Aktuální oznámení studentům

Pracovní nabídka: Uherské Hradiště

21. 12. 2017 / Romana Mazalová

Přejeme příjemný den,

rádi bychom Vás informovali o možnosti nástupu na pracovní pozici Psycholog / Psycholožka (Uherské Hradiště). V Centru poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.

Více informací naleznete v letáku.

Mějte se hezky,

Katedra psychologie

Mimořádné termíny vyučujícího R. Obereignerů

19. 12. 2017 / Radko Obereignerů

Vážení studenti,

v případě potřeby můžete využít následující termíny k napsání testů z mnou vyučovaných předmětů (Psychodiagnostika dospělých 1, Aplikovaná psychodiagnostika 1, Neuropsychologie aj.), tj. i mimo oficiálně vypsané termíny dle STAGu.

15.1.2018 pondělí,  9:00, místnost 204

19.1.2018 pátek, 14:00, místnost 204

22.1.2018, pondělí, 11:00, místnost 232

S pozdravem

Radko Obereignerů

Konzultační hodiny R. Obereignerů

18. 12. 2017 / Radko Obereignerů

Vážení studenti,

dnešní konzltační hodiny se ruší.

Děkuji za pochopení

Radko Obereignerů

Informace k obhajobám a státnicím: leden 2018

Informace k obhajobám a státnicím: leden 2018

01. 12. 2017 / Zuzana Vaculčíková Sedláčková

Milé studentky a studenti,

níže můžete vidět několik shrnujících informací ke blížícím se obhajobám a státnicím. Obhajoby proběhnou v místnosti 3.07. Před obhajobou se setkáte všichni, kdo jsou nahlášeni na daný termín ve studentské místnosti, (321), kam vám přijdeme říct instrukce (doc. Vtípil, dr. Sedláčková). Obhajoby se zahajují cca 5 až 10 minut před osmou hodinou. Pokud je Vás na termínů více (bude jasné po uzavření systému STAG pro přihlašování na obhajoby/SZZK), tak bude ještě druhý blog obhajob se začátkem v pozdějších hodinách (začátek v XX hod, dle počtu studentů na termínu). Seznam, koho se týká čas zahájení před osmou hodinou, a koho zahájení pozdější, zde bude zveřejněn a/nebo Vám bude zaslán na email v dostatečném předstihu. V den obhajoby dostanete při zahájení časový harmonogram obhajob, jak budete chodit za sebou. K obhajobě si nepřipravujete ppt prezentaci. Obhajovat budete „z hlavy“ bez pomocí papírků či jiných poznámek. Představíte svou práci během 5-7 minut. Stručně teoretickou část a pak se zaměříte především na cíle výzkumu, výzkumný soubor, výzkumné metody a výsledky. Během představování práce nereagujete na posudky. Ty se poté budou číst a vy na ně budete reagovat (1. čtení oponentského posudku, 2. možnost reagovat na posudek, 3. čtení posudku vedoucího, 4. možnost reagovat na posudek). Dále může následovat krátká diskuze nad závěrečnou prací. Výsledek obhajoby se dozvíte ihned na místě po vaší obhajobě. Známka z obhajoby vychází jak z posudků, tak z průběhu obhajoby. Jeden výtisk práce dostanete nazpět.
Státnice-odborné zkoušky budou probíhat v jiný den než obhajoba (místnost a čas viz informace ve STAGu na termínu, kde jste se přihlásili). Z každého okruhu si losujete dvě otázky. Souběžně si můžete vytáhnout otázky k jednomu či více okruhů, dle aktuální situace. Po vylosování otázek z okruhů však již není možné opustit místnost, jestliže jste nebyli z okruhu odzkoušeni. Pro přípravu na zkoušení budete mít vždy čas na tzv. potítku. Na přípravu máte vždy minimálně 15 minut. Známky z jednotlivých okruhů Vám budou oznámeny předsedou komise na konci zkoušení v rámci vyhlášení výsledků. Výše uvedené informace jsou rovněž k nalezení v normě 3/2017, kde je vše podrobně rozepsáno. Normu naleznete na úřední desce katedry. Instrukce v normě pro průběh obhajob a SZZK 3/2017 jsou závazné a obhajoby/SZZK probíhají v souladu s touto normou.

Nabídka práce: Klinický psycholog, Česká Lípa

01. 12. 2017 / Romana Mazalová

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

 

KLINICKÝ PSYCHOLOG / PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ

 

Požadujeme:

ukončené magisterské studium jednooborové psychologie

absolvovaný kurz psycholog ve zdravotnictví

zkušenost s dětskou psychodiagnostikou výhodou

zájem o problematiku poruch z okruhu autistického spektra

Nabízíme:

zajímavou práci s dětmi a jejich rodinami (diagnostika, krizová intervence, terapie)

vhodné také pro absolventy

možnost dalšího vzdělávání, odborné vedení v rámci předatestační přípravy

ordinace klinické psychologie

Mgr. Zuzana Votrubová

Česká Lípa

www.psychologie-cl.cz

Skvělá přiležitost: stáž v Hogrefe Testcentrum

30. 11. 2017 / Romana Mazalová

Vážené studentky a studenti,

Společnost Hogrefe – Testcentrum v Praze Vám ve spolupráci s Partnerskou sítí nabízí možnost VIP stáže pro 2 studenty pod vedením doktora Havlůje.  Pokud se profilujete do oblasti psychologické diagnostiky a chcete získat nové zkušenosti, neváhejte využít příležitosti. Stáž proběhne v termínu od prosince 2017 do března 2018, konkrétní týden výkonu praxe je na vzájemné domluvě.

Rozsah stáže je 40 h, pro plnění stáže není nutné být kromě jednoho dne fyzicky v Praze. Hogrefe Testcentrum nabízí spolupráci na následujícím projektu:

Spolupráce na vydání metody IDS-P – Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti Náplň stáže se skládá z:

  • seznámení se s metodou – proběhne distančně před vlastní stáží
  • analýzy záznamových listů standardizačního souboru – vyžadována přítomnost v Praze, cca 10-12 hodin práce (5-6 hodin práce na studenta)
  • zpracování dat

Zcela nezbytnou podmínkou je zájem o uvedenou problematiku http://www.testcentrum.com/testy/ids a psychodiagnostiku.

Na stáž se mohou hlásit studenti 3. ročníku bakalářského studia a studenti 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Pro přihlášení na VIP stáž ve společnosti Hogrefe Testcentrum vyplňte formulář na poslední straně a dokument spolu s Vaším strukturovaným životopisem zašlete na e-mail: marek.kolarik@upol.cz nejpozději do 6. prosince 2017, 23:59.

O výsledku výběrového řízení budou všichni přihlášení vyrozuměni nejpozději 7dní od ukončení přihlašování. Konečný výběr z přihlášených uchazečů je v kompetenci garanta za danou výzkumnou oblast, v tomto případě PhDr. Martina Seitla, Ph.D.

FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ

Dr. Šucha konzultační hodiny 5. – 6. 12. – zrušeno

30. 11. 2017 / Matúš Šucha

Milé studentky, studenti,

5. a 6. 12. se ruší moje konzultační hodiny. Děkuji za pochopení, Matúš Šucha

Pracovní nabídka: NEMOCNICE OSTROV

28. 11. 2017 / Romana Mazalová

Vážné absolventky, absolventi,

nemocnice Ostrov hledá pro své pracoviště psycholožku/psychologa. Více informací v letáku.

Mějte se hezky,

Katedra psychologie

Dr. Šmahaj – 29. 11. zrušení výuky a konzultačních hodin

26. 11. 2017 / Jan Šmahaj

Vážení studenti, jak již bylo avizováno na výuce. Ve středu 29. 11. se ruší výuka předmětu Kyberpsychologie a Sociální psychologie. Taktéž se ruší konzultační hodiny.

Průběh obhajob Bc., Mgr. a státních závěrečných zkoušek

23. 11. 2017 / Romana Mazalová

Milé studentky a studenti.

rádi bychom Vás upozornili na novou interní normu pracoviště č.03/2017, která se týká průběhu obhajob bakalářských a magisterských diplomových prací a průběhu státních závěrečných zkoušek.

Prosíme, podívejte se na ni.

Děkujeme,

Katedra psychologie

Upozornění ohl. přenechávání věcí na vrátnici

23. 11. 2017 / Radek Trachtulec (VRÁTNICE)

Upozornění pro všechny studenty – pokud chcete cokoliv (knihy, skripta, vzkazy) nechat komukoliv (vyučujícímu/studentovi) na vrátnici – musí být na dané věci jméno a příjmení adresáta!  Připomínka – za žádnou z věcí, kterou na vrátnici necháte, neneseme zodpovědnost! To, že můžete věci na vrátnici nechávat, je jen naše dobrá vůle, ne povinnost!

Změna osoby zodpovědné za archiv diplomových prací

22. 11. 2017 / Tomáš Dominik

Vážení studenti, vážení kolegové,

od 21. 11. 2017 spravuje archiv diplomových prací doktorandka Mgr. Erika Lipková (erika.lipkova01@upol.cz). Případné žádosti při vyhledávání nedostupných kvalifikačních prací směřujte prosím na ni.

Děkuji, Tomáš Dominik

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/rubrika/aktualni-oznameni-studentum/page/20/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »