Aktuální oznámení studentům

Termín odevzdání bakalářských a magisterských diplomových prací

06. 03. 2017 / Zuzana Vaculčíková Sedláčková

Vážené studentky a studenti,

termín odevzdání BP a DP se řídí vždy platným harmonogramem Katedry psychologie. Ve výjimečných a odůvodněných případech můžete požádat vedoucího katedry o prodloužení této lhůty o 5 pracovních dní, viz Interní norma Katedry psychologie č. 1/2017, kterou naleznete zde: http://psych.upol.cz/o-nas/uredni-deska/.

Pro aktuální nejbližší termín odevzdání BP/DP 31.3., bude po případném schváleném prodloužení datum odevzdání nejpozději 7.4.

 

S pozdravem. Zuzana Sedláčková

 

Stipendijní podpora FF UP 2017

02. 03. 2017 / Lucie Reichová

Upozorňujeme, že v rámci stipendijní podpory poskytované Filozofickou fakultou UP mohou o příspěvky žádat:

  1. studentské organizace působící pod FF UP. Podrobnější informace naleznete zde.
  2. studenti FF UP na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka. Bližší informace naleznete zde.

Čtěte více v přiložených odkazech a nepromeškejte svou šanci! 😉

Zákaz kouření (týká se i venkovních ploch) od 1.3.

02. 03. 2017 / Radek Trachtulec (VRÁTNICE)

Od 1.3. 2017 platí zákaz kouření ve všech budovách FF UP, včetně exteriérů a venkovních ploch. Tzn., že zákaz platí i na dvoře budovy ve Vodární ulici.

Nabídka doktorského studia

27. 02. 2017 / Lucie Reichová

Milí studenti, milé studentky,
Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě nabízí doktorské studium zaměřeného na studium autismu.
Více informací naleznete v příloze ↓ ZDE

Finanční podpora studentských projektů

26. 02. 2017 / Lucie Reichová

Nadační fond Univerzity Palackého vyhlašuje 3. výzvu, v rámci které podpoří umělecké a výzkumné projekty studentů magisterských a doktorských studijních programů s mezinárodním přesahem.

Více informací naleznete na fond.upol.cz nebo kontaktuje paní magistru Ditu Palaščákovou (dita.palascakova@upol.cz).
Soutěž - Studentské psychologické dny 2017

Soutěž – Studentské psychologické dny 2017

23. 02. 2017 / Lucie Reichová

Milé kolegyně a kolegové z magisterského studia,

chtěli bychom vám nabídnout možnost účastnit se katedrového kola Mezinárodních studentských psychologických dnů. Před nějakou dobou jste obhájili své bcdp práce a nyní máte možnost je přihlásit do již zmiňované soutěže.

Termín katedrového kola je 23.2.2017.

Začátek prezentací od 9:45 | Místo konání katedrového kola: učebna 214

Porota: Dr. Dolejš a kolegové

Podmínky:

  1. Nahlásit svoji bcdp do 19.2.2017 – název bcdp (prezentace), forma studia, termín obhajoby bcdp a příjmení se jménem – požadované údaje zašlete na martin.dolejs@upol.cz
  2. Připravit si 15 minutou prezentace – powerpoint prezentace 10 minut + 5 minut diskuze (je nutné dodržet stanovenou časovou dotaci)
  3. Bcdp donést v jednom vyhotovení na prezentaci (nebo poslat předem v pdf, pokud nemáte fyzickou podobu)

 

První a druhý vítěz katedrového kola se zúčastní mezinárodního kola (ubytování a cestovné hrazeno); termín bude ještě upřesněn. Jedná se o dlouholetou prestižní soutěž – viz http://psych.fss.muni.cz/spd07/view.php?cisloclanku=2007020101 nebo http://www.vzkas.upol.cz/index.php?id=116

Bližší informace z pohledu účastníka Vám mohou poskytnout studentky 2. navazujícího mgr. ročníku – Lucie Reichová (lucie.reichova@gmail.com) či Jana Horáková (jana.horakova11@upol.cz), které se účastnily soutěže minulý rok.

Každý ze soutěžících obdrží věcné ceny.

Děkujeme předem za váš zájem a budou-li jakékoliv dotazy kontaktujte dr. Dolejše.

OSTATNÍ SRDEČNĚ ZVEME JAKO DIVÁKY NA KATEDROVÉ KOLO!

program Statistica – důležité doplnění návodu

21. 02. 2017 / Radek Trachtulec (VRÁTNICE)

Pro ty z vás, kdo se chystáte na instalaci programu Statistica 12 CZ – přikládám upravený návod:  http://psych.upol.cz/statistica-12-cz-navod-k-instalaci/ – v dřívější verzi byl odkaz na stažení programu Daemon Tools (pro práci s ISO soubory), který (jak jsem byl upozorněn) obsahuje v některé verzi malware. Ve Windows 8/8.1/10 jde s ISO soubory pracovat bez „pomocného“ programu, což se dočtete v přiloženém návodu.

Pořád platí to, že pokud máte s instalací Statisticy nějaký problém, můžete se s notebookem zastavit na vrátnici (instalace trvá 10-20 min. v závislosti na verzi Windows, „rychlosti“ systému, atd.).

Vyhlášení soutěže děkana o nejlepší pedagogický výkon za rok 2016

19. 02. 2017 / Lucie Reichová

Filozofická fakulta vyhlašuje další ročník soutěže děkana o nejlepší pedagogický výkon. Cena je určena všem pedagogům na FF UP za excelentní pedagogickou činnost, kteří vyučovali v roce 2016 (LS 2016 a ZS 2016).

Každý student může nominovat jednoho pedagoga prostřednictvím podání písemného nominačního dotazníku na sběrných místech FF UP (jedno je i na vrátnici Vodární 6), a to až do 31.3.2017.

Nominace je další skvělá možnost, jak dát svým vyučujícím zpětnou vazbu, že jste spokojeni s kvalitou výuky… a mimo to upřímně zahřeje na srdci dotyčného! 🙂

Více informací naleznete na http://www.ff.upol.cz/aktualita/clanek/vyhlaseni-souteze-dekana-o-nejlepsi-pedagogicky-vykon/

Aktualizovaný manuál DP

15. 02. 2017 / Zuzana Vaculčíková Sedláčková

Vážené studentky a studenti,

od 20.9.2017 bude platný aktualizovaný manuál DP. Novou verzi manuálu nalezenete zde

http://psych.upol.cz/wpcontent/uploads/2014/08/Aktualizovan%C3%BD_Manual-pro-psani-BP-a-DP_2017.pdf

S pozdravem. Zuzana Sedláčková

Kabinet psychodiagnostických metod – výpůjční doba LS 2017

14. 02. 2017 / Lenka Kristlová

Milí studenti, kolegové a vyučující,

standardní výpůjční doba kabinetu psychodiagnostických metod pro LS 2017 bude v úterý od 9:45 do 10:30. Pro vypůjčení/vrácení metody mohou studenti/vyučující přicházet v těchto hodinách. V případě konzultace volby vhodné testové metody kontaktujte Dr. Obereignerů. Pokud byste měli dotaz ohledně možnosti vypůjčení konkrétní metody, prosím pište na emailovou adresu lenka.kristlova@seznam.cz.

Za kabinet psychodiagnostických metod

Lenka Kristlová

Filmový seminář 2

08. 02. 2017 / Eva Maierová

Milé studentky, milí studenti. První výuka Filmového semináře 2 s Dr. Janečkovou proběhne 13.2. dle rozvrhu.

Zahájení předmětu Speciální otázky psychofyziologie (1. ročník nMgr.)

07. 02. 2017 / Tomáš Dominik

Pro 1. ročník prezenčního magisterského studia: výuka předmětu Speciální otázky psychofyziologie s vyučujícími Mgr. Tomášem Dominikem a Mgr. Karolínou Fryštackou začne 17. 2. 2017 v 8:00 v počítačové učebně. Prosíme všechny účastníky zapsané na předmět o přítomnost.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/rubrika/aktualni-oznameni-studentum/page/30/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »