Dospívání vedle závislého: zkušenosti sourozenců problémových uživatelů drog

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na subjektivní zkušenosti mladších sourozenců uživatelů drog. Cílem mé práce je zjistit, jaké jsou zkušenosti těchto lidí, co respondentům pomohlo (případně co při zpětném pohledu myslí, že jim mohlo pomoci) tuto situaci zvládat, a upozornit na tuto problematiku. V praxi se dnes běžně pracuje kromě samotných uživatelů také s jejich rodinami, zejména s partnery/partnerkami, eventuálně s rodiči či s dětmi - proto jsem se rozhodla zaměřit se právě na sourozence a zjistit o nich více.

Informace pro účastníky výzkumu:

  • Máte staršího sourozence, který měl nebo má problémy s nelegálními drogami v období Vašeho dospívání, popř. trvají dodnes?
  • Je Vám 20-30 let?
  • Jste ochotný/á se o svou zkušenost ANONYMNĚ podělit za účelem výzkumu pro výše zmíněnou práci?

Pokud ano, dovoluji si Vás požádat o cca půl hodinový rozhovor na toto téma. Ideální místo k setkání je Olomouc či Praha, ale může proběhnout i kdekoliv jinde po ČR.

Data budou samozřejmě anonymně (pod kódem) zpracována pouze pro účely této práce, od níž očekávám, že bude výzvou k obrácení větší pozornosti k cílové skupině a to jak v rámci dalších výzkumů tak v praxi, v příslušných odborných službách.

Pokud se máte jakékoliv otázky nebo se rozhodnete zapojit, kontaktujte mě, prosím, zde:

e-mail: vendula.cignerova01@upol.cz

nebo telefon: +420 605 123 977

nebo facebook: Vendula Cígnerová (obraz jako profilová fotka)

 

Těším se na spolupráci!