Informace ohledně výuky

Pondělí 1. listopad 2021, 8:00

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k době a okolnostem se nám množí dotazy stran absencí ve výuce. Připomínáme proto, že tuto oblast řeší vnitřní normy katedry č. 25.0V a 26.0V, které v kostce říkají, že povinnost přítomnosti ve výuce určuje vyučující na podkladě znalostí a dovedností, které si má student osvojit. Pokud je např. pro osvojení dovedností nutná přítomnost ve výuce, pak musí být účast povinná - to se týká především prakticky orientovaných a nácvikových předmětů. Pro prezenční studenty pak platí, že vyučující akceptují 1 absenci z důvodu praxe (v rámci studijního plánu) a 1 absenci bez udání důvodu. Pro kombinované studenty je maximální počet absencí stanoven dopředu a je uveden v rozvrhu, přičemž praxe je doporučeno plánovat mimo výukové dny, a nepřítomnost studenta ve výuce je akceptována jen ze zdravotních důvodů nebo z důvodu mimořádné události (například závažné rodinné důvody); pracovní a profesní důvody nejsou důvodem pro absenci.

Vyučující/garant může výjimečně přihlédnout i k dalším důvodům a může (ale nemusí) se rozhodnout absence akceptovat a studentovi zadat zpracování úkolu odpovídajícího obsahu předmětu.

V případě přesáhnutí povoleného počtu absencí proto doporučujeme kontaktovat vyučujícího, který buď rozhodne o zpracování náhradního úkolu, nebo doporučí studentovi jiný postup. Ačkoliv určitě nechceme, abyste do výuky dorazili např. nemocní, některé předměty obsahově adekvátně nahradit nelze, a proto je lépe zvolit např. opakovaný zápis.

Doufáme, že tato informace přispěje k vyjasnění dotazů, a přejeme pevné zdraví,

 

Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.
a
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Zpět