FAQ

Na této stránce dále pracujeme.

Program Statistica 12 CZ pro studenty UP

Návod na stažení a instalaci programu naleznete v odkazu ZDE.

Otázky a odpovědi k Bc./Mgr. obhajobám a státním záverečným zkouškám

Obhajoba

1. Mám mít připravenou PowerPointovou prezentaci?

Prezentace v PowerPointu se nedělá, každý si nachystá 5-7 minutové ústní sdělení o své práci.

2. Jak dlouhá bude obhajoba a co vše by mělo zaznít?

Obhajoba bude trvat maximálně 25 minut, ve svém vystoupení se student zaměří především na výsledky práce a bude reagovat na připomínky v posudcích.

3. Kdo všechno bude u obhajoby přítomen?

U obhajoby bude předseda komise (doc. Řehan), tajemnice katedry (dr. Reiterová), vedoucí práce a oponent, popř. jejich zástupci.

Průběh a organizace státních závěrečných zkoušek

1. V jakém pořadí půjdeme v den státnic?

Pořadí je podle abecedy, je však brán ohled na požadavky vedoucích a oponentů při obhajobách, u zkoušek jde ten, kdo je připravený.

2. Kdo nás bude organizovat? Bude probíhat nějaké oficiciální zahájení?

Ano. V 8.00 h se studenti sejdou ve studentské místnosti (č. 321). Doc. Řehan pak zkontroluje dle seznamu přítomné studenty a podá instrukce k obhajobám (sdělí případnou změnu pořadí) a ke státním zkouškám.

3. Jak přesně probíhá losování otázek? Losujeme otázky pro všechny předměty najednou, nebo zvlášť?

Otázky se losují zvlášť vždy po dvou pro každý předmět.

4. Budu mít možnost si vylosovanou otázku písemně připravit?

Samozřejmě, příprava je cca 15 až 20 minut na každý předmět.

5. Budou u otázky vypsány kromě jejího názvu také hlavní body, které k dané otázce/okruhu patří?

Ano, každá otázka je vždy detailně vysvětlena.

6. Jaký je časový limit pro každý předmět?

Časový limit není stanoven.

7. Máme jako ročník připravit nějké občerstvení?

Bývá zvykem, že každá skupina připravuje ke dni svých státnich a obhajob malé pohoštění (s přípravou pomáhá paní sekretářka Lenka Molnárová).

Otázky a odpovědi k přijímacím zkouškám do navazujícího Mgr. studia

1. Kdy budou známy výsledky přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia?

Výsledky budou ihned po vyhodnocení 16. 6. odpoledne nebo nejpozději v úterý 17. 6. ráno odeslány na studijní oddělení k zadání do IS Stag. Pokyny studenti najdou na webových stránkách Filozofické fakulty v sekci výsledky přijímacího řízení.

2. Jak přesně budou probíhat přijímací zkoušky?

Nejprve studenti napíší test (odpovědi a, b, c, d, e). Každý uchazeče ho píše pouze jednou, i když se nahlásil na obě formy studia. Následně jsou studenti s nejvyššími percentily pozvání k ústnímu pohovoru.

3. Kolik studentů bude přijato?

Do prezenčního navazujícího Mgr. studia bude přijato cca 55 studentů, do kombinovaného 45 studentů.

4. Jak se dozvím o výsledcích ústního pohovoru?

Návrhy na přijetí uchazečů ke studiu či rozhodnutí o nepřijetí ke studiu budou rozesílány do 30 dnů od vykonání poslední části předepsané přijímací zkoušky pro daný obor. Pro katedru je poslední předepsaná část přijímacích zkoušek ústní pohovor. Tudíž po zpracování všech bodů za všechny předepsané části rozešle studijní oddělení vyrozumění poštou.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/studium/faq/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »