PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Člen katedry – Sekce klinické a vývojové psychologie

E- mail roman.prochazka@upol.cz
Telefon  +420 585 633 500
Konzultační hodiny pondělí 8 – 9:30 hodin, čtvrtek 10 – 11:30 hodin
Pracovna 3.09

Odborná profilace

Dr. Procházka se věnuje psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově. Aktuálně je v předatestační přípravě pod IPVZ. V rámci psychoterapie absolvoval akreditovaný výcvik v  kognitivně behaviorální psychoterapii v IKBT MUDr. Zbytovského. Absolvoval řadu kurzů a seminářů zaměřených na práci s klientem tj. krizová intervence, tělo a krize, poradenské dovednosti aj.  Poradensky a psychoterapeuticky dále spolupracoval s poradnou pro alkoholové a jiné závislosti, doléčovacím centrem a rodinným centrem při P-centru v Olomouci. Výzkumně se věnuje  oblasti alkoholových a jiných závislosti, spolupracoval na tvorbě nové nadnárodní metodiky resp. terapeuticko-intervenčního programu určeného k léčbě lidí závislých na psychostimulanciích.  Aktuálně, výzkumně pod 1. Lékařskou fakultou UK v Praze, zkoumá problematiku neuropsychologických a psychofyziologických projevů  alexithymie, disociace v centrálním nervovém systému a vztažně kognitivně-emocionální konflikty na úrovni psychofyziologických ukazatelů.

Publikační činnost Prochazka

Životopis

Narodil se 30. 3. 1980 v Srbicích u Teplic v Čechách. Absolvoval magisterskou psychologii na FF UP v Olomouci a dále doktorské studium v klinické psychologii. Výzkumnou dizertační práci obhájil na téma Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu. Pracuje v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství. Psychoterapeuticky se profiluje v kognitivně behaviorální terapii. Odborně se zajímá o závislosti na návykových látkách, neuropsychologii, psychopatologii, psychosomatiku a psychologii handicapu.

Vyučované předměty

Adiktologie I

Úvod do práce s klientem

Základy speciální pedagogiky pro psychology

Obecná psychofyziologie

Speciální otázky psychofyziologie

Klinická praxe I – IV

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/o-nas/lide/phdr-mgr-roman-prochazka-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »