prof. Ralf Risser, Dr.

Avatar
Contact

585633512

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

3.66

Docent

Selected publications
Šucha M., Dostál D., Risser R. Pedestrian-driver communication and decision strategies at marked crossings. Accident Analysis and Prevention. 2017. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Monterde-i-Bort H., Šucha M., Risser R., Honzíčková K. A European-Wide Study on the Effects of the COVID-19 Threat on Active Transport Modes. Sustainability. 2022.
Monterde -. i. -. Bort H., Šucha M., Risser R., Kochetova T. Mobility Patterns and Mode Choice Preferences during the COVID-19 Situation. Sustainability. 2022.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Can an Experience with No Car Use Change Future Mode Choice Behavior? Sustainability. 2019.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Attitudes Towards Traffic Safety Worldwide. The Open Psychology Journal. 2016.
Risser R. Mobilität der Zukunft: Nachhaltigkeit wird das Ziel sein. Psychologie in Österreich. 2016.
KNIHA - CELEK
Risser R., Šucha M. Psychological perspectives on walking. 2020.
Šucha M., Kluppels L., Risser R., DeVol D., Herle M. Selected Topics on Psychology and Traffic Safety. 2020.
KAPITOLA V KNIZE
Šucha M., Risser R. Enforcement and Fines. In Vickerman R. (Eds.) International Encyclopedia of Transportation. 2021.
Chaloupka Ch., Risser R., Fussl E. Evaluation of Technologies That Help to Identify Hazards for Cyclists in Cities. Handbook of Research on Urban-Rural Synergy Development Through Housing, Landscape, and Tourism. 2020.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L., Plíhal J., Mazalová R., Risser R., Vtípil Z. Metodika pro výcvik a vzdělávání řidičů v oblasti užívání asistenčních systémů ve vozidlech. 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Risser R., Šucha M., Zámečník P., Krems J. Autonomous mobility: what will traffic in 2050 be like? 2021.
Šucha M., Risser R. How to make more people walk more. 2021.
Šucha M., Risser R., Viktorová L. Mobilita a volba dopravního módu v době koronaviru. 2020.
Risser R., Šucha M. Enhance Walking. 2019.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Car use: motives and habits. 2018.
PROJEKT
Šucha M., Risser R., Zámečník P., Suriaková B. A procedure to create a safe urban environment by supporting a shift to sustainable modes of transport and travel. (APPEAL). Horizon Europe: HORIZON-CL5-2022-D6-01. 2022.
Dolejš M., Dostál D., Cakirpaloglu P., Aigelová E., Šucha M., Obereignerů R., Risser R., Považanová B., Kňažek G., Jahodová Z., Kormaníková L., Hudecová B., Dukátová P., Jendrulková E., Lištiaková K. Psychologický výzkum ve vybraných oblastech pedagogické a klinické psychologie VII. 2022.
Šucha M., Risser R., Viktorová L., Zámečník P., Toman M., Suriaková B., Hartmannová L., Pashkevich A. Teoretická zkouška pro žadatele o řidičské oprávnění včetně posouzení schopnosti vnímat a předvídat riziko. TAČR. 2022.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Risser R., Šucha M. Transactions on Transport Sciences. Transactions on Transport Sciences. 2022.
Risser R., Šucha M. Transactions on Transport Sciences - TOTS. Transactions on Transport Sciences. 2022.
Risser R., Šucha M. Transactions on Transport Sciences 01/2022. Transactions on Transport Sciences. 2022.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)