2009.
ABSTRAKT
Orel M., Obereignerů R., Reiterová E., Fac O., Petrůjová T. Vývoj subškál sebeposuzování dětí a adolescentů podle věku a pohlaví. PhD existence 2015. 2015.
Obereignerů R., Orel M., Reiterová E., Friedlová M. Psychologické aspekty sebepojetí u dětí a adolescentů a možnosti jejich diagnostiky. 26. česko-slovenská konference Duševní zdraví mládeže, sborník abstrakt. 2014.
Hřebíček J., Orel M., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Chlup R. Leptin and TNF-alpha in subcutaneous fat tissue and in serum of healthy volunteers and of persons with type 2 diabetes mellitus. Diabetologia (online). 2004.
Orel M., Hřebíček J., Merkunová A., Lichnovská R., Gwozdziewiczová S., Zlámalová N., Klementa I., Surzynová L. Tumour necrosis factor alpha (TNF-alpha) and leptin in subcutaneous and intra-abdominal adipose tissue. Physiological Research (print). 2003.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Introduction to Neuropsychology PCH/BUNPS LS 2
Introduction to Neuropsychology PCH/BUNPS LS Se 1
Basics of Anatomy and Physiology PCH/BZAF ZS 2
Basics of Anatomy and Physiology PCH/BZAF ZS Se 1
Psychopathology 1 PCH/DPPT1 ZS 8
Psychopathology 2 PCH/DPPT2 LS 12
Introduction to Neuropsychology PCH/DUNPS LS 8
Basics of Anatomy and Physiology PCH/DZAF ZS 4
Basics of Anatomy and Physiology PCH/DZAF ZS Se 4
Psychopathology 1 PCH/PPT1B ZS 3
Psychopathology 1 PCH/PPT1D ZS 4
Psychopathology 2 PCH/PPT2B LS 3
Psychopathology 2 PCH/PPT2D LS 4
Psychopathology 1 PCH/BPPT1 ZS 3
Psychopathology 2 PCH/BPPT2 LS 3

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)