Aktuální oznámení studentům

Filmový seminář 2

08. 02. 2017 / Eva Maierová

Milé studentky, milí studenti. První výuka Filmového semináře 2 s Dr. Janečkovou proběhne 13.2. dle rozvrhu.

Zahájení předmětu Speciální otázky psychofyziologie (1. ročník nMgr.)

07. 02. 2017 / Tomáš Dominik

Pro 1. ročník prezenčního magisterského studia: výuka předmětu Speciální otázky psychofyziologie s vyučujícími Mgr. Tomášem Dominikem a Mgr. Karolínou Fryštackou začne 17. 2. 2017 v 8:00 v počítačové učebně. Prosíme všechny účastníky zapsané na předmět o přítomnost.

Dr. Šucha – zrušení konzultačních hodin 8. 2. 2017

04. 02. 2017 / Matúš Šucha

Milé studentky, studenti,

dne 8. 2. 2017 (středa) se ruší moje konzultační hodiny. Děkuji za pochopení, Matúš Šucha

Dr. Šucha – 1. 2. 2017 zrušeny konzultační hodiny

30. 01. 2017 / Matúš Šucha

Milé studentky, studenti,

dne 1. 2. 2017 se ruší moje konzultační hodiny. Děkuji za pochopení, Matúš Šucha

Výuka Dr. Orla (I. + III. ročník) 13. 2. 2017

30. 01. 2017 / Jan Šmahaj

Dne 13. 2. 2017 výuka mimořádně odpadá z důvodu cesty do zahraničí.

Výzkum – zahraniční mobilita

25. 01. 2017 / Klára Seitlová

Výzkum mobilita FF UP

Vážené studentky a studenti,

vedení FF UP se snaží zlepšovat podporu a rozsah zahraničních mobilit, a proto se rozhodlo pro aktuální průzkum. Vaše odpovědi a podněty v tomto dotazníku pro nás budou ve zlepšování cenným materiálem.

Výzkum zahraniční mobility se v návaznosti na výzkumné téma teorie Attachmentu zabývá vzájemnými souvislostmi mezi několika psychologickými konstrukty, a to motivací studentů k zahraničním studijním pobytům, copingovými strategiemi a v neposlední řadě teorií vztahové vazby. Tato studie si klade za cíl popsat vztahovou vazbu u studentů FF UP: a) kteří se v roce 2015 zúčastnili zahraničního studijního pobytu, b) kteří se během svého dosavadního studia na FF UP nezúčastnili žádného zahraničního studijního pobytu. Dalším úkolem je popsat jejich copingové strategie a úvest je do souvislostí se vztahovými vzorci. Studie dále umožní na základě kvalitativní analýzy prozkoumat motivační a demotivační faktory z pohledu studentů FF UP vůči zahraničním studijním pobytům. Po psychometrickém a kvalitativním zpracování dat budou vytvořena doporučení pro FF UP ohledně získávání studentů pro zahraniční mobilitu a zlepšení jednotlivých kroků od přihlášení po samotný návrat.

Odkaz na dotazník – studenti, kteří ještě nebyli na zahraničním studijním pobytu: https://www.survio.com/survey/d/ffmobilita.

Odkaz na dotazník – studenti, kteří již absolvovali zahraniční studijní pobyt: https://www.survio.com/survey/d/ffvyjezdy.

Za výzkumný tým děkují,

PhDr. Klára Seitlová, Ph.D. (klara.seitlova@upol.cz) a Bc. Barbora Kasalová (barbora.kasalova01@upol.cz).

Změna vyučujícího interakčního výcviku

25. 01. 2017 / Lucie Reichová

Pro 2. ročník kombinovaného bakalářského studia: změna vyučujícího v předmětu Interakční psychologický výcvik 4 (sk. B) – místo Mgr. Karolíny Fryštacké bude předmět vyučovat Mgr. et Mgr. Martina Friedlová.

Výuka Dějin filozofie 2.roč.BC prezenční forma

24. 01. 2017 / Eva Maierová

Milé studentky, milí studenti,

z důvodů změny vyučujícího Dějin filozofie na Katedře filozofie došlo ve středu k výměně výuky Experimentální metodě 1 (nově bude od 11:30-14:45 v uč.215). Dějiny filozofie s doc. Petrů budou probíhat od 15:00 do 16:30 na Katedře filozofie.

 

Sociální psychologie 26.1. – změna času začátku zkoušky

22. 01. 2017 / Jan Šmahaj

Vážení studenti,

začátek ústní zkoušky z předmětu Sociální psychologie (SPB) proběhne ve čtvrtek 26.1., nicméně její ZAČÁTEK JE POSUNUT na 13:00 hodinu.

S pozdravem

Jan Šmahaj

Tomáš Dominik – zrušení konzultačních hodin 18. a 25. 1. 2017

16. 01. 2017 / Tomáš Dominik

Vážené studentky, vážení studenti,

ve dnech 18. a 25. ledna 2017 nebudu v době svých konzultačních hodin přítomen na katedře. V případě zájmu o urgentní konzultaci doporučuji kontaktovat mě přes email tomas.dominik01@upol.cz.

Děkuji za pochopení, Tomáš Dominik

Dr. Šucha – nepřítomnost 17. – 27. 1. 2017

13. 01. 2017 / Matúš Šucha

Milé studentky, studenti,

z důvodu zahraniční služební cesty se ruší moje konzultační hodiny v období 17. – 27. 1. 2017.

Děkuji za pochopení, Matúš Šucha

Mgr. Bc. Obhajoby. SZZK LEDEN 2017

02. 01. 2017 / Zuzana Sedláčková

Milé studentky a studenti,

níže můžete vidět několik shrnujících informací k lednovým obhajobám a státnicím. Obhajoby proběhnou v místnosti 3.07. Před obhajobou se setkáte všichni, kdo jsou nahlášeni na daný termín ve studentské místnosti, (321), kam vám přijdeme říct instrukce (doc. Vtípil, dr. Sedláčková). Ti, kteří budou přihlášeni na dopolední termín, potkají se před osmou hodinou. Ti, kteří se přihlásili na odpolední termín, tak se potkají před půl jednou. Dostanete v daný den časový harmonogram obhajob, jak budete chodit za sebou. K obhajobě si nepřipravujete ppt prezentaci. Obhajovat budete „z hlavy“ bez pomocí papírků či jiných poznámek. Představíte svou práci během 5-7 minut. Stručně teoretickou část a pak se zaměříte především na cíle výzkumu, výzkumný soubor, výzkumné metody a výsledky. Během představování práce nereagujete na posudky. Ty se poté budou číst a vy na ně budete reagovat. Výsledek obhajoby se dozvíte ihned na místě po vaší obhajobě. Jeden výtisk práce dostanete nazpět. Bez úspěšné obhajoby nelze přistoupit ke státnicím. Státnice-odborné zkoušky budou probíhat v jiný den než obhajoba (místnost a čas viz informace ve stagu na termínu, kde jste se přihlásili). Z každého okruhu si losujete dvě otázky. Vždy budete mít čas na přípravu na tzv. potítku. Jakmile absolvujete jeden předmět, přecházíte k dalšímu stolečku k losování dalších otázek. Celkový výsledek státnic vám oznámí předseda komise na konci zkoušení v rámci vyhlášení výsledků.

S pozdravem

Zuzana Sedláčková

20. stránka z celkem 41« První...10...1819202122...3040...Poslední »
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/rubrika/aktualni-oznameni-studentum/page/20/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »