Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.

Asistent

E- mail lucie.viktorova@upol.cz
Telefon  +420 585 633 593
Konzultační hodiny dle domluvy (mailem, osobně)
Pracovna 326

Odborná profilace

Lucie Viktorová se věnuje oblasti pedagogické psychologie, metodologii vědeckého výzkumu, psychometrii a statistice. Zabývá se problematikou přijímacího řízení na vysoké školy, testů studijních předpokladů a plošného testování, a podobou výuky v terciárním vzdělávání. Podílela se však i na projektech z oblasti dopravní psychologie (adaptace člověka na asistenční systémy ve vozidlech, život bez auta aj.) a je otevřená projektům interdisciplinárním.

Nabízená témata bakalářských prací na rok 2018/2019

Seznam nabízených témat bakalářských prací_Viktorová_2018-2019_3

Aktuálně vítám zájemce o téma vizuálního vnímání (barev, kontrastů, oslnění) – přesah do oblasti dopravní psychologie. Jeden směr by zahrnoval hodně měření dat v nově vznikající laboratoři, druhý rozsáhlé dotazníkové šetření mezi řidiči.

Životopis a publikační činnost

Publikace_Viktorová_2018

Životopis_Viktorová_2018

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/o-nas/lide/mgr-lucie-viktorova/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »