doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

Employee photo
Contact

585633512, 777597665

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

tř. Svobody 26

3.66

Docent

Matúš Šucha specializes in traffic psychology, the human factor in traffic in general, and on management consulting. His research focuses on traffic psychology, traffic safety, and especially on vulnerable road users. He is an accredited coach (Czech Ministry of Education, Youth, and Sports), traffic psychologist (Czech Ministry of Transport), psychotherapist (completed five-year training in integrative group therapy), an EuroPsy mentor in traffic psychology and court expert in the field of traffic psychology. Moreover, he is an expert guarantor of postgraduate education in traffic psychology at Palacky University in Olomouc. He teaches undergraduate psychology courses in management psychology and counseling, economic psychology, and traffic psychology. He is currently studying traffic psychology with Professor Ralf Risser (University of Lund, Sweden). He is the investigator or co-investigator in several national and international research projects in the field of traffic psychology. He has published over 50 papers on traffic psychology and management psychology. He is a member of many leading international organizations focusing on road safety, for example Nordic Traffic Safety Academy (NTSA), ICADTS – The International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety, TPI – Traffic Psychology International, DGVP – Deutsche Gesellschaft für Verkehrpsychologie, and ICTCT – International Co-Operation on Theories and Concepts in Traffic Safety.

Office Hours:
Regular Room number: Comment:
Tuesday 15:30–16:30 3.25
Wednesday 08:00–09:00 3.66
Selected publications
Šucha M., Dostál D., Dominik T. Dotazník řidičského chování DBQ u Českých řidičů. CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE. 2019. (ČLÁNEK)
Šucha M., Dostál D., Risser R. Pedestrian-driver communication and decision strategies at marked crossings. Accident Analysis and Prevention. 2017. (ČLÁNEK)
Viktorová L., Stanke L., Hamerníková V., Šucha M. Metodika pro posuzování oslnění světlomety osobních automobilů z hlediska řidičů. 2022. (CERTIFIKOVANÁ METODIKA)
Charvát M., Jochmannová L., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Palová K., Gergely O., Obereignerů R., Rumlerová T., Petrová E. Překážky a stereotypy v distanční psychosociální péči z pohledu poskytovatelů služeb. 2022. (PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER)
ČLÁNEK
Pashkevich A., Piegza A., Krawiec A., Bylica A., Šucha M. Analysis of Traffic Organisation in the Kiss-and-Fly Zone of Kraków Airport: Eye-Tracking Study. Applied Sciences-Basel. 2024.
Šucha M., Jahodová Z. Car-free Life and Factors Influencing Travel Mode Choice. European Transport-Trasporti Europei. 2023.
Vazsonyi A., Beier J., Yamini S., Tehrani H., Šucha M., Petr K. Correlates of dangerous driving among late adolescents: Evidence from American and Czech males. Personality and Individual Differences. 2023.
Šucha M., Drimlová E., Rečka K., Haworth N., Karlsen K., Fyhri A., Wallgren P., Silverans P., Slootmans F. E-scooter riders and pedestrians: Attitudes and interactions in five countries. Heliyon. 2023.
Jochmannová L., Charvát M., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L. The decline in the provision of psychosocial services during the COVID-19 pandemic and the barriers to moving to online forms of care from providers' perspectives. Italian Journal of Psychology and Occupational Health. 2023.
Monterde-i-Bort H., Šucha M., Risser R., Honzíčková K. A European-Wide Study on the Effects of the COVID-19 Threat on Active Transport Modes. Sustainability. 2022.
Monterde -. i. -. Bort H., Šucha M., Risser R., Kochetova T. Mobility Patterns and Mode Choice Preferences during the COVID-19 Situation. Sustainability. 2022.
Pashkevich A., Burghardt TE., Puławska-Obiedowska S., Šucha M. Visual attention and speeds of pedestrians, cyclists, and electric scooter riders when using shared road – a field eye tracker experiment. Case Studies on Transport Policy. 2022.
Oviedo-Trespalacios O., Šucha M. Alcohol-impaired Walking in 16 Countries: A Theory-Based Investigation. ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION. 2021.
Ambros J., Turek R., Šragová E., Petr K., Šucha M., Fric J. How fast would you (or should you) drive here? Investigation of relationships between official speed limit, perceived speed limit, and preferred speed. TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR. 2021.
Pashkevich A., Szarata A., Burghardt TE., Jaremski R., Šucha M. Operation of Public Transportation Ticket Vending Machine in Kraków, Poland: An Eye Tracking Study. Sustainability. 2021.
Suriaková B., Šucha M. Smartphones and Pedestrian Behaviour. Transactions on Transport Sciences. 2021.
Šucha M., Pillerová M., Dominik T., Vaculčíková Sedláčková Z., Renczes E., Hodosy J., Tothová L. Testosterone, personality traits and aggressive driving among young male drivers. Bratislava Medical Journal. 2021.
Babic D., Babic D., Šucha M., Stanic V., Toman M. The influence of music genres on the driving behaviour of young drivers and their visual scanning of the environment. TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR. 2021.
Němcová A., Svozilová V., Bucsuházy K., Smíšek R., Mézl M., Hesko B., Belák M., Bilík M., Maxera P., Seitl M., Dominik T., Semela M., Šucha M., Kolář R. Multimodal features for detection of driver stress and fatigue: review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS. 2020.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Can an Experience with No Car Use Change Future Mode Choice Behavior? Sustainability. 2019.
Del Valle C., Šucha M. Effects of alcohol and perceived controllability in optimistic offender drivers. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. 2019.
Viktorová L., Šucha M. Drivers’ acceptance of advanced driver assistance systems – What to consider? International Journal for Traffic and Transport Engineering. 2018.
Neusarová J., Šucha M., Dominik T. Evaluace dopadu dopravně-preventivního projektu „Dožij se dvaceti“. Psychologie a její kontexty (online). 2018.
Herle M., Šucha M., Pereira Da Silva F. Kurse zur Wiederherstellung der Fahreignung – was ist los in Europa? Psychologie in Österreich. 2018.
Viktorová L., Šucha M. Learning about advanced driver assistance systems – The case of ACC and FCW in a sample of Czech drivers. TRANSPORTATION RESEARCH PART F-TRAFFIC PSYCHOLOGY AND BEHAVIOUR. 2018.
Šucha M., Hruban I., Drdla P., Bulíček J., Vtípil Z. Dopravně-psychologické posouzení psychické zátěže výpravčích a traťových dispečerů. Vědeckotechnický sborník ČD. 2017.
Šucha M., Herle M., Pereira da Silva F. Driver Offender Courses in Selected European Countries. Transactions on Transport Sciences. 2017.
Šucha M. HOW-TO-INFLUENCE-BEHAVIOUR MODEL AND SPEED CHOICE. International Journal for Traffic and Transport Engineering. 2017.
Šucha M., Šťastná L., Zámečník P. Osobnostní vlastnosti řidičů řídících pod vlivem alkoholu. Adiktologie. 2017.
Šucha M. Starší řidiči, mobilita a bezpečnost. Geriatrie a gerontologie. 2017.
Plíhal J., Šucha M. SYSTÉMY ASISTOVANÉHO PARKOVÁNÍ. Perner`s Contacts. 2017.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Attitudes Towards Traffic Safety Worldwide. The Open Psychology Journal. 2016.
Šucha M., Černochová D. Driver personality as a valid predictor of risky driving. Transportation Research Procedia. 2016.
Šucha M., Šrámková L., Zámečník P., Černochová D., Rehnová V. Řidiči podstupující dopravněpsychologické vyšetření v ČR. Psychologie pro praxi. 2016.
Šucha M., Šťastná L. Chování účastníkù dopravního provozu pod vlivem alkoholu. Adiktologie. 2015.
Šucha M., Böhmová K., Hrbáčová A. Udržitelná a sociálně odpovědná doprava v kontextu univerzitního města. Dopravní inženýrství. 2015.
Bulíček J., Brožová P., Hruban I., Šucha M. Interakce cyklistů a chodců ve společném prostoru ve městě Pardubice. Psychologie a její kontexty. 2014.
Šucha M., Šrámková L., Risser R. The Manchester Driver Behaviour Questionnaire: self-reports of aberrant behaviour among Czech drivers. European Transport Research Review. 2014.
Plíhal J., Šucha M. Varovné systémy řidiče. Dopravní inženýrství. 2014.
Šucha M. Vision Zero from the Perspective of Traffic Psychology. Transactions on Transport Sciences. 2014.
Zámečník P., Kuřečková V., Böhmová K., Šucha M. Výuka první pomoci v autoškolách – zbytečnost nebo relevantní opatření s velkým potenciálem? Psychologie a její kontexty (online). 2014.
Šucha M. What Does It Mean to Be a Driver and What Does It Mean to Own a Car? International Journal of Traffic and Transportation Engineering. 2014.
ŠUCHA M. Jste typ pro byznys nebo pro neziskovou sféru? Psychologie dnes. 2011.
Šucha M., Seitl M. The Role of Personality Qualities in Driving. Transactions on Transport Sciences. 2011.
Šucha M., Kubátová J., Bendová K. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? Psychologie pro praxi. 2011.
Šucha M., Machovcová K., Tahová I. Podpora rovných příležitostí mezi českými zaměstnavateli. Andragogika. 2008.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Šucha M. Osobnostní struktura a výkonová motivace u manažerů neziskových organizací a manažerů v podnikatelském prostředí. Osobnostní struktura a výkonová motivace u manažerů neziskových organizací a manažerů v podnikatelském prostředí. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Suriaková B., Šucha M. DOPRAVNÉ VZDELÁVANIE V AUTOŠKOLÁCH V ČESKEJ REPUBLIKE Z POHĽADU MLADÝCH ŠOFÉROV. QUAERE 2023: Recenzovaný sborník příspevků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 2023.
Drimlová E., Šucha M. PODOBA DOPRAVNÍ VÝCHOVY VE 4. TŘÍDÁCH V ČESKÉ REPUBLICE. In Krpálková Krelová K., Berková K. (Eds.) SCHOLA NOVA, QUO VADIS? 2023 Sborník recenzovaných příspěvků 8. ročníku mezinárodní vědecké konference. 2023.
Viktorová L., Stanke L., Šucha M. Automobilky, řidiči a jejich pohled na světlomety v nových osobních automobilech. PhD existence 2021. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. 2021.
Hartmannová L., Šucha M. Život bez auta. Město žije a prosperuje tam, kde jsou chodci. 2021.
Pashkevich A., Bairamov E., Burghardt TE., Lenik P., Šucha M. Finding the way at Kraków Główny railway station: Directional signs solving confusion in eye tracker study. Proceedings of 23rd International Scientific Conference. Transport Means 2019. 2019.
Ambros J., Viktorová L., Turek R., Šucha M. How do we perceive traffic risk? Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering. 2016.
Šucha M. DRIVER`S AND PEDESTRIAN`S INTERACTION AT ZEBRA CROSSINGS IN URBAN SETTINGS. In Zanne M. (Eds.) ICTS 2015 17. mednarodno posvetovanje o prometni znanosti - conference proceedings. 2015.
Zámečník P., Šucha M., Řezáč P., Böhmová K. Attitude Towards Electric Vehicles in the Czech Republic. In Stanton N. (Eds.) Advances in Human Aspects of Transportation 2014. 2014.
Šucha M. Pedestrians and drivers: their encounters at zebra crossings. In . (Eds.) Fit to drive 8th International Traffic Expert Congress Warsaw 2014. 2014.
Šucha M., Šrámková L., DeVol D. TPI: Traffic Psychology International on a common European curriculum for postgraduate education in traffic psychology. In Risser R. (Eds.) Fit to Drive 7 - Proceeedings. 2013.
Nakládalová P. Využití metody SEIQoL v problematice vzdělávání žáků-cizinců na primární škole. In Šucha M., Charvát M., Řehan V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2012.
ŠUCHA M. HRA A SVOBODA V PRÁCI. In BENDOVÁ K. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků (Generace Y). 2011.
STOLINSKÁ D. Kvalitativní interpretace kvantitativního výzkumu interakce učitel-žák na primární škole. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2011.
Lörincová L., PECHOVÁ O. Stereotypy lesbických žien v Českej republike a v Holandsku. In Šucha M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X. Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
LEČBYCH M. VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA OSOB S MENTÁLNÍ RETARDACÍ K JEJICH UPLATNĚNÍ NA OTEVŘENÉM TRHU PRÁCE. In ŠUCHA M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku X Vybrané aspekty teorie a praxe. 2011.
Šucha M., Kubátová J. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? In Bendová K. (Eds.) Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
Šucha M., Šťastná L. Efektivita měření přítomnosti alkoholu u řidičů dechovou zkouškou při silničních kontrolách. In . (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference o dopravní psychologii Bratislava 2010. 2010.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. In . (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference o dopravní psychologii Bratislava 2010. 2010.
Šucha M., Réhnová V. Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče. In . (Eds.) Psychologické dny 2008: Já, my a oni. 2009.
Šucha M. Potřeby propouštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
Šucha M. Potřeby propuštěných zaměstnanců v kontextu restrukturalizace společnosti. In Heller D., Mertin V., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2006 - Prožívání sebe a měnícího se světa: Sborník z konference. 2007.
Lečbych M. Psychologické aspekty podporovaného zaměstnávání, aneb kvalitativní výzkum a osoby s mentální retardací. In Řehan V., Šucha M. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2007.
Šucha M. Výzkum potřeb zaměstnanců společnosti České dráhy, a.s. v kontextu restrukturalizace společnosti. In . (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2006.
Šucha M. Prvotné skúsenosti s elektronickým hodnotením kvality výučby študentmi na UP. In . (Eds.) Hodnocení kvality vysokých škol - sborník. 2005.
Šucha M. 1. mezinárodní letní škola na téma evaluace vysokoškolského vzdělání. In . (Eds.) 1. mezinárodní letní škola na téma evaluace vysokoškolského vzdělávání - sborník. 2004.
Šucha M. Povedomie a postoje európskych študentov psychológie k projektu európskeho diplomu v psychológii. In . (Eds.) Práca a jej kontexty - zborník z konferencie Psychologické dni 2003. 2003.
KNIHA - CELEK
Ambros J., Bucsuházy K., Černochová D., Drimlová E., Gabrhel V., Hartmannová L., Havlíčková D., Josrová K., Kořán M., Linkov V., Pashkevich A., Rehnová V., Risser R., Štikar J., Šucha M., Toman M., Zámečník P. Dopravní psychologie. 2024.
Jochmannová L., Gergely O., Charvát M., Obereignerů R., Palová K., Sluková PZ., Šucha M., Viktorová L., Bosá K., Brzobohatý R., Buriánová V., Cirbusová M., Doleček Z., Hlavinka A., Chudárková P., Chudobová J., Klementová P., Kolář M., Nilius P., Ohřálová M., Paprsteinová L., Petrová E., Rumlerová T., Staníková M., Stanke L., Štýbnar M., Valentová I., Vojtíšková M., Wünschová P. Péče on-line v psychosociálních oborech. Možnosti, limity, rizika. 2022.
Jochmannová L., Kimplová T., Palová K., Pešoutová M., Šucha M., Plevová I., Bártek M., Kvardová M., Krasniqi E., Cakirpaloglu P., Tomášková R., Pipová H., Aigelová E., Suchá J., Sluková PZ., Procházka R., Svoboda J., Puc J., Stanke L., Štýbnar M., Hlavinka A., Gütter Z., Pechová O., Rumlerová T., Kupka M., Verný I. Psychologie zdraví. Biologické, psychosociální, digitální a spirituální aspekty. In Jochmannová L., Kimplová T., Elavsky S., Raszka M., Růžička M. (Eds.) 2021.
Risser R., Šucha M. Psychological perspectives on walking. 2020.
Šucha M., Kluppels L., Risser R., DeVol D., Herle M. Selected Topics on Psychology and Traffic Safety. 2020.
Šucha M., Vlčková I., Černochová D., Zámečník P., Rehnová V. Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie. 2016.
Šucha M., Černochová D., Rehnová V., Šrámková L., Zámečník P. Metody pro dopravněpsychologické vyšetření. 2015.
Šrámková L., Šucha M., Obereignerů R., Böhmová K., Walter M., Eliášek L. Rozhovor, pozorvání a anamnéza v dopravněpsychologickém vyšetření. In Šrámková L., Šucha M. (Eds.) 2015.
BENDOVÁ K., DOLEJŠ M., CHARVÁT M., KOLAŘÍK M., PECHOVÁ O., SOBOTKOVÁ I., ŠUCHA M., VTÍPIL Z. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. 2011.
KAPITOLA V KNIZE
Šucha M., Josrová K. Demerit Points and Similar Sanction Programs. In Vickerman R. (Eds.) International Encyclopedia of Transportation. 2021.
Šucha M., Josrová K. Education, Training, and Licensing. In Vickerman R. (Eds.) International Encyclopedia of Transportation. 2021.
Šucha M., Risser R. Enforcement and Fines. In Vickerman R. (Eds.) International Encyclopedia of Transportation. 2021.
Pashkevich A., Bairamov E., Kłos MJ., Burghardt TE., Šucha M. Finding the Way at Katowice Railway Station: An Eye Tracking Experiment. In Kabashkin I., Yatskiv I., Prentkovskis O. (Eds.) Reliability and Statistics in Transportation and Communication. RelStat 2020. Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS, volume 195). 2021.
Pashkevich A., Bartusiak J., Burghardt TE., Šucha M. Naturalistic Driving Study: Methodological Aspects and Exemplary Analysis of a Long Roadwork Zone. In Macioszek E., Sierpiński G. (Eds.) Research Methods in Modern Urban Transportation Systems and Networks. Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS, volume 207). 2021.
Pashkevich A., Bairamov E., Burghardt TE., Šucha M. Finding the Way at Kraków Główny Railway Station: A Detail of Confusion Points in Eye Tracker Experiment. In Kabashkin I., Yatskiv I., Prentkovskis O. (Eds.) Lecture Notes in Networks and Systems. 2020.
Pashkevich A., Bairamov E., Burghardt TE., Šucha M. Finding the Way at Kraków Główny Railway Station: Preliminary Eye Tracker Experiment. In Sierpiński G. (Eds.) Smart and Green Solutions for Transport Systems, Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1091). 2020.
Zámečník P., Šucha M. Users’ decision to buy HEV and EV – results from the Czech Republic. NVH analysis Techniques for Design and Optimalization of Hybrid and Electric vehicles. 2016.
Šucha M., Seitl M., Černochová D. Diagnostické metody pro dopravněpsychologické vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M., Hruška P. Možnosti a meze využití koučinku v procesu mediace. Mediace a možnosti využití. 2013.
Šucha M., Seitl M. Psychické vlastnosti a funkce posuzované v dopravněpsychologickém vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M. Řidič s anamnézou závislosti na návykových látkách. Dopravný psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M. Komunikace jako pracovní nástroj. Základy projektového řízení. 2012.
Šucha M. Leadership. Základy projektového řízení. 2012.
Šucha M. Osobnost a motivace vedoucího týmu. Základy projektového řízení. 2012.
Šucha M. Týmová spolupráce. PhD existence v oboru psychologie v České republice a na Slovensku. 2012.
Šucha M. Vedení projektového týmu. Základy projektového řízení. 2012.
Orel M., Facová V. Agrese v nás a mezi námi - medicínsko-psychologický pohled. In Šucha M. (Eds.) Agresivita na cestách. 2009.
ABSTRAKT
Šucha M. Alcolock jako účinný nástroj prevence řízení pod vlivem alkoholu v ČR – sci-fi nebo blízká budoucnost. Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
Očenášková V. Aspekty ovlivňující životní spokojenost singles. In Charvát M., Šucha M. (Eds.) X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní výzkum a vzdělávání, Sborník abstrakt (Eds. M. Charvát, M. Šucha). 2011.
Šucha M., Bendová K., Kubátová J. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? Šmajdasová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011 – sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2011.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
Šucha M. Osobnostný profil, motivácia a motivačné typy u pracovníkov ziskových a neziskových organizácií - komparačná štúdia. Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. Kniha abstrakt. 2007.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L., Plíhal J., Mazalová R., Risser R., Vtípil Z. Metodika pro výcvik a vzdělávání řidičů v oblasti užívání asistenčních systémů ve vozidlech. 2017.
Šucha M., Rehnová V., Šrámková L., Černochová D., Zámečník P. METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ PSYCHICKÉ ZPŮSOBILOSTI K ŘÍZENÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL 2015. 2015.
Zaoral A., Seitl M., Šucha M., Zámečník P., Havlíčková D., Horáková M., Lehnerová J., Žížalová I. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Suriaková B., Vyhňáková A., Šucha M. DriveSmartEdu: Dopravno-psychologický program pre mladých šoférov. 2024.
Šucha M., Zámečník P., Suriaková B., Toman M., Mazalová R. Hazard prediction. 2023.
Šucha M., Risser R., Zámečník P., Suriaková B., Toman M. Hazard prediction and hazard perception test in the Czech Republic. 2023.
Šucha M., Mazalová R. Unilead - udržitelná mobilita. 2023.
Rumlerová T., Hoffmannová D., Šucha M. Identifikace důvodů neúspěšného ukončení studia DSP. 2022.
Risser R., Šucha M., Zámečník P., Krems J. Autonomous mobility: what will traffic in 2050 be like? 2021.
Šucha M., Risser R. How to make more people walk more. 2021.
Šucha M., Viktorová L., Stanke L. New light sources in car headlamps = greater traffic safety? 2021.
Šucha M., Risser R., Viktorová L. Mobilita a volba dopravního módu v době koronaviru. 2020.
Šucha M. Cestou k sobě. 2019.
Risser R., Šucha M. Enhance Walking. 2019.
Ambros J., Turek R., Šragová E., Šucha M. How fast would you (or should you) drive here? 2019.
Šucha M., Viktorová L., Risser R. Car use: motives and habits. 2018.
Šucha M. City Changer 5. 2017.
Neusar A., Koníčková Š., Šucha M. Find and promote your potential. 2015.
Šucha M. Three crossings study. 2015.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v rámci dopravněpsychologického vyšetření. 2014.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel - 2015. 2014.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Příprava metodiky pro dopravněpsychologické vyšetření. 2014.
Šťastná L., Šucha M., Zámečník P. Vliv návykový látek na kognitivní funkce při řízení. 2014.
Šucha M., Šrámková L., Walter M., Eliášek L., Obereignerů R., Böhmová K. Interview jako klíčová část dopravněpsychologického vyšetření. 2013.
Šucha M., Černochová D., Šrámková L., Rehnová V., Zámečník P. Nová metodika pro posuzování psychické způsobilosti k řízení v ČR. 2013.
Šucha M. Vize 0. 2012.
Šucha M. Alcolock. 2011.
Šucha M., Kubátová J., Bendová K. Workoholismus a technofilie – nemoc nebo životní styl? 2011.
Šucha M., Šťastná L. Efektivita měření přítomnosti alkoholu u řidičů dechovou zkouškou při silničních kontrolách. Mezinárodní konference Transport psychology-Trends 2010. 2010.
Šťastná L., Šucha M. Effectiveness of alcohol-oriented road safety measures in selected EU countries. International Council on Alcohol and Drugs Traffic Safety 2010 Conference. 2010.
Šucha M., Šťastná L. Effectiveness of breath testing of drivers for alcohol at road checks. International Council on Alcohol and Drugs Traffic Safety 2010 Conference. 2010.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. Mezinárodní konference Transport psychology-Trends 2010. 2010.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
Dolejš M., Šucha M., Miovský M. Evaluace preventivního programu Domluvme se (první a druhá etapa). VIII. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku, Kvalitativní přístup pro praxi. 2009.
Charvát M., Šťastná L., Šucha M. Převod metodiky PREventure do českého prostředí. 2009.
Šucha M. ShLOW! (Show Me How Slow). ShLOW! (Show Me How Slow). 2009.
Šucha M., Rehnová V. Budeme ří dit v roce 2010 bezpečněji? Odborný seminář "Šport a drogy". 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Lužný D., Viktorová L., Šucha M., Lysek J. Publikování v Q1 – výsledky a publikační strategie. 2021.
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L. Školení: Asistenční systémy v automobilech (Brno). 2017.
Hamerníková V., Šucha M., Viktorová L. Školení: Asistenční systémy v automobilech (Olomouc). 2017.
Dolejš M., Aigel R., Bacúrová M., Bendová K., Dobešová Cakirpaloglu S., FRANC L., Haase J., CHARVÁT M., Lemrová S., Maierová E., Neusar A., Očenášková V., ŘEHAN V., Šucha M., Vavrysová L., Večerková M., Veldová K., Vonostranský L. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Bendová K., Dolejš M., Maierová E., Šucha M. Základy projektového řízení I. 2011.
Šucha M., Dolejš M., Maierová E., Bendová K. Základy projektového řízení II. 2011.
Bendová K., Dolejš M., Šucha M., Maierová E. Základy projektového řízení I. 2010.
SBORNÍK - CELEK
Šucha M. Psychologie práce a organizace v ČR. In Chýlová H., Lukeš M. (Eds.) 2012.
ŠUCHA M., CHARVÁT M., ŘEHAN V. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VIII (Eds. Šucha, M., Charvát, M., Řehan. V.). 2009.
ŠUCHA M., CHARVÁT M. Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. In . (Eds.) Kvalitativní přístup pro praxi, VIII. Česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2009.
ŘEHAN V., ŠUCHA M. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI - Vybrané aspekty teorie a praxe. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI - Vybrané aspekty teorie a praxe. 2007.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Seitlová K., Šucha M., Nechvílová S., Štefánek R. Projektové řízení pro začátečníky. Projektové řízení pro začátečníky. 2012.
SOFTWARE
Růžička O., Mazalová R., Hamerníková V., Viktorová L., Šucha M. ADAS - Asistenční systémy pro řidiče. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šucha M. Decomobil. 2012.
Šucha M., Seitl M., Zaoral A., Lehnerová J. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Šucha M., Šťastná L. Psychologie cest k bezpečnější dopravě. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Brion M., Meunier J., Tsapi A., Vissers J., Šucha M., Drimlová E., Kluppels L. Educational and therapeutic approaches as responses to traffic offences. 2019.
PROJEKT
Suriaková B., Bosá K., Vyhňáková A., Pokorná N., Šucha M. Dopravno-psychologický program pre mladých šoférov. Univerzita Palackého v Olomouci. 2023.
Šucha M., Risser R., Zámečník P., Suriaková B. A procedure to create a safe urban environment by supporting a shift to sustainable modes of transport and travel. (APPEAL). Horizon Europe: HORIZON-CL5-2022-D6-01. 2022.
Suriaková B., Šucha M., Ciencialová D., Lapotka K. Dopravné vzdelávanie mladých šoférov v autoškolách v Českej republike. Univerzita Palackého v Olomouci. 2022.
Šucha M., Risser R., Viktorová L., Zámečník P., Toman M., Suriaková B., Hartmannová L., Pashkevich A. Teoretická zkouška pro žadatele o řidičské oprávnění včetně posouzení schopnosti vnímat a předvídat riziko. TAČR. 2022.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Viktorová L., Kolařík M., Seitl M., Šucha M. Digital Education for All - Development of Technology Enhanced Learning for Unemployed Persons. European Commission, Erasmus+, KA2. 2021.
Drimlová E., Šucha M., Hartmannová L. Dopravní výchova na II. stupni ZŠ v ČR a její efektivita. Univerzita Palackého v Olomouci. 2021.
Rumlerová T., Hoffmannová D., Šucha M. Identifikace důvodů neúspěšného ukončení studia DSP. Filozofická fakulta. 2021.
Stanke L., Viktorová L., Hlaváček J., Štěpánek L., Jakubíčková S., Norbertová T., Závodníková B., Šucha M., Bajgar M., Slíva M., Mityashova Y. Screening retinálních patologií s využitím metod teleoftalmologie pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu díky zdravému zraku řidičů. Technologická agentura ČR, program Doprava 2020+. 2021.
Hartmannová L., Drimlová E., Suriaková B., Dostál D., Šucha M. Udržitelné módy dopravy u dětí v mladším školním věku v kontextu cestování do školy a zpět. Univerzita Palackého v Olomouci. 2021.
Toman M., Šucha M. Nuda a chování řidičů. Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.
Hartmannová L., Šucha M., Drimlová E., Kročil O., Malátek V., Podškubková N., Staníčková N., Kubátová H., Schlossarek M., Lebeda T., Šafr F. Sdílená mobilita – psychologické, sociální, institucionální a ekonomické aspekty. Univerzita Palackého v Olomouci. 2020.
Jochmannová L., Sluková PZ., Palová K., Charvát M., Obereignerů R., Viktorová L., Šucha M. TL04000033 Možnosti on-line psychosociálnı́ péče pro situace omezeného přı́mého kontaktu. TA0 TAČR. 2020.
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., PROCHÁZKA R., ŠMAHAJ J., ŠUCHA M., Neusar A., LEČBYCH M., HAASE J., ZIELINA M. Iniciace mezioborového potenciálu psychologie - inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi. MŠMT ČR. 2011.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., ŠUCHA M. Rozvoj aplikačního potenciálu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
DOLEJŠ M., CHARVÁT M., Maierová E., HAASE J., BENDOVÁ K., ŠUCHA M., Neusar A., CAKIRPALOGLU P., ŘEHAN V., HRDINA I., VACEK J. Vzdělávání a zvyšování kompetencí pro konkurenceschopnost akademických pracovníků a postgraduálních studentů. MŠMT ČR. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Risser R., Šucha M. Transactions on Transport Sciences. Transactions on Transport Sciences. 2022.
Risser R., Šucha M. Transactions on Transport Sciences - TOTS. Transactions on Transport Sciences. 2022.
Risser R., Šucha M. Transactions on Transport Sciences 01/2022. Transactions on Transport Sciences. 2022.
ZPRÁVA
Fontaine L., Bertrand D., Gaivoto C., Inturri G., Millot M., Morley R., Novales M., Chroeter R., Šucha M., Teixeira M., Walmsley D., Yezbek J., Young T. Operation and safety of tramways in interaction with public space: Analysis and Outcomes. 2015.
Margit H., Šucha M., Pereira da Silva F., Wagner T. Performance Tests in Driver Assessment. 2015.
Šucha M., Vtípil Z., Kolařík M., Bulíček J., Daněk J. Posouzení pracovišť řízení provozu. 2014.
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Seitl M., Šucha M. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. 2010.
Rehnová V., Šucha M., Kotál R., Weinberger J., Zaoral A., Hamerníková V., Katolická M., Zámeník P. Závěrečná zpráva z řešení projektu Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče. Závěrečná zpráva z řešení projektu Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče. 2009.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
The human factor in traffic PCH/92HFM ZS Se 4
Publication Jost (Czech or Slovak language) (first author) 1 PCH/91JC2 LS 0
Publication Jost (Czech or Slovak language) (first author) 3 PCH/91JC3 ZS 0
Publication Jost (Czech or Slovak language) (first author) 4 PCH/91JC4 LS 0
Publication Jost (Czech or Slovak language) (first author) 5 PCH/91JC5 ZS 0
Publication Jost (Czech or Slovak language) (first author) 6 PCH/91JC6 LS 0
Traffic psychology PCH/NDPS ZS 4
Work Psychology PCH/BPPR LS Se 1
Work Psychology PCH/BPPR LS 1
Publication Jost (Czech or Slovak language) (first author) 7 PCH/91JC7 ZS 0
Publication Jost (Czech or Slovak language) (first author) 8 PCH/91JC8 LS 0
Publication Jost (foreign language) (first author) 1 PCH/91JFM ZS 0
Publication Jost (foreign language) (first author) 2 PCH/91JF2 ZS 0
Publication Jost (foreign language) (first author) 2 PCH/91JF2 LS 0
Masters Thesis Conzulting PCH/NKMD ZS Se 0
Masters Thesis Conzulting PCH/NKMD LS Se 0
Publication Jost (foreign language) (first author) 5 PCH/91JF5 ZS 0
Publication Jost (foreign language) (first author) 6 PCH/91JF6 LS 0
Publication Jost (foreign language) (first author) 8 PCH/91JF8 LS 0
Publication Jost (foreign language) (first author) 3 PCH/91JF3 ZS 0
Publication Jost (foreign language) (first author) 4 PCH/91JF4 LS 0
Social and Work Psychology PCH/BS4 ZS 0
Social and Work Psychology PCH/BS4 LS 0
Introduction to the Study of Psychology PCH/BUSTP ZS 2
Publication Jimp (first author) 2 PCH/91JI2 LS 0
Publication Jimp (first author) 3 PCH/91JI3 ZS 0
Publication Jimp (first author) 4 PCH/91JI4 LS 0
Publication Jimp (first author) 5 PCH/91JI5 ZS 0
Publication Jimp (first author) 6 PCH/91JI6 LS 0
Publication Jimp (first author) 7 PCH/91JI7 ZS 0
Publication Jimp (first author) 8 PCH/91JI8 LS 0
Publication Jsc (first author) 2 PCH/91JS2 LS 0
Publication Jsc (first author) 3 PCH/91JS3 ZS 0
Publication Jsc (first author) 4 PCH/91JS4 LS 0
Publication Jsc (first author) 5 PCH/91JS5 ZS 0
Publication Jsc (first author) 6 PCH/91JS6 LS 0
Publication Jsc (first author) 7 PCH/91JS7 ZS 0
Publication Jsc (first author) 8 PCH/91JS8 LS 0
Consulting bachelor theses 2 PCH/94CB2 LS 0
Consulting bachelor theses 3 PCH/94CB3 ZS 0
Consulting bachelor theses 4 PCH/94CB4 LS 0
Consulting bachelor theses 7 PCH/94CB7 ZS 0
Consulting bachelor theses 8 PCH/94CB8 LS 0
Consulting bachelor theses 5 PCH/94CB5 ZS 0
Consulting bachelor theses 6 PCH/94CB6 LS 0
Textbook chapter (first author) PCH/91TM ZS 0
Textbook chapter (first author) 2 PCH/91TM2 LS 0
Opposing pregradual theses 4 PCH/94OK4 LS 0
Opposing pregradual theses 5 PCH/94OK5 ZS 0
Opposing pregradual theses 6 PCH/94OK6 LS 0
Opposing pregradual theses 7 PCH/94OK7 ZS 0
Opposing pregradual theses 8 PCH/94OK8 LS 0
Opposing pregradual theses 4 PCH/94OP4 ZS 0
Opposing pregradual theses 4 PCH/94OP4 LS 0
Opposing pregradual theses 5 PCH/94OP5 ZS 0
Opposing pregradual theses 5 PCH/94OP5 LS 0
Opposing pregradual theses 6 PCH/94OP6 ZS 0
Opposing pregradual theses 6 PCH/94OP6 LS 0
Opposing pregradual theses 7 PCH/94OP7 ZS 0
Opposing pregradual theses 7 PCH/94OP7 LS 0
Opposing pregradual theses 8 PCH/94OP8 ZS 0
Opposing pregradual theses 8 PCH/94OP8 LS 0
Opposing pregradual theses 9 PCH/94OP9 ZS 0
Opposing pregradual theses 9 PCH/94OP9 LS 0
Opposing pregradual theses 10 PCH/94O10 ZS 0
Opposing pregradual theses 10 PCH/94O10 LS 0
Opposing pregradual theses 11 PCH/94O11 ZS 0
Opposing pregradual theses 11 PCH/94O11 LS 0
Opposing pregradual theses 12 PCH/94O12 ZS 0
Opposing pregradual theses 12 PCH/94O12 LS 0
Opposing pregradual theses 13 PCH/94O13 ZS 0
Opposing pregradual theses 13 PCH/94O13 LS 0
Opposing pregradual theses 14 PCH/94O14 ZS 0
Opposing pregradual theses 14 PCH/94O14 LS 0
Work Psychology PCH/DPPR LS 4
Work Psychology PCH/DPPR LS Se 4
Textbook chapter (first author) 3 PCH/91TM3 ZS 0
Textbook chapter (first author) 4 PCH/91TM4 LS 0
Diploma Thesis Defence PCH/MADP ZS 0
Diploma Thesis Defence PCH/MADP LS 0
Textbook chapter (first author) 5 PCH/91TM5 ZS 0
Textbook chapter (first author) 6 PCH/91TM6 LS 0
Textbook chapter (first author) 7 PCH/91TM7 ZS 0
Traffic psychology PCH/MDPS ZS 1
Traffic psychology PCH/MDPS ZS Se 1
Economic Psychology PCH/MEPSY LS Se 1
Economic Psychology PCH/MEPSY LS 1
Opposing pregradual theses 15 PCH/94O15 ZS 0
Opposing pregradual theses 15 PCH/94O15 LS 0
Management of qualification work 2 PCH/94VP2 ZS 0
Management of qualification work 2 PCH/94VP2 LS 0
Management of qualification work 3 PCH/94VP3 ZS 0
Management of qualification work 3 PCH/94VP3 LS 0
Traffic psychology 1 PCH/DP1CN ZS 4
Masters Thesis Conzulting PCH/MKMD ZS Se 0
Masters Thesis Conzulting PCH/MKMD LS Se 0
Coaching PCH/MKOUC ZS Se 1
Coaching PCH/MKOUC ZS 1
State Final Exam of Psychology PCH/SZZK ZS 0
State Final Exam of Psychology PCH/SZZK LS 0
BC Thesis PCH/BCDP ZS 0
BC Thesis PCH/BCDP LS 0
Book chapter (first author) 2 PCH/91BM2 LS 0
Book chapter (first author) 3 PCH/91BM3 ZS 0
Book chapter (first author) 4 PCH/91BM4 LS 0
Book chapter (first author) 5 PCH/91BM5 ZS 0
Book chapter (first author) 6 PCH/91BM6 LS 0
Book chapter (first author) 7 PCH/91BM7 ZS 0
Book chapter (first author) 8 PCH/91BM8 LS 0
Occupational Psychology PCH/PPRB LS 1
Occupational Psychology PCH/PPRB LS Cv 1
Occupational Psychology PCH/PPRD LS Se 4
Occupational Psychology PCH/PPRD LS 4
Human factors in traffic PCH/BHFT ZS 2
Human factors in traffic PCH/BHFT LS 2
Active conference (Czech/Slovak) participation 2 PCH/91CC2 LS 0
Active conference (Czech/Slovak) participation 3 PCH/91CC3 ZS 0
Active conference (Czech/Slovak) participation 4 PCH/91CC4 LS 0
Active conference (Czech/Slovak) participation 5 PCH/91CC5 ZS 0
Active conference (Czech/Slovak) participation 6 PCH/91CC6 LS 0
Active conference (Czech/Slovak) participation 7 PCH/91CC7 ZS 0
Active conference (Czech/Slovak) participation 8 PCH/91CC8 LS 0
Active conference (foreign) participation 5 PCH/91CF5 ZS 0
Active conference (foreign) participation 6 PCH/91CF6 LS 0
Active conference (foreign) participation 7 PCH/91CF7 ZS 0
Active conference (foreign) participation 8 PCH/91CF8 LS 0
Active conference (Czech/Slovak) participation 1 PCH/91CCM ZS 0
Active conference (Czech/Slovak) participation 1 PCH/91CCM LS 0
Active conference (foreign) participation 1 PCH/91CFM ZS 0
Active conference (foreign) participation 2 PCH/91CF2 LS 0
Active conference (foreign) participation 3 PCH/91CF3 ZS 0
Active conference (foreign) participation 4 PCH/91CF4 LS 0
Workshop of applied methodology in traffic psychology 1 PCH/92W1M ZS Se 4
Workshop of applied methodology in traffic psychology 1 PCH/92W1M ZS 4
Consulting bachelor theses 1 PCH/94CBM ZS 0
Publication Jost (Czech or Slovak language) (first author) 1 PCH/91JCM ZS 0
Opposing pregradual theses 1 PCH/94OKM ZS 0
Opposing pregradual theses 2 PCH/94OK2 LS 0
Opposing pregradual theses 3 PCH/94OK3 ZS 0
Opposing pregradual theses 3 PCH/94OK3 LS 0
Opposing pregradual theses 1 PCH/94OP1 ZS 0
Opposing pregradual theses 1 PCH/94OP1 LS 0
Opposing pregradual theses 2 PCH/94OP2 ZS 0
Opposing pregradual theses 2 PCH/94OP2 LS 0
Opposing pregradual theses 3 PCH/94OP3 ZS 0
Opposing pregradual theses 3 PCH/94OP3 LS 0
Opposing pregradual theses 16 PCH/94O16 ZS 0
Opposing pregradual theses 16 PCH/94O16 LS 0
Publication Jimp (first author) 1 PCH/91JIM ZS 0
Selected Questions of Psychology PCH/94PS ZS 0
Selected Questions of Psychology PCH/94PS LS 0
Management of qualification work 1 PCH/94VP1 ZS 0
Management of qualification work 1 PCH/94VP1 LS 0
Publication Jsc (first author) 1 PCH/91JSM ZS 0
Dissertation project consultation 1 PCH/95K1A ZS 0
Dissertation project consultation 1 PCH/95K1A ZS Se 0
Dissertation project consultation 1 PCH/95K1M ZS Se 4
Dissertation project consultation 1 PCH/95K1M ZS 4
Dissertation project consultation 2 PCH/95K2M LS 4
Dissertation project consultation 2 PCH/95K2M LS Se 4
Textbook chapter (first author) 8 PCH/91TM8 LS 0
Book chapter (first author) 1 PCH/91BM ZS 0
Health & public health PCH/92HM ZS Se 4

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
HAVLÍČKOVÁ FIF Psychologie 2021
ZÁMEČNÍK FIF Psychologie 2019
RUMLEROVÁ FIF Psychologie 2022
ŠEBOVÁ ŠAFAŘÍKOVÁ FIF Psychologie 2018
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)