PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Člen katedry – Sekce klinické a vývojové psychologie

E- mail roman.prochazka@upol.cz
Telefon +420 585 633 500
Konzultační hodiny pondělí 8 – 9:30 hodin, čtvrtek 10 – 11:30 hodin
Pracovna 3.09

Odborná profilace

Dr. Procházka se věnuje psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut. Získal také zvláštní odbornou způsobilost v klinické neuropsychologii. V rámci psychoterapie absolvoval akreditovaný výcvik v  kognitivně behaviorální psychoterapii v IKBT MUDr. Zbytovského. Absolvoval řadu certifikovaných kurzů a seminářů zaměřených na klinicko-psychologickou diagnostiku  a dále práci s klientem tj. krizová intervence, tělo a krize, poradenské dovednosti aj.  Poradensky a psychoterapeuticky dále spolupracoval s poradnou pro alkoholové a jiné závislosti, doléčovacím centrem a rodinným centrem při P-centru v Olomouci. Výzkumně se věnuje  oblasti alkoholových a jiných závislosti, spolupracoval na tvorbě nové nadnárodní metodiky resp. terapeuticko-intervenčního programu určeného k léčbě lidí závislých na psychostimulanciích V rámci této spolupráce byl společně se spolupracujícím týmem oceněn cenou Kiron za významný adiktologický přínos..  Výzkumně se dále zabývá oblastí klinické neuropsychologie, neurověd a psychofyziologie a KBT schéma terapií.

Publikační činnost Prochazka

Životopis

Narodil se 30. 3. 1980 v Srbicích u Teplic v Čechách. Absolvoval magisterskou psychologii na FF UP v Olomouci a dále doktorské studium v klinické psychologii. Výzkumnou dizertační práci obhájil na téma Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu. Pracuje v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství. Psychoterapeuticky se profiluje v kognitivně behaviorální terapii. Odborně se zajímá o závislosti na návykových látkách, neuropsychologii, psychopatologii, psychosomatiku a psychologii handicapu.

Vyučované předměty

Adiktologie I

Úvod do práce s klientem

Základy speciální pedagogiky pro psychology

Obecná psychofyziologie

Speciální otázky psychofyziologie

Klinická praxe I – IV

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/o-nas/lide/phdr-mgr-roman-prochazka-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »