Mgr. Kateřina Palová

Interní doktorand

E- mail katerina.palova01@upol.cz
Telefon  +420 585 633 531
Konzultační hodiny dle dohody
Pracovna  2.24

Odborná profilace

Mgr. Kateřina Palová je studentkou postgraduálního studijního programu Pedagogická psychologie. V současné době se zabývá především problematikou sociálně-emocionálního učení u žáků na 1. stupni základních škol a zaváděním preventivního programu Druhý krok. Kromě toho se zajímá také o motivaci dobrovolníků k práci s dětmi a mládeží, zážitkovou pedagogiku či krizovou intervenci.

Mimo katedru pracuje jako koordinátor projektu „Mezigenerační učení vedoucích mládeže“ Galénova nadačního fondu a školní psycholog na Fakultní základní škole dr. Milady Horákové a Mateřské škole Olomouc, Rožňavská 21.

Výuka

  • Interakční psychologický výcvik
  • Úvod do pedagogické psychologie (spolupráce s dr. Smékalovou)
  • Odborná pedagogicko-psychologická praxe (spolupráce s dr. Smékalovou)
  • Zážitková pedagogika

Publikační činnost

  • Palová, K., Smékalová, E., Faastová, D., Chobotská, T. (2017). Program Druhý krok jako podpora tvořivosti a sebepojetí dětí mladšího školního věku. Psychologie a její kontexty.
  • Smékalová, E., Palová, K. (2016). Sociálně-emocionální učení na českých školách a preventivní program Druhý krok. Časopis Adiktologie.
  • Palová, K., Kolařík, M. (2015). Motivace k mimoškolní práci s dětmi a mládeží. Časopis Paidagogos.
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/o-nas/lide/mgr-katerina-palova/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »