Konferenční příspěvky

Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče – výsledky výzkumu

II. mezinárodní konference „Dítě mezi dvěma rodinami“. 29. dubna 2014, Karviná, Česká republika.

Prezentace: Biologická a pěstounská rodina: pohled dětí přijatých do pěstounské péče – výsledky výzkumu

Autorky: doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc., PhDr. Veronika Očenášková

Pedestrians and drivers: their encounters at zebra crossings

Fit to Drive: 8th International Traffic Expert Congress. 8 to 9 May 2014, Warsaw

Presentation: Pedestrians and drivers: their encounters at zebra crossings

Why we act in the traffic the way we do

Human Factor in Traffic, COST Meeting/ Dublin 2013

Presentation: Why we act in the traffic the way we do

Author: Matúš Šucha

Pedestrian and driver encounters, communication and decision strategies

Norbit 2013

Presentation: Pedestrian and driver encounters, communication and decision strategies

Author: Matúš Šucha

TPI: Traffic Psychology International on a common European curriculum for postgraduate education in traffic psychology

7th International Traffic Expert Congress/ 25 – 26 April 2013, Berlin

Presentation: TPI_Curriculum_18042013_TPI Traffic Psychology International on a common European curriculum for postgraduate education in traffic psychology

Authors: Matúš Šucha, Lenka Šrámková, D. DeVol

Self-reported Aberrant Behaviour on Roads in a Sample of Czech Drivers

International Conference Driver Behaviour and Training/ Helsinki 2013

Presenation: International Conference Driver Behaviour and Training, Helsinki 2013

Authors: Matúš Šucha, Lenka Šrámková

Starší příspěvky

Interpersonal Decentering in Patients with Schizophrenia

4th European Conference on Schizophrenia Research/ 26.09.2013 – 28.09.2013 – Berlin, Germany

Poster: Interpersonal decentering in patients with schizophrenia

Authors: Kristýna Hosáková, Martin Lečbych

Abstract citation: HOSÁKOVÁ, K., LEČBYCH, M. Interpersonal decentering in patients with schizophrenia. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 2013, č. 263, s. 73-74.

Diagnostika interpersonální decentrace u osob se schizofrenií prostřednictvím Tematicko apercepčního testu

15. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí/ 12.06.2013 – 15.06.2013- Luhačovice

Autoři: Kristýna Hosáková, Martin Lečbych

Poster: Diagnostika interpersonální decentrace u osob se schizofrenií prostřednictvím Tematicko apercepčního testu

Citace abstraktu:  HOSÁKOVÁ, K., LEČBYCH, M. Diagnostika interpersonální decentrace u osob se schizofrenií prostřednictvím Tematicko apercepčního testu. Psychiatrie : časopis pro moderní psychiatrii, 2013, roč. 17, s. 84-85.

Interpersonální decentrace u pacientů se schizofrenií

II. kongres na téma Léčba v psychiatrii/10.10.2013 – 13.10.2013 – Ostrava

Autoři: Kristýna Hosáková, Martin Lečbych

Poster: Interpersonální decentrace u pacientů se schizofrenií

Abstrakt: HOSÁKOVÁ, K., LEČBYCH, M. Interpersonální decentrace u pacientů se schizofrenií. Česká a slovenská psychiatrie, 2013, roč. 109, č. 3, s. 266.

Personality dimensions of university students affected by traditional bullying and cyberbullying

6th Annual International Conference on Psychology / 28. – 31.5. 2011 – Athens

Presentation: Cyberbullying_ Athens_2011

Authors: Šmahaj Jan, Dobešová-Cakirpaloglu Simona, Cakirpaloglu Panajotis, Očenášková Veronika