PhDr. Leona JOCHMANNOVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633527

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.03

Odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Monday 09:30–10:30 3.03 pokud možno po předchozí domluvě e-mailem
Selected publications
Charvát M., Jochmannová L., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Palová K., Gergely O., Obereignerů R., Rumlerová T., Petrová E. Překážky a stereotypy v distanční psychosociální péči z pohledu poskytovatelů služeb. 2022. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Jochmannová L. ADHD – SHODY A ROZDÍLY S NÁSLEDKY TRAUMATU U DĚTÍ. In Hudečková V., Brindzák P., Smiková E., Škoviera A. (Eds.) Križovatky XI ADHD – móda alebo fakt? Náročné situácie vo výchove, prevýchove a resocializácii. 2020.
Jochmannová L. Důsledky a projevy traumatu u dětí. In Vargová M., Janček J., Barkasi R., Kaščáková N., Czarnecki P., Vansač P., Mikloško J., Barkasi D. (Eds.) ZBORNÍK z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „TRAUMA V DETSTVE ... ČO ĎALEJ?“. 2020.
KNIHA - CELEK
Jochmannová L., Gergely O., Charvát M., Obereignerů R., Palová K., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Bosá K., Brzobohatý R., Buriánová V., Cirbusová M., Doleček Z., Hlavinka A., Chudárková P., Chudobová J., Klementová P., Kolář M., Nilius P., Ohřálová M., Paprsteinová L., Petrová E., Rumlerová T., Staníková M., Stanke L., Štýbnar M., Valentová I., Vojtíšková M., Wünschová P. Péče on-line v psychosociálních oborech. Možnosti, limity, rizika. 2022.
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
Němcová L., Svoboda J. Krizové situace výchovy a výuky. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Němcová L. Diagnostika traumatu u dětí. In Matoušek O. (Eds.) Dítě traumatizované v blízkých vztazích: manuál pro profesionály a rodiny. 2017.
Jochmannová L., Matoušek O. Obecné zásady podpory a terapie. In Matoušek O. (Eds.) Dítě traumatizované v blízkých vztazích: manuál pro profesionály a rodiny. 2017.
Němcová L. Rizika spojená s podporou a terapií. In Matoušek O. (Eds.) Dítě traumatizované v blízkých vztazích: manuál pro profesionály a rodiny. 2017.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Sluková PZ., Jochmannová L., Gergely O., Palová K., Petrová E., Rumlerová T., Charvát M., Valentová I. Metodika videokonferenčního kontaktu pro oblast sociálních služeb. 2022.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Jochmannová L., Charvát M., Viktorová L., Sluková PZ., Gergely O., Obereignerů R., Palová K. Možnosti on-line psychosociální péče pro situace omezeného přímého kontaktu – výsledky výzkumu. 2022.
Jochmannová L. Tělo, duše a neurobiologie. 2019.
Němcová L. Stres a zdroje v životě. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Jochmannová L., Štýbnar M., Stanke L., Hlavinka A., Sluková PZ., Palová K., Viktorová L., Charvát M. Webinář Telemedicína v psychologii. 2020.
Hřivnová M., Rašková M., Hrubá K., Němcová L., Růžička M., Nejedlá M., Slaná-Reissmannová J., Sofková T. Vánoce a zdraví 2016. 2016.
Hřivnová M., Hrubá K., Rašková M., Chrásková M., Němcová L., Procházková L., Nejedlá M. Vánoce a zdraví 2015. 2015.
PROJEKT
Jochmannová L., Sluková PZ., Palová K., Charvát M., Obereignerů R., Viktorová L., Šucha M. TL04000033 Možnosti on-line psychosociálnı́ péče pro situace omezeného přı́mého kontaktu. TA0 TAČR. 2020.
ZPRÁVA
Rumlerová T., Jochmannová L. Kvalitativní výzkum LOCIKA - 2.fáze. 2021.
Rumlerová T., Jochmannová L. Kvalitativní výzkum s dětmi v centru LOCIKA. 2020.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)