PhDr. Matúš Šucha, PhD.

E- mail matus.sucha@upol.cz
Telefon  +420 585 633 502, 777 597 665
Konzultační hodiny úterý 12.00 – 13.00 hodin, středa 12.00 – 13.00 hodin
Pracovna 3.06

Odborná profilace

Dr. Šucha se profesně orientuje na problematiku dopravní psychologie, lidského faktoru v dopravně obecně a na problematiku manažerského poradenství. Výzkumně se zaměřuje na oblast dopravní psychologie, bezpečnosti v dopravě a speciálně na zranitelné účastníky dopravního provozu. Je akreditovaným koučem (MŠMT ČR), dopravním psychologem (MDČR), psychoterapeutem (absolvent pětiletého výcviku integrativní skupinové psychoterapie) a mentorem Europsy pro oblast dopravní psychologie. Je odborným garantem postgraduálního vzdělávání v oblasti dopravní psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Vyučuje předměty v pregraduálním studiu psychologie v oblasti manažerské psychologie a poradenství, ekonomické psychologie a dopravní psychologie.  V žákem a účastníkem mentorského programu dopravní psychologie u profesora Ralfa Rissera (Univerzita Lund, Švédsko).

Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika národních a mezinárodních výzkumných projektů v oblasti dopravní psychologie. Publikoval více než 50 odborných textů v oblasti dopravní psychologie a manažerské psychologie. V roce 2009 publikoval kolektivní monografii Agresivita na cestách, v roce 2013 monografii Dopravní psychologie pro praxi (Grada, 2013), v roce 2015 monografii Metody pro dopravněpsychologické vyšetření – Posuzování psychické způsobilosti k řízení (Hogrefe, 2015).

Je členem mnoha prestižních mezinárodních organizací, které působí v problematice dopravní bezpečnosti. Mezi nejvýznamnější patří Nordic Traffic Safety Academy (NTSA), ICADTS – The international council on alcohol, drugs and traffic safety, TPI – Traffic Psychology International, DGVP – Deutsche Gesselschaft für Verkehrpsychologie nebo ICTCT – International Co-operation on theories and concepts in traffic safety.

1. Přehled publikační činnosti (PDF) (česká verze) – ke dni 1. 1. 2017

2. Publication list (PDF) (English version) – as of 1. 1. 2017

3. Profesní životopis (PDF) (česká verze) – ke dni 1. 1. 2017

4.Curriculum Vitae (PDF) (English version) – as of 1. 1. 2017

5. Potvrzení o absolvování supervize v oblasti Dopravní psychologie vedené prof. Risserem ve Vídni

Témata pro diplomové práce pro rok 2016/7

 

Vyučované a garantované předměty

Sylaby předmětů jsou k dispozici v IS STAG po zadání zkratky katedry (PCH) a zkratky předmětu.

Vyučované předměty:

KAE/UZP Jak se stát úspěšným zaměstnancem?  ZS i LS
KAE/UZS Jak se stát úspěšným zaměstnancem?  ZS i LS
PCH/DP1 Dopravní psychologie 1  ZS
PCH/DP1N Dopravní psychologie 1  ZS
PCH/DP2 Dopravní psychologie 2  LS
PCH/DP2N Dopravní psychologie 2  LS
PCH/EPSY Ekonomická psychologie  LS
PCH/EPSYN Ekonomická psychologie  LS
PCH/KOUC Koučink  ZS
PCH/MZPP2 Manažerská psychologie 2  ZS
PCH/PPRB Psychologie práce  LS
PCH/USTP Úvod do studia psychologie  ZS

Garantované předměty:

PCH/APZA1 Aplikovaná psychoanalýza 1  ZS
PCH/FPPN Forenzní a penit. psychologie  ZS
PCH/HYGA Psychohygiena  ZS i LS
PCH/PSYS Psychologie sportu  LS
PCH/PSYSN Psychologie sportu  LS
PCH/SM1 Self management 1  ZS
PCH/SM2 Self management 2  LS
PCH/ZPPMN Znalec.praxe, právní minimum  ZS
PCH/ZPPM Znalecká praxe, právní minimum  ZS

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/o-nas/lide/369-2/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »