PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585633505, 585633600

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.17

odborný asistent

ČLÁNEK
Palová K., Smékalová E., Faastová D., Chobotská T. Program Druhý krok jako podpora rozvoje tvořivosti a sebepojetí dětí mladšího školního věku. Psychologie a její kontexty. 2017.
Smékalová E. Druhý krok - šance na pohodu ve škole. Prevence. 2015.
Kavenská V., Smékalová E., Šmahaj J. School psychology in the Czech Republic: Development, status and practice. School Psychology International (print). 2013.
Kavenská V., Smékalová E., Šmahaj J. School psychology in the Czech Republic: Development, status and practice. School Psychology International (online). 2013.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., ŠMAHAJ J. VÝZKUM V OBLASTI ŠKOLNÍ PSYCHOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE. E-psychologie. 2011.
Smékalová E., Johnová M. Pilotní inspekce kvality sociálních služeb. Sociální politika. 2003.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Smékalová E. ZAČÁTKY PRÁCE S PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍM PROGRAMEM DRUHÝ KROK V ČR. In Palová K., Gajdošová E. (Eds.) Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psycholoógie. 2016.
Smékalová E. Úskalí zvyšování počtu školních psychologů bez dobrého odborného a metodického zázemí (příspěvek z praxe). In Adamík Šimegová M., Bizová N., Brestovanský M. (Eds.) Školská psychológia a kvalita života v edukácii. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Ďuričove dni 2014. 2015.
Smékalová E., Lemrová S. Využití dotazníku vyučovacího stylu. In Sarmány-Schuller I. (Eds.) Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život, 31. Psychologické dni, Zborník príspevkov. 2014.
Smékalová E., Lemrová S. Jací jsou naši učitelé? Osobnostní charakteristiky učitelů na ZŠ a SŠ. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení. 2013.
Lemrová S., Smékalová E., Vlčková H. SPOKOJENÍ A NESPOKOJENÍ UČITELÉ A JEJICH OSOBNOST. In Sarmány-Schuller I. (Eds.) Otázniky rozhodovania: Teória, empíria, život, 31. Psychologické dni, Zborník príspevkov. 2013.
Lemrová S., Smékalová E., Kelnarová T. Životní spokojenost učitelů ZŠ a SŠ. In Heller D., Kotrlová J., Sobotková I. (Eds.) Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost sdílení. 2013.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., Šmahaj J. Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. In Dolejš M., CHARVÁT M., Neusar A., Bendová K., Maierová E. (Eds.) PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2012.
Kavenská V., Smékalová E., Šmahaj J., Řehan V. JAK JSOU PŘIJÍMÁNI ŠKOLNÍ PSYCHOLOGOVÉ PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY A VEDENÍM ŠKOL. Cesty k múdrosti. 2011.
SMÉKALOVÁ E. Rozvoj dovedností studentů psychologie odpovídat na dotazy psychologické sekce Internetporadny.cz. In VESELSKÝ P. (Eds.) Internetové poradenství v praxi –kvalita a budoucnost. Sborník příspěvků z konference. 2011.
Smékalová E., Turská L. Středoškolští studenti a nelegální komunikace. In Valihorová M. (Eds.) Zdravá škola. 2011.
SMÉKALOVÁ E., Turská L. Středoškolští studenti a nelegální komunikace. In Valihorová M., Kaliská L. (Eds.) „Zdravá škola“. 2010.
Smékalová E. Co také ovlivňuje úspěšnost školské integrace (zkušenosti poradenské psycholožky z práce integračních týmech). In Slavíková I. (Eds.) VIP-Kariéra a školní poradenské služby, sborník příspěvků, uspořádala PhDr. I. Slavíková. 2008.
Smékalová E. Některé otázky dnešní praxe školské integrace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2006.
Smékalová E. Etika a pomáhající profese. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Psychologica - Varia psychologica. 2003.
Smékalová E. Testování standardů v pilotním olomouckém regionu. In Schulzová D. (Eds.) Kvalita v sociálních službách. 2001.
KNIHA - CELEK
Smékalová E. Dobrá praxe školské integrace žáků s těžkých zdravotním postižením. Dobrá praxe školské integrace žáků s těžkých zdravotním postižením. 2008.
Smékalová E., Procházka R. Vybrané otázky pedagogické psychologie pro psychology. Vybrané otázky pedagogické psychologie pro psychology. 2007.
Novák T., Smékalová E., Lauermann M. Standardy kvality sociálních služeb v komunitních centrech. Standardy kvality sociálních služeb v komunitních centrech. 2005.
KAPITOLA V KNIZE
SMÉKALOVÁ E. Potřeby praxe jako východisko při tvorbě vzdělávacího programu pro školní specialisty. In Miňhová J. (Eds.) Psychologie ve vzdělávání učitelů a v jejich profesní činnosti. 2009.
ABSTRAKT
Smékalová E., Palová K. Rozvoj sociálně-emocionálních kompetencí prostřednictvím preventivního programu Druhý krok. In Šejvl J. (Eds.) XII.ročník česko-slovenské konference Primární prevence rizikového chování. 2016.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., ŠMAHAJ J., ŘEHAN V. Jak jsou přijímáni školní psychologové pedagogickými pracovníky a vedením škol? 29. Psychologické dni, Cesty k můdrosti. 2011.
Kavenská V., Řehan V., Smékalová E., Šmahaj J. Jak se žije školním psychologům na Moravě. Ph.D. existence: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. 2011.
Lemrová S., SMÉKALOVÁ E., Vlčková H. Životní spokojenost a kariérová orientace učitelů. 29.psychologické dni Cesty k múdrosti. 2011.
Smékalová E. Do schools need psychology or psychologists? (Looking for a good model of psychological consulting for school practice). CD-Xth European Congress of Psychology, 3-6 July 2007, Prague, Czech Republic. 2007.
Smékalová E. Rodina v kontextu pedagogicko-psychologického a sociálního poradenství. Světová konference o rodině Praha 2007, Sborník abstrakt Praha, 16.-19.května 2007. 2007.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Lemrová S., Vlčková H., Smékalová E. SPOKOJENÍ A NESPOKOJENÍ UČITELÉ A JEJICH OSOBNOST. 2013.
KAVENSKÁ V., SMÉKALOVÁ E., ŠMAHAJ J. Pohled školních psychologů na některé aspekty jejich práce. 2012.
Lemrová S., Smékalová E., Kelnarová T. ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST UČITELŮ ZŠ A SŠ. 2012.
Kavenská V., Řehan V., Smékalová E., Šmahaj J. Jak se žije školním psychologům na Moravě. 2011.
KAVENSKÁ V., ŘEHAN V., SMÉKALOVÁ E., ŠMAHAJ J. Podmínky práce školních psychologů v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. 2011.
Lemrová S., SMÉKALOVÁ E., Vlčková H. Životní spokojenost a kariérová orientace učitelů. 2011.
Smékalová E. Zkušenosti z prvního roku vzdělávání školních specialistů. Medzinárodná konferencia ?Ďuričove dni?: Školský psycholog a kvalita školy. 2008.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
MAIEROVÁ E., SMÉKALOVÁ E., CHARVÁT M., DOLEJŠ M. Současnost školní psychologie jako svébytné psychologické disciplíny. 2011.
Maierová E., Smékalová E., Dolejš M. Školská psychologie a školský psycholog na Slovensku. 2011.
PROJEKT
Smékalová E., Kolařík M., Lemrová S., Šejdová Z., Šimková L., Augustinová K. Modely práce školních psychologů. Univerzita Palackého v olomouci. 2014.
KAVENSKÁ V., ŠMAHAJ J., SMÉKALOVÁ E., ŘEHAN V. PODMÍNKY PRÁCE ŠKOLNÍCH PSYCHOLOGŮ V OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. In ., ., . (Eds.) MŠMT ČR, FF UP. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
PALOVÁ FIF Psychologie 2020
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.