Aktuální oznámení studentům

21. 05. 2019 / Jan Švec

Dobrý den, vážení kolegové a příznivci mezioborové spolupráce,

srdečně zveme na druhý ročník konference Mezi námi 2019, která proběhne 10. – 11. 10. 2019 na ,,Střelnici“ v Českém Těšíně. 

Po prvním zdařilém ročníku letos navazujeme programem ve spolupráci s PhDr. Yvonnou Luckou a  Neuropsychiatrickým Fórem. Spolu s příspěvky zaměřenými na ,,zrání“ výcvikových zkušeností v nás a spolupráci terapeutů napříč různými směry se tak můžete se těšit na témata jako je digitální závislost, traumata mozku, Parkinsonova choroba a neurokognitivní rehabilitace, Nebude chybět ani krok  k pedagogické psychologii (a to hned Druhý krok v podání Etel Smékalové) a hutné workshopy pro ty z nás, kteří pracují s rodinami.

Hlásit se můžete pomocí níže uvedeného formuláře:
https://goo.gl/forms/XtnysCGyCzHspSvl1
Celý program konference naleznete ZDE 

Těšíme se na Vás jak na programu odborném, tak kulturním. Živá hudba bude jak po celý den, tak také večer v Jazz klubu.
Jakub Majetný, klinický psycholog, absolvent Katedry psychologie FF UP

Učitelská způsobilost

21. 05. 2019 / Lenka Molnárová

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v prezenční formě (Studium v oblasti pedagogických věd)

Bylo  spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2019/2020.

e-přihlášku najdete na odkaze:

1obor:  http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2326

2obor:  http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2327

UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST v kombinované formě (Studium v oblasti pedagogických věd)

Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí zájemcům o získání tzv. Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v kombinované formě.

Studium je určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia na FF UP v Olomouci i jiných VŠ v ČR, kteří absolvovali neučitelský studijní obor odpovídající obsahu vyučovaných didaktik.

e-přihlášku najdete na odkaze:

1obor: http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1834

2obor: http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1833

Členství v ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Členství v ČESKOMORAVSKÉ PSYCHOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

13. 05. 2019 / Romana Mazalová

I malá psycholožka a malý psycholog (studentka a student) můžou být členem velké společnosti! Uvažujte o tom.

Co získáte?

  • budete v kontaktu s lidmi, kteří milují psychologii stejně jako vy
  • budete mít k dispozici recenzní výtisky psychologické literatury
  • Českomoravská psychologická společnost vám pomůže profesně růst, vzdělávat se a učit se od nejlepších
  • rozvinete kontakt se zahraničím – ČMPS je členem významných zahraničních asociací
  • ČMPS vydává recenzovaný časopis E-psychologie, který je zdarma na internetu
  • jako člen můžete zdarma zadat svůj kontakt do adresáře webu ČMPS, včetně vašeho profesního zaměření
  • členy byli mimo jiné například i Jiří Hoskovec, Zdeněk Matějček nebo Jaroslava Dittrichová

Uvažuji o tom stát se členem a chci vidět web Českomoravské psychologické společnosti

Doc. Šucha – konzultační hodiny v týdnu od 13. 5. 2019

12. 05. 2019 / Matúš Šucha

Milé studentky, studenti,

v týdnu od 13. 5. jsou konzultační hodiny v úterý bez změny, tj. 12.00 – 13.00, ve středu pak taky od 12.00 do 13.00 hodin.

Matúš Šucha

„Zpráva vedoucímu katedry” – nároky na kvalifikační práce: odpověď

08. 05. 2019 / Matúš Šucha

Milí studenti,

přes webové stránky a “Zpráva vedoucímu katedry” jsem dostal zprávu uvedenou níže. Dovolím si krátkou reakci – snažíme se, aby nároky na kvalifikační práce (bakalářské a magisterské diplomové práce) byly mezi jednotlivými vedoucími na obdobné úrovni. Platí však zde přísloví, že “když 2 dělají totéž, není to totéž”. Pokud bych použil příkladu ze zprávy, tak práce s 5 kvalitně provedenými rozhovory a dobře zpracovanými bude kvalitnější, než práce s 10 rozhovory, které jsou “odfláknut”. Důležitým faktem rovněž zůstává, že za kvalitu práce je plně odpovědný student, nikoliv vedoucí. Z pohledu posuzování a konečné obhajoby a známky, rozhodující jsou posudky (vedoucí a oponent) a následně průběh obhajoby (komise). Klademe velký důraz, aby práce – ač velmi široce pojaté z pohledu zadání a provedení – byly hodnoceny férově a stejně, podle “jednoho metru”. 

Matúš Šucha, dosluhující vedoucí katedry

harmonogram obhajob. LS 2019

07. 05. 2019 / Zuzana Vaculčíková Sedláčková

Milé studentky a studenti,
viz níže naleznete časy zahájení Vašich obhajob, na které se prosím dostavte. Účast na zahájení je povinná, jelikož Vám sdělíme instrukce k obhajobám a přesný čas Vaší obhajoby.
S pozdravem.Zuzana Vaculčíková Sedláčková
Vnímání rychlosti aneb hledáme řidiče na naši Univerzitě

Vnímání rychlosti aneb hledáme řidiče na naši Univerzitě

02. 05. 2019 / Jan Švec

Jste řidič a zároveň zaměstnanec či student Univerzity Palackého?

Zajímá Vás, jestli umíte odhadnout bezpečnou rychlost jízdy v konkrétních situacích?

Pokud odpovídáte ano, pak hledáme právě Vás! Zapojte se do výzkumu a zjistěte, jak se Váš odhad bezpeční rychlosti jízdy shoduje s ostatními řidiči a doporučením expertů.

Webová stránka výzkumu: https://rychlost.cdvinfo.cz

Za výzkumný tým,

Doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Katedra psychologie, FF UP v Olomouci

 

 

Výuka klinicko psychologického rep. II

01. 05. 2019 / Roman Procházka

Kolegyně a kolegové

Z důvodu neodkladnych záležitostí, zítra odpadá výuka klinicko psychologickeho rep. II. Děkuji za pochopení. Procházka

Doc. Šucha – do 12. 5. v zahraničí

27. 04. 2019 / Matúš Šucha

Milé studentky, studenti,

do 12. 5. jsem v zahraničí, proto se ruší moje konzultační hodiny. Co nepočká, mi prosím napište emailem.

S díky za pochopení, Matúš Šucha

Obhajoby/SZZK květen a červen 2019

26. 04. 2019 / Zuzana Vaculčíková Sedláčková

Milé studentky a studenti, níže najdete základní informace k nadcházejícím obhajobám a státnicím v květnu a červnu.

Obhajoby proběhnou v místnosti 3.07. Před obhajobou se setkáte všichni, kdo jsou nahlášeni na daný termín ve studentské místnosti, (321), kam vám přijdu říct instrukce. V den obhajoby dostanete při zahájení časový harmonogram obhajob, jak budete chodit za sebou. K obhajobě si nepřipravujete ppt prezentaci. Obhajovat budete „z hlavy“ bez pomocí papírků či jiných poznámek. Představíte svou práci během 5-7 minut. Stručně teoretickou část a pak se zaměříte především na cíle výzkumu, výzkumný soubor, výzkumné metody a výsledky. Během představování práce nereagujete na posudky. Ty se poté budou číst a vy na ně budete reagovat (1. čtení oponentského posudku, 2. možnost reagovat na posudek, 3. čtení posudku vedoucího, 4. možnost reagovat na posudek). Dále může následovat krátká diskuze Jeden výtisk práce dostanete nazpět. Výsledek obhajoby se dozvíte ihned na místě po vaší obhajobě. Známka z obhajoby vychází jak z posudků, tak z průběhu obhajoby. Časy zahájení obhajob zde budou zveřejněny nebo Vám budou zaslány na univerzitní email.

Státnice-Z každého okruhu si losujete dvě otázky. Souběžně si můžete vytáhnout otázky k jednomu či více okruhů, dle aktuální situace. Po vylosování otázek z okruhů však již není možné opustit místnost, jestliže jste nebyli z okruhu odzkoušeni. Pro přípravu na zkoušení budete mít vždy čas na tzv. potítku. Na přípravu máte vždy minimálně 15 minut. Známky z jednotlivých okruhů Vám budou oznámeny předsedou komise na konci zkoušení v rámci vyhlášení výsledků. Výše uvedené informace jsou rovněž k nalezení v normě 3/2017, kde je vše podrobně rozepsáno. Normu naleznete na úřední desce katedry. Instrukce v normě pro průběh obhajob a SZZK 3/2017 jsou závazné a obhajoby/SZZK probíhají vždy v souladu s touto normou. Časy zahájení státnic se řídí časy vypsanými v systému STAG.

Normu k nahlédnutí naleznete zde:

http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2013/08/Intern%C3%AD-norma-pracovi%C5%A1t%C4%9B-%C4%8D3_2017_obhajoby_SZZk.pdf

S pozdravem.Zuzana Vaculčíková Sedláčková

Zrušení výuky 2.r. Bc-PCH/SOPOB

26. 04. 2019 / Lenka Molnárová

29. 4. 2019 nebude výuka předmětu Speciální otázky psychologie osobnosti, kvůli účasti pana prof. Cakirpaloglu na VR UP.

ČASP Konference 2019 - Cesta k sobě

ČASP Konference 2019 – Cesta k sobě

23. 04. 2019 / Jan Švec

Před nedávnem se v prostorách olomouckého Konviktu a naší katedry odehrál již 16. ročník ČASP Konference 2019. Tématem letošní Konference se stala Cesta k sobě.

Přednášky pokrývaly široké spektrum oblastí – od stigmatizace psychických poruch, přes jejich léčbu, témata z oblasti vztahů, až k osobnostnímu rozvoji.
Paralelně k přednáškovým blokům probíhaly také sekce zajímavých a praktických workshopů, na kterých si účastníci mohli vyzkoušet, jaké to je najít různými způsoby cestu k sobě.

Děkujeme celému organizačnímu týmu za realizaci Konference!

Odkazy na fotky naleznete na FB stránce konference

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/rubrika/aktualni-oznameni-studentum/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »