Informace pro studenty DSP přijaté v akademických letech 2009/10 až 2011/12

Studium DSP pro studenty přijaté ve školním roce 2009/10 až 2011/12 je i nadále standardně řízeno dle podmínek stanovených v rámci projektu VZKAS. Bližší informace lze získat u garantů jednotlivých předmětů či u tajemníka OR Miroslava Charváta.

Výuka v modulech dle projektu VZKAS již probíhat nebude, bude ovšem probíhat inovovaná výuka se stejným či obdobným obsahem. Vaše povinnosti si tedy můžete splnit v rámci této výuky dle studijních plánů pro 1. ročník. Nástupnickým předmětem pro modul MMS (metodologicko-statistický) je předmět PCH/91AME – Metodologie a Statistika (Garant: Miroslav Charvát), pro modul MPM (projektový management) předmět PCH/92BMP – Projektový management (garant: Klára Seitlová), a pro modul M3P (publikační, prezentační a pedagogické dovednosti) pak předmět PCH/91MPD – Publikační dovednosti pro psychology (Garant: Aleš Neusar). Pravděpodobně pro vás nebude možné se na tyto nové předměty zapsat v systému STAG, nicméně lze se domluvit přímo s garanty těchto předmětů. Ve STAGu se Vám vykazují předměty dle starých zkratek. Na tyto předměty a povinnosti se zapisujte v tom semestru, ve kterém je hodláte splnit. POZOR – systém STAG se pro zápis předmětů pro příslušný semestr standardně otevírá pouze v obdobích určených harmonogramem akademického roku FF UP.

Nově vznikla povinnost absolvovat zahraniční stáž a realizovat výuku v předepsaném rozsahu, která se týká studentů DSP, kteří byli přijati v akademickém roce 2011/2012. Blíže viz zápis z jednání oborové rady ze dne 28. 2. 2012.  a Směrnice děkana SD – 1/2012. Tyto povinnosti mají pro příslušný ročník již své předměty i ve STAGu, jedná se o  9VYU – Výuka a 9ZS – Zahraniční stáž. Na tyto předměty se zapisují jen studenti přijatí v akademickém roce 2011/12. Garantem výuky je PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. Formulář Potvrzeni o vykonání odborné výukové praxe je ke stažení zde. Garantkou zahraničních stáží je PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. Zde si můžete stáhnout formulář Zápis zahraniční stáže.

V platnosti zůstává i pokyn pro externí studenty o vykazování publikační činnosti v OBD.

Výše stipendií interních doktorandů se řídí následujícím dokumentem > Udělovaní stipendií na Katedře psychologie.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/studium/c-phd-studium/informace-pro-studenty-dsp-prijate-v-akademickych-letech-200910-az-201112/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »