PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633500

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.09

odborný asistent

Selected publications
Zielina M., Šmahaj J., Raudenská J., Javůrková A. VYUŽÍVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ TERAPEUTICKÝCH HER VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ A MODEL HRÁČ/HRA/TERAPIE. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2022. (ČLÁNEK)
Procházka R., Suchá J., Dostál D., Dominik T., Dolejš M., Šmahaj J., Kolařík M., Glaser O., Viktorová L., Friedlová M. Internet addiction among Czech adolescents. PsyCh Journal. 2021. (ČLÁNEK)
Palová K., Šmahaj J. Práce školního psychologa se třídou na základních školách. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2020. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Vaculčíková Sedláčková Z., Procházka R. EEG data and introspective reports from the Libet's experiment replication. Data in Brief. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Martin Z., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet’s experiment: A complex replication. Consciousness and Cognition. 2018. (ČLÁNEK)
Dominik T., Dostál D., Zielina M., Šmahaj J., Sedláčková Z., Procházka R. Libet's experiment: Questioning the validity of measuring the urge to move. Consciousness and Cognition. 2017. (ČLÁNEK)
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Šikana na pracovišti: Reliabilita a validita českého překladu revidované verze dotazníku negativních aktů – NAQ-R. Československá psychologie. 2017. (ČLÁNEK)
Šmahaj J., Procházka R. Virtuální realita jako možnost léčby úzkostných poruch. Československá psychologie. 2014. (ČLÁNEK)
Kavenská V., Smékalová E., Šmahaj J. School psychology in the Czech Republic: Development, status and practice. School Psychology International (online). 2013. (ČLÁNEK)
Šmahaj J., Palová K. ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ A SOCIÁLNĚ-EMOCIONÁLNÍ UČENÍ. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M., Dominik T. (Eds.) PHD EXISTENCE 2020 ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH. 2020. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. In . (Eds.) Psychologické dny 2016 "Možnosti a hranice psychologie". 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Šikana na pracovišti v České republice. Teorie, výzkum a praxe. 2016. (KNIHA - CELEK)
Šmahaj J., Zielina M., Viktorová L., Hartmanová P., Augustinová K., Hamplová M., Nováková K. Úvod do kyberpsychologie. In Šmahaj J., Zielina M. (Eds.) 2015. (KNIHA - CELEK)
Šmahaj J. Kyberšikana jako společenský problém. 2014. (KNIHA - CELEK)
Šmahaj J., Zielina M., Javůrková A., Raudenská J., Dostál D., Doležal D., Zajíček R. Možnosti a limity zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem pomocí využití virtuální reality. 2022. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
Fajkusová V., Šmahaj J. Sebepéče a pracovní spokojenost u školních psychologů (výzkumný záměr). 2021. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., OČENÁŠKOVÁ V. Virtuální šikana a její psychosociální konsekvence u vysokoškolských studentů. MŠMT ČR/ UP. 2011. (PROJEKT)
ČLÁNEK
Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J., Zielina M. Psihološki osvrt kon mobingot: pojava, faktori i merenje. Psihologija - nauka i praktika. 2020.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M., Slavíček O. Šikana na pracovišti: modely empirického odhadu výskytu a psychologických problémů viktimizace na vzorku pracujících v České republice. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2019.
Müller I., Hron K., Fišerová E., Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Vančáková J. Interpretation of compositional regression with application to time budget analysis. Austrian Journal of Statistics. 2018.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Coufalová D. Šikana na pracovišti a právní ochrana zaměstnaců v České republice. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
Šmahaj J., Procházka R. Virtuální realita v léčbě úzkostných poruch. Psychologie dnes. 2015.
Kavenská V., Smékalová E., Šmahaj J. School psychology in the Czech Republic: Development, status and practice. School Psychology International (print). 2013.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., ŠMAHAJ J. VÝZKUM V OBLASTI ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE. E-psychologie. 2011.
Šmahaj J., Procházka R. Upozorňujeme diváky, že následující záběry budou drastické. Psychologie dnes. 2008.
Hansmanová L., Obereignerů R., Šmahaj J. Psychosomatické aspekty zhoubného nádoru těla děložního. Česká gynekologie. 2007.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Šmahaj J. Kyberšikana jako společenský problém. In Cakirpaloglu P. (Eds.) 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Fajkusová V., Šmahaj J. Sebepéče a pracovní spokojenost u školních psychologů (výzkumný záměr). PhD existence 11 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2021.
Šmahaj J., Zielina M., Javůrková A., Raudenská J., Zajíček R., Doležal D., Pohořelský Z. Využití prvků plně imerzivní virtuální reality a tvorby terapeutické hry při zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem - projekt v průběhu. PhD Existence 11 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2021.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. CONTEMPORARY ISSUES OF MOBBING IN SELECTED REGIONS IN CZECH REPUBLIC. Psychology and psychiatry education and educational research. 2016.
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Sedláčková Z., Dostál D. Libetova svobodná vůle po 33 letech. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PhD existence 2016: Sborník odborných příspěvků. 2016.
Vávra O., Kozáková L., Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Migrační vlna v Evropě z pohledu české veřejnosti. In Maierová E., Viktorová L., Dolejš M. (Eds.) PHD EXISTENCE 2016 česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2016.
Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J., Zielina M. Workplace bullying and the legal protection of workers in the Czech Republic. Psychology and psychiatry education and educational research. 2016.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Adaptace škály vnitřní a vnější pracovní motivace a možnosti jejího využití z pohledu teorie sebeurčení. In Rymeš M., Gillernová I. (Eds.) Psychologie práce a organizace 2015 - Kvalita pracovního života. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. In Rymeš M., Gillernová I. (Eds.) Psychologie práce a organizace 2015 - Kvalita pracovního života. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. Rozhodovanie v životě človeka. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Šikana, úzkost a deprese mezi zaměstnanci ve vybraných krajích ČR. Škola a zdraví v 21. století. 2015.
Kolařík M., Šmahaj J. ...když se řekne "rodina". In Kolařík M. (Eds.) Sborník příspěvků v XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství: Současné podoby partnerského a rodinného soužití. 2014.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psihosocijalne dimenzije elektronskog zlostavljanja kod studenata visokih škola u Češkoj. Naše stvaranje. 2013.
Šmahaj J., Šromová E. Self rozumově nadaných dětí a teoreticko-výzkumný rozměr. PhD existence III: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2013.
Šromová E., Šmahaj J. Self u rozumově nadaných dětí - výzkum v průběhu. In Sarmány-Schuller I. (Eds.) Otázniky rozhodovania: teória, empíria, život. 2013.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., Šmahaj J. Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Šmahaj J. Specifics of Cyberbullying and Its Impact on the Psychological Condition of the Individual. Young researchers forum - forum mladých výskumníkov. 2012.
Kavenská V., Smékalová E., Šmahaj J., Řehan V. JAK JSOU PŘIJÍMÁNI ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY A VEDENÍM ŠKOL. Cesty k múdrosti. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - výzkum v průběhu. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
Šmahaj J. Některé psychologické aspekty kyberšikany. In Cakirpaloglu P. (Eds.) Psychologické dny 2010: Cesty psychologie a psychologie cest (Eds. D. Heller, P. Michálek). 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 29. Psychologické dni, Cesty k múdrosti. 2011.
Šmahaj J. Determinanty motivace pro studium na vysoké škole. In Čornák L., Pohánka M., Popelková M. (Eds.) IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. 2009.
Šmahaj J., Hansmanová L., Obereignerů R. Sexuální život mužů v procesu IVF. In Cornák L., Pohánka M., Popelková M. (Eds.) IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca (Eds. Čornák, L ., Pohánka, M., Popelková, M.). 2009.
KNIHA - CELEK
Procházka R., Šmahaj J., Kolařík M., Lečbych M. Teorie a praxe poradenské psychologie. 2014.
Procházka R., ŠMAHAJ J., Kolařík M. vybrané kapitoly poradenské psychologie. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 2013.
Šmahaj J. Psychologie, Sociologie. In . (Eds.) Kotlán. I. et al.: Základy společenských věd I.: shrnutí okruhů. 2009.
ABSTRAKT
Šmahaj J., Zielina M., Javůrková A., Raudenská J., Dostál D., Doležal D., Zajíček R. Možnosti a limity zvládání procedurální bolesti u pacientů s popáleninovým traumatem pomocí využití virtuální reality. Psychologické dny. 2022.
Fajkusová V., Šmahaj J. Sebepéče a pracovní spokojenost u školních psychologů (výzkumný záměr). PhD existence 11 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2021.
Šmahaj J., Zielina M., Javůrková A., Raudenská J., Zajíček R., Doležal D., Pohořelský Z. VYUŽITÍ PRVKŮ PLNĚ IMERZIVNÍ VIRTUÁLNÍ REALITY A TVORBY TERAPEUTICKÉ HRY PŘI ZVLÁDÁNÍ PROCEDURÁLNÍ BOLESTI U PACIENTŮ S POPÁLENINOVÝM TRAUMATEM – PROJEKT V PRŮBĚHU. PhD existence 11 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech Sborník odborných příspěvků. 2021.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Zielina M. Nejčastější zažívané formy negativného jednání a prevalence šikany na pracovišti v České republice. Sborník abstraktů. 2016.
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. Sborník abstraktů. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. Psychologie práce a organizace - 2015. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. 33. Psychologické dni. 2015.
Šmahaj J. The Importance of Work Motivation and Self-realization. Book of abstracts - The 2nd conference of POST-UP II. 2015.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Význam motivace a seberealizace aneb proč děláš svou práci? PhD existence: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Výzkum osobnosti zaměřený na sociálně-pracovní a motivační charakteristiky s dopadem na diagnostiku osobnosti. PhD existence - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech - Mašinky v psychologii. 2014.
Šmahaj J., Šromová E. Self rozumově nadaných dětí a teoreticko-výzkumný rozměr. Bulletin abstraktů. 2013.
Šromová E., Šmahaj J. Self u rozumově nadaných dětí - výzkum v průběhu. 31. Psychologické dni - Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život. 2013.
ŠMAHAJ J., Očenášková V., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní dimenze u VŠ studentů zasažených tradiční šikanou a kyberšikanou. Bulletin abstraktů. 2012.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Sborník příspěvků. 2012.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., ŠMAHAJ J., ŘEHAN V. Jak jsou přijímáni školní psychologové pedagogickými pracovníky a vedením škol? 29. Psychologické dni, Cesty k můdrosti. 2011.
Kavenská V., Řehan V., Smékalová E., Šmahaj J. Jak se žije školním psychologům na Moravě. Ph.D. existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Kyberšikana jako společenský problém. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Řehan V., Cakirpaloglu S. Mobbing in Czech Republic - Survey in progress. Psychology Abstract Book From the 5 th Annual International Conference on Psychology, 30 - 31 May, 2011 & 1 – 2 June, 2011, Athens, Greece. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J. Možnosti a úskalí veřejného mínění v digitálním světě. PhD existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, Bulletin abstraktů. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. Cesty k múdrosti Kniha abstraktov. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. Annual, Ed. Simonović, M. 2011.
Obereignerů R., Hansmanová L., Šmahaj J., Machovská K. The level of cooperation of males from IVF couples in psychological tests. Human Reproduction. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Dominik T., Zielina M., Šmahaj J., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z. Libetova svobodná vůle po 33 letech. 2016.
Šmahaj J., Zielina M., Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. 2016.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Mobbing na pracovišti ve vybraných krajích ČR. 2015.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Lemrová S. Problematika mobbingu ve vyraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Dominik T., Procházka R., Dostál D., Sedláčková Z., Šmahaj J., Zielina M. Svobodná vůle očima Libeta: krok za krokem, možnosti a limity. 2015.
Kolařík M., Šmahaj J. ...když se řekne "rodina". 2014.
Zielina M., Šmahaj J. Libetovy experimenty a svobodná vůle. 2014.
Šromová E., Šmahaj J. Sebepojetí u intelektově nadaných dětí. 2014.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., ŠMAHAJ J. Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. 2012.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J. Postoje k psychologům a lékařům. 2012.
ŠMAHAJ J., CAKIRPALOGLU P., Dobešová Cakirpaloglu S., Očenášková V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. 2012.
Kavenská V., Řehan V., Smékalová E., Šmahaj J. Jak se žije školním psychologům na Moravě. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Kyberšikana a psycho-sociální rozměr. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Kyberšikana jako společenský problém. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S., Řehan V., Cakirpaloglu S. Mobbing in Czech republic - Survey in progress. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Dobešová Cakirpaloglu S. Mobbing v České republice - Výzkum v průběhu. 2011.
Cakirpaloglu P., Šmahaj J., Zielina M. On-line výzkum veřejného mínění. 2011.
KAVENSKÁ V., ŘEHAN V., SMÉKALOVÁ E., ŠMAHAJ J. Podmínky práce školních psychologů v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Problematika kyberšikany na vysokých školách. 2011.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Očenášková V., Dobešová Cakirpaloglu S. Psycho-sociální rozměr kyberšikany a otázka výskytu u vysokoškolských studentů. 2011.
ŠMAHAJ J., Dobešová Cakirpaloglu S., CAKIRPALOGLU P., OČENÁŠKOVÁ V. The psychosocial consequences of cyber-bullying among college students in the Czech Republic. 2011.
Cakirpaloglu P., Dobešová Cakirpaloglu S., Šmahaj J. Některé předpoklady a důsledky Mobbingu v ČR (pilotní výzkum). Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P. Některé psychologické aspekty kyberšikany. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Řehan V. Veřejné mínění jako součást aktivního vzdělávání. 2010.
Šmahaj J. Dítě, Internet a rodiče. XVII. Neonatologické setkání a XI. Hanákovy dny. 2009.
Šmahaj J. Problematika psychologické interpretace dat. seminář Sociologické průzkumy a jejich psychologické aspekty. 2009.
Šmahaj J., Hansmanová L., Obereignerů R. Sexuální život mužů v procesu IVF. IV. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. 2009.
Šmahaj J., Hansmanová L., Obereignerů R. Celková úroveň generalizovaného distresu mužů z párů léčených v IVF centru na počátku léčby. 11. celostátní konference psychosomatické medicíny 21.-23. září 2006. 2008.
PROJEKT
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2011.
KAVENSKÁ V., ŠMAHAJ J., SMÉKALOVÁ E., ŘEHAN V. PODMÍNKY PRÁCE ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ V OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. In ., ., . (Eds.) MŠMT ČR, FF UP. 2011.
CAKIRPALOGLU P., ŠMAHAJ J., Lemrová S., Dobešová Cakirpaloglu S., ŘEHAN V., VTÍPIL Z. Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. GAČR. 2010.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Social Psychology 1 PCH/BSP1 LS Se 2
Social Psychology 1 PCH/BSP1 LS 2
Social Psychology 2 PCH/BSP2 ZS 2
Social Psychology PCH/BSZ3 ZS 0
Social Psychology PCH/BSZ3 LS 0
School Psychology PCH/SKOLN LS 4
Basics of School Psychology PCH/BZSP LS 1
Basics of School Psychology PCH/BZSP LS Se 1
School Psychology PCH/NSKOL LS 4
Introduction to Social Psychology PCH/USPD LS 8
Social Psychology PCH/SPD ZS 4
Social Psychology 1 PCH/DSP1 LS Se 4
Social Psychology 1 PCH/DSP1 LS 4
Cyberpsychology PCH/MKYB ZS Se 1
Cyberpsychology PCH/MKYB ZS 1
Introduction to Schoul Psychology PCH/UDSPD LS 4
Social Psychology 2 PCH/DSP2 ZS 4
Basics of School Psychology PCH/DZSP LS 8
School Psychology PCH/MSKOL LS 1
School Psychology PCH/MSKOL LS Se 1
Cyberpsychology PCH/BCYPS LS 1
Cyberpsychology PCH/BCYPS LS Se 1
Cyberpsychology PCH/NKYB ZS 4
Personality and social psychology PCH/91APO LS Se 0
School psychology PCH/92AP4 LS 5

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)