Harmonogram

Harmonogram pro akademický rok 2016/2017

Tyto informace platí pouze pro kombinované studium a externisty. Studenti denního studia mohou vše zjistit na stránkách www.portal.upol.cz (aplikace STAG).

Výuka probíhá u kombinovaného studia a externistů blokově. Vždy jedno krátké setkání na začátku semestru (tzv. tutoriál) + jedno dopoledne či odpoledne během semestru (výuka; 3 hod 15 min). Obě setkání jsou obvykle povinná pro úspěšné zakončení jakéhokoliv předmětu, pokud není domluveno jinak s lektorem kurzu. Tutoriál probíhá vždy na začátku každého nového semestru. Výuka probíhá vždy na Vodární ulici 6, Olomouc.

 Zimní semestr 2016/2017

Povinný vstupní tutoriál u všech předmětů (15 minut / předmět) proběhne dne 23. září 2016. Čas a učebna jsou upřesněny v tabulce. Čas a místo blokové výuky jsou uvedeny v tabulce. Výuka předmětu „Řízení lidských zdrojů 1“ probíhá ve dvou blocích.

Název předmětu Katedra

Zkrat. předmětu

Vyučující Tutoriál

(23.9.16)

Výuka

(datum; čas)

Učebna

(Vodární 6)

Psychologie a výběr zaměstnanců PCH / PVYPN Martin Seitl 9.45 4.11.16

13.00-16.15

232
Myšlení a rozhodování v praxi PCH / MYRPN Aleš Neusar 10.45 24.9.16

13.00-16.15

214
Work life balance PCH / WLBN Aleš Neusar 9.00 24.9.16

9.00-12.15

232
Řízení lidských zdrojů 1 PCH / RL1N Seitlová, Kubátová 12.30 24.11.16

13.00-16.15

8.12.16

13.00-16.15

204
Řízení virtuálních týmů PCH / RVTN Kubátová, Seitlová 11.15 9.12.16

9.00-12.15

232
Peněžní toky a finanční rozhodování v podnikové sféře PCH / PTFN Vlastimil Bijota 11.45 7.10.16

13.00-16.15

232
Management – bezpečnost a rizika PCH / MBRN Martin Drastich 12.15 26.11.16

13.00-18:00

232
Udržitelnost v podnikání PCH / UDPN Lucie Sára Závodná 9.00 20.10.16

13:00-16:15

204

 Letní semestr 2016/2017

 Informace budou doplněny po zveřejnění rozvrhů koncem roku.

Název předmětu Kat. / Zkr. před. Vyučující Tutoriál Výuka

(datum; čas)

Učebna

(Vodární 6)

Ekonomická psychologie PCH / EPSYN Matúš Šucha 2.3.;
9.00-13.45
 215
Řízení lidských zdrojů 2 PCH / RL2N Martin Seitl 17.2. a 31.3;
9.00-12.15
215
Projektový management PCH / PROMN Klára Seitlová nevyučuje se v LS
Řízení lidského kapitálu v interkulturním prostředí PCH / LKIN Jaroslava Kubátová 17.2.;
4.00-18.15
 204
Systémy managementu PCH / SMAN Martin Drastich 28.4.;
13.00-18.00
 215
Informační a komunikační technologie v pracovním prostředí PCH / IKTN Šárka Koníčková 2.3.;
14.30-19.30
 215
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
psych.upol.cz/modul-mba/harmonogram/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »