Pozvánka na X. ročník konference PhD. Existence

pondělí 21. říjen 2019, 11:06

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky a studenti, vážení hosté, 

je nám obrovským potěšením vyhlásit jubilejní 10. ročník konference (nejen) o doktorandech a pro doktorandy „PhD Existence“, který se bude konat 3.–4. února 2020, a to jako vždy v historických prostorách uměleckého centra Konvikt v barokním srdci Olomouce. Protože desátý ročník konference nás nutí k určitému zamyšlení a ohlédnutí se za předchozími devíti ročníky, letošním tématem konference je Člověk a čas. Čas je fenomén, který psychologie zkoumá z velkého množství úhlů – čas hraje roli pro longitudinální studie, zkoumáme vnímání času v různých obdobích života nebo se zabýváme kognitivními procesy probíhajícími ve zlomcích sekundy.

Bude nám ctí Vás jako každý rok pozvat k aktivní účasti, a to formou ústního příspěvku, workshopu nebo posteru. Podmínky pro příspěvky jsou uvedeny na webu PhD Existence pod záložkou Registrace. Jak se již stalo v případě PhD Existence tradicí, budeme žádat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science, takže pokud se rozhodnete svým tématem přispět i do něj, existuje reálná šance, že se k Vašim textům dostanou kolegové z celého světa, a to nikoli pouze z řad účastníků PhD Existence. Kromě sborníku budeme letos nabízet také příležitost publikovat příspěvky v nově vznikajícím odborném časopise „Diskuze v psychologii“ (https://diskuzevpsychologii.upol.cz), ze kterého chceme vytvořit publikační platformu pro začínající vědce, a to i mimo rámec PhD Existence.

Pokud si nepřejete přispívat aktivně, ale přesto byste si neradi nechali PhD Existenci ujít, nabízíme samozřejmě také možnost pasivní účasti, což mnoho pravidelných návštěvníků PhD Existence využívá jakožto výbornou příležitost pravidelně se setkávat s kolegy a užít si společně nejen odborný program, ale také příjemnou atmosféru společenského večera.

Web konference a možnost registrace zde https://phdexistence.cz/

 

Těšíme se na Vás v Olomouci!
Za programový a organizační výbor,
Mgr. Tomáš Dominik

Zpět