PhDr. Daniel DOSTÁL, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633536

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.08

odborný asistent

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
09:00–15:00 3.04
Selected publications
Seitl M., Omastová E., Sulejmanov F., Hess U., Hareli S., Dostál D., Hypšová P., Kafetsios K. An Emotional Experience of Work: Attachment Orientations and Emotion Expressions to Work-Related Film Stimuli. STUDIA PSYCHOLOGICA. 2023. (ČLÁNEK)
Seitl M., Kafetsios K., Schneiderová K., Dostál D., Krám T., Dominik T. Assessing Integrity at Work: Development and Psychometric Evaluation of the Occupational Integrity Scale. AD ALTA-Journal of Interdisciplinary Research. 2022. (ČLÁNEK)
Procházka R., Suchá J., Dostál D., Dominik T., Dolejš M., Šmahaj J., Kolařík M., Glaser O., Viktorová L., Friedlová M. Internet addiction among Czech adolescents. PsyCh Journal. 2021. (ČLÁNEK)
Thielmann I., Akrami N., Babarović T., Belloch A., Bergh R., Chirumbolo A., Čolović P., De Vries RE., Dostál D., Egorova M., Gnisci A., Heydasch T., Hilbig BE., Hsu K., Izdebski P., Leone L., Bernd M., Međedović J., Nagy J., Parshikova O., Perugini M., Petrović B., Romero E., Sergi I., Shin K., Smederevac S., Šverko I., Szarota P., Szirmák Z., Tatar A., Wakabayashi A., Wasti SA., Záškodná T., Zettler I., Ashton MC., Lee K. The HEXACO-100 across 16 languages: A large-scale test of measurement invariance. JOURNAL OF PERSONALITY ASSESSMENT. 2020. (ČLÁNEK)
Šucha M., Dostál D., Dominik T. Dotazník řidičského chování DBQ u Českých řidičů. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2019. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Martin Z., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet’s experiment: A complex replication. Consciousness and Cognition. 2018. (ČLÁNEK)
Dostál D., Plháková A., Záškodná T. Domain-Specific Creativity in Relation to the Level of Empathy and Systemizing. The Journal of creative behavior. 2017. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet's experiment: Questioning the validity of measuring the urge to move. Consciousness and Cognition. 2017. (ČLÁNEK)
Šucha M., Dostál D., Risser R. Pedestrian-driver communication and decision strategies at marked crossings. Accident Analysis and Prevention. 2017. (ČLÁNEK)
Malůš M., Kupka M., Dostál D. Existential meaning in life, mindfulness and self-esteem in the context of restricted environmental stimulation. Psychologie a její kontexty (online). 2016. (ČLÁNEK)
Malůš M., Kavková V., Dostál D., Kupka M. Chamber restricted environmental stimulation and heart rate variability. Ad Alta : journal of interdisciplinar research. 2015. (ČLÁNEK)
Pechová O., Dostál D. Narcismus jako rys osobnosti. In Kupka M., Millová K. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
Šmahaj J., Zielina M., Javůrková A., Raudenská J., Dostál D., Doležal D., Zajíček R. Možnosti a limity zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem pomocí využití virtuální reality. 2022. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Kňažek Považanová B., Dolejš M., Dostál D., Kňažek G. Škála mapování hodnot (ŠMH-15) / Škála mapovania hodnôt (ŠMH-15) - Příručka pro praxi. 2023. (Ostatní odborná publikace (RIV))
Dolejš M., Dostál D., Obereignerů R., Orel M., Kňažek G. Dotazník sebepojetí (DOS) - příručka pro praxi. 2021. (Ostatní odborná publikace (RIV))
ČLÁNEK
Sulejmanov F., Dostál D., Grundman V., Ruch W. Associations between personality and humor structure appreciation. CURRENT PSYCHOLOGY. 2023.
Psotta R., Dostál D., Sarvestan J., Prycl D., Kašpar O., Křížová I. Evaluation of predictive motor control with two touchscreen tablet-based tests: Reliability and validity in school-aged children. Perceptual and Motor Skills. 2023.
Psotta R., Valtr L., Dostál D. The effects of quiet eye training on attention in children with ADHD. Journal of Human Kinetics. 2023.
Včelařová H., Cakirpaloglu P., Dostál D., Hladík J. Academic achievement, school absence and self-concept in Czech prepubescent children with overweight and obesity. Psychologie a její kontexty. 2022.
Sulejmanov F., Staňková K., Dostál D. HUMOR STRUCTURE APPRECIATION SCALE: ANALYSIS OF THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE CZECH VERSION. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2022.
Matlach V., Dostál D., Novotný M. Secondary Structures of Proteins Follow Menzerath-Altmann Law. INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. 2022.
Matlach V., Janečková BA., Dostál D. The Voynich Manuscript: Symbol roles revisited. PLoS One. 2022.
Feist G., Dostál D., Kwan V. Psychopathology in world-class artistic and scientific creativity. Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts. 2021.
Viktorová L., Dominik T., Stanke L., Dostál D. Člověk a světlo: (Re)konstrukce deBoerovy škály pro oslnění v českém jazyce. Jemná mechanika a optika. 2020.
Lubasová T., Dostál D. Ovlivňuje osobní zkušenost ženy její hodnocení hormonální antikoncepce? Gynekologie a porodnictví. 2019.
Friedlová M., Lečbych M., Dostál D., Dolejš M., Suchá J., Aschieri F. Česká verze škály zvídavosti vůči sobě (SCAI-CZ) a její využití u adolescentů: pilotní aplikace, základní psychometrické vlastnosti a normy. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2018.
Seitl M., Dočkalová J., Dostál D., Kolařík M., Hasoňová V., Palová K., Hniličková K. Standardizace počtu odpovědí v Zulligerově testu: první krok při vývoji nového evidence-based systému. E-psychologie: Electronic Journal of CMPS. 2018.
Plháková A., Dostál D., Záškodná T. Hollandova typologie profesních zájmů ve vztahu k doménově specifické kreativitě. Československá psychologie. 2015.
Dostál D., Plháková A., Záškodná T. Rozdíly v autistických rysech, empatii a systemizaci mezi studenty exaktních a humanitních věd. Československá psychologie. 2014.
Dostál D., Plháková A. Hierarchie věd a osobnostní rysy jejich představitelů. E-psychologie. 2013.
DOSTÁL D., PLHÁKOVÁ A. Sociální inteligence a styly osobnosti představitelů exaktních a humanitních věd. Československá psychologie. 2011.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dostál D., Čubrdová T. Algoritmus Beiera a Neelyho k „morfování“ fotografií: ukázka využití ve výzkumu fyzické atraktivity. In Aigelová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) 1.2.2022. 2022.
Macháčková L., Dostál D. Vliv vybraných charakteristik jedince prožívajícího krizi na ochotu komunikovat s chatbotem. In Šejnová G., Vavrečka M., Hvorecký M. (Eds.) Kognice a umělý život XX: Sborník z 20. ročníku konference. 2022.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Dostál D., Záškodná T., Plháková A. Doménově specifická kreativita ve vztahu k úrovni empatizace a systemizace. In Blatný M., Jelínek M., Květon P., Nielsen V., Vobořil D. (Eds.) Sborník příspěvků 16. ročníku mezinárodní konference. 2014.
Pechová O., Dostál D. Dvě dotazníkové metody k měření narcismu. In Blatný M., Jelínek M., Květoň P., Nielsen V., Vobořil D. (Eds.) SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2013. 2014.
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Dostál D., Kupka M. CHAMBER RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION AND HEART RATE VARIABILITY. In McGreevy M. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
Plháková A., Jurásková M., Dostál D. Tvořivost ve vztahu ke snění a k propustnosti mentálních hranic. In Blatný M., Jelínek M., Kveton P., Nielsen V., Vobořil D. (Eds.) Sborník příspěvků 16. ročníku mezinárodní konference. 2014.
Malůš M., Kupka M., Dostál D., Kavková V. Technika omezené zevní stimulace - pilotní studie, první kvalitativní data. In Slezáčková A., Humpolíček P. (Eds.) 1. Konference pozitivní psychologie v České republice. 2013.
Machů K., PECHOVÁ O., Dostál D. Pět dimenzí postojů ke smrti. In . (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Obereignerů R., Obereignerů K., Reiterová E., Dostál D., Mižigar J., Boučková M., Müllerová A. Hanojská věž – moudrost staré legendy v diagnostice exekutivních funkcí. In Bratská M. (Eds.) Cesty k múdrosti. 2011.
Dostál D., Plháková A. Obecné osobnostní dimenze jako prediktory vědecké produktivity v humanitních a exaktních vědách. In Fedáková D., Kentoš M. (Eds.) Sociálne procesy a osobnosť 2010. 2011.
Dostál D., Plháková A. Rozdíly v pěti obecných dimenzích osobnosti mezi představiteli exaktních a humanitních věd. In Heller D., Michálek P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
KNIHA - CELEK
Dostál D. Linear statistical models in psychology. In Vencálek O., Matlach V. (Eds.) 2021.
Dostál D. Lineární statistické modely v psychologii. In Vencálek O., Matlach V. (Eds.) 2021.
Dostál D., Plháková A. Soudobé teorie a výzkum tvořivosti. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Matlach V., Janečková BA., Dostál D. Voynich Manuscript – Formal Approach. 2022.
ABSTRAKT
Šmahaj J., Zielina M., Javůrková A., Raudenská J., Dostál D., Doležal D., Zajíček R. Možnosti a limity zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem pomocí využití virtuální reality. Psychologické dny. 2022.
Malůš M., Kavková V., Pšurný M., Dostál D., Kupka M. CHAMBER RESTRICTED ENVIRONMENTAL STIMULATION AND HEART RATE VARIABILITY. In McGreevy M. (Eds.) CER Comparative European Research 2014. 2014.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: osobní růstové a terapeutické možnosti. Sborník Abstraktů: 1. Konferenci pozitivní psychologie v ČR. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: pilotní studie, první kvalitativní data. Sborník Abstraktů: 1. Konferenci pozitivní psychologie v ČR. 2012.
Obereignerů R., Obereignerů K., Reiterová E., Dostál D., Mižigar J., Boučková M., Müllerová A. Hanojská věž – moudrost staré legendy v diagnostice exekutivních funkcí. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Dostál D., MALŮŠ M., KUPKA M. Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50. Kniha abstraktov. 2009.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D. Sociální opora a spiritualita - souvislosti s individuální odolností. Kniha abstraktov. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z. Libetova svobodná vůle po 33 letech. 2016.
Jirmanová E., Pechová O., Dostál D. Narcissism, machiavellism, and love attidues. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Gladyszová E., Pechová O., Dostál D. The social desirability in the selection interview situation. 2015.
Záškodná T., Dostál D., Plháková A. Šest dimenzí jako alternativní způsob popisu struktury osobnosti. 2014.
Machů K., Dostál D., Pechová O. Postoje ke smrti a náboženské přesvědčení. 2013.
Plháková A., Jurásková M., Dostál D. Tvořivost ve vztahu ke snění a k propustnosti mentálních hranic. 2013.
KUPKA M., MALŮŠ M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: osobní růstové a terapeutické možnosti. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., Dostál D., ŘEHAN V., KAVKOVÁ V. Technika omezené zevní stimulace: pilotní studie, první kvalitativní data. 2012.
Dostál D., Plháková A. Obecné osobnostní dimenze jako prediktory vědecké produktivity u představitelů humanitních a exaktních věd. 13. ročník mezinárodní konference Sociálne procesy a osobnosť 2010. 2010.
Malůš M., Dostál D., Kupka M. Orientační normy dotazníků SOC 29 a PVS 50. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií II. Mezinárodní odborná konference. 2009.
SOFTWARE
Seitl M., Ketner D., Dostál D., Tesařík J., Charvát M., Babůrek T., Dolejš M., Skoupil D. MindMap Diagnostic Methods. Software for development, administration, and evaluation of psychological tests. 2021.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Obereignerů R., Obereignerů K., Reiterová E., Dostál D., Mižigar J., Boučková M., Müllerová A. Hanojská věž – moudrost staré legendy v diagnostice exekutivních funkcí. 2011.
Dostál D., Plháková A. Rozdíly v pěti obecných dimenzích osobnosti mezi představiteli humanitních a exaktních věd. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Obereignerů R., Dostál D., Dolejš M. Test Hanojské věže - manuál pro administraci a vyhodnocení. 2023.
PROJEKT
Petr K., Dostál D. Dimenzionální diagnostika z dat chytrých telefonů. Univerzita Palackého v Olomouci. 2023.
Sulejmanov F., Dostál D., Petr K., Hypšová P., Seitl M., Kafetsios K., Manuoglu E. Humor Structure Appreciation in a Czech Context. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Hartmannová L., Drimlová E., Suriaková B., Dostál D., Šucha M. Udržitelné módy dopravy u dětí v mladším školním věku v kontextu cestování do školy a zpět. Univerzita Palackého v Olomouci. 2021.
MALŮŠ M., KUPKA M., KAVKOVÁ V., Dostál D., PRAŠKO PAVLOV J. Terapeutické možnosti metody Restricted Environmental Stimulation Technique. FF - UP Olomouc. 2012.
MALŮŠ M., KUPKA M., KAVKOVÁ V., Dostál D., PRAŠKO PAVLOV J. Terapeutické možnosti metody Restricted Environmental Stimulation Technique. FF - UP Olomouc. 2012.
Kavková V., Taušová J., Malůš M., Dostál D., Válková H. Vliv imaginace v kombinaci s floatingem na změnu motorické dovednosti. Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kultury. 2012.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Multidimensional Statistical Methods PCH/MVSM LS Se 2
Statistical Methods in Psychology 1 PCH/BSMP1 ZS Se 1
Statistical Methods in Psychology 1 PCH/BSMP1 ZS 2
Statistical Methods in Psychology 2 PCH/BSMP2 LS 2
Statistical Methods in Psychology 2 PCH/BSMP2 LS Se 1
Statistical Methods in Psychology 3 PCH/BSMP3 ZS Se 2
Psychometrics 1 PCH/NPCA1 ZS Se 2
Psychometrics 1 PCH/NPCA1 ZS 2
Psychometrics 2 PCH/NPCA2 LS 2
Psychometrics 2 PCH/NPCA2 LS Se 2
General Psychology PCH/BS1 ZS 0
General Psychology PCH/BS1 LS 0
Statistical Methods in Psychology 1 PCH/SMP1D ZS Se 4
Statistical Methods in Psychology 1 PCH/SMP1D ZS 4
Statistical Methods in Psychology 2 PCH/SMP2D LS 4
Statistical Methods in Psychology 2 PCH/SMP2D LS Se 4
Statistical Software PCH/NSSF ZS Se 4
Multidimensional Statistical Methods PCH/NVSM LS 4
Statistical Methods in Psychology 1 PCH/DSMP1 ZS 4
Statistical Methods in Psychology 1 PCH/DSMP1 ZS Se 4
Statistical Methods in Psychology 2 PCH/DSMP2 LS 4
Statistical Methods in Psychology 2 PCH/DSMP2 LS Se 4
Psychometrics 1 PCH/PCH1B ZS Cv 2
Psychometrics 1 PCH/PCH1B ZS 1
Psychometrics 1 PCH/PCH1D ZS 2
Psychometrics 1 PCH/PCH1D ZS Se 2
Psychometrics 2 PCH/PCH2B LS Cv 2
Psychometrics 2 PCH/PCH2B LS 1
Psychometrics 2 PCH/PCH2D LS 2
Psychometrics 2 PCH/PCH2D LS Se 2
Statistical Methods in Psychology 3 PCH/DSMP3 ZS 4
Psychometrics 1 PCH/MPCA1 ZS 1
Psychometrics 1 PCH/MPCA1 ZS Se 2
Psychometrics 2 PCH/MPCA2 LS Se 2
Psychometrics 2 PCH/MPCA2 LS 1
Basics of Data Analysis for Social Scien PCH/BBDA LS Se 2
Statistical Software PCH/MSSF ZS Se 2
Research methods and statistics 1 PCH/91R1A ZS 0
Research methods and statistics 1 PCH/91R1A ZS Se 0
Research methods and statistics 1 PCH/91R1M ZS Se 4

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)