doc. PhDr. Michal Čerešník, Ph.D.

Employee photo
Contact

+421908659378

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

Odborný asistent

Selected publications
Kňažek G., Dolejš M., Považanová B., Banárová K., Čerešník M. Let‘s Play Edukačné videá a vzdelávanie počas pandémie Covid-19 v ČR a SR. In Dan J., Ďurka R. (Eds.) 2022. (KNIHA - CELEK)
Čerešník M., Tomšík R., Dolejš M., Suchá J., Charvát M. Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá (SDDSS) - príručka pre prax. 2021. (Ostatní odborná publikace (RIV))
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Lenghart D., Čerešník M. Vzťah nepodložených tvrdení a mýtov o LGBT a tendencia k diskriminačnému konaniu slovenských adolescentov vo veku 15 až 20 rokov. PhD existence 12. Česko-slovenská psychologická konference (neje) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2022.
Čerešník M., Miroslava Č., Daniel L. Prejavy hrania digitálnych hier a rizikové správanie dospievajúcich v systéme nižšieho sekundárneho vzdelávania. PhD existence 11: Jedeme dál …. 2021.
KNIHA - CELEK
Banárová K., Čerešník M., Kňažek G., Kňažek Považanová B., Dolejš M. Sebaregulácia v kontexte rizikového správania v dospievaní. In Boleková V., Suchá J. (Eds.) 2023.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kňažek G., Kňažek Považanová B., Dolejš M., Čerešník M. Vzdelávanie a vzťahy na stredných školách v ČR a SR. 2023.
Kňažek G., Považanová B., Dolejš M., Čerešník M. Edukačné videá v školskom prostredí počas pandémie Covid-19 v rámci ČR a SR. 2022.
PROJEKT

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
BANÁROVÁ FIF Psychologie 2023
KŇAŽEK FIF Psychologie 2023
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)