Přijímací zkoušky

SEZNAM UCHAZEČŮ POZVANÝCH K ÚSTNÍ ČÁSTI PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK (2. kolo) DO MAGISTERSKÉHO NAVAZUJICÍHO STUDIA

Ústní pohovory se konají na Katedře psychologie FF UP
Vodární 6, Olomouc

Magisterské navazující studium psychologie – prezenční

dne 22. 6. 2017

Magisterské navazující studium psychologie – kombinované

dne 23. 6. 2017

K rychlému nalezení informace o postupu, data a času přijímacích zkoušek
v uvedených seznamech použijte klávesovou zkratku Ctrl + F a uveďte své univerzitní číslo. Pokud vaše číslo v seznamu není, nepostupujete do 2.kola. 

 

 

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Možnost prominutí přijímací zkoušky studentům CŽV dle paralelních akreditovaných studijních oborů

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/uchazeci2015/prijimaci-zkousky-dod/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »