doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Členka katedry – Vedoucí výzkumné oblasti vývojové psychologie a psychologie rodiny

E- mail irena.sobotkova(at)upol.cz
Telefon  +420 585 633 522
Konzultační hodiny pondělí 13 – 14 hodin
Pracovna 3.23

Irena Sobotková-1

Odborná profilace

Doc. Sobotková se zaměřuje hlavně na psychologii rodiny a vývojovou psychologii.  V roce 2015 získala profesní kvalifikaci poradce pro pozůstalé.Její výzkumná činnost se týká zejména diagnostiky funkčnosti rodin, rodinné resilience a oblasti náhradní rodinné péče. V roce 2010 byla spoluřešitelkou projektu Práce a rodina – souvislosti mezi zvládáním nároků pracovního a rodinného života a životní spokojeností (IGA, FF UP). V roce 2012 byla hlavní řešitelkou projektu Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu (IGA, FF UP). Od roku 2015 pracuje ve výzkumném projektu GAČR Rodinná paměť a mezigenerační přměna identit.

Dlouhodobě se specializuje na problematiku náhradní rodinné péče, a to poradensky, výzkumně, metodicky i publikačně. V letech 2006-2013 byla místopředsedkyní občanského sdružení ISIS – sdružení pro pomoc náhradním rodinám. Garantovala odbornou činnost sdružení, zejména kontinuální vzdělávání pěstounů a psychologické poradenské služby poskytované rodinám. Pro sdružení vypracovala originální program na podporu rozvoje zdravé osobní identity dětí a dospívajících z pěstounských rodin, který je realizován na všech poradensko-vzdělávacích pobytech. Nadále působí ve sdružení jako externí lektorka. Několik let byla členkou Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči při Krajském úřadu Olomouckého kraje. V letech 2008/09 byla přizvána do poradního týmu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který vypracoval Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti.

Publikační činnost: Aktualizováno 14.2.2018

Životopis

Narodila se 2. 3. 1964 v Olomouci. V roce 1986 absolvovala studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (tehdejší UJEP). Po roční stáži na oddělení vývojové psychologie Psychologického ústavu ČSAV v  Praze  se stala r. 1987 členkou Katedry psychologie FF UP v Olomouci. V roce 1991 obhájila kandidátskou disertační práci; r. 2003 se habilitovala v oboru klinická psychologie. Je členkou rady Českomoravské psychologické společnosti, redakční rady časopisu Psychológia a patopsychológia dieťata, zástupkyní ČR v IAFP  (International Academy of Family Psychology) a členkou BEEPG (British and East European Psychology Group).

Absolvovala dva studijní pobyty na univerzitách ve Velké Británii, výcvik v manželské a rodinné terapii. Praxe:  tyflopsychologie (1991-1994), psychologické služby pro pěstounské rodiny (od 1995), Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP. Dlouhodobý výzkumný zájem: náhradní rodinná péče, psychologie rodiny (rodinné fungování, rodinná resilience), diagnostika rodiny (přeložila a upravila Family System Test, vyd. Testcentrum 2005). Přednáší na konferencích a hojně publikuje. Jedna z jejích monografií – Psychologie rodiny – vyšla v nakladatelství Portál již ve 3. vydání (2012). Je šéfredaktorkou odborného elektronického časopisu  E-psychologie, který vydává Českomoravská psychologická společnost.

webové stránky E-psychologie

Na katedře vyučuje tři semestry Vývojové psychologie, Psychologii rodiny a Psychologii v náhradní rodinné péči.

Přehled vyučovaných předmětů:

Prezenční studium Kombinované studium
Vývojová psychologie 1 VPS1B 2017-2018 Vývojová psychologie 1 VPS1D 2017-2018
Vývojová psychologie 2 VPS2B 2016-2017 Vývojová psychologie 2 VPS2D 2016-2017
Vývojová psychologie 3 VPS3B 2017-2018 Vývojová psychologie 3 VPS3D 2017-2018
Psychologie rodiny PSRM 2016-2017 Psychologie rodiny PSRN 2016-2017
Psychologie v náhradní rodinné péči NRPM 2016-2017 Psychologie v náhradní rodinné péči NRPN 2016-2017
Family Psychology for Erasmus students FAPS syllabus
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/o-nas/lide/doc-phdr-irena-sobotkova-csc/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »