Kurz pro lektory rehabilitačních programů pro řidiče

 

Aktuálne kurz není otevřen. O termínech realizace dalšího běhu budeme zájemce předem informovat.

 

Informace o kurzu:

 

Komu je kurz určen: 

Psychologům, nejlépe s minimálně tříletou praxí v oboru a zkušenostmi z oblasti psychoterapie, kteří se v budoucnu chtějí stát lektory rehabilitačních programů pro pachatele přestupků a trestných činů v dopravě.

Po ukončení kurzu budou absolventi připraveni: 

Komplexně připravovat a realizovat rehabilitační programy pro řidiče s problematickým průběhem praxe.

Zvládat práci s nemotivovanou klientelou.

Orientovat se v tématech bezpečnosti dopravy a dopravní psychologie.

Co Vás čeká: 

Detailní seznámení s metodikou práce.

Teoretické informace z oblasti rehabilitačních programů, bezpečnosti dopravy, dopravní psychologie a práce s nemotivovanou klientelou.

Praktické příklady z praxe.

Tipy a konkrétní postupy pro reálnou práci s klienty, včetně praktického nácviku.

Součástí programu je poskytnutí metodik pro realizaci rehabilitačních programů pro řidiče a dalších studijních materiálů.

 

Odborní garanty kurzu:

Mgr. Petr Zámečník a PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Lektoři kurzu:

Mgr. Petr Zámečník 

Mgr. Veronika Kurečková

PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D.