PhD studium

Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje již dlouhodobě doktorské studijní programy (dále i DSP) v oborech Klinická psychologie a Pedagogická psychologie. Oba obory mají v současné době platnou akreditaci a v rámci projektů VZKAS a UPDOC prošly v posledních letech inovacemi, které přispěly k jejich zkvalitnění.

Od roku 2015 má Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci udělenu akreditaci pro realizaci doktorských studijních programů v oborech klinická a pedagogická psychologie též v anglickém jazyce.

Naším cílem je poskytovat kvalitní a moderní studijní program v prezenční i kombinované formě, na jehož konci jsou absolventi připravení pro budoucí náročnou vědeckou-výzkumnou i aplikovanou expertní činnost v psychologické praxi. Velmi se proto při studiu zaměřujeme na metodologickou průpravu i na specifické oborové znalosti založené na soudobých poznatcích. Rádi na naší katedře uvítáme talentované a motivované uchazeče, jejichž životní dráha se ubírá právě tímto směrem.

Garantem DSP na Katedře psychologie a předsedkyní oborové rady Klinické psychologie je doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. Předsedou oborové rady Pedagogické psychologie je doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/studium/c-phd-studium/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »