Volit mohou akademičtí pracovníci a studenti Univerzity Palackého (včetně studentů kombinovaného studia). Při vstupu do volební místnosti se musí prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Volby do Akademického senátu UP budou probíhat pouze prezenční formou (tj. osobním hlasováním ve volební místnosti) a to od 31. března do 6. dubna 2017. Volební místnost bude putovat po budovách Filosofické fakulty dle následujícího rozpisu:

Pátek 31. 3., 9:30 – 11:30, Vodární 6, uč. 005

Pondělí 3. 4., 9:30 – 11:30, Univerzitní 3, Konvikt – Kaple

Úterý 4. 4., 9:30 – 11:30, Křížkovského 12, uč. 1.04

Středa 5. 4., 9:30 – 11:30, tř. Svobody 26, místnost 1.30

Čtvrtek 6. 4., 9:00 – 17:00, tř. Svobody 26, místnost 1.30

 

A jak se volí?

Na volebním lístku máte možnost označit maximálně 2 kandidáty z řad akademických pracovníků a 1 kandidáta z řad studentů. V případě zatržení více kandidátů se stává hlasovací lístek neplatným.

 

O akademickém senátu 

Akademický senát UP (AS UP) má 24 členů, z toho je 8 členů z řad studentů, 16 členů z řad akademických pracovníků. Každá fakulta je zastoupena dvěma senátory z řad akademických pracovníků a jedním z řad studentů. Funkční období senátu je tříleté.