Diabetes mellitus I. typu v partnerství a vnímaní jeho vlivu na vztah oběma partnery

Dobrý den,

v následujícím krátkém článku bych Vám ráda poskytla podrobnější informace k  bakalářské práci na téma: Diabetes mellitus I. typu v partnerství a vnímaní jeho vlivu na vztah oběma partnery. Zároveň Vás touto cestou chci požádat o zapojení se do výzkumu.

KDO se může zapojit do výzkumu:

Zajímám se o páry ve věku 20 – 40 let, u kterých má jeden z partnerů nebo partnerek Diabetes mellitus I. typu (dále DM I. typu).

PROČ se zabývám tímto tématem: 

Mojí inspirací pro výzkum je sestra, které bylo toto onemocnění diagnostikováno v 9 letech. Myslím si, že partnerský život s DM I. typu může být v různých ohledech rozdílný. Proto bych ráda zjistila pohledy a vnímání obou dvou partnerů v souvislosti s touto nemocí.  

Budu vděčná za všechny vaše zkušenosti, nápady a názory. Ty by mohly být užitečné a nápomocné pro současné i budoucí generace odborníků, kteří by se chtěli ve svém profesním životě zabývat lidmi žijícími s chronickým onemocněním s ohledem na všechny součásti, které k jejich každodennímu životu patří.

JAK se zapojit do výzkumu:

Pro zapojení se do výzkumu mě můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo emailu. Následně bych se s Vámi domluvila na osobním setkání, kdy proběhne rozhovor s každým z partnerů/partnerek zvlášť. Celý rozhovor bude nahráván na diktafon.

KDE se bude výzkum konat:

Místo našeho setkání není pevně stanovené. Chci, aby celé setkání bylo pro Vás co nejvíce pohodlné. Proto se na místě, kde bude probíhat rozhovor, domluvím předem s Vámi a s Vaším partnerem/partnerkou.

 

KDY se bude výzkum konat:

Setkání budou probíhat v období měsíců listopad – leden. Na konkrétním dni a času se domluvíme dle Vašich možností.

ETIKA výzkumu:

Veškeré údaje v bakalářské práci budou zcela anonymní a bude s nimi zacházeno dle zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Po dokončení bakalářské práce budou veškerá data z nahrávajícího zařízení a programu smazána. Proband má právo kdykoli během výzkumu svoji účast ukončit. Na jeho žádost musí být veškerá nasbíraná data ihned smazána a nezařazena do výzkumu.

V případě Vašeho zájmu o zapojení se do výzkumu či otázek budu ráda, když mě budete kontaktovat na níže uvedený email nebo telefon.

 

Těším se na Vaši spolupráci :-)

Pařilová Martina

Kontakt

parima05@ff.upol.cz

774 181 266 

                                                                        

Katedra psychologie FF

Univerzita Palackého

Vodární 6

771 80 Olomouc