Česká asociace studentů psychologie

Česká asociace studentů psychologie, z.s. je dobrovolná, nezisková organizace studentů psychologie působící na území České republiky.

Byla založena 11. dubna 2001 v Praze.

garant katedry pro Benekov:PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.
vedoucí organizace:Kristýna Zástavová 
kontaktní osoba:Ivo Černík 
kontaktní adresa:Česká asociace studentů psychologie, z.s.
Katedra psychologie FF UP
Vodární 6
Olomouc
771 80
kontaktní telefon:+420 774 545 935
kontaktní email:info@caspos.cz
www stránky:http://www.caspos.cz/

Základní cíle

 • Podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie v České republice.
 • Profesní rozvoj studentů psychologie.
 • Podpora aktivit studentů psychologie směřujících k široké veřejnosti.
 • Propagace psychologie a budování jejího dobrého jména.
 • Aktivní spolupráce s EFPSA (Evropská federace psychologických studentských asociací).

Hlavní úspěchy

 • Výměnné pobyty s Nizozemskem, Maďarskem, Srbskem, Černou Horou, Švýcarskem, Bulharskem a Belgií.
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2004 na téma „Uplatnění psychologa v praxi“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2005 na téma „Klient a my“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2006 na téma „Rozpor mezi teorií a realitou“
 • EFPSA kongres v roce 2006 na téma „Vztahy“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2007 na téma „Psychologie dnes a zítra“
 • Česko-Slovenská mezioborová konference v roce 2007 na téma „Ecce homo: (ne)mocný hráč zítřka
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2008 na téma „Neurony a/nebo duše“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2009 na téma „Sex, o nás vás i vás…“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2010 na téma „Mám to pod kontrolou aneb cesta k (ne)závislosti“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2011 na téma „Za hranice dobra aneb psychologie zločinu“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2012 na téma „Aby vaše práce byla radost“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2013 na téma „Svoboda myšlení aneb kreativita (ne)všedních dní“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2014 na téma „Quo vadis, psychologie? Aktuální trendy v psychologii“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2015 na téma „Moc emocí“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2016 na téma „Láska ve 21.století“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2017 na téma „Diagnóza strach“
 • Celostátní konference ČASP, o.s. v roce 2018 na téma „Štěstí“
 • Dvouletý projekt evropského fondu Youth „Zažít spolu“ na podporu dětských pacientů psychiatrické léčebny Šternberk.
 • Roční projekt „Společné zážitky sjednocují“ pro znevýhodněné děti z města Olomouce podpořený Fondem T-Mobile.
 • Odborné přednášky, exkurze a kurzy pro studenty psychologie.
 • Seznamovací pobyty „Dostředy“ pro studenty Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.