Systém virtuální reality

VR200-INTRO-W

V oblasti virtuální reality nabízí zařízení VR200-INTRO-W využití v rámci sociální psychologie (např. navazování vztahů ve virtuální prostředí a jejich simulace s možností změny pohlaví, rasy apod.), prostorové kognice (umožňující sledování a studování prostorového chování a paměti), edukačního procesu (vytváření virtuální tříd a obsahů, exploraci 2D a 3D objektů, komunikační proces i virtuálně přítomných osob apod.), v rámci terapeutických přístupů zaměřených na expozice v rámci fobií (např. arachnofobie, strach z létání, vystoupení na veřejnosti), zvládání posttraumatické stresové poruchy, výcviku a nácviku zvládání v nejrůznějších oblastech vnímání stresu a jiných oblastech. Zařízení nabízí využití i v práci s rozšířenou realitou (augmented reality), která umožňuje propojení skutečného a virtuálního prostředí.
Společně s využitím zařízení PSYCHOPSHYSLAB je možné získat další velmi cenné informace. Zařízení může být však využito zcela samostatně. Výhodou je mobilita a přesnost zařízení, které obsahuje virtuální přilbu HMD1. Neocenitelným přínosem je nástroj pro možnost vytváření 2D a 3D simulací.
Více informací
Videoukázka stáže Virtuální realita