Úřední deska

Grantová soutěž Katedry psychologie FF UP

Grantová soutěž popis a podmínky.

Grantová soutěž přihlašovací formulář.

Etická komise Katedry psychologie FF UP

Etická komise Katedry psychologie FF UP v Olomouci se zabývá podněty členů katedry, studentů a širší veřejnosti v souvislosti s etickými principy při výzkumu, publikování jeho výsledků, poradenství a výuce. Hlásí se k etickému kodexu Evropské federace psychologických asociací (Evropský metakodex etiky a Carta Ethica).

Vedoucí komise: PhDr. Olga Pechová ,Ph.D.
Členové komise: PhDr. Miroslav Charvát, Ph.D., Mgr. Martin Zielina a Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.

Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů

Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů – prezenční studium

Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů – kombinované studium

Manuál pro psaní DP

Manuál pro psaní diplomových prací – Aktualizovaný 2015

Pozn.: Součástí manuálu jsou i přilohy ve formatu .doc (MS Word), ktere najdete tak, ze ve vašem „pdf readeru“ kliknete na ikonu kancelarské svorky (byva umistena nejcasteji v levem sloupci).

NOVINKA: Manuál pro psaní bakalářských a diplomových prací – platný až od 20. 9. 2017!!!

Posudek písemných prací na Katedře psychologie FF UP.

Manuál pro vydávání DP

Udělování stipendií na Katedře psychologie FF UP

Udělování stipendií na Katedře psychologie – interní studenti DSP

Metodické pokyny

Metodický pokyn č. 01/2013

Metodický pokyn č. 01/2015

Metodický pokyn č. 01/2016

Metodický pokyn č. 02/2016

Metodický pokyn č. 03/2016

Interní normy Katedry psychologie

Organizační struktura

Interní norma pracoviště č. 02/2017
Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk

Interní norma Katedry psychologie č. 1/2017
Zadání, vedení a odevzdávání kvalifikačních prací

Interní norma Katedry psychologie č. 1/2014
Vnitřní organizace pracoviště na úrovni vědeckých týmů, výzkumných oblastí a postavení vedoucích výzkumných týmů

Interní norma Katedry psychologie č. 2/2014
Publikační činnost

Interní norma Katedry psychologie č.1/2013.
Pokyn vedoucího pracoviště k čerpání dovolené

Interní norma Katedry psychologie č.2/2013.
Podpora publikační činnosti externích spolupracovníků a doktorandů na Katedře psychologie FF UP

Interní norma Katedry psychologie č.3/2013.
Zásady personální práce na pracovišti

Interní norma Katedry psychologie č.4/2013.
Zásady udělování stipendií jako podpory pro účast studentů na odborných akcích

Interní norma Katedry psychologie č.5/2013.
Pomocné vědecké síly na Katedře psychologie FF

Interní norma Katedry psychologie č. 2/2012.
Provedení změny ve studijních plánech a příprava rozvrhu

Interní norma Katedry psychologie č. 3/2012.
Opatření v případech podvádění u zkoušek a testů na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/o-nas/uredni-deska/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »