PhDr. Klára SEITLOVÁ, Ph.D.

Employee photo
Contact

58563493

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

3.70

Odborný asistent

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday 09:00–10:30 Tř. Svobody 3.18 Termín konzultace prosím potvrďte předem emailem nebo telefonicky. Konzultace je možná osobně nebo online dle domluvy.
Wednesday 08:45–09:30 Vodární 2.15 Termín konzultace prosím potvrďte předem emailem nebo telefonicky. Konzultace je možná osobně nebo online dle domluvy.. Konzultace 15.12.2021 jsou přesunuty na Tř. Svobody.
Selected publications
Seitl M., Charvát M., Kafetsios K., Střelec J., Seitlová K. Experiences in Work Relationships: A Measure of Attachment Strategies at work. PSYCHOLOGICAL REPORTS. 2022. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Sulejmanov F., Seitlová K., Seitl M., Kasalová B. To study or not to study abroad? students’ decision in perspective of motivations, barriers and attachment. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. 2021.
Stoklasa J., Talášek T., Kubátová J., Seitlová K. Likert Scales in Group Multiple-Criteria Evaluation. Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing. 2017.
Seitlová K., Schiedková D. Využití psychodiagnostických metod při výběrovém řízení na dělnické pozice. Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Šucha M., Kubátová J., Bendová K. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? Psychologie pro praxi. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Stoklasa J., Talášek T., Kubátová J., Seitlová K. Likert scales in group multiple-criteria evaluation: a distance-from-ideal based approach. In Collan M., Luukka P. (Eds.) Proceedings of the NSAIS’16 Workshop on Adaptive and Intelligent Systems 2016. 2016.
Seitlová K., Kasalová B., Seitl M. Work Environment Preferences of Generation Y in Relation to Attachment Theory. In Dias Rouco JC. (Eds.) Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 2015.
Seitlová K., Šupplerová M. THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR EDUCATION AT PHILOSOPHICAL FACULTY, PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC, CZECH REPUBLIC. In Beseda J., Machát Z. (Eds.) Media literacy education from pupils to lifelong learning. 2014.
Seitlová K., Czyž H. E-LEARNING IN COMPANY ENVIROMENTS. ICERI2013 Proceedings. 2013.
BELLOVÁ J., ZLÁMAL J. Ekonomická integrace. In Bendová K., Vavrysová L. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. 2012.
Seitlová K. ROLE OF COURSES IN DEVELOPING RELATIONS WITHIN VIRTUAL TEAMS. ICERI 2012 Proceedings. 2012.
BURIANOVÁ Z. Contos com Vinho Madeira. In Bendová K., Vavrysová L. (Eds.) CD „Víno jako multikulturní fenomén“ (sborník příspěvků z Mezinárodní interdisciplinární konference). 2011.
POSPÍŠIL R. Deficit veřejných financí České republiky a možnosti jeho řešení. In Bendová K., Vavrysová L. (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference Znalosti pro tržní praxi 2011. 2011.
Klvač J. Hledání východisek k řešení současné dlouhodobé stagnace a zadluženosti Evropy. In Bendová K., Vavrysová L. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
Hertel G. HOW TO LEVERAGE EXPERT AND IMPLICIT KNOWLEDGE FOR BUSINESS SUCCESS. In Seitlová K., Vavrysová L. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
ŠUCHA M. HRA A SVOBODA V PRÁCI. In BENDOVÁ K. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
Řezník J. PROMĚNY UČEBNICE ALBÍNA BRÁFA „NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ“. In Seitlová K., Vavrysová L. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011: Nová generace pracovníků Y. 2011.
SLAVÍČKOVÁ P. Příspěvek k typologie historických účetních soustav. In BENDOVÁ K., Vavrysová L. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
BENDOVÁ K., Kubátová J., VTÍPIL Z. Rozvojové kurzy z hlediska utváření a rozvoje interpersonálních vztahů. In . (Eds.) Cesty psychologie a psychologie cest. 2011.
Bendová K., Kubátová J. Sociální sítě a virtuální světy - hrozba pro firmy? In Jašek R. (Eds.) Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací. 2011.
BARNARD L., ENGELBRECHT W. The history of wine-growing and social relations in the Republic of South Africa, as reflected in Afrikaans literature. In BENDOVÁ K., Vavrysová L. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. Sborník z 3. mezinárodní interdisciplinární konference "Víno jako multikulturní fenomén". 2011.
Navrátilová Z. Vermouth, kummel, kirsch – Wermutwein, Kümmelbranntwein, Kirsch(brannt)wein – trois emprunts à lʼallemand ? In Bendová K., Vavrysová L. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2011.
Geršlová J. Vídeň – oblast pěstování vína. In Seitlová K., Vavrysová L. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2011.
Kubátová J., Seitlová K. VIRTUÁLNÍ IDENTITA V SECOND LIFE. Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
Lemrová S., FITTOVÁ L. WORKOHOLISMUS. In Bendová K. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011 Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
Šucha M., Kubátová J. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? In Bendová K. (Eds.) Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
Fiala J., Sobotková M. „Zlá jest novina, když nemají v domě vína”; Topos „víno" v českých barokních kázáních. In Bendová K. (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2011.
Kubátová J., Bendová K. Příprava a realizace virtuálního teambuildingu. In Kubátová J. (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi 2010 (Ed. J. Kubátová). 2010.
Bendová K. Možnosti vzdělávání ve virtuálním prostředí. In Sarmány-Schuller I., Bratská M. (Eds.) Premeny psychológie v európskom priestore: 27. Psychologické dni, Zborník príspevkov. 2009.
BENDOVÁ K. Vztahová síť na vysoké škole. In . (Eds.) Důležité momenty na študákově cestě. Sborník z 6. celostátní studentské konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2006. 2007.
BENDOVÁ K. Studentské neziskové organizace - Česká asociace studentů psychologie. In . (Eds.) Pojďme žít a fungovat. Sborník z 5. celostátní studentské konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2005. 2006.
KNIHA - CELEK
Kubátová J., Seitlová K. Řízení virtuálních týmů. 2015.
Seitlová K., Bacúrová M., Fisher E. Základy projektového řízení - vybrané kapitoly. 2015.
Bendová K., Štefánek R., Hrazdilová Bočková K., Holáková P., Masár I. Projektové řízení pro začátečníky. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Bendová K. Základy projektového řízení - Zdroje. Základy projektového řízení. 2012.
Kubátová J., Bendová K. On-line vzdělávání ve virtuálním prostředí Second Life. In . (Eds.) Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací: Řízení procesů a využití moderních terminálových technologií (Ed. Jašek, R.). 2010.
ABSTRAKT
Šucha M., Bendová K., Kubátová J. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Seitlová K., Walter M., Procházka J., Seitl M., Toman M., Záliš L., Riedl Černíková B., Konečná I. ICP 2020, Industrial and Organizational Psychology Working Group. 2021.
Seitlová K., Seitl M., Dvořáčková P. TEAM ROLES AND ATTACHMENT STYLE IN TEAM WORK. 2015.
Seitlová K., Czyž H. E-LEARNING IN COMPANY ENVIRONMENTS. 2013.
Seitlová K., Kubátová J., Koníčková Š. Nové možnosti týmové spolupráce ve virtuálním prostredí. 2012.
Bendová K., Kubátová J. Rozvoj potenciálu virtuálních týmů. 2011.
Kubátová J., Bendová K. VIRTUÁLNÍ IDENTITA V SECOND LIFE. 2011.
Bendová K., Koníčková Š., Kubátová J. Využití virtuálního prostředí pro výuku. 2011.
Šucha M., Kubátová J., Bendová K. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? 2011.
Bendová K. Možnosti vzdělávání ve virtuálním prostředí. Konference Psychologické dny 2009: ?Premeny psychológie v európskom priestore? 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Seitl M., Viktorová L., Dolejš M., Hypšová P., Toman M., Kafetsios K., Kňažek G., Považanová B., Rumlerová T., Seitlová K., Sulejmanov F., Šucha M. Psychologie práce a organizace 2021. 2021.
Šupplerová M., Seitlová K., Gigalová V., Dočekal V., Karger T. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2014. 2014.
Seitlová K., Maierová E., Velková I., Seitl M., Vrabcová K., Botlíková M., Trtílková J. International week. 2014.
Slavíčková P., Kleiberová P., Černý J., Černá S., Šrek R., Novotný L., Seitlová K., Tresterová P., Krejčí H. Projektový management a fundraising. 2014.
Šupplerová M., Poslt J., Seitlová K., Karger T. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2013. 2013.
Bendová K., Kubátová J., Uvírová J., Klvač J., Puchinger Z., Koníčková Š., Vavrysová L. Víno jako multikulturní fenomén. 2011.
Bendová K., Kubátová J., Klvač J., Řezník J., POSPÍŠIL R., SLAVÍČKOVÁ P., PUCHINGER Z., Vavrysová L. Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
SBORNÍK - CELEK
BENDOVÁ K., Vavrysová L. Víno jako multikulturní fenomén. 2011.
BENDOVÁ K., Vavrysová L. Víno jako multikulturní fenomén. 2011.
Bendová K., Vavrysová L. Znalosti pro tržní praxi 2011. 2011.
Bendová K., Vavrysová L., Kubátová J. Znalosti pro tržní praxi 2011 - sborník abstrakt. 2011.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Seitlová K., Šucha M., Nechvílová S., Štefánek R. Projektové řízení pro začátečníky. Projektové řízení pro začátečníky. 2012.
SOFTWARE
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Kubátová J., Bendová K. On-line vzdělávání ve virtuálním prostředí Second Life. XII. ročník mezinárodní konference Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací na téma Řízení procesů a využití moderních terminálových technologií. 2010.
PROJEKT
Procházka R., Dolejš M., Charvát M., Seitlová K. Nástroj pro zkoumání vlivu osobnostních charakteristik a vnějších faktorů na dynamiku týmu při dlouhodobém pobytu v ICE environment. Technologická agentura České Republiky. 2021.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
ZPRÁVA
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Human Factor in Management KAE/92ALF ZS Se 0

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)