PhDr. Denisa Manková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633521

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.04

Odborný asistent

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
2.13 Konzultace probíhají vždy po předchozí domluvě na emailu denisa.mankova@upol.cz
ČLÁNEK
Plháková A., Dostál D., Janečková D. Cirkadiánní preference ve vztahu k depresivitě, kvalitě spánku a Cloningerovým dimenzím osobnosti. Česká a slovenská psychiatrie. 2013.
Janečková D., Plháková A., Dostál D. Kvalita spánku, cirkadiánní preference a zdravý životní styl u vysokoškolských studentů. Praktický lékař. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Janečková D., Dostál D., Plháková A. Vztah mezi cirkadiánními preferencemi a subjektivní kvalitou spánku. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Janečková D. Neorganická insomnie. In Gallová I., Sollár T., Juhásová A. (Eds.) 7. medzinárodná konferencia doktorandov odborov psychológia a sociálna práce. Zborník príspevkov. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Záškodná H., Záškodná T. Social Supports as an Aspect of Social Integration of the Poles Living in the Czech Republic. In Vališová A., Janečková D. (Eds.) Theoretical and empirical aspects of helping. 2015.
ABSTRAKT
Manková D. BEZ SPÁNKU TO NEJDE ANEB ODLOŽ TEN TELEFON, NEBO SE NEVYSPÍŠ. MILITARY MEDICAL SCIENCE LETTERS - VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY. 2022.
Manková D., Švancarová S., Štenclová E. Myslím, že moje miminko bude spát ukázkově… nebo ne? In Georgi H., Kotrlová J., Dolejš M. (Eds.) Psychologické dny 2022: Sborník abstraktů. 2022.
Janečková D., Dostál D., Plháková A. Diurnal preferences, quality of sleep and health-impairing behaviors. Česká a slovenská psychiatrie. 2012.
Janečková D. Neorganická insomnie. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Seitl M., Šucha M., Seitlová K., Řehan V., Vtípil Z., Lemrová S., Dolejš M., Vavrysová L., Franc L., Skopal O., Janečková D., Medalová K., Suchá J. Konference Psychologie práce a organizace 2013. 2013.
PROJEKT
Manková D., Švancarová S., Štenclová E. Spánek dětí - očekávání matek versus realita. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Manková D., Švancarová S., Štenclová E. Spánek dětí – očekávání matek versus realita. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Janečková D., Plháková A., Dostál D. Cirkadiánní preference ve vztahu k depresvitě a poruchám spánku. Filozofický fakulta Univerzita Palackého v Olomouci. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)