Úřední deska

Grantová soutěž Katedry psychologie FF UP

Grantová soutěž popis a podmínky.

Grantová soutěž přihlašovací formulář.

Etická komise Katedry psychologie FF UP

Etická komise Katedry psychologie FF UP v Olomouci se zabývá podněty členů katedry, studentů a širší veřejnosti v souvislosti s etickými principy při výzkumu, publikování jeho výsledků, poradenství a výuce. Hlásí se k etickému kodexu Evropské federace psychologických asociací (Evropský metakodex etiky a Carta Ethica).

Vedoucí komise: PhDr. Olga Pechová ,Ph.D.
Členové komise: PhDr. Miroslav Charvát, Ph.D., Mgr. Martin Zielina a Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.

Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů

Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů – prezenční studium

Minimální standardy pro výuku a ukončení předmětů – kombinované studium

Manuál pro psaní DP

Manuál pro psaní diplomových prací – Aktualizovaný 2015

Pozn.: Součástí manuálu jsou i přilohy ve formatu .doc (MS Word), ktere najdete tak, ze ve vašem „pdf readeru“ kliknete na ikonu kancelarské svorky (byva umistena nejcasteji v levem sloupci).

NOVINKA: 4. Aktualizované vydání Manuálu pro psaní bakalářských a diplomových prací platný až od 20. 9. 2017!!!

Posudek písemných prací na Katedře psychologie FF UP.

Manuál pro vydávání DP

Udělování stipendií na Katedře psychologie FF UP

Udělování stipendií na Katedře psychologie – interní studenti DSP

Metodické pokyny

Metodický pokyn č. 01/2013

Metodický pokyn č. 01/2015

Metodický pokyn č. 01/2016

Metodický pokyn č. 02/2016

Metodický pokyn č. 03/2016

Interní normy Katedry psychologie

Organizační struktura

Interní norma pracoviště č. 03/2017                                                                                Průběh obhajob bakalářských magisterských diplomových prací. Průběh SZZK na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Interní norma pracoviště č. 02/2017
Státní závěrečná zkouška (SZZk) – souslednost realizace jednotlivých částí SZZk

Interní norma Katedry psychologie č. 1/2017
Zadání, vedení a odevzdávání kvalifikačních prací

Interní norma Katedry psychologie č. 1/2014
Vnitřní organizace pracoviště na úrovni vědeckých týmů, výzkumných oblastí a postavení vedoucích výzkumných týmů

Interní norma Katedry psychologie č. 2/2014
Publikační činnost

Interní norma Katedry psychologie č.1/2013.
Pokyn vedoucího pracoviště k čerpání dovolené

Interní norma Katedry psychologie č.2/2013.
Podpora publikační činnosti externích spolupracovníků a doktorandů na Katedře psychologie FF UP

Interní norma Katedry psychologie č.3/2013.
Zásady personální práce na pracovišti

Interní norma Katedry psychologie č.4/2013.
Zásady udělování stipendií jako podpory pro účast studentů na odborných akcích

Interní norma Katedry psychologie č.5/2013.
Pomocné vědecké síly na Katedře psychologie FF

Interní norma Katedry psychologie č. 2/2012.
Provedení změny ve studijních plánech a příprava rozvrhu

Interní norma Katedry psychologie č. 3/2012.
Opatření v případech podvádění u zkoušek a testů na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/o-nas/uredni-deska/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »